Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Sraz aliance Sec Mazec a jiných živlů

31.8. 2006 Autor Turgil Komentáře Komentáře (25) Kategorie Dark Elf Hodnocení 0.00 Přečteno x1748

Svět temného pána se stále více hroutí do záhuby a proto se naše aliance rozhodla uskutečnit první soukromý sraz. Hlavní myšlenkou srazu bylo osobní poznání velitelů aliančních vojsk, prohloubení jejich přátelství a předání válečných zkušeností. Jelikož písemnosti zasílané prostřednictvím poslů nebývaly z důvodů válečné vřavy mnohdy doručeny, byl mocným Nememusem na obloze zčernalé válkou vykouzlen zářivý pentagram, který signalizoval místo střetnutí. Velitelé pohledli na potemnělou oblohu, přečetli symbol a v jejich duších se rozprostřela radost. Bylo rozhodnuto a v Plzni uskutečněno.


Cesta byla dlouhá a velitelé z moravských zemí Will, Sadar a Turgil ukázali svou statečnost, zkrotili dlouhého železného oře a hnali jej napříč pustou planinou v touze dosáhnout určeného cíle. Will a Turgil tak intenzivně mysleli na nadcházející setkání, až se železňák splašil a změnil směr jízdy. Ale mocný Sadar si věděl vždy rady a ze starých map vyčetl místo, kde železní oři spí bezduchým spánkem. V tichosti a hbitě se přikradli, nalezli nejvhodnější místo vniknutí do útrob oře a svou mentální silou jej probudili. Železňák s ohlušujícím řevem procitnul a vyrazil. Opět ho krotili, třímali nad ním magickým bičem až schvácen a s ječící tváří dorazil do Plzně. Davy místních byly ohromeny a z oblak dýmu a prachu vystoupili tři neohrožení cestovatelé. Nádherný pocit z pokoření širých krajů, když dále se nacházela už jen luna, třepetající se v oblaku nad blízkou horou.

Po chvíli slastného odpočinku a několika osvěžujících sklenicích plzeňského piva se objevil Nememus v doprovodu Angličana. Následovali jsme ho a on nás neohroženě vedl krajinou až jsme došli do hospůdky u Kouřové Sú. Další čekání na příjezd druhé části velitelů proběhlo poklidně, popíjením lahodného piva u dubového stolu. Pouze Angličan nemající v oblibě tento lahodný nektar, rozmlouval s Kouřovou Sú, ale po chvíli zjistil, že Sú není schopna pochopit jeho požadavek a tak byl odbyt pouze mokem, v onom kraji nazývaným Jupík. Druhá část velitelů putujících z Pražských hor byla kousek před Plzní a tak jsme Kouřovou Sú zanechali svému osudu a vyrazili na místní tržiště Tesco. Zjevně jsme působili cize, tak se obchodníci předháněli až košíky praskaly pod tíhou uzených dobrot. Za zběsilého nakupování se obě velitelské družiny sjednotily a uprostřed tržiště se uskutečnil krátký košíkový meeting. Pak nás Nememus odvedl na betonovou pláň, kde stála ve své impozantní velikosti plechová Panda, která okamžitě po jeho příchodu ožila a nás včetně obrovského počtu zavazadel pohltila. Uvnitř jí se vše bouřilo, funělo a práskalo až nakonec se svými gumovými drápy sešplhala do rokliny plné neprostupného chrástu. Razila cestu druhé plechové obludě, kterou bravurně řídil zkušený Patton. Panda neohroženě pronikla trnitým porostem a před námi se rozprostřela malebná mýtina na jejímž okraji pozvolna protékala řeka. Propuštěni z niter plechových oblud jsme v úžasu stáli a nasávali magickou sílu tohoto zapomenutého místa. Utábořili jsme se.

Mýtinu zahalila tma a na nebi zazářily hvězdy. Velitelé se uchýlili do centrální místnosti ve výletním hrádku Nememusova rodu. Vzpomínalo se na výjimečné válečné tažení, ve kterých si aliance Sec Mazec vydobyla své nesmazatelné místo v Síní slávy. Popíjelo se a při diskuzi se rozpoutala vášnivá debata o životě ve světě temného pána a jeho zákonitostech, jejichž prostřednictvím ve své věčnosti plyne. Všechny přítomné šokoval Aladar se svým matematickým rozkladem zákonitostí světa temného pána a po chvíli trvající diskuzi již pouze hloubající Lef dokázal zachytit Aladarovy myšlenky. V místnosti zavládlo mlčení a pohledem ptačího oka bylo v místnosti patrno několik tupě zírajících členů aliance. A vlastně zde byl ještě někdo, tedy přesněji řečeno byla, žena v bílem hávu a mocnou aurou, která s úsměvem poznání a božskou mocí vše pozorovala. Dnes víme, že byla poslem stvořitele temného světa s mocí vše objasnit, ale umně nás ponechala v nevědomosti, leč samotné poznání by nás jistě zahubilo. Debata skončila a velitelé začali relaxovat. Noc pomalu ztrácela svou moc a tak se přítomní odebrali spát.

Ráno sluníčko prozářilo mýtinu a s přicházejícím teplem začala ožívat i aliance Sec Mazec. Krátká individuální snídaně, rychlé vyhlazení tváří a první záchranné vyprošťovací akce. Peiperovi sice nastaly mírné problémy, ale nakonec zvolil prastarou léčebnou metodu Urquell. Zabrala a jeho magická hladina byla vyrovnána. Přišlo poledne a s ním se dostavil hlad. Velitelé se rozhodli podniknout dobrodružnou výpravu do nedalekého hvozdu, kde se nacházela hospoda. Zkušenosti z válečných tažení v neprostupných terénech je zanedlouho dovedly až k ní. Vstoupili dovnitř a usedli do hodovní místnosti. Po chvíli se zjevil malý smrdutý skřet, který prskavým hlasem neurvale vítal příchozí. Zápach z jeho úst liskal přítomné, až musel být za nevkusnost kárán Turgilem. Skřet s nedůvěřivostí a nevkusností obsluhoval a všem bylo jasné, že tohle byla nouzová volba. Cestou zpět, dokoupili v místním hokynářství plato piv a vyrazili zpět. Netrvalo dlouho a na polní cestě je zastihl vojenský posel. Zprávy z bojiště byly znepokojující. Turgilův závěrečný útok na zem Temného elfa nevyšel. Ve skupině nastala panika a urychleně se začalo pátrat po magické bráně, kterou by bylo možné rozeslat na bojiště několik důležitých příkazů. Po vyčerpávajícím pátraní se Lefovi podařilo zachytit stopy magického víru a otevřít bránu. Velitelé sepsali krátké depeše a ty vhozeny do brány zmizely. Bylo to tak tak, hrozilo nejhorší, ale opět se prokázala síla aliance Sec Mazec a vše bylo zachráněno.

Příchod do ležení byl ve znamení následného odpočinku a meditací. Pak Sec Mazec poblouznil fotbalový duch, který si s jejich těly pohrával až do setmění. Při hře se projevila podivná schopnost magické opory aliance Lefa. Marně si přítomní členové lámali hlavu nad dokonalým lovem podivně vyhlížejících kulatých, kožovitých nestvůr levitujících nad vodní hladinou blízké řeky. Svůj styl lovu dovedl k dokonalosti a příšery zachytával do umně sestrojené magické sítě, upevněné na dřevěném kůlu. Famózní lov probíhal pod Naginatiním vedením, které bylo rušeno Peiperovou temností, jež Nagi halila rozhled a znemožňoval jí přesnou navigaci. Přesto bylo uloveno nejméně deset kulatých potvor.

Večer nastalo ticho, fotbalovou branku bránící zakovaný Patton opustil a začal přítomným chystat večeři. V souvislosti s ní v sobě nalezl neuvěřitelnou schopnost, zděděnou zřejmě po hobitích předcích. Této fakt byl odhalen všemi členy aliance při dlouhých debatách i přesto, že se jej snažil utajit. Onou schopností bylo kulinářské umění hobitího mistra kuchaře. S nespornou bravurností vyměnil bojové náčiní za kuchařské a na talíře hodovníků sázel jeden skvostnější páreček než druhý. Dokonalá hostina. Přecpaní hodovníci však nemysleli pouze na sebe a jako dar bohů, v touze získat alespoň kousíček jejich přízně, ponechali čtyři párky nesnědeny. Pravdou však je, že ráno se na darech krmily pouze mouchy a jiná pekelná havěť, kterou poté Patton v zuřivosti ubil svou gumáku. Meditací však bylo následně zjištěno, že bohové byli obětí nadšeni, a proto druhého dne dali Turgilovi velké vítěztví. Věčné díky!

Nadešel konec setkání a Nememus znovu oživil Pandu. Plechová dáma šplhala zpět a v příšerné námaze začala ničivě prdět. Okolní živé v děsu a panice prchalo a my haleni hlukem trpěli. Přesto Nememus Pandu zkrotil a zbavil nás utrpení. Dorazili jsme na místo kde jsme opustili železného oře a zmizeli v jeho nitru.


Nezapomenu na tu chvíli, kdy jako pomocník scherifa jsem se řítil prérií a všichni znaveni dlouhou jízdou, se rozhodli odpočívat. Sesednul jsem z koně, položil své tělo do trávy a koukal kolem sebe. Krásný pocit sounáležitosti, chlapecké odvahy a touhy po dobrodružství. Byla to jen krátká chvíle, ale stačila k tomu, abych zesílil a znovu vysednul na koně, který hnán krutou společností, mě vytrvale nese dál, abych plnil to, co je ode mne očekáváno. Beng!
Hodnocení článku: Hodnocení 0.00, Hodnotilo 0 uživatelů