Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Vědomostní online test DE pro všechny

14.11. 2006 Autor Dave Lister Komentáře Komentáře (105) Kategorie Soutěže Hodnocení 0.00 Přečteno x3131

Vědomostní soutěž je u konce. Zapojilo se do ní téměř 400 hráčů. Díky za vaší účast a taky těm, kteří přispěli do soutěže finančně: Lord Pletron 18 , Listovláska 8  (Listovláska již DE nehraje, kredity jejím jménem věnoval kouzelnice.noren, kterému byly odkázány:) a za Timesy jsem přihodil 12 . Celkem se tedy hrálo o 38 .

Test měl 12 otázek. Nejvíc se chybovalo v otázce č.3 (Kolik lze našetřit max. kol u entů?) a nejvíc správných odpovědí bylo u otázky č. 8 (Co znamená zkratka LP) a to proto, že všechny 3 odpovědi byly správné :)

Za každou správně zodpovězenou otázku byly 3 body, za špatnou nebo žádnou odpověď se 1 bod odečetl. Maximum tedy bylo 36 bodů, minimum -12. Jackpot proběhl tak, že každý hráč si při odeslání automaticky vylosoval číslo od 1 do 99999999. Nejvyšší čísla vyhrála.

Doufám, že se vám vědomostní soutěž líbila, a i když jste zrovna nic nevyhráli, tak jste se alespoň pobavili a méně zkušení hráči se něco zajímavého dozvěděli.


Umístění soutěžícíchJackpot
 Skóre:Hráč:Výhra:

36

Yawgmoth

36

-------Gruumsh  

32

SaulThéoden

32

†Shadow†Jubilex

32

Nakor2 výcviky

32

BlackLord2 výcviky

32

Lotrando2 výcviky

32

Lomir2 výcviky

28

Hrabě1 výcvik

28

Gurth1 výcvik
 

28

Cahir1 výcvik
 

28

Xicht!11 výcvik
 

28

lom21 výcvik
 

28

Laman1 výcvik
 

28

ArA_6661 výcvik
 28Sorrow231 výcvik
 Hráč:Výhra:
Shark.LHBeren
6RiderLúthien  
jokerr


Řešení testu

1. Jaká je minimální síla útoku pro dobytí zemky v akční lize nultý den?

a) 49
b) 39
b) 37

V akční lize je v neutrálce nultý den o dva zbrojnoše méně než v klasické lize, takže obrana zemky je 38 (4 zbrojnoši, 2 mudrcové a 10 obyvatel = 38 obrana). Aby byl útok úspěšný, musí být o 1 větší než obrana, takže stačí poslat útok o síle 39.
V normální lize je minimální síla útoku 49. Dávejte si ale pozor na neutrálky s bonusy na obranu, tam minimální útok stačit nebude.

2. Kolik procent ze zisku přispívá každý člen aliance do společné pokladny?

a) 6%
b) 5%
c) 4%

Odpověď na otázku lze najít v nápovědě. Od 8. 10. 2006 každý člen přispívá do alianční kasy 4% ze svého zisku zlata a many. Předtím to bylo 5%. A ještě si možná někdo pamatujete dobu, kdy bylo těch 5% bonusových, tj. když jste byli členem aliance, měli jste zisk 105%. Ty doby jsou však už dávno pryč :)

3. Kolik můžeš s enty maximálně našetřit kol?

a) 27
b) 24
c) 15

U téhle otázky bych se trochu pozastavil. Jednak proto, že se ukázala jako nejzáludnější (jen něco přes 20 hráčů jí zodpovědělo správně), a jednak proto, že šetření kol je jedním z nejdůležitějších herních strategických prvků. V podstatě platí pravidlo, že první dny stačí odehrát tolik kol, kolik je potřeba na odeslání útoku... např. u skřetů stačí nultý den odtahat 5 kol z 10 pro jeden útok, u barbarů 5 kol ze 7 pro tři útoky... pro každou rasu je to různé. Proč má smysl šetřit kola a nechat si je na další dny? Jednoduše proto, že další dny budete mít víc zemí a díky našetřeným kolům rychleji rozjedete svojí ekonomiku. A to je základ úspěchu. Proto jsou také vícekolové rasy nejsilnější.
Občas můžete na fórech vidět dotaz ohledně maximálního počtu kol, který lze našetřit. Důležité je vědět, že můžete našetřit maximálně trojnásobek denního přídělu kol. Pokud toto maximum našetříte, další kola vám již nepřibudou. Enti mají k dispozici 5 kol na každý den, můžete ale přistavět tzv. časovky (stroj času + 1 kolo, brána času + 2 kola), když tyto stavby budete vlastnit, tak budete mít denní příděl 8 kol. A ještě je tu možnost přikoupit službu za kredity - Velké kouzlo času, které funguje stejně jako časovka, avšak jen po dobu 30 dní. Tím pádem můžete zvýšit svůj denní příděl za enty až na 9 kol. Po vynásobení třemi získáte výsledek 27. Proč nelze přičíst také Malé a Střední kouzlo času? Jednoduše proto, že tyto služby platí jen v den, kdy je pořídíte a nelze je našetřit.

4. Kolik zemí je celkem na mapě?

a) 451
b) 441
c) 431

Odpověď na otázku lze najít v nápovědě nebo se stačí mrknout do kterékoli ligy, kde má někdo postavený kult a v něm nějakou podporu. Např. ve 2A je kult ve kterém je 207 zemí a podpora je 48%. Když počet zemí v kultu vydělíte 48 a vynásobíte 100, získáte 431. Oprava: tenhle výpočet se nedá použít vždy, narazil sem zrovna na ideální příklad, kdy to vyšlo přesně. V kultech s malou podporou jsou ty odchylky ještě větší. Takže jediným osvědčeným zdrojem je nápověda...

5. Co znamená „jednodenka“?

a) mírová smlouva s 24-hodinovou výpovědní lhůtou

b) elfka na jeden den
c) příměří trvající jeden den

Jednodenka je ustálený termín pro mírovou smlouvu s 24-hodinovou výpovědní lhůtou. Mírová smlouva znamená, že nebudu na toho s kým jí uzavírám útočit, nebudu na něj kouzlit a nebudu na něj dávat průchody jiným hráčům. Někteří nevyzrálí jedinci tohle ovšem nechápou a kvůli nim se pak musí složitě do smlouvy vepisovat všelijaké podmínky. Když se sejdou dva normální a slušní hráči, klidně si s pojmem jednodenka vystačí.


6. Při jaké příležitosti se používají „křupky“?

a) při sesílání kouzla krupobití
b) jako krycí název pro nekromanty
c) akt při kterém Rada Starších usmiřuje dva hráče pytlíkem křupek

To je spíš otázka pro pobavení, avšak jisté opodstatnění otázka má. Pokud jste už někdy hráli ve větší a sehranější alianci, mohli jste si všimnout, že téměř každý den se na aliančním fóru objevuje seznam hráčů z jiných aliancí, s nějakými čísly a podivnými zkratkami. Jde o tzv. magic list. Seznam hráčů, na které je potřeba seslat většinou negativní (červená) kouzla, aby vás nemohli ohrozit na cestě za pokořením Dark Elfa. V takovém seznamu se můžete setkat se zkratkami jako např. DK (dvojitá kletba), SD (smrtící démon), Z (zemětřesení), ČM (černá smrt), aj. Pro krupobití se žádná zkratka nepoužívá, říká se většinou „krupky“, ale párkrát jsem se také setkal s křupkama a nějak mi to utkvělo v paměti :)

7. Kdo nebo co je to „volňásek“?

a) hráč bez aliance, obdoba farmáře
b) smluvně nastavený průchod mezi dvěmi zeměmi
c) motýlek, který dal Gandalfovi znamení v prvním díle Pána Prstenů, aby skočil ze Sarumanovi věže

Z žargonu ostříleného pokořitele darkelfa... Až po vás bude chít někdo volňáska, není to sběratel motýlů, ani farmářů, ale chce po vás volný průchod :)

8. Co znamená zkratka „LP“?

a) léta páně
b) Lord Pletron
c) gramofonová deska

Odpovědi vás měli víceméně zmást, všechny jsou totiž správné. Pro potěchu Pletronova srdce můžu říct, že drtivá většina hráčů vybrala možnost B. Ale našlo se i pár sběratelů desek a obdivovatelů venkovních kapliček :)

9. Zemi brání 10 zbrojnošů a 10 obyvatel, jaká je maximální obrana za použití všech obranných staveb a kouzel?

a) 230
b) 220
c) 225

Při počítání obrany je důležité zachovat správné pořadí. V našem případě nejprve základní obranu vynásobíte bonusy ze staveb a z kouzel, poté přičtete obranné vozy a nakonec obyvatele. Základní obrana = 50 (10 zbrojnošů); bonusy = 2.4 (velká pevnost, cvičiště, velký vojenský štít a pás zmatení - dohromady to dá 140%, pro snazší počítání vydělíte procenta 100 a přičtete 1, tím vám vyjde koeficient 2.4, kterým vynásobíte základní obranu); obranné vozy přidají k obraně 100; 10 obyvatel přidá k obraně hodnotu 10. 50*2,4+100+10 = 230.

10. Před odtaháním je v požehnané zemce sýpka, 1 člobrda a 1 domek. Kolik vojáků budeš moc naverbovat po odtahání 10 kol?

a) 82
b) 72
c) 62

Vnímaví hráči, kteří nahlédli do nápovědy a uvědomili si souvislost s následující otázkou, mohli najít odpověď velice snadno. V nápovědě stojí, že lze naverbovat vždy 4/5 obyvatel, pokud jsou všechny domky zaplněné. Když přejdete k následující otázce a podíváte se na odpovědi, jediný správná odpověď může být 72 vojáků. (91/5)*4 = 72 (zaokrouhluje se dolů).

11. A kolik domků budeš muset dostavět a za kolik zlatých, když počasí na domky je 70%? (vztahuje se k předchozí otázce)

a) 100 za 7656 zl.
b) 90 za 7656 zl.
c) 90 za 5944 zl.

S výpočtem zlatých za domky je to ovšem složitější a tahle otázka byla vyloženě tipovací. Jen pár vyvolených si umí spočítat kolik přesně utratí za domky pomocí kouzelného vzorečku. Ti ostatní buď použili nějaké stránky pro výpočet nebo si tipovali.

12. Stal ses hrdým vládcem 15-zemkové říše. V každé zemce máš jednoho mága. Kolik potřebuješ Velkých magických věží, aby síla tvých kouzel byla alespoň 1?

a) 5
b) 3
c) 1

V nápovědě lze najít vzoreček pro výpočet maximální síly kouzla: SK = počet všech mágů / počet zemí * 2 * bonus staveb. Když spočítáte 15/15*2 dojdete ke 2. To je ale maximální SK, minimální SK může být třetinová. Proto máte rozsah SK vašich kouzel 0-2. Potřebujete maximální SK 3, aby rozsah byl 1-3. K tomu potřebujete minimálně 50% bonus (15/15*2*1,5). Každá velká magická věž vám dá bonus 20%. Musíte tedy postavit 3 velké magické věže. 15/15*2*1,6 = 3 (po zaokrouhlení). Koeficient bonusu 1,6 jsem vypočítal stejně jako u obranných bonusů, tj. procenta děleno 100 a k tomu ještě přičíst 1.

Hodnocení článku: Hodnocení 0.00, Hodnotilo 0 uživatelů