Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Lochar - pátá část: Odhalení

31.1. 2008 Autor DShay Komentáře Komentáře (31) Kategorie Příběhy Hodnocení 8.75 Přečteno x2024

Po vynucené absenci se vracím s dalším dílem příběhu. Doufám, že Vás nezklame. V minulém díle jsme Lochara opustili v obklíčení banditů. Jak se Locharův osud bude vyvíjet dál?


Lochar - Act V

„Cože? Ne ne, jen jsem se zamyslil, to nic..."
„Tak zamyslil... o čem?!"
„No... přemýšlel jsem, co musí udělat člověk - sedlák jako já, který nikdy nedržel meč v ruce -, aby se k vám mohl přidat?"
Velitel se rozesmál. „Ty by ses chtěl přidat k nám? Myslíš, že přijmeme každého sedláka, na kterého narazíme? K čemu bys nám byl?"
Reakce velitele banditů Lochara rozzlobila. Jakým právem si oni myslí, že jsou lepší než on? Porazili snad už někdy nekromanta jen silou vůle? Ne! Zato on ano!

Lochar tasil svůj meč; luky zapraskaly, jak je lučištníci opět napjali v očekávání, že Lochar udělá osudnou chybu. Ten ale zůstal stát. „Já se chci přidat k vám a můžu vám slíbit, že pro vás nebudu přítěží... pokud mi nevěříte, vyzkoušejte mě!", Lochar se pevně zahleděl veliteli do očí a k jeho překvapení to byl velitel, kdo uhnul jako první.
„Dobrá. Kdo chce kam...", velitel odhodil luk a tasil krátký a lehký meč se zdobeným jílcem. Rozhlédl se po svých mužích. „ Odložte luky, tohle vyřídím sám.", z velitelova hlasu bylo cítit pohrdání a jistota, že ho čeká krátký zápas.

Bandita se pomalu přibližoval k Locharovi, který nehnutě stál a zvažoval svoje šance. Výsledek, ke kterému došel, ho moc nepotěšil. Oba muže od sebe nyní dělila vzdálenost dvou kroků. Bandita začal kolem Lochara pomalu kroužit a vyčkával na vhodnou příležitost k útoku. Lochara obešel asi dvakrát, když nečekaně provedl výpad. Lochar zareagoval pozdě, rozmáchl se proti čepeli útočníka a tak tak ji stihl odklonit od své hrudi; opožděná reakce ho však stála škrábanec na boku. Rána nebyla hluboká, ale objevila se krev a bolest. Bolest v boku a směsice strachu a zloby probudila v Locharovi opět tu bestii, která se v něm usídlila od nálezu své zmučené rodiny. Vydal ze sebe bolestný výkřik a slepě se vrhl dopředu. Jeho údery byly pomalé a neohrabané, ale to, kde chyběla zručnost, kompenzovala síla. Lochar slepě sekal veškerou svou silou, nekryl se, jen postupoval dopředu. Bandita se kryl před údery Locharova starého meče a síla úderů ho vyvedla z míry. Po chvíli mu začínala umdlévat paže a vědomí, že bude před svými muži poražen obyčejným sedlákem ho zlomilo.  Sebejistotu vystřídali obavy a dokonce strach. Stále ustupoval před údery protivníkova meče a modlil se, aby se i Lochar konečně unavil.
Locharovou hnací silou byl jeho vztek, nicméně i on už začínal pociťovat únavu. Svaly na paži už křičeli bolestí a v boku cítil tupou bolest. Cítil, že mu brzy dojdou síly a pak bude snadným cílem pro bandity. Rozhodl se riskovat. Rozmáchl se a naznačil úder vedený z vrchu na hlavu. V polovině pohybu se zastavil a ránu vedl šikmo dolů, přes rameno a břicho. Bandita díky svým dobrým reflexům stihnul uskočit stranou, zavadil však nohou o pařez a spadl na zem; meč mu vypadl z ruky.
Lochar stál s mečem v ruce nad ním. Potom ho hodil na zem a podal banditovi ruku. „ Jmenuji se Lochar."
Bandita zaváhal jen okamžik. „ Já jsem R'Dak. Vítej v naší bandě."
„To znamená, že jsem složil zkoušku?"
„Ano"

Lochar byl opět v té tmavé místnosti, kterou už jednou viděl. Na zemi, uprostřed pentagramu, ležela zhroucená postava, která před několika okamžiky sváděla souboj s démonem. Muž - ano, musel to být muž - svíral v ruce křečovitě talisman, ze kterého přímo vytékala moc. Až teď si Lochar všimnul, že i celou postavu muže obklopovala obrovská, zářivá aura moci. Do místnosti vstoupili sluhové. I oni zřejmě viděli auru moci, protože k muži přistoupili v uctivém předklonu. Když zjistili, že se nehýbe, opatrně ho vzali a odnesli na postel. Poté odešli.
Sotva za sebou zavřeli dveře, muž se probudil. Oči mu rudě plály a chvíli se zdálo, že souboj ho stál zdravý rozum. Vstal, stejně náhle jako otevřel oči a rychle přistoupil k oknu. Pohled ven ho zřejmě potěšil, otočil se a rychlým krokem odešel. V Locharovi hořela zvědavost, kde to vlastně je a tak obezřetně přistoupil k oknu...a zalapal po dechu. Už věděl kde je...Nacházel se na okraji říše Nekromantů a hrad, ve kterém byl, byl obklopen nestvůrami, které přitáhla moc talismanu...

Lochar otevřel oči. Byl celý zpocený a oči měl vytřeštěné. Od jeho prvního setkání s nekromantem ho stále provázely zlé sny.
Od té doby už uplynul skoro měsíc. Poté, co byl přijat k banditům, se změnilo hodně věcí. Zlepšil se v zacházení s mečem, sám R'Dak ho cvičil, naučil se lovit lukem, klást pasti... R'Dak stále vysílal do okolí skupiny průzkumníků, které měly odhalit skrýš nekromantů; pořád se však vracely s nepořízenou.
Z venku uslyšel hluk, vyšel proto ze stanu a zjisti, že se vrátili průzkumníci a podle vášnivé diskuze, kterou vedli průzkumníci s velitelem, zřejmě konečně odhalili skrýš těch bestií.
„R'Daku, co se děje? Našli průzkumníci stopu?", i Lochara se zmocnilo vzrušení při pomyšení, že by konečně mohl vykonat tak dlouho slibovanou pomstu.
„Ano, dokonce víc, než bychom chtěli. Místní kníže pochoduje s žoldnéřským vojskem od severu. Už ho zřejmě nebaví sedět v pevnosti a nechat se okrádat. Postupuje s lehkou pěchotou a lučištníky...bude tu do dvou dnů. A navíc jsme konečně odhalili doupě těch zrůd, které vraždily i na tvém statku. Ukrývají se v jedné z nejhlubších a nejstarších částí lesa v systému jeskyní - proto trvalo jejich nalezení tak dlouho. A zrovna když je můžeme poslat do pekla kam patří, se tu objeví knížecí vojsko! To není fér!"

V tomto okamžiku opět přerušuji příběh a nabízím vám možné cesty pro další vývoj. Tentokrát nebudete ovlivňovat rozhodnutí Lochara, ale R'Daka.

a) R'Dak se může rozhodnout, že důležitější je obrana před žoldnéřským vojskem. V lese se vyzná a tak se může se svými muži skrýt a přepadnout knížete ze zálohy. Určitě by měli šanci.

b) R'Dak může naopak upřednostnit zahubení nekromant. Zničit tábor a vydat se všemi muži za pomstou a doufat, že ho žoldnéři nedoženou a nepřepadnou.

c) R'Dakova poslední možnost je rozdělit své muže. Vytvořit malou skupinku zkušených válečníků a vyslat je na nekromanty a sám se zbytkem mužů se ukrýt v záloze a čekat na žoldnéře.

 

Související články:
Lochar - první část
Lochar - druhá část
Lochar - třetí část
Lochar - čtvrtá část
Lochar - šestá část

Hodnocení článku: Hodnocení 8.75, Hodnotilo 8 uživatelů