Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Lochar - šestá část: Zrada

18.2. 2008 Autor DShay Komentáře Komentáře (32) Kategorie Příběhy Hodnocení 8.36 Přečteno x2307

V minulé volbě jste rozhodovali za R'Daka, velitele banditů. Rozhodli jste se pro možnost A: Vyrazit vstříc žoldáckým vojskům. Nechte se překvapit, co nového přinese další díl a jak se budou dál vyvíjet osudy Lochara, R'Daka a jeho mužů...


Act VI.

„R'Daku, co uděláme?"
„Já nevím... doneste mi mapu!", před R'Daka rozložili mapu lesa a on ji začal sledovat. Všichni čekali, co R'Dak řekne.
„Sbalte se, vyrážíme. Půjdeme vyhnat tu škodnou z lesa!" Na ta slova se celá tlupa vrhla do horečného balení. Za několik málo hodin nezbyla po táboře ani stopa a před R'Dakem stála čtyřicítka mužů v lehké zbroji, s dlouhými luky v rukou a odhodláním v očích. Jedním z nich byl i Lochar.
„A co bude s těmi nekromanty?"
„Lochare, musí počkat. Já vím, že se chceš pomstít za svoji rodinu, ale naše bezpečí je důležitější. Až vyřídíme žoldáky, vyrazíme k nim a pošlem je tam, kam patří - do pekla! Ale pro jistotu pošlu dva muže, aby hlídali skrýš nekromantů. Když se dají do pohybu, dozvíme se to, dobře?"
„Ano, jdem!"

Po asi deseti hodinách dorazila R'Dakova skupina do hlubší části lesa, kde se rozdělili na několik skupin a skryli se v očekávání boje. R'Dak věděl, že žoldáci musí projít právě tudy - byla to jediná schůdná cesta do nitra lesa - a spoléhal na to, že žoldáky překvapí. Jeho muži měli zasazeny šípy v tětivách a netrpělivě vyhlíželi nepřítele. Ten pořád nepřicházel.

R'Dak už začínal být neklidný a obával se možné pasti. Proto poslal dva své nejlepší stopaře vstříc nepříteli. R'Dakovi muži se po hodině vrátili se strašlivou novinou:
„R'Daku, žoldáci nejdou po nás... tedy... asi ne... po cestě stojí několik statků... bez varování a bez příčiny je napadli, domy vypálili a okolí zničili, muže a ženy zajali, ostatní zavraždili... nenechali kámen na kameni. Vypadá to, jako by tam neřádili lidé, ale zrůdy z pekla.", když zvědové tuto hrůznou novinu vpravovali, hlas se jim zajíkal hněvem. Nikdo nechápal, jak je možné něco takového.
Ale špatným zprávám ještě nebyl konec. Chvíli poté, co se R'Dak se svými muži dozvěděli o přepadu žoldáků, dorazili i zvědové, kteří měli hlídat doupě nekromantů:
„Pane, nekromanti se pohnuli, míří sem - nebo spíš tímto směrem. Zdá se, že se setkají s knížetem..."
„Cože?!? Ale to je zrada! Co může mít kníže s nekromanty? A proč přepadl ty nevinné?"
„Protože kníže už není na vaší straně - na straně lidí!", hlas se ozval jakoby odnikud. Nebylo vidět hmotnou bytost, která by promluvila, přesto se účinek slov podobal úderu kladivem do hlavy. Bez varování se vedle R'Daka zhmotnila postava v kápi. Vysoká, štíhlá postava v černém. Z těla bylo vidět jen studené modré oči, ze kterých prýštilo opovržení. Opovržení vším lidským. Z postavy vyzařovala moc. Aura moci byla tak silná, že ji viděli všichni kdo byli poblíž.
Čtyřicítka šípů zamířila na hlavu postavy. „Co tady chceš, nekromante?", R'Dakovi bylo naprosto jasné, kdo to proti němu stojí, přesto udržel pevný hlas a nedal na sobě znát strach.
„Přišel jsem za tebou, R'Daku, protože jen ty jediný dokážeš změnit budoucnost. Ty a Lochar..."
„Cože, ty mě znáš? A znáš i Lochara?", skočil R'Dak nekromantovi do řeči a začínal se ho zmocňovat nepříjemný pocit.
„Nepřerušuj mě, člověče!", z hlasu zazněla panovačnost. „Zapuzené Zlo se chystá vrátit na tento svět a smete vše - živé i neživé. Po jeho řádění nezbude na světě nic, jen holá pláň. Vaše duše budou rozervány, těla shoří ve věčném ohni. Jen ty a tvoji muži tomu můžete zabránit."
„Jak? Co po mně chceš a proč ti mám vůbec důvěřovat?"
„Co se důvěry týče, zeptej se Lochara...", čtyřicítka pátravých očí se otočila k Locharovi a ten vypověděl vše o svém prvním setkání se sluhou tohoto nekromanta - nepochyboval, že toto je ten „Pán", ke kterému se měl dostavit.
R'Dak poslouchal pozorně a na obličeji se mu objevily vrásky. „Dobrá, řekněme, že ti budu věřit. Stále jsi mi ale ještě něřekl, o co tady jde?"
„Kdysi dávno byl jedním z našich nejmocnějších mágů vytvořen artefakt tak mocný, že dokázal ovládnout každého nemrtvého a mrtvé vytahovala jeho moc z hrobů. Nazval ho Síla nemrtvých. V artefaktu byl uvězněn mocný démon, který ale nakonec ovládl svého stvořitele. Propukla strašlivá válka. Lidé se spojili s elfy, trpaslíky a ostatními Starými národy a vykročili vstříc Poslední bitvě. V ní se mělo rozhodnout o budoucnosti světa. Nakonec lidé zvítězili a pro svět to znamenalo odklad jeho zhouby. Síla nemrtvých se ale opět probudila k životu.
Jak již víte, má zde dojít ke schůzce mezi knížetem Preatem a nekromanty. Preat prahne po věčném životě a nekromanti mu ho s radostí nabídli - výměnou za jednu z písemností z jeho knihovny."
„Za jakou písemnost?"
„Za mapu k Síle nemrtvých!  Musíte napadnout nekromanty! Je jich málo. S mojí pomocí je přemůžete - nesmí zůstat nikdo živý. Nikdo se nesmí dozvědět, že byla nalezena mapa!"
R'Dak fascinovaně poslouchal nekromantovu vyprávění. Už slyšel báchorky o Poslední bitvě, která se měla odehrát před mnoha staletími, ale nevěřil jim. Nyní si začínal uvědomovat, že na nich možná něco bude.... potom mu došlo, že pokud se vrhne na nekromanty, podepíše rozsudek smrti lidem, které vězní Preat.
„Chceš toho mnoho, nekromante. Pokud ti pomůžu, zemřou moji lidé a já budu žít s vědomím, že jsem obětoval vlastní lid."
„Pokud půjdeš zachránit svůj lid, budeš žít s vědomím, že jsi obětoval osud celého světa. Ale můžu tě uklidnit - pokud zvolíš tuto cestu, nebudeš mít mnoho času na litování..."

 

Milí čtenáři, v těchto místech příběh opustíme a vyzývám vás k těžkému rozhodnutí. Má R'Dak pomoci svému lidu nebo uvěřit slovům nekromanta, vyrazit do boje proti tlupě nekromantů z lesa a obětovat životy svých lidí?

A) R'Dak uvěří nekromantovi. Lochar se už jednou setkal s jeho sluhou a nemá důvod mu nedůvěřovat. Pověsti o Poslední bitvě zní hrůzostrašně a přeci jen by nechtěl, aby se staly skutečností.

B) V R'Dakovi přeci jen zvítězí patriotismus, rozhodne se, že nenechá "své lidi" ve spárech zrádce a vydá se je zachránit.

 

Související články:
Lochar - první část
Lochar - druhá část 
Lochar - třetí část
Lochar - čtvrtá část
Lochar - pátá část

Hodnocení článku: Hodnocení 8.36, Hodnotilo 11 uživatelů