Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

2. kolo

24.12. 2012 Autor Vali Komentáře Komentáře (3) Kategorie Fantasy Hodnocení 0.00 Přečteno x2506

Zatím je registrováno 16. hráčů, nejlepší z Vás mají 300 zkušeností, na 2. úroveň nepostoupil nikdo. Nejvíce zastoupené rasy. Skřeti, nekromanti a trpaslíci. nikdo nehraje hobita.

Registrace do hry bude umožněná všem hráčům do konce roku.

 Kdo skončil v prvním kole bodem, který neměl pokračování (viz body v levém sloupci) si vyhledá příslušný bod ve sloupci pravém, který m bude pokračovat.

1ch a 14-113


11-79
15-110
16-175
17-175
19-179
24-175
44-133
47-129
52-175
58-181
59-175
66-182
68a-175
68b-132
78-175
93-102
94-102
97-102
109-175
136-136
146-187
162-162
229 (289)-337
288-342125 varianta b. Vydal ses do bezpečí přítmí lesa. V klidu ses vyspal a asi
po osmi hodinách tě probudily vzdálené hlasy. Bavili se o krádeži, v jednom z
nich jsi poznal zlodějíčka z Kythie. Co uděláš?

a) Budu je sledovat (b6)b) Nebudu si jich všímat (0,5h,b123)

126. Vydal ses směrem proti proudu, výborně (30 zkušeností), proti
proudu jsi šel necelou půl hodinku a spatřil jsi lanový most, který byl přes
řeku natažen.

a) Pokud jsi elf, temný elf nebo skurut pokračuj bodem 150b) Pokud jsi jiná rasa, pokračuj zde 155

127. Bylo to rychle vyřízené, krysa se moc nebránila a jak byla
vystresovaná, tak nebyla schopná boje. (30 zkušeností) a krysu, pokud máš místo
si můžeš nechat, pokud se dobře opeče, může posloužit jako potrava jednomu
člověku na tři dni.

a) Pokud jsi temný elf, pokračuj zde 152b) Zbytek ras pokračuje zde 138

128. Po dvou hodinách hledání jsi objevil starodávný kámen se
symbolem dolu (35 zkušeností). Odklopils ho a skočil dovnitř. Po takové
klouzačce tě to vyplivlo ve velké chodbě. Trpaslíci na rozdíl od skřetů hloubí
veliké chodby a štoly, aby tudy mohly projíždět jejich poklady.

a) Prohledám chodbu, jestli tam není tajná chodba (b185)b) Budu naslouchat (b188)c) Půjdu chodbou směrem k dolům (b159)d) Uteču pryč, už takhle je to nebezpečné (b157)

129. Přespal jsi ve strážním koši. Ale nevstal, jak jsi
předpokládal, rybáři vstávali už v pět a ty jsi měl jediné štěstí, že hlídač na
koš také zaspal. Svezl ses po lanoví dolů přímo před můstek, tam si tě všiml
palubní kapitán a domnívaje se, že jsi jeden z jeho tě poslal do podpalubí
veslovat. 4 hodiny plula loď po moři a tys vesloval. Pak se loď na půl hodiny
zastavila a tys dostal chvilku volno.

a) Půjdu lovit ryby, aspoň se v tom zdokonalím (b135)b) Půjdu se kouknout do podpalubí (b158)c) Zkusím se nenápadně dostat do kapitánovy kajuty (b149)d) Zdřímnu si (b137)e) Schovám se do hromady ryb a budu doufat, že se k té bestii
dostanu (b161)

129 varianta b. Po plnohodnotném spánku tě probudila parta dobrodruhů, v
jednom z nich jsi poznal zlodějíčka z města. Nejprve byli k tobě nedůvěřiví,
ale obratně se ti podařilo vymluvit, že jsi ze zdejšího děcáku a podařilo se ti
utéct. Jeden z nich ti přitakal a řekl, že tam byl taky. Nabídli ti, že můžeš
cestovat s nimi. Ochotně jsi souhlasil. Do večera jste si povídali o všem
možném, dobře skrývali svojí pravou identitu, vydávali se před tebou za bohaté
kupce z Přístavu Torment. Ptali se tě, co jsi ty dělal, když jsi byl mladý a ty
jsi ochotně a správně vždy odpovídal. Povídali, že jdou směrem k osadě elfích
lovců a pokud budeš chtít, můžeš se nazítří vydat s nimi. Aby ses neprozradil,
do večera si s nimi poseděl u ohně a přes noc si rozmyslíš co a dál.(9h),
připočti si 250 zkušeností za obalamucení silnějších postav, než jsi ty sám.)
Pokud máš dost energie, pokračuj bodem 79.

130. Jedná se o kouzelnou hůl, která, pokud jsi čaroděj na druhé
úrovni, ti umožní jednou během boje seslat zelený blesk na nepřítele, ten ubírá
2x6k životů (2 krát šestistěnnkou) a teď se vrať k bodu 116.

131. Slezl jsi dolů (0,5 hodiny), v průzračné vodě plavaly krásné
ryby, červené, bílé, šedé i modré. Voda stékala průzračnými proudy vody, které
sprchovaly okolní krajinu a dodávali jí tak více vlhkosti. Byla zde jedna
skalka, kterou okupoval racek, ale byla dost kluzká, zhruba 50% procentní šance
pádu do vody.

a) Zkusím jít po skalce (b143)b) Budu pokračovat po proudu řeky (b160)c) Přespím zde (8h,pokračuj ostatními body na 131)d) Vrátím se proti proudu řeky (2 a půl hodiny) (b126)

132. Od šesti ráno jsi za 4 zlaté sklízel obilí. Mlynář ti dal ještě
k tomu jídlo na dva dni a pokud budeš chtít můžeš u něj přenocovat, kdy jen
budeš chtít.Zhruba ve dvě ses vrátil na náměstí (b175), pokud jsi v Kythii,
pokud jsi jinde, vrať se na náměstí města, ve kterém jsi.

133. Od šesti již drhneš palubu do dvou. Pak dostáváš výplatu 4
zlaté. Kapitán ti nabídl, že pokud budeš mít zájem tak tě večer sveze do kraje
klenotníků, což je blízko říše nekromantů (149 varianta b). Musel bys ale být již v 17.00
zpět v přístavišti. Jinak bod (b175)

134. Nekromanti a skuruti jako zástupci nejvyšších temnot mezi
sebou znají tyto kraje a svoje rasové legendy. O zřícenině na rozdíl od
ostatních vědí mnoho. Zřícenině se říká citadela temnoty a je to poslední bašta
nekromantů, poslední sídlo, ve kterém trénují nekromantí armády a kam ne radno
se přibližovat. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

135. Půl hodiny jsi lovil ryby, prima, zdokonalil ses v tom a až
budeš příště dělat na lodi, můžeš žádat o zlaták za šichtu víc, ale jinak je ti
to pro práci hrdiny k ničemu. Další 4 hodiny jsi vesloval cestou zpět, kapitán
ti dal 4 zlaťáky a řekl, že až budeš chtít zase práci, máš se stavit.

a) Půjdu do města (b175)b) Zkusím se přepravit do přístavu Torment (b48)c) Půjdu si dát nějakou dobrou rybku do přístavu (b156, bude to
stát 5st.)

136. Vítej v osadě statečný bojovníku, osada se hemži temnými elfy
a nekromanty. Není zde téměř žádný obchod, kromě těch s normálníma věcma, je to
takové malé městečko plné slaměných chýší a lidí, kteří za domy trénují střelbu
z luku a boj s mečem. Sem tam se najde nějaký čarodějný koutek, kde děti
dostávají první lekce kouzel a pokročilejší se učí čarovat třeba i hrušky
máslovky (Budou vysvětleny později)

a) Projdu si obchody (2h nakupuj jako normálně a pak si vyber, co
tady ještě chceš dělat)b) Najdu si ubytování (8h, 1st. vyspal ses a pak pokračuj tímto bodem)c) Půjdu ke zřícenině (Pokud jsi nekromant nebo skurut, tak se
před tím podívej do bodu 134) (2h,139)d) Půjdu se vyučit na další úroveň (8h, přičti si 1x6k životů,
jedna úč a jedna oč a pokračuj tímto bodem dále)e) Porozhlídnu se po zlodějíčcích z přístavu Kythie (b162)f) Půjdu si nabrat vodu ze studny (0,5h;136)g) Vrátím se do Kythie (175,8h)h) Půjdu do kraje klenotníků (103,6h)i) Krajem přes tuto noc prolétlo nepochopitelné zlo, které se
ukrývá někde na kraji království ostrovů a pouštního království, zde se nachází
pouštní lid, který páchá krvavé rituály na prostém obyvatelstvu, vydám se tam a
ztrestám tyto bezvěrce (375;20h)j) Půjdu lesy směrem sever (5h,370)

137. Prospal ses, až tě vzbudil lodní mistr opět k veslování.
Další 4 hodiny jsi vesloval cestou zpět, kapitán ti dal 4 zlaťáky a řekl, že až
budeš chtít zase práci, máš se stavit.

a) Půjdu do města (b175)b) Zkusím se přepravit do přístavu Torment (b48)c) Půjdu si dát nějakou dobrou rybku do přístavu (b156, bude to
stát 5st.)

138. Slyšíš k sobě běžet dvě postavy úzkou chodbou, nejspíš
skřeti. Co uděláš?

a) Budu bojovat na blízko (b154)b) Budu po nich střílet (b154)c) Vrhnu nůž a pak budu bojovat jinou zbraní (b154)d) Uteču (142)

139. Již u zříceniny sis všiml trénujících nekromantů s holemi,
dole zase trénují zvířátka. Pevnost vypadá jako nějaké výcvikové tábořiště,
které má připravovat mladé vojáky k boji.

a) Jdu do osady elfích lovců (2h,136)b) Vydám se nahoru na kopec (b146)c) Tajně zkusím ukrást nějakou zbraň (b163)

140. Jakoby to čekal, začaroval si magický štít a tu zbraň, s
kterou si na něj útočil, tudíž tu nejsilnější sis úplně zničil, je na vyhození
a dědek ještě k tomu zmizel.

a) Půjdu dál k dolům (1h,b117)b) Vrátím se do Kythie (4h,175)

141. Otevřel jsi velký portál do Mithrilových hor, za kterým se ti
odkryla ohromná síň, spousta trpaslíků zde slavilo nějaký svátek a když jsi
otevřel, tak se na tebe všichni podívali, než jsi stihl cokoliv říct, tak tě
zajali a umístili do žaláře (6h,pokračuj bodem 186)

142. Dostal jsi se úplně vyčerpaný ven, na štěstí tě nikdo
nepronásleduje až ven. Co dále?

a) Půjdu přes kopec a zkusím štěstí (b100)b) Půjdu se podívat do podzemí pod strážní věží (b122)c) Půjdu do věže (b118)d) Přespím vedle věže (8h, pokračuj bodem 125 varianta b)e) Přespím několik kilometrů od věže, pro jistotu (8h,129 varianta b)

143. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, že spadneš nebo
nespadneš do vody. Musíš hodit pod padesát procent. Házíš dvakrát, první číslo
jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4, máš 49%
a nespadl jsi. (pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem dával na net v
sekci pravidla)

a) Spadl jsem (b147)b) Nespadl jsem (b151)

144. Dal ses se staříkem do řeči a ten byl rád, že si s ním někdo
povídá, nejprve se na tebe díval přísně a zkoušel na tebe nějaká sugestivní
kouzla, ale tvoje upřímnost, laskavost a dobrota ho ošálili (+60 zkušeností).
Dvě hodiny jste si vypravovali o světě, pak ses ho nenápadně zeptal na hůl a on
ti řekl, že je to kouzelná hůl, kterou smí používat každá postava od třetí
úrovně výš a ještě má sílu jako kovaná hůl. Říká, že už je velice stařičký a že
za protislužbu by ti hůl daroval. V zátoce prý má sádky a ty mu jezdí vybírat
rybáři, kteří krmí nějakou zrůdu v přístavu, aby měli v případě vodních bitev
trumf v rukávě. Když bys zrůdu pustil na svobodu, tak nejen že uděláš laskavost
jí, ale i jemu, protože příšera se nažere sama.

a) Přijímám úkol a jdu do přístavu Kythie (5h,b175)b) Tohle dělat nebudu a jdu do dolů (2h,b117)

145. Po vyčerpávajícím hledání jsi našel v druhém dně nějaké
truhly smaragd v hodnotě cca 38 zlatých.

a) Pokud jsi trpaslík, pokračuj bodem 153b) Půjdu přes kopec a mezi horskými masivy (b100)c) Půjdu se podívat do podzemí pod strážní věží (122)d) Přespím vedle věže (8h,129 varianta b)e) Přespím několik kilometrů od věže, pro jistotu (8h,125 varianta b)f) Půjdu zpátky do přístavu Kythie (3h,175)

146. Hned si tě všimli dva nekromanti a zajali tě.(8h,b187)

147. Omdlel jsi a ztratil jeden život. (4h probudil ses po proudu
říčky o kousek dál, pokračuj bodem 131)

148. Stařík po chvilce zmizel, jako by použil na sebe
neviditelnost.

a) Vrátím se do Kythie(4h,b175)b) Půjdu směrem doly (2h,b117)

149. Nenápadně ses proplížil přes můstek i chodbičkami až ke
kajutě. Mělo to jednu malou trhlinu, kapitán byl zrovna vevnitř a měřil něco na
mapě v době, kdy jsi vkročil a začal tam šmejdit. Beze slov tě dal zavřít. Za
další 4 hodiny tě vykopli na břehu a ztloukli na ztrátu jednoho života.

a) Půjdu do města (b175)b) Zkusím se přepravit do přístavu Torment (b48)c) Půjdu si dát nějakou dobrou rybku do přístavu (b156, bude to
stát 5st.)d) Půjdu se prospat do hostince (8h + 2 životy, b175)

149 varianta b. Na lodi ses porozhlédl a vydal se do kajuty. Lehl sis na palandu
a odpočíval. Když tu přišel takový hromotluk a z postele tě vyhodil.
Slušelo by se mu to pěkně vrátit, a tak jste se začali postrkovat až na palubu,
kde jste strčili do kormidelníka, ten omylem změnil směr a začala mela. Bohužel
jsi to byl ty, na koho ukázal nakonec kapitán a řekl zabít. (b265)

150. Tvé skvělé oči si všimly, že na mostě stojí nekromantí
hlídka, co podnikneš?

a) Půjdu zpátky po proudu (120,3h)b) Počkám do tmy (Tvůj tah skončil, Zítra budeš pokračovat bodem
499)

151. Přešel jsi řeku a za další 3h putoval do osady elfích lovců.
(b136)

152. Temní elfové mají speciální schopnost obětování. Když sebou
vezmou mrtvé zvíře a najdou obětiště, mohou ho obětovat bohům a ti jim za to
poskytnou štěstí v boji. (138)

153. Jako trpaslík víš, že tento smaragd má v kraji klenotníků,
kam se jde přes průsmyk Kutov (cesta přes kopec) hodnotu až 100 zlatých. (b145)

154. Souboj se dvěma skřety, tys útočil první, buď jednou, nebo
dvakrát, oba mají sekeru (úč 3, oč 1,5 životů)

a) Vyhrál jsi (b164)b) Prohrál jsi (b20)c) Utekl jsi (b142)

155. Buď,

a) Přejdu most (b165)b) Utábořím se zde a počkám do večera (Tvůj tah skončil, vyplň
formulář a zítra budeš pokračovat číslem 499)c) Najdu nějakou stravu a pití a pak se uvidí (b167)d) Půjdu po proudu řeky zpět (b120,3h)

156. V luxusní putyce sis dal cejna na másle za 5 stříbrných a
sledoval bandu vojáků (2hodiny) povídající si s nějakým pánem. Pán něco šeptal
a vojáci se vždy hlasitě uměle zasmáli. Později z výkřiků: "Skvěle pane
starosto", "je prima Vás mít šéfe" jsi pochopil, o koho jde. Byl
to starší tlustší pán, co si rád dal pivečko a potřeboval, aby mu někdo
naslouchal.

a) Odejdu (b175)b) Chci slyšet, o čem se baví, budu úplně mlčky poslouchat (b166)c) Půjdu jakože na záchod, abych slyšel aspoň něco (b171)

157. Utekl jsi ven stejnou cestou, jakou jsi přišel. Vylezl jsi
před vstupem do Mithrilových hor, co budeš dělat dál?

a) Prospím se tak, aby mě nikdo neviděl (8h, pokračuj tímto bodem)b) Vrátím se do jeskyně tajným vstupem, pokud vím, kde je (b128)c) Půjdu do hor normálně (b141)d) Navštívím strážní věž (2h,b123)e) Vrátím se Kythie (5h,b175)

158. V podpalubí jsi viděl velikou klec, do které zřejmě dávají
ryby pro malou příšerku. Vedle ni byly bedny s haramapádím, nějaké jsi dal
jinam a do jedné bedny sis udělal díru a skryl jsi se uvnitř. (50 zkušeností)
Po tom, co jste přijeli do přístavu se loď vyprázdnila. Co uděláš? (2h)

a) Vylezu z bedny a pokusím se dostat do kajuty kapitána (b172)b) Prošmejdím podpalubí (b168)c) Zůstanu v bedně čekat (b174)

159. Vydal ses chodbou směrem do hor. Po půl hodině jsi narazil na
odbočku doleva.Kam se vydáš?

a) Rovně (b170)b) Doleva (b173)

160. Další tři hodiny podél proudu jsi objevil dřevěný most, přes
který se dalo skvěle přejít, za další 4 hodiny jsi dorazil do osady elfích
lovců (b136)

161. Tos ani nemohl myslet vážně, po pár minutách všechny ryby
včetně tebe dali do sítě, dusíš se smrady. Omdlels, probudil ses ve chvíli, kdy
to s tebou šplouchlo do vody. Obrovská velryba, která byla poblíž tebe, s tebou
neměla slitování (b20)

162. Jakoby se po nich slehla zem. Vyptával ses nenápadně a z těch
možností ti toho mnoho nezbylo (2h)

a) Můžou být v hostinci, což je pro tu putyku, celkem honosné
pojmenování (b190)b) Můžou být ve zřícenině, tam se prý nachází podivní lidé
(b139,2h)c) Možná se skrývají někde v polích, ale to je dost na náhodu
(b192)d) Někdo tvrdil něco o nějakém srubu v lesích, vydám se tam (b193)

163. Podařilo se ti ukrást lehkou kuši, kterou si jeden z
nekromantů netaktně dal na kraj lesa, když šel bojovat šavlí.

a) Zmizíme do osady (1h,b136)b) Přespíme tady (8h, b146)c) Půjdeme se kouknout do zříceniny (b146)

164. Vyklepl jsi dva skřety. (450 zkušeností) Sebral jsi jim
sekery. A Můžeš.

a) Naslouchat (b177)b) Jít dále jeskynní (b191)c) Hledat tajnou chodbu v této chodbě (b185)d) Vrátit se ven (b142)

165. Neomaleně jsi vlezl na most, kde tě zajali nekromanti. (6h
cesty s pytlem na hlavě na koni a pak 187)

166. Ne ne už předtím jsi poslouchal a teď to není lepší, půl
hodiny pryč a oni odešli.(b175)

167. Doplnil sis zásoby všeho na maximum a našel si i medvědí
opuštěnou noru, v které můžeš přespat. Zjistil jsi, že zdejší kraj je bohatý na
studánky a mnoho přírodních potravin v lese.

a) Přespím zde (8h a pokračuj bodem 155)b) Vrátím se a zjistím co dál (b155,0,5h)

168. Chytil tě lodní mistr, který zde něco zapisoval (b169)

169. Vykopl tě z paluby, jen to fiklo, přímo do moře, všechny
zásoby jídla jsou v háji. (b175)

170. Došel jsi až do velkého sálu, zde spousta trpaslíků slavilo
nějaký svátek a když si otevřel, tak se na tebe všichni podívali, než jsi stihl
cokoliv říct, tak tě zajali a umístili do žaláře (6h,186)

171. Zaslechl jsi něco o volbách, které hodlá starosta utajit, tak
aby byly prohlášeny za neplatné a cestou zpět něco o tom, že by to neměl vědět
farář. Po tom, co jsi se vrátil ze záchoda už byli pryč. (b175)

172. Nenápadně ses proplížil přes můstek i chodbičkami až ke
kajutě. Mělo to jednu malou trhlinu, kapitán byl zrovna vevnitř a měřil něco na
mapě v době, kdy jsi vkročil a začal tam šmejdit. Beze slov tě dal zavřít.
Ztloukli tě tak, ze ti zbyl jeden život a vyhodili tě z paluby.

a) Půjdu do města (b175)b) Zkusím se přepravit do přístavu Torment (b48)c) Půjdu si dát nějakou dobrou rybku do přístavu (156, bude to
stát 5st.)d) Půjdu se prospat do hostince (b175,8h + 2 životy)

173. Šel jsi chodbou dolů a dolů a dolů, až dokud nebyl vzduch
zatuchlejší a zatuchlejší a ty vodní páry ti nějak neudělali dobře a omdlels za
jednou zatáčkou.(3h, doplň si životy jako bys normálně spal a pokračuj bodem
189)

174. Počkal sis v bedně až do noci, ve dvě ráno tě vzbudil šramot
(b194)

175 Jsi na náměstí, vše žije, tak jak má, co máš v plánu?

a) Půjdu prozkoumat, co nabízí místní tržiště (2 hodiny času, bod
36)

b) Půjdu doplnit vodu do měchu z kašny (bod 37)

c) Půjdu si lehnout do hostince a prospat se (8 hodin, bod 24)

d) Obejdu obchůdky okolo náměstí (2h,b60)

e) Půjdeš za starostou, zajímá mě, jaké má plány s místními (b183)f) Půjdu do kostela (1h,b62)

g) Jdeš se porozhlédnout po mistrovi, který by tě vyučil na další úroveň
(8h,b109)

h) Jdeš se porozhlédnout po nějaké práci (2h, b67)

ch) Jdu do strážní věže (b123)

i) V téhle říši se mi nelíbí, jdu do pouštního království (24 hodin, Tvůj tah
skončil, vyplň formulář a zítra budeš pokračovat číslem 375)

j) Jdu se porozhlédnout po nějaké pěkné hospůdce (2h,b70)

k) Jdu do nejbližšího výčepu, mám žížu a třeba se tam něco dozvím (1/2h,b71)

l) Půjdu zjistit, co to tu tak děsně smrdí (b61)

m) Jsem čaroděj potřebuji se naučit nějaké kouzlo, abych nebyl tak slabý a
zjistit, jak můžu získat manu (b184)n) Jdu do přístavu (b124)o) Jdu do Mithrilových dolů (5h,b117)p) Jdu do průsmyku Kutov (4h,b100)q) Jdu na hřbitov (b180)r) Krajem přes tuto noc prolétlo nepochopitelné zlo, které se
ukrývá někde na kraji království ostrovů a pouštního království, zde se nachází
pouštní lid, který páchá krvavé rituály na prostém obyvatelstvu, vydám se tam a
ztrestám tyto bezvěrce (375;17h)176. V klidu ses vyspal a i k tvému překvapení se nic
zásadního nestalo. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

177. Naslouchal jsi půl hodiny v chodbě, ale nic jsi neslyšel,
nikdo se k tobě neblíží. Co dál? (Vrať se k bodu, ze kterého jsi sem přišel)

178 Vstal jsi okolo sedmé ráno, mlynář se tě zeptal, zda chceš
vzít ještě ranní šichtu (8hodiny za další 4 zlaťáky a nabídl ti, že tě kdykoliv
ubytuje a dá ti stravu, pokud budeš mít zájem.

a) Budu pracovat i dopoledne (8h, b132)b) Už nechci pracovat, jdu do města (0,5h; b175)

179 Legenda praví, že kdysi dávno v pouštním království žila jedna
krásná princezna a tu unesl ohromný, hrozivý ent, kdo prý enta najde a usmrtí,
bude pánem pouštního království na věky.(b175;0,5h)

180. Jsi na hřbitově, je to jedna z posledních zapomenutých částí
tohoto města za řekou, mrtví si zde povídají tajemným jazykem, kterému žádný
živý nerozumí. Na kraji hřbitova u jedné krypty sis všimnul boháče, který byl
na tvém počátku příběhu a nyní se dostával do nějaké zavřené krypty. Barbaři s
jejich rodovou zbraní (meč bastard) zůstali stát před kryptou na stráži a pán
šel dovnitř. Co uděláš?

a) Zaútočím na barbary (b195)b) Budu je chvíli pozorovat (b205)c) Odejdu (b175)d) Zkusím se ke kryptě přiblížit nenápadně zezadu (b214)e) Jsem nekromant, pokračuji bodem (b211)f) Přišel jsem sem agitovat (b209)

181. Pokračuješ chodbou pod kašnu, zde jsi spatřil schůdky nahoru,
kudy chodil hobitek krást:

a) Půjdu tam a budu taky chvíli čórovat (b215,0,5h)b) Půjdu chodbou dál, bůhví, kam ta stoka vede (b206,0,5h)c) Budu naslouchat (177, 0,5h)d) Vrátím se na náměstí (b175)e) Budu hledat tajnou chodbu (b185)

182. Po celonoční promluvě s farářem jsi vstával až v deset,
dozvěděl ses, že zítra jsou ve městě volby, o kterých nikdo neví. A jediným
kandidátem je starosta. Farář kandidovat nemůže, protože by přišel o hlavu, ale
může ti doporučit pár míst, na která máš zajít a pokusit se s tím něco udělat,
když by se ti tohle povedlo, mohl by ses stát starostou a vést město k lepšímu.

a) Nemám zájem být starostou, rozloučím se a jdu pryč (b175,0,5h)b) Zkusím udělat, co se dá (b198)

183. Nalezl jsi starostu, který právě obědval v jedné z jeho
luxusnějších restaurací nějaké mořské potvůrky. Jak jen se mu dostat na
kobylku?

a) Poprosím ho, zda bych s ním směl pojíst a promluvit si s ním (b196,
0,5h)b) Přijdu mu nabídnout své služby, ale až po jídle (b207,1h)c) Objednám si také nějaké jídlo a budu ho sledovat (b202, 1h)d) Počkám před hospodou na to, co udělá (b218,1h)

184. Nakonec jsi ve městě sehnal čaroděje, který tě za tři zlatý
naučí kouzlo modrého blesku. Na den ti dá tři many (dva se doplní za spaní) a
za ně budeš moct v boji místo útoku seslat modrý blesk, který ubere 1x6k životů
nepříteli. (b175)

185. Bohužel, v těchto místech nemá smysl prohledávat, aby mělo
smysl prohledávat ,musel bys mít nějaký podnět k tomu domnívat se, že je zde
tajná chodba, pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel (stálo tě to dvě
hodinky)

186. Po určitém čase sis zvykl na chlad a temnotu tvého vězení
Mithrilových hor. Dostal jsi najíst a napít, doplnil sis životy a manu, pokud
nějakou máš. Sebrali ti všechny zbraně. Po čase k tobě přišel jeden silnější
trpaslík a začal se tě vyptávat, jak budeš reagovat?

a) Budu spolupracovat (200)b) Budu mlčet a počkám, co z něj vypadne (204)

187. Zajali tě a odvedli tě do temného žaláře hluboko pod
zříceninou. Sebrali ti všechny zbraně a dali ti najíst. Přes noc jsi přemítal
co a jak, doplnil sis všechny životy a zvyknul na tu trochu světla, co zde
zbyla. Oka jsi příliš nezamhouřil, spíš si čekal, co s tebou bude dál.Potom, co první ranní slunce zaplnilo tvojí temnou komnatu, ti
přišel nějaký výše postavený skurut učinit nabídku. Strašně mu táhlo z pusy a
za pasem měl obouruční meč, na útěk nemělo smysl ani pomyslet. Začal na tebe
mluvit, jak zareaguješ?

a) Budu spolupracovat (b199)b) Budu mlčet a počkám, co z něj vypadne (b204)

188. Nic jsi neslyšel, pouze nějaké veselení v rovném směru od
kamene ke skále, asi je dobře, že nepůjdeš hlavní branou. Vrať se k bodu, ze
kterého jsi sem přišel.

189. Probral ses, jsi hluboko pod zemí. Je tu smrad a nejspíš si
tě nikdo nevšiml.

a) Půjdu hlouběji (b201)b) Raději odtud uteču (b157, 0,5h)c) Zkusím navštívit největší sál, který je někde nahoře (b208)

190. Přišels do místní putyky, pajzl jen pohledět. Vyptával ses
všude okolo, ale nic extra ses nedozvěděl.

a) Pozveš celou hospodu na pivo (1 zlatý) a počkáš, co to s nimi
udělá. (b219,1h)b) Jdu na náměstí (b136,1h)c) Budu se dál vyptávat (b197)

191. Jdeš dál chodbou, pokračuješ, pokud máš pochodeň, můžeš si jí
rozsvítit, pochodeň svítí půl hodiny, lucerna hodinu, olej v ní vydrží taky
hodinu. Pokud na někoho narazíš a nemáš nic, co by ti svítilo, pak automaticky
nemáš iniciativu a útočí nestvůra. Pokud máš rozsvíceno, můžeš i použít střelnou
zbraň a pak ještě útočit normálně.

a) Vrátím se do Kythie koupit světlo do jeskyně (175,3 a půl
hodinky)b) Pokračuji chodbou (b222)

192. Prohledával jsi okolní pole, sesbíral sis jídlo na maximální
množství, které se ti vejde, plus jsi našel pramínek vody, jinak nic, pokračuj
bodem 136. (4 hodiny času)

193. Tři hodiny ses vydal směrem, kterým tě někdo nasměroval,
celkem džungle tady. Měl jsi jít podél řeky Nekry, která vede směrem k říši
barbarů. Po těch třech hodinách cesty jsi narazil na rozzuřeného paviána,
kterému jsi omylem rozkopl větev v jeho teritoriu. Budeš s ním muset bojovat.
úč 2,oč 2, 5 Životů, specialita je, že pavián má iniciativu a ještě k tomu
útočí vždy dvakrát, pokud nemáš střelnou zbraň. Je velice rychlý a v tomto
porostu ho budeš totiž těžko zasahovat, upozorňuji, že ke střelné zbrani nelze
používat štít. Takže pokud máš střelnou (Útočí on, pak ty, pak on), pokud jí
nemáš (útočí on, on, ty, on, on, ty atd.)

a) Vyhrál jsi (b226)b) Prohrál jsi (b20)c) Utekl jsi (b136)

194. Počkal sis a koukal se dírkou bedny, co se bude dít. Pod
rybářskou sítí se otevřel poklop a do něj se rozepnula síť pomocí řetězů a
všechny ryby se sypaly dolů do moře. Je možné, že loď se pohnula za tu dobu, co
jsi byl v bedně, to nevíš. V podpalubí jsi nejspíš sám, všechno asi dělají v
kajutě kapitána, nebo na palubě.

a) Vystoupím z bedny a podívám se, co je v té díře (b217)b) Půjdu nakouknout nenápadně na palubu (b212)c) Zůstanu v bedně (b203)

195. Dva barbaři s mečem bastardem (Máš iniciativu, pokud střílíš
zbraní, můžeš vystřelit a pak ještě útočit z blízka, nebo vystřelit a utéct)
Jinak tedy pořadí boje je: Ty, barbar1, barbar2.Barbar1 ÚČ10 celkem, Oč4 celkem a 12 životů; Barbar2 Úč11 celkem,
Oč4 celkem a 21 životů.

a) Vyhrál jsi (b216)b) Prohrál jsi (b20)c) Utekl jsi (1h,b175)

196. Strážní na sebe kývli, řekli ti, že tady mluvit nemůžete, že
tě dovedou na bezpečnější místo, kde si budete moct v klidu promluvit a kde vás
nikdo neuslyší, budete tam i v bezpečí. Nedovolil sis odporovat a šel s nimi.
Dovedli, tě před takový oprejskaný dům,(odečti si půl hodiny) ani za mák by sis
nepomyslel, že zde bydlí starosta, řekli ti, ať jdeš dál, že starosta už na
tebe čeká uvnitř, prý je toto nejdiskrétněkší místo, kde starosta může vítat
hosty.

a) Půjdu rychle pryč, tohle se mi nelíbí (b175,1/2h)

b) Jdu do hostince spát (8h,b175)

c) Zaklepu na dveře a řeknu tajné heslo, které mi poradili strážci (b16)

d) Budu naslouchat přede dveřmi (b17)

e) Vstoupím bez vyzvání (b23)

197. Trošku sis upil piva a dal se do řeči s jedním starším pánem
(2 hodiny času) a snažil se z něj něco vypáčit. Bohužel jsi to však přehnal a
děda ti dal pěstí a ubral ti život, co uděláš?

a) Nechám to plavat (b213)b) Vrhnu se na něj (b227)c) Odejdu (b136 a při každém boji do tří hodin si odečti od obrany
a útoku -2)

198. Za prvé je potřeba zajít do kostela a zde si zajistit
útočiště v případě, že by se tvoje aktivity nelíbily starostovi. Farář se vydal
s tebou ke kostelu. Tam jste rozložili stůl a židle a celé dvě hodiny jste
vysvětlovali křesťanům, kteří sem dnes přišli, jaká je šance na změnu, farář tě
představil jako svého kandidáta a dal lidem volbu. Většina věřících, jako
všichni na tebe koukala jako na boha a vidina toho, že kostel bude otevřený
stále, že z ulic dostaneš žebráky a zbavíš město smradu, se jim velice líbila.
Farář ti půjčil oblek žebráka, nechal sis u něj v kostele v truhle všechny
nepotřebné věci a poslal tě do ulic za žebráky. Chodil jsi ulicemi a žebrák po
žebrákovi jsi agitoval, aby se dostavili k volbám do místní kapličky zítra v
deset hodin ráno (zabralo ti to asi 5 hodin času). Kam dál, farář zajišťuje
papíry na radnici, dohodli jste se tak, že on bude zajištovat peníze u jeho známých,
kteří mu zbyli na tvojí kandidaturu. Ty si máš zajistit voliče.

a) Půjdu do hostince (b228)b) Budu obcházet dům po domu (b220)c) Převleču se za boháče a půjdu dávat lidem měděné, potřebuješ
alespoň 2 zlaté (b240)d) Půjdu shánět voliče na hřbitov (b180,1h)e) Kašlu na to, dokud je čas a jdu dělat něco jiného (nebo pokud
nemáš peníze na kampaň) (b175,1h)

199. Skurut ti chvíli něco povídal o porušení jejich zákonů, o
kuši, kterou jsi ukradl a tak dále. Pak kecal něco o nekromantích a skurutích
zákonech, které tě ani za mák nezajímaly. Výsledek byl, že ti dal nabídku:

a) Buď můžeš další den hnít v tomto žaláři (tvůj den skončil,
krmení jsi dostal a napiš do formuláře tento tvůj koncový bod, třeba se ti
nazítří naskytne, zítra pokračuj bodem 487)b) Skurut po tobě vyžaduje, abys bojoval za jejich armádu, prý se
blíží válka nekromantů proti trpaslíkům. Nabízí ti navrácení všech tvých zbraní
a proviantu a k tomu ještě možnost bojovat po boku krvelačných skuruthai.(b229)c) V podstatě v návaznosti na bod dva bude potřeba zvýšit i těžbu
dřeva v lesích, takže pokud bys měl zájem, vrátí ti všechny věci kromě zbraní a
můžeš jít dělat do lesa, s tím, že ti tam zajistí ubytování a stravu. (b241)

200. Trpaslík ti chvíli něco povídal o porušení jejich zákonů, o
kuši, kterou jsi ukradl a tak dále. Pak kecal něco o trpasličích zákonech,
které tě ani za mák nezajímaly. Výsledek byl, že ti dal nabídku:

a) Buď můžeš další den hnít v tomto žaláři (tvůj den skončil,
krmení jsi dostal a napiš do formuláře tento tvůj koncový bod, třeba se ti
nazítří naskytne nějaká příležitost k útěku zítra pokračuj bodem 487)b) Trp po tobě vyžaduje, abys bojoval za jejich armádu, prý se
blíží válka nekromantů proti trpaslíkům. Nabízí ti navrácení všech tvých zbraní
a proviantu a k tomu ještě možnost bojovat po boku bojovných trpaslíků. (210)c) V podstatě v návaznosti na bod dva bude potřeba zvýšit i těžbu
v dolech, takže pokud bys měl zájem, vrátí ti všechny věci kromě zbraní a můžeš
jít dělat do dolů, s tím, že ti tam zajistí ubytování a stravu. (224)

201. Šel jsi asi půl hodiny dolů, zima v jeskynních byla urputná,
ale čím jsi šel hlouběji, tím bylo větší teplo a větší vlhko. Nikoho jsi
nepotkal, tato část dolů byla zřejmě dlouho neobývaná. Došel jsi k takovému
rádoby výtahu, jednalo se o jakousi plošinu s vrátkem, kterou bylo možno spustit
se kolmo dolů z římsy někam do temných hlubin trpasličích jeskynní.

a) Spustím se pomocí výtahu dolů (b233)b) Raději odtud uteču (b157, 0,5h)c) Zkusím navštívit největší sál, který je někde nahoře (b208)

202. Starosta se chová velice podivně, občas trošku zmateně, jako
by byl z něčeho nervózní, ale nemáš tušení z čeho.a) Počkám, až dojí a budu ho sledovat. (b218,0,5h)b) Půjdu se poptat na starostu do hospody (b242 a 7 měděných)c) Zkusím se zeptat na starostu u žebráků (b245 a jeden zlaťák)d) Půjdu si promluvit se starostou osobně (b196)

203. Všechny ryby se vysypaly do otvoru a nějaké, asi patnácti
metrové chapadlo ještě hráblo do podpalubí, zda tam něco nezůstalo, ještě, že
jsi zůstal v bedně.

a) Vylezu na palubu a nenápadně se rozhlédnu, kde jsem (b212)b) Zůstanu v bedně, dokud se nevrátíme do přístavu (b246,2h)

204. Podíval se na tebe se znechucením, jediné, co se mu teď
hodilo, bylo přesvědčovat vězně, aby spolupracoval, nechal tě trčet v žaláři
ještě další den. (Tvůj den skončil, krmení jsi dostal a napiš do formuláře tento
tvůj koncový bod, třeba se ti nazítří naskytne zítra pokračuj bodem 487)

205. Půl hodiny jsi pozoroval, jak barbaři slušně a poctivě střeží
hřbitov, pak pán vylezl a společně odešli. Co uděláš?

a) Odejdu také (b175 - až se sem příště vrátíš, už tu nebudou)b) Budu je sledovat (b252)c) Vydám se do té hrobky (b264)

206. Šel jsi dál chodbou, stoka vede doleva, podél ní je jedna
chodbička. Jedna malá chodbička se však odděluje směrem rovně. Kam se vydáš?

a) Doleva (b225)b) Rovně (b248)c) Vrátím se zpět na náměstí (b175,1h)d) Vrátím se zpět pod kašnu (0,5h,181)

207. Starosta si tě změřil od hlavy až k patě. Nakonec tě tedy
přijal. Naverboval tě do své armády a poslal tě s jedním vojákem do jeho
panství (4h za městem), tam jsi dostal uniformu a celý zbytek dne dostával
instruktáž, jak zacházet se zbraněmi a jak se chovat. (Napiš, že jsi skončil
tímto bodem, zítra budeš pokračovat bodem 458)

208. Přišel jsi asi po půl hodině do obrovského hodovního sálu.
Nakoukl jsi dovnitř, mnoho ožralých trpaslíků ještě chrápalo mezi zpřevrhanými
lavicemi. Většina z nich byla tak namol, že by nepoznala vlastní mámu, ale byli
mezi nimi i tací, kteří to mohli předstírat.

a) Vrátím se tam, odkud jsem přišel (vrať se do bodu, z kterého
jsi sem přišel)b) Uteču z jeskyně, jak nejrychleji to půjde (b157,0,5h)c) Zkusím se nenápadně prosmýknout kolem trpaslíků na druhou
stranu sálu, kde jsem spatřil ještě jednu chodbu pryč, kromě dveří do jejich
ctěných ubikací (b255)d) Pokud jsi trpaslík, pokračuj bodem (b239)

209. Hodinu času si strávil přesvědčováním truchlících
pozůstalých, dokud ti neřekli, že je tvoje kecy nezajímají, že ani ty ani jiný
starosta jim jejich zesnulé vrátit nemůžete.

a) Už nechci kandidovat, vysvětlím to faráři a pokračuji v
normálním životě (b175)b) Pokračuji agitací v bodě 198

210. Následujících šest hodin jsi tvrdě trénoval (+150
zkušeností). Pak jsi dostal volno.

a) Nechám se vyučit na další úroveň od nějakého mistra boje
trpaslíka (8h, 1x6k na životy a oč a úč plus jedna), Pak běž spát. (8h, pokračování
zítra tímto bodem)b) Porozhlédnu se po jeskynních (250,2h)c) Zkusím se seznámit s ostatními vojáky (259)d) Půjdu si odpočinout před bitvou (8h, pokračování zítra bodem
487)

211. Pokud chceš, můžeš se pokusit pomocí tajného rituálu oživit
jednu zombii, někde v rohu hřbitova, která pak bude bojovat po tvém boku. Musíš
se s ní však hned vydat do boje. Tento rituál trvá přesně 6 a půl hodiny.

a) Vyvolám rituálem zombii (232)b) Nechci vyvolat zombii a pokračuji bodem 180

212. Všiml sis, že loď kotví kousek za městem. Vidíš přes palubu
ohromnou klec pod vodou, která má padací vrata, ta se otevírají nějakou klikou,
kdesi na břehu. Vyplazil ses zpoza můstku, abys lépe viděl, kde je ta klika,
ale bohužel sis všiml, že z obou stran se k tobě blíží nějaký námořník. Mají v
ruce šavle a jsou dva.

a) Budu bojovat (b267)b) Skočím přes zábradlí do vody, přeci jen ta bestie je zavřená v
nějaké kleci (b265)

213. Velice moudré rozhodnutí, dědovi kamarádi jsou všude okolo a
sesypali by se na tebe jako mouchy na hovno (+45 zkušeností). Vydal ses tedy na
náměstí (136,1h)

214. Aniž by si tě barbaři všimli, ses připlazil ke kryptě zezadu.
(+40 zkušeností). Krypta byla velice stará, takže měla svoje škvíry, kterými
jsi mohl nakukovat a odposlouchávat. Viděl jsi uvnitř, aniž bys věřil vlastním
očím bandu zombií a bohatého pána, který pomocí jisté hůlky oživoval další
mrtvoly. (odečti si půl hodiny)

a) Zkusím najít, jestli krypta nemá další vchod (b282,0,5h)

b) Počkám, až pán odejde a budu ho sledovat (b252,0,5h)

c) Počkám, až pán odejde a vniknu do krypty (264,1h)

d) Vrhnu se na barbary zezadu, tu hůlku musím mít.(195)

215. Asi hodinu jsi kradl, ukradl jsi asi 1 zlaťák, co dál?a) Budu krást dál (b73)b) To mi stačí, jdu na náměstí (b175)c) Vrátím se dolů a půjdu chodbou dál, bůhví, kam ta stoka vede (b206)

216. Velice nečekané vítězství, 2000 zkušeností a dva meče
bastardy, plus 20 zlatých. Co dál?

a) Vrátím se do města (b175,1h)b) Otevřu dveře krypty a překvapím pána i to s čím tam je (b272)

217. Vylezl jsi ven a koukal z díry ven. Viděls tam obří
chobotnici, jak se láduje rybami, v tom vytáhla chapadlo a máchla s ním tvým
směrem. Chapadlo tě zasáhlo za 1x6k životů.

a) Schovám se zpátky do bedny (273)b) Půjdu vykouknout na palubu (212)

218. Hned jak vyšel ven z hospody, pověsil ses mu nenápadně na
paty, byl to přeci jen starší pán a jeho kroky byly krátké, pomalé a rozvážné.
Musel se hodně přemlouvat, abys nešel rychle, jak jsi zvyklý. Strážní se trochu
courali a nedávali pozor, zda je někdo sleduje. Starosta přišel k povozu, do
kterého se strážnými nastoupil.Co uděláš?

a) Nebudu si ho všímat (b175)b) Najmu si koně na jeden den za deset zlatých (b300)

c) Přihlásím se nejbližšímu strážnému do služby ke starostovým vojákům, protože
jinak už by tomu nikdy nemusel přijít na kloub.(b221)

219. Celá hospoda připila na tvoje zdraví. Po té k tobě přistoupil
jeden hobit a dal se s tebou do řeči. Slovo dalo slovo a tys mu začal
důvěřovat, sdělils mu svůj plán nalézt zloděje z města Kythie a on ti sdělil,
že je také sleduje od té doby. Pokud prý budeš chtít tak ti rád pomůže. Zloději
se prý skrývají kdesi ve srubu někde v lesích. Pokud prý chceš, můžete tam
spolu vyrazit.

a) Ne děkuji, půjdu sám (b193)b) Dobře vyrazím po jeho boku (b223)c) Přeci jen půjdu na náměstí (b136,1h)220. Ve většině domů ti ze strachu z domovních prohlídek ani
neotevřeli, ale ti co již otevřeli ti přislíbili, že tě volit půjdou, jenže máš
pocit, že je to stále málo. Chtělo by to najmout nějaké lidi, aby chodili s
tebou jako ochranka, aby lidé měli pocit, že jsou v bezpečí. (jinak 4h času)

a) Nemám dost peněz na najmutí někoho, kašlu na to (b175)b) Nemám dost peněz, ale zkusím to i bez nich, pokračuj (198)c) Zkusím někoho najmout mezi lidmi v hospodě (cca 4zl.;254)

221. Voják stihl ještě starostu zastavit před výjezdem z města a
ukázat mu tě (207) (Dostáváš 100 zk.)

222. Došel jsi na konec chodby, nikde nikdo. Zde se chodba větví
doprava a doleva.

a) Budu hledat tajnou chodbu (b185,2h)b) Budu naslouchat (b256)c) Půjdu vpravo (b260)d) Půjdu vlevo (b286)e) Uteču ven (b142;0,5h)

223. Po celou tuhle misi jde hobit s tebou, je to jako tvůj přítel
a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a určuješ, kam bude útočit,
samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti se dělí dvěma a
veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i hobit, je to pro tebe
veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, kdy a kde a nesmíš ho
zabít záměrně. Po dopadení zločinců nebo v době, kdy je přestaneš hledat, tě
hobit opouští a vydává se směrem sever. Jeho úč je jedna plus zbraň (lehká
kuše) a obranné číslo je 9. V tom je započtená i kožená zbroj), má šest životů.
Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do hobita.(b193)

224. Trošku sis doly prohlédl, osm hodin jsi dřel jako o život.

a) Pokud jsi hobit nebo skřet, pokračuj bodem 231.b) Po šichtě se půjdu porozhlédnout, kde to vlastně jsem (b250)c) Půjdu spát (8h a konec tahu, zítra pokračuj bodem 487)

225. Došel jsi až nakonec (0,5h), kde byla mříž na zámek a stoka
zde nenápadně mezi křovími, přes takové zvláštní udělátko, které do stoky
sypalo indigo (Modř, která měla splašky zabarvit) ústila do moře. Jistě to
nebyl vynález tohoto starosty, ale nejspíš jeho předchůdce, který se o svou
pověst mezi lidmi, alespoň trochu strachoval.

a) Budu naslouchat (b177)b) Budu hledat tajnou chodbu (b185)c) Vrátím se na rozcestí (0,5h,b206)d) Pokusím se mříž vylomit (b257)

226. Rozsekal jsi paviána na malé kousíčky (300 zkušeností, v
případě, že jste dva pouze 150zk).(Beru to jako bys byl sám, omluv prosím tedy
jednotné číslo v opačném případě). Pokračoval jsi lesem podél říčky, byla zde
pěšina, a tak se ti nešlo zase až tak špatně, šli jste asi dvě hodinky, když
jste se přiblížili ke srubu, z kterého se kouřilo.

a) Půjdu pryč (b136)b) Připlazím se ke srubu a podívám se okýnkem dovnitř (302)c) Budu chvíli srub pozorovat, zda okolo nechodí nějaká hlídka
(298)d) Půjdu zaklepat na dveře srubu (287)

227. Ani nevíš jak, ale po tom, co ses do něj pustil, tě chytili
snad všichni v hospodě a dali ti pěkný vylágoš, sebrali ti všechny věci, které
za něco stály, ubrali ti dva životy a vykopli tě z hospody s tím, že už se sem
nemáš nikdy vracet "cizáku". Pokračuj bodem 136.

228. Šel jsi do hostince získat voliče.

a) Pozveš celou hospodu na pivo (1 zlatý) a počkáš, co to s nimi
udělá. (244,1h)b) Budu agitovat po jednom (230,2h)c) Budu je chvíli pozorovat (235,1h)

229. Následujících šest hodin jsi tvrdě trénoval (+150
zkušeností). Pak jsi dostal volno.

a) Nechám se vyučit na další úroveň od nějakého mistra nekromanta
(8h, 1x6k na životy a oč a úč plus jedna), Pak pokračuj tímto bodemb) Porozhlédnu se po zřícenině (b238)c) Zkusím se seznámit s ostatními vojáky (b289)d) Počkám na bitvu (8h, pokračování zítra, v případě, že ti zbyl
čas, nebo chceš využít i noc napiš)

230. Trošku sis upil piva a dal se do řeči s jedním starším
pánem (2 hodiny času) a snažil ses do něj něco nacpat. Bohužel jsi to však
přehnal a děda ti dal pěstí a ubral ti život, co uděláš?

a) Nechám to plavat (234)b) Vrhnu se na něj (236)c) Odejdu (198 a při každém boji do tří hodin si odečti od obrany
a útoku -2)

231. Tyto rasy mají veliké sklony k tomu, nechávat si blyštivé
předměty, a tak ani ty jsi neodolal a nakradl sis v hodnotě cca 10
zlatých.(224)

232. Po sedmi hodinách (protože to děláš poprvé), se ti podařilo
oživit zombii (úč2,oč2 a 1x6k životů) Zombie bude chodit s tebou po celou dobu,
dokud jí někdo neusmrtí. Je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji
házíš za ní a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to,
že veškeré zkušenosti co získá zombie, jsou tvoje a veškeré poklady také. Když
máš iniciativu ty, má jí i zombie, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře,
musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že jí máš a kolik má životů, prostě
si jí přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do
zombie. Nesmíš zombii zabít záměrně, můžeš jí pouze přikázat, aby na tebe někde
čekala (vydrží čekat třeba i týden, ale musíš jí nechat tam, kde jí nikdo
nenajde a podle gamebooku se tam můžeš kdykoliv vrátit, třeba někde na
hřbitově. Do postupu mi to vždy napiš, třeba 198-165 (zombii nechávám v
kryptě)-43-56-175-180 (vyzvedávám zombii a jdeme bojovat do) 153. Zombie neumí
používat žádné zbraně ani brnění.

a) Jdu na náměstí (bez zombie, 1h, 175)b) Jdu bojovat do strážní věže se zombií (1h,237)

233. Asi půl hodiny jsi točil klikou a pouštěl se hluboko pod zem.
Neslyšíš ani hlásku, těžba už zde dávno skončila. Když jsi skoro u země, vidíš
sedět na zemi zlobra, jak si hraje s kamínky, zaregistroval tě, vytáhl palici a
vstal. Jsi ještě dostatečně vysoko.

a) Vystřelím po něm, nebo vrhnu nějakou zbraň (290)b) Uteču nahoru výtahem (243)c) Spustím se k němu dolů a budu s ním bojovat (297)

234. Velice moudré rozhodnutí, dědovi kamarádi jsou všude okolo a
sesypali by se na tebe jako mouchy na hovno (+45 zkušeností). (198,1h)

235. Po rozvážném přemýšlení jsi usoudil, že tady nikoho nezískáš,
než by z nich šel někdo volit, tak by se cestou upil k smrti (1h,198)

236. Ani nevíš jak, ale po tom, co ses do něj pustil, tě chytili
snad všichni v hospodě a dali ti pěkný vylágoš, sebrali ti všechny věci, které
za něco stály, ubrali ti dva životy a vykopli tě z hospody s tím, že už se sem
nemáš nikdy vracet "cizáku". Pokračuj bodem 175, tvoje agitka
skončila, takhle by tě nezvolily ani přístavní krysy.

237. Nenápadně jste se vytratili zadním vchodem ze hřbitova,
zombie se trochu vleče, takže si připočti cca 0,5 hodiny. Cestou jste však v
lese potkali nějakou babku, která začala šíleně řvát, že na vás zavolá sedláky
s vidlema, a že nestvůra a že jsi ďábel, to nemůžeš dopustit. Zkusíš dohonit
šílenou babku (Pokud máš střelnou zbraň, rovnou pokračuj bodem „zabil jsem
babku").Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou kostkou
značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, že dohoníš nebo nedohoníš babku
včas. Musíš hodit pod sedmdesát procent. Házíš dvakrát, první číslo jsou
jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4, máš 49% a
dohonils jí a zabil. (pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem dával na
net v sekci pravidla)

a) Dohonil jsem babku a usmrtil jí (b253)b) Nedohnal jsem jí (b291)

238. Zřícenina byla točitá, od brány, která byla dole a krytá
dvěma věžemi se táhla cesta do hradu. Z brány ven nikoho z vojáků nepouštěli.
Po bedlivějším prozkoumání jsi zjistil, že zdání zříceniny je jen zdáním, šlo o
velice bytelný hrad, který vypadal na oko jako třista let stará zřícenina. Bylo
zde vše perfektně obrněné, co se týče nejnovějších zbraní. Vojáci používali tu
nejnovější zbroj a zbraně a vůbec veškeré vojenské strategie a povely ti přišli
(alespoň, co jsi byl do té doby schopen posoudit) na vysoké úrovni. Nejspíš se
jednalo o základnu, na které se nebude bojovat, něco jako základní tábořiště
nebo tréninkové centrum. To vše ti zabralo 2 hodiny, zjistil jsi, kde se můžeš
najíst a kde můžeš přespat.

a) Jdu spát, potřebuji doplnit síly (8h, pokračování zítra, v
případě, že ti zbyl čas, nebo chceš využít i noc napiš)b) Dojdu se najíst (1h, doplň si život, protože nekromantí strava
je dělaná pouze z přírodních látek a nejspíš má v sobě i nějaké to
kouzlo)-jinak pokračuj dále tímto bodem.c) Zkusím najít nějakou možnost, jak odsud utéct. (292;4h)d) Zkusím se seznámit s ostatními vojáky (289)

239. Nedělá ti až takový problém vydávat se za jednoho z
trpaslíků, takže si to tu můžeš klidně prohlídnout. Teď jsi v hlavním sále,
chodba, kterou jsi sem přišel, sloužila dřív k dolování, nyní cestu (to ses
dozvěděl od jiného trpaslíka) obsadili ke krásným kamínkům zlobři, kteří zde
loví malou havěť k potravě a nechtějí tam trpaslíky ani vidět. Občas tam prý
nějaký zabloudí, ale nekončí to dobře. Teď jsi ve velkém sále, kde se pořádají
čas od času hody, stejné jako včera. Pak zde jsou ubikace spojená s kasárnami,
kde se trénují vojáci. Prý se chystá nějaká bitva trpaslíků proti nekromantům,
lepší se tomu vyhnout. No a na druhou stranu z hodovní síně je spletitá síť
chodeb, tunelů, různých výtahů a všeho možného, co vede k dolům, kde trpaslíci
razí své živobytí. Komplex chodeb je tak rozsáhlý, že ho obydlela ne jedna
zrůda, nebo příšera, která pokud to tam nebudeš znát a narazíš na ni, tě nebude
šetřit a bude v cuku letu pro kousek masa, co na sobě máš riskovat vlastní
život.Co budeš dělat tedy?

a) Vytratím se tam, odkud jsem přišel (b157,0,5h)b) Půjdu hledat nějakou příšeru, chci bojovat (b261)c) Naverbuju do trpasličí armády, přece nezradím svoji krev, najdu
prvního velitele, který mi odsouhlasí, že budu moct, což jistě nebude trvat
dlouho (b210)

240. Tohle se lidem samozřejmě líbí, lidé berou od tebe peníze a
poslouchají tvoje žvásty o volbách a slepě ti důvěřují. Někteří se nezastavují
ani tak, ale většina ti svůj hlas dát přijde. (stálo tě to dva zlaté). Poprvé
se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou kostkou značenou 1x10k.
Tentokrát si házíš na procento, zda sis všiml něčeho neobvyklého. Musíš hodit
pod dvacet procent. Házíš dvakrát, první číslo jsou jednotky a druhé číslo
desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4, máš 49% a ničeho sis nevšiml.
(pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem dával na net v sekci pravidla).
Pokud jsi elf,telf,skurut neboi člověk, tvoje šance se zvyšují na 35%.

a) Hodil jsem pod nebo rovno uvedené pravděpodobnosti (b305)b) Bohužel jsem si ničeho nevšiml (b295)c) Pokud máš Krolla, pokračuj bodem 309

241. Trošku sis to v lese prohlédl, osm hodin jsi dřel jako o
život.

a) Pokud jsi skřet nebo skurut pokračuj bodem 247.b) Po šichtě se půjdu porozhlédnout, kde to vlastně jsem (b307)c) Půjdu spát (8h, pokračování zítra, budeš pokračovat bodem 500)

242. Nic nového ses nedozvěděl, je to vyvrhel, který trápí lid.
Stálo tě to sedm měděných a půl hodiny času. Pokračuj na náměstí bodem 175.

243. Utekl jsi výtahem nahoru, kde na tebe čekal jeden zbloudilý
opilý trpaslík s válečnou sekerou v ruce. "Ve jménu trpasličího zákona, tě
zatýkám!"

a) Budu s ním bojovat (275)b) Vzdám se (249)c) Zkusím utéct. což půjde asi v klidu, jak je trpaslík opilý
(157)d) Sjedu výtahem dolů (233)

244. Čekal jsi, že když už vyhazuješ nějaké peníze, že to bude
stát za to, ale tady v hospodě prostě není moc lidí, kteří by se k těm volbám
byli schopní dostat svéprávní a střízliví.(1h času)

a) Tohle nemá cenu, kašlu na volby a jdu kydlit (b175)b) Půjdu to zkusit jinam (b198)

245. Žebráci vědí vždycky všechno. Pozítří se mají ve městě konat
volby. Starosta je jediný kandidát a o těch volbách také nikdo neví, tím pádem
si do kapličky přijdou odvolit pouze starostovi známí (Stálo tě to 2h času a 1
zlatý), pokud s tím chceš něco dělat, máš prý navštívit faráře.

a) Půjdu najít faráře (b66,2h)b) Tohle jde mimo mě, jdu na náměstí (b175,1h)

246. Zůstal jsi v bedně až do přístavu, máš trošku tušení, kde by
se zrůda mohla nacházet, ale jen mlhavé. Nenápadně ses vytratil z lodi v
přístavu po tom, co ji všichni opustili a kapitán zůstal ve své kajutě.

a) Půjdu do přístavu (124)b) Jdu do města (1h,175)c) Zkusím na souši najít to místo, kde byla ta bestie (251)

247. Jelikož jsi tak dobrý v kácení, tvoje rasa je tomu uvyklá,
můžeš si sekeru nechat a ještě jsi od kapitána dostal 2 zlaté za dobře
odvedenou práci. (pokračuj zbytkem z 241)

248. Šel jsi úzkou chodbičkou (0,5h), kde už nebyl takový smrad,
až dokud jsi nenarazil na ocelové zamčené dveře.

a) Pokusím se najít u dveří tajnou skrýš, kde by mohly být klíče
(281)b) Zkusím dveře otevřít (306)c) Odejdu zpátky na křižovatku (206)

249. Trpaslík tě svázal a odvedl do žaláře (186,8h)

249 varianta b. V cele ses docela prospal, žádný komfort, ale šlo to.
Sebrali ti všechny peníze a nechali ti jídlo pouze na den. Byls docela rád, že
tě pustili, přeci jen nejsi takový vyvrhel, aby tě drželi déle. Pokračuj bodem
175. (Je tak 6h ráno)

250. Teď jsi v hlavním sále, chodba, která vede na jihozápad,
sloužila dřív k dolování, nyní cestu (to ses dozvěděl od jiného trpaslíka)
obsadili ke krásným kamínkům zlobři, kteří zde loví malou havěť k potravě a
nechtějí tam trpaslíky ani vidět. Občas tam prý nějaký zabloudí, ale nekončí to
dobře. Teď jsi ve velkém sále, kde se pořádají čas od času hody, stejné jako
včera, což naznačují zpřevrácené lavice a válející se opilí trpaslíci. Pak zde
jsou ubikace spojená s kasárnami, kde se trénují vojáci, jako jsi ty. No a na
druhou stranu z hodovní síně je spletitá síť chodeb, tunelů, různých výtahů a
všeho možného, co vede k dolům, kde trpaslíci razí své živobití. Komplex chodeb
je tak rozsáhlý, že ho obydlela ne jedna zrůda, nebo příšera, která pokud to
tam nebudeš znát a narazíš na ni, tě nebude šetřit a bude v cuku letu pro
kousek masa, co na sobě máš riskovat vlastní život.Co budeš dělat tedy?

a) Jdu spát do kasáren, potřebuji doplnit síly (8h, pokračování zítra
bodem 487)b) Půjdu hledat nějakou příšeru, chci bojovat (261)c) Půjdu si popovídat s vojáky (259)d) Zkusím zjistit, zda se odtud nedá zdrhnout (277)

251. Tvůj instinkt ti říká, že pokud ta bestie opravdu čas od času
zamoří celé město smradem, musí být napojená na nějakou stoku, hodinu jsi
bloudil po městě, až jsi na jeden kanál narazil, slezl jsi dovnitř a zjistils,
že jsi přímo pod kašnou. Je tam taková chodba podél té stoky.

a) Budu hledat tajnou chodbu (b185)b) Půjdu chodbou dál, bůhví, kam ta stoka vede (b206,0,5h)c) Budu naslouchat (b177, 0,5h)d) Vrátím se na náměstí (b175)

252. Asi dvě hodiny jsi je sledoval, celkem slušně se ti to dařilo
a začínáš být celkem dobrý ve sledování (70zk.) Chodili menšími i většími
ulicemi, aby si nikdo nevšiml, odkud a kam jdou, chodili rychle i pomalu,
courali se od krámu, ke krámu a zkoušeli se sem tam ztratit v davu. Ale čas od
času jsi je ztratil, ale pak jsi je většinou našel, až jste došli ke kapli, kde
zmizeli uvnitř. Co uděláš dál? (1h)

a) Půjdu za nimi (b276)b) Kašlu na ně a jdu na náměstí (175;0,5h)c) Vrátím se na hřbitov do té hrobky (b264)

253. Dohnal jsi babku a jednou ranou do zátylku (50zk.) jsi jí
skolil, mohla by napáchat nedozírné škody. A pak ses se svou zombií vydal
směrem strážní věž (123;2,5h)

254. V hospodě sis na jeden den najmul jednoho zběsilého Krolla,
byl na tolik líný jít někam bojovat, tak mu tvoje nabídka přišla vhod. Po celý
zbytek dne půjde Kroll s tebou, je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v
boji házíš za něj a určuješ kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená
to, že veškeré zkušenosti se dělí dvěma a veškeré poklady také. Když máš
iniciativu ty, má jí i Kroll, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš
mi to napsat do pošty, kdy a kde a nesmíš ho zabít záměrně.Po skončení dne se
kroll vrátí do hospody a bude čekat na další nabídky. Jeho úč 10 celkem (bojuje
kyjem) a obranné číslo je 3, v tom je započtená i kožená zbroj), má dvacet
životů. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do krolla.(198)

255. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, že projdeš, či
neprojdeš kolem trpaslíků bez povšimnutí. Musíš hodit pod padesát procent.
Házíš dvakrát, první číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent.
Pokud hodíš 9 a 4, máš 49%, proklouzl jsi bez povšimnutí. (pokud nemáš kostku,
použij ten skript, co jsem dával na net v sekci pravidla)

a) Nevšimli si tě (263)b) Všimli si tě (258)

256. Zleva jsi zaslechl hromující opilé skřety, kteří něco v
jejich řeči hlasitě probírali, mohlo by jich být dvanáct až patnáct. Zprava jsi
zaslechl pouze kapání vody. (b222,0,5h)


257. Po čase se ti podařilo prolomit mříž na druhou stranu, ale udělal
jsi u toho velký hluk a slyšíš za sebou rychlé kroky směřující tvým směrem.Co uděláš?

a) Proklouznu mříží a raději prchnu (b262)b) Připravím se na boj, abych měl iniciativu v případě potřeby (b266)c) Zvolám, "Haló, kdo je tam?" (b268)258. Aniž by sis myslel, že si tě všimli, se najednou okolo tebe
objevili v šesti s válečnými sekerami, jak je známo, trpaslíci jsou
nejrychlejší na krátkou vzdálenost a to také dosvědčili. Boj by byl zbytečný,
odečti si 4h času čekání v žaláři. Připravili tě o všechno zlato a předměty,
pokračuj 186.

259. Zjistil jsi, že většina vojáků jsou stejně jako ti zajatci a
již přemýšleli nad útěkem několikrát, ale nikdy nesebrali dost odvahy a
nenalezli správnou cestu, kudy. Jediná možnost by asi byla skrz příšery, které
brání cestu do podzemí a pak se pokusit najít nějaký starý tunel směrem z hor.
Zabralo ti to asi dvě hodiny času. Počkáme do rána a pak dvě hodiny před
budíčkem se s těmi odvážnějšími vydáme do jeskyní. (konec kola, pak budeš
pokračovat bodem 455)

260. Šel jsi asi půl hodinky chodbou a pak se začala chodba
rozšiřovat, zřejmě se jedná o nějaký původní jeskynní komplex, protože většina
chodeb je původní a zachovalá, všude kape voda. Jak jsi šel, vydával jsi značný
hluk, takže tě voják, co stál na hlídce před žalářem, slyšel přicházet. Pokud
máš světlo i tak máš iniciativu. Jde o skřeta s úč 6, oč 4 a 15 životy.

a) Vyhrál jsi (b269)b) Prohrál jsi (b20)c) Utekl jsi (2h;b142)

261. Vydal ses jeskynními komplexy plných pavučin, je zřejmé, že
zde již několik roků nikdo nešel (0,5h), první překážka s kterou ses setkal,
byl obří pavouk, který zde umotával své oběti do pavučin. (úč3,oč2, 5 životů)
Má iniciativu, díky pavučinám a tvoje oč je o jedna menší díky těm pavučinám.

a) Vyhrál jsi (b270)b) Prohrál jsi (b20)c) Utekl jsi (Vrat se do bodu, ze kterého jsi sem přišel a odečti
si 4h, které budeš z této bitvy odpočívat)

262. Vylezl jsi kdesi za městem, kde splašky proudí do moře.
Rychle ses zorientoval džunglí prchal směrem k městu (2h,175)

263. Prošel jsi okolo nich v úplné pohodě (55 zk.), ožralové tě
vůbec nezaregistrovali. Otevřel jsi první dveře, byly to kasárny, naštěstí v
nich nikdo nebyl. Ležela zde zbroj nějakého vojáka, která ti akorát byla
(Kožená zbroj, napiš si jí do deníku) a teď už budeš s trochou štěstí vypadat
jako jeden z nich, protože na zbroji jsou trpasličí znaky. Zbylé oblečení sis
dal do vaku a pokračuj bodem 239

264. Pomocí síly ses po půl hodině dostal dovnitř krypty, zaslechl
jsi takové divné zvuky, ale to tě nerozhodilo. Vniknul jsi dovnitř a rozkoukal
se, přímo před tebou bylo asi patnáct zombií. Boj by byl zbytečný, rychle jsi
za sebou zavřel kryptu a prchl zpátky do města (175;1h)

265. Skočils do vody z lodi a plaval ke břehu, tvý protivníci se
jen zasmáli a vykašlali se na tebe. Po dvou hodinách si doplaval ke břehu.
Zjistils, že to není pobřeží, na kterém leží přístav Kythie, ale že jde o
nějaký menší ostrůvek asi půl kilometru od břehu.

a) Někde se na ostrově utábořím a odpočinu si do zítra (8h, konec
tahu zítra pokračuj bodem 487)b) Porozhlédnu se po ostrově (b313)

266. Budeš bojovat s námořníkem, který má šavli, úč 8, oč 8 a 12
životů.Jak to dopadlo?

a) Vyhrál jsem (b279)b) Prohrál jsem (b20)c) Utekl jsem mříží (b262)

267. Budeš bojovat se 2 námořníky, kteří mají šavli, úč 8, oč 8 a
12 životy. Útočíš první, pak nám1,nám2 a pak je zase tvoje kolo.Jak to dopadlo?

a) Vyhrál jsem (b310)b) Prohrál jsem (b20)c) Utekl jsem skokem z paluby (b265)268. No tím si automaticky ztratil iniciativu a budeš se muset
tváří tvář postavit nepříteli, pokračuj bodem 266

269. Skřet měl kroužkovou zbroj a Válečnou sekeru, která má úč 5,
dostáváš 450 zk. Dále měl ještě klíče. Nic jiného jsi u něj nenašel. Skřet
střežil žalář, ve kterém byli tři dobrodruzi, kteří zde byli uvězněni již mnoho
let.

a) Pustím je ven (b278)b) Než je pustím, budu chtít, aby šli se mnou a pomohli mi najít v
jeskyni poklad. (b280)c) Nepustím je a odejdu z jeskyně pryč (2h;b142)

270. Porazil jsi hnusného pavouka (152zk.) Pavouk samozřejmě neměl
kapsy, takže jsi u něj nic nenalezl.

a) Pokračuji dál jeskyní (b283)b) Vrátím se, odkud jsem přišel (1h, pokud nevíš, pak bod 157)

271. Za jedním kamenem jsi objevil větrací otvor, kterým se dá
snadno dostat dovnitř. (+100zk.) Proplazil ses s ním a vidíš, jak ten bohatý
pán pomocí nějaké kouzelné hůlky oživuje mrtvolu. Opravdu oživoval mrtvolu ze
zombií. V tom sis všiml, že vzadu v místnosti již tak 15 zombií čeká. Ten pán
si zřejmě dělal takovou malou armádu zombií jen pro sebe.Co uděláš?

a) Budu ho sledovat (320;1h)b) Vrhnu se na něj a pokusím se mu tu hůlku vzít pomocí momentu
překvapení (316)c) Odejdu pryč (175,1h)

272. Pomocí síly ses po půl hodině dostal dovnitř krypty, zaslechl
jsi takové divné zvuky, ale to tě nerozhodilo. Vniknul jsi dovnitř a rozkoukal
se, přímo před tebou bylo asi patnáct zombií. Boj by byl zbytečný, rychle jsi
za sebou zavřel kryptu a prchl zpátky do města (175;1h) Po pánovi zde nebyli
ani památky.

273. Vrátil ses zpátky do bedny, kde jsi také zůstal, dokud jste
se bezpečně nevrátili do přístavu.(2h,246)

274. Po celý zbytek tvého dobrodružství v jeskyni jde vězeň s
tebou, je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a
určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré
zkušenosti se dělí dvěma (Po případě třemi nebo čtyřma, podle toho, kolik vězňů
si zverboval a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i vězeň, je
to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, kdy a kde
a nesmíš ho zabít záměrně. Po dokončení dobrodružství v této jeskyni nebo v
době, z jeskyně utečeš, tě vězni opouští a vydávají se směrem sever. Na počet
životů jim naházej, jako bys začínal s novou postavou a uveď si je do deníku po
celou dobu dobrodružství jeskyně. Všichni jsou na první úrovni. Pokud bude však
někdo útočit, tak střídavě do tebe i do vězňů.(285)

275. Trpaslík není nijak silný, má úč4;oč2 a 11 životů.

a) Prohrál jsi (20)b) Vyhrál jsi (284)c) Utekl jsi (157;2h)

276. Vešel jsi do kaple, zaplať pánbůh beze zbraně v ruce. Bylo
zde spousta vojáků městské stráže, podívali se všichni na tebe a bez hlesu
pokračovali v poslouchání řečí, které k nim vedl starosta. Koutkem oka jsi
zahlédl pána, jak s barbary vstupuje do nějakých bočních dveří. Teatrálně ses
pokřižoval a raději rychle vypadl. (175,1h) (Pokud jsi na hřbitově agitoval, pak 198)

277. Při tomto průzkumu tě načapal velitel vaší roty a zbytek dne
jsi strávil na rajónech. Místní záchody nejsou to, co by sis přál do konce
života vytírat. (Konec tahu, zítra pokračuj bodem 487)

278. Vězni ti moc poděkovali a nejrychlejší možnou cestou utekli,
pokračuj b285

279. Porazils námořníka (700 zk.), vzal sis jeho šavli a našel u
něj klíč k nějakým dveřím, nejspíš musel vyjít z chodby, která uhýbala od této
stoky. Vydal ses tedy touto cestou, až jsi narazil na velké ocelové dveře, klíč
tam pasoval, co uděláš?

a) Budu naslouchat (177)b) Otevřu dveře a obezřetně vstoupím (329)c)Vrátím se do města se lépe ozbrojit (175)

280. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, že se k tobě vězeň
přidá nebo ne. Jsou tři, takže budeš házet celkem třikrát. Musíš hodit pod 45
procent za každého, aby se k tobě přidal. Jeho rozhodnutí bude již
nezměnitelné, záleží jen a jen na tvých přesvědčovacích schopnostech. (Elf a
nekromant mají hranici o deset vyšší, díky jejich charisma) Házíš dvakrát,
první číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9
a 4, máš 49 tak se k tobě vězeň nepřidal. (pokud nemáš kostku, použij ten
skript, co jsem dával na net v sekci pravidla)První vězeň: Elf-úč, oč najdeš v tom úvodu, jak jsem psal +plus
zbraň, kterou mu dáš a máš, stejně tak počet životůDruhý vězeň: Temný elf- úč, oč najdeš v tom úvodu, jak jsem psal
+plus zbraň, kterou mu dáš a máš, stejně tak počet životůTřetí vězeň: Hobit- úč, oč najdeš v tom úvodu, jak jsem psal +plus
zbraň, kterou mu dáš a máš, stejně tak počet životů


Celý proces přesvědčování zabere tři hodiny.


a) Pokud se k tobě, alespoň jeden z nich přidal, pokračuj 274b) Pokud ne, máš smůlu a pokračuj bodem 285

281. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, zda se ti podaří najít
tajnou schránku. Musíš hodit pod 35 procent. Hledat můžeš, kolikrát chceš, ale
každé hledání zabere hodinu a půl. Házíš dvakrát, první číslo jsou jednotky a
druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4, máš 49, nic si nenašel.
(pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem dával na net v sekci pravidla)

a) Našel jsem (328)b) Nemám už čas, vracím se do hostince zaplatit si noc (3stříbrné,
pak 175, 8h)c) Nejde to, jdu na náměstí (175)

282. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, že najdeš či nenajdeš
tajný vchod do krypty. Musíš hodit pod dvacet dva procent. Házíš dvakrát, první
číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4,
máš 49% a nic jsi nenašel. (pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem
dával na net v sekci pravidla). Každopádně tak jako tak, tě to stálo půl
hodinky.

a) Našel jsem vchod (Hod procenty byl úspěšný;271)b) Nenašel jsem nic, hod kostkami byl 22% a výše (Vyber jinou z
možností v bodu 214)

283. Pokračuješ půl hodiny proplétáním se pavučinami. Konečně ses
dostal na konec toho labyrintu, zde jsou schody do podzemí, točité a v dost
špatném stavu. Vydal ses po nich směrem dolů, až ses po další půl hodině
opatrného slézání dostal na takovou římsu, zde jsi chvíli odpočíval, když tu na
tebe zespoda vyběhli dva skřeti, jeden měl nůž a druhý sekeru.1. Skřet s nožem (Úč 2, oč2, 4 životy),2. Skřet (úč5,oč3, 2
životy).

a) Porazil jsem je (b327)b) Utekl jsem (2h,b157)c) Prohrál jsem (b20)

284. Za opilce pouze 150 zk., Válečná sekera a 15 zlatých. Co dál?

a) Zkusím navštívit velký sál, který je tam někde nahoře (208)b) Odejdu z jeskyně (157)c) Sjedu výtahem dolů (233)

285. Jsi ve vězení, kde je pět cel, tři z nich byly obsazené a
cesta dál nevede. Co dál?

a) Prohledám cely (b317)b) Vrátím se na rozcestí (222;0,5h)

286. Po pár krocích si došel do hodovní síně, kde jsi narazil na
bandu skřetů, kteří zrovna hodovali po nějaké bitvě. Je jich tam asi šest,
můžete bojovat maximálně dva na dva, (pokud je v tvojí družině víc než dva
lidi, můžeš vybrat, kdo bude bojovat, pokud máš střelnou zbraň nebo někdo z
tvých druhů, můžete útočit ve třech a zbytek čeká). Skřeti střelné zbraně
nemají. Pro jednoduchost mají všichni sekeru, úč4, oč2 a 1x10k životů (Desetistěnná
kostka)-útočíš první, pak jeden skřet, pak nějaký tvůj bojovník (pokud nějakého
máš) a pak další skřet, takhle stále do kola.

a) Vyhrál jsi (4h;299)b) Prohrál jsi (20)c) Utekl jsi (142;1h)

287. Rozhodl ses nebojácně, nýbrž hloupě, hned jak ses ke srubu
přiblížil, z nějakého stromu k tobě přiletěla otrávená šipka, která tě uspala.
(konec tahu v zajetí a formulář, zítra budeš pokračovat bodem 494)

288. Konec tahu, určitě, přespal jsi ve skřetích kobkách, kde ses
náležitě zamknul, ale ještě před tím jsi di vyčerpání všech sil prohledával
místnost krok po kroku centimetr po centimetru, až jsi našel, to co jsi hledal.
Ve studni, která byla v rohu místnosti se pod jedním kamenem skrývala výduť, ve
které jsi nalezl nádhernou helmu, která bude podtrhovat tvé hrdinské skutky,
přidává 1 k oč a když se vyspíš v helmě, můžeš si po vyspání doplnit místo
dvou životů, životy tři (v dalším kole pokračuj bodem 342)

289. Jsou to především nekromanti a skuruti, tady ti pšenka
nepokvete, mají v hlavách pouze boj a válku s trpaslíky. Zabralo ti to 2
hodiny. Raději jsi nikomu svůj nápad na útěk nesděloval, tady se budeš muset
spolehnout pouze sám na sebe, protože s nikým jiným se tu počítat nedá. Vrať se
do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

290. Zaútočil jsi. Zlobr má obranu 8, úč 12 a 20 životů. Pokud jsi
ho zasáhl za život, šel se schovat za roh a pokračuj dalšími možnostmi z bodu,
ze kterého jsi sem přišel, střílet již nebudeš moct.

291. Jo to je smůla, babka letěla až k vesnici, kde hned
zburcovala tři sedláky, pro tebe a tvojí zombii to je hned křest ohněm. Sedláci
mají vidle. Úč5 Oč2 a 3 životy všichni. Nejprve útočí jeden z nich, pak ty, pak
druhý z nic, pak zombie, pak třetí z nich, pak první z nich, pak ty, pak druhý
z nich, pak zombie, pak třetí z nich atd.)

a) Vyhrál jsem (296;2h zabral boj)b) Prohrál jsem (20)c) Utekl jsem směrem ke strážní věži, tam se budou bát (123;2h)292. No nejlepší možnost by byla skočit z hradeb a utíkat, nejspíš
by to chtělo i lano, pokud žádné nemáš (jako že sis ho nekoupil ve městě), pak
musíš nějaké sehnat ve skladu. Pak by útěk byl možný v noci.

a) Jdu sehnat lano (304)b) Kašlu na to, je to příliš nebezpečné a vrátím se k bodu, ze
kterého jsem sem přišel

293. Stráže obcházejí do konce i mimo hradby zámku, nejlepší
příležitost by byla v době, kdy se mění stráž na hradbách, tak se proplazit k
hradbě a podél ní už by tě pak neviděli až k zámku, nejlepší na tento čin bude
počkat do noci.

a) Počkám (Konec tahu-formulář, v příštím kole pokračuj bodem
460)b) Vrátím se do Kythie, kde vrátím koně a budu pokračovat na
náměstí (175;2h)

294. Jak jsi hledal lano (0,5h), tak tě u toho načapal tvůj
velitel, který si tam zrovna šel pro láhev whiskey na večer. Zbytek dne jsi
strávil na rajónech. Místní záchody nejsou to, co by sis přál do konce života
vytírat. (Konec tahu, napiš mi do formuláře svůj postup, zítra pokračuj bodem
487)

295. Blížili se k tobě vojáci a přímo před tvými lidmi, tě odvedli
do kaple, tam tě zmlátili jako koně a ubrali ti na jeden život. Zde strávíš
zbytek dne zavřený a budeš muset čekat na výsledek zítřejších voleb.(14h,339)

296. Že se nestydíš, zabíjet prostý lid. Ale oni se nechtěli vzdát
viď? No jo no, dělá to 276 zkušeností za všechny, troje vidle a nic
víc.(Nezapomeň, že nést troje vidle je náročné tudíž si můžeš vzít buď jen
jedny jako zbraň, anebo zbytek donést za polovinu ihned prodat, ale nemůžeš je
s sebou tahat všude, leda bys měl mulu.

a) Vydám se do Kythie (175;2h)b) Půjdu do strážní věže (123;2h)

297. Zaútočil jsi. Zlobr má obranu 8, úč 12 a 20 životů. Máš
iniciativu.

A) Utekl jsi výtahem nahoru (243)B) Prohrál jsi (20)C) Vyhrál jsi (301)

298. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, Zda si nějaké hlídky
všimneš nebo nevšimneš. Musíš hodit pod padesát procent. Házíš dvakrát, první
číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4,
máš 49%, zahlédl jsi něco podezřelého. (pokud nemáš kostku, použij ten skript,
co jsem dával na net v sekci pravidla). Tak jako tak tě pozorování stálo
hodinku.

a) Zahlédl jsem něco (303)b) Bohužel, měl jsem smůlu, pokračuj bodem 226 (pozorovat se můžeš
pokusit i znovu)

299. Skvělé a velkolepé vítězství, za každý život skřeta, který
jsi zabil, si připiš 10zk, (všechny životy skřetů sečti, vynásob 10 a rozpočti
mezi tebe a své druhy-zombie se nepočítají, jejich zkušenosti jsou tvoje),
Získal jsi šest seker, 25 zlatých (Opět rozpočítat) a šest velkých vaků a
velkých měchů. Celkem souboj trval 2hodiny.Ocitli jste se ve velkém doupěti skřetů, které je velké asi deset
na dvanáct sáhů. Je zde veliký stůl, na kterém se nachází mnoho zajímavých
jídel připravených po skřetím způsobu, napůl syrově. Ze sálu vedou dvoje dveře
do komnat skřetů, kde jste nic zajímavého nenašli.

a) Prohledám sál důkladně (b288, celý zbytek dne a ještě celou
noc)b) Odejdu pryč na předchozí křižovatku (1h,b222)

300. Na koni jsi nenápadně sledoval starostovu družinu až kamsi
daleko za město (2h času), zde se nacházel uprostřed lesů krásný zámek, který
se zde rozléhal tak majestátně, jakoby to tu bez něj ani nemohlo fungovat.
Starosta vjel za brány zámku, na jehož ochozech stáli strážní. Byl jsi
dostatečně daleko a ještě v lese na to, aby tě mohli zaregistrovat. Seskočils z
koně a uvázal ho kdesi ve křoví za skálou tak, aby ti ho nikdo neukradl.

a) Vrátím se Kythie (2h,b175)b) Budu chvíli sledovat zámek a přemýšlet, jak se tam dostat (b293)c) Počkám do večera, přeci jen v noci bude větší šance (Konec
tahu-formulář, v příštím kole pokračuj bodem 460)

301. Rozsekal jsi zlobra i trochu se štěstím. Nebyl to lehký
oříšek. Má těžký kyj a to je vše, co můžeš použít. Získáváš 2000 zkušeností a
odečti si 4 hodiny času, protože přesně takhle dlouho trval tvůj boj. Jsi v
rozsáhlém komplexu spodních jeskyní a vypadá to, že zlobři jsou jednou z
nejslabších příšer této části. Pokud chceš, můžeš se:

a) Vrátit nahoru (243)b) Pokračovat jeskyní dále (561b,3h)c) Vyspat se zde (8h,b176)

302. Jak ses tak plazil, tak po chvíli kolem tebe proletěla
odněkud šipka, netrefila tě. Schoval ses za nejbližší strom. V tom někdo ze
stromu začal hulákat, aby připoutal pozornost ostatních zlodějů.

a) Pokusím se ho dostat střelnou zbraní, pokud je na stromě, mohl
by spadnout a zemřít (b321)b) Raději se vzdálím (b319;1h)c) Uteču do osady elfích lovců (4h;b136)

303. Všiml sis, že na jednom stromě, téměř u srubu sedí na takovém
posedu zloděj, po ruce lehkou kuš a nějaký flakónek, nejspíš s jedem.(1h času)

a) Pokusím se připlazit ke srubu z druhé strany tak, aby mě ta
hlídka nezahlédla (324)b) Pokusím se dostat se co nejblíže k té hlídce a rozdat si to s
ním střelnou zbraní (325)c) Vrátím se do osady elfích lovců, tady to nezvládnu (4h
času;136)

304. Po půl hodině ses v kasárnách dostal do skladu zásob, našel
jsi spousta věcí, ale lano, ti nějak uniklo. Zkusils to znovu. Poprvé se v
našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou kostkou značenou 1x10k. Tentokrát
si házíš na procento, že najdeš, nebo nenajdeš lano včas. Musíš hodit pod
padesát procent. Házíš dvakrát, první číslo jsou jednotky a druhé číslo
desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4, máš 49%, našels lano. (pokud nemáš
kostku, použij ten skript, co jsem dával na net v sekci pravidla).

a) Povedlo se, našel jsem lano (b312)b) Nepovedlo se (b294)

305. Všiml sis, jak k tobě jdou strážní, zjevně pěkně nabroušení
dostali nějaké echo. Vzal jsi do zaječích a lid, který ještě sbíral poslední
měďáky, ti pomohl a vojáky tak zbrzdil, že si se stihl ztratit. (100 zk.)
Mezitím sis všiml, že farář, dal namalovat tvůj portrét a vylepit ho po městě a
propagací voleb, vojáci znechuceně hledali toho, kdo to vylepil, ale nikoho
nenašli. Vždy museli počkat, až si lid přečte tu informaci a pak plakát
nenápadně strhli, ale farář jich nechal vyrobit několik desítek, vše je na
dobré cestě.

a) Pokud jsi již vyzkoušel všechny možnosti propagace svojí osoby,
pokračuj bodem (b308)b) Pokud ti ještě něco zbývá, běž na 198

306. Dveře byly zamčené, ale po chvilce je někdo zevnitř odemkl a
překvapil tě s šavlí v ruce (266)

307. Byly to rozlehlé lesy, váš pracovní kemp tvořila skupinka asi
padesáti dělníků, pracujících ve dne v noci, krajinu zdejší sice neznáš, ale i
tak by se odtud dalo utéct. Nejlepší příležitost bude v noci, to jsou strážní
nejméně ostražití a u zadní brány hlídá jen jeden, pokud by se ti podařil
ukrást sekeru je dost možné, že ho vyřídíš.

a) Kašlu na to (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)b) Zkusím najít sekeru ve skladu (b311)c) Mám sekeru (Konec tahu, vyplň formulář, zítra budeš pokračovat
bodem 344)

308. Vrátil ses za farářem a ten ti poradil, ať se raději po
zbytek dne schováš u něj v kostele, pokud jsi již vyzkoušel všechny možnosti
propagace. Ve městě pro tebe již tento den nebude bezpečno a musíte počkat na
výsledky voleb. V noci k tobě však přišli dva vojáci a v noci tě
odvlekli do kpale na příkaz starosty, kde budeš čekat na výsledky voleb. Zřejmě
z tebe ten syčák má strach.(14h,b339)

309. Kroll se vrhnul směrem, z kterého k tobě šli dva strážní,
okamžitě jim dal do huby a dal ti tak příležitost prchnout, této příležitosti
jsi náležitě využil.

A) Pokud jsi již vyzkoušel všechny možnosti propagace svojí osoby,
pokračuj bodem (308)B) Pokud ti ještě něco zbývá, běž na 198

310. Porazil jsi dva námořníky, získáváš dvě jejich šavle a 1400
zk. Ale pak se na palubu seběhl zbytek posádky, raději jsi skočil do moře a
plaval ke břehu. (265)

311. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, že najdeš, nebo
nenajdeš sekeru včas. Musíš hodit pod padesát procent. Házíš dvakrát, první
číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4,
máš 49%, našels sekeru. (pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem dával
na net v sekci pravidla).(2h)

a) Povedlo se, našel jsem sekeru (b315)b) Nepovedlo se (b314)

312. Po další půl hodině jsi našel lano, smotals ho kolem svého
těla, takže akorát vypadáš tlustší a vydal ses do kasáren, dělat že spíš a v
noci se pokusíš o útěk (55zkušeností)-formulář a konec dne. Pak pokračuj bodem
340.

313. Zjistil jsi, že jde o skaliska, s jednou pláží, na které jsou
palmy. Za jedním skaliskem byla budka (2h průzkumu), ve které jsi viděl
námořníka, jak točí klikou, za pasem měl šavli. Od kliky se odvíjel veliký
řetěz kamsi do moře, nejspíš šlo o řetěz, kterým se otvírala vrata od klece tý
bestie. Když by se ti podařilo ho zabít, mohl bys bestii pustit a tím by byl
tvůj úkol splněn. Kousek od domku byla lodička, kterou se námořník přepravoval
do Přístavu Kythie a zpět sem. Také jsi konečně pochopil otázku, proč bestii
vlastně drží. Na pobřeží byli obrovské bodáky, které bestie používala v boji
proti nepřátelským lodím a starosta jí tak využíval k nadvládě nad ostrovním
královstvím.

a) Půjdu si to rozdat s námořníkem, máš iniciativu (b316)b) Počkám někde na ostrově do noci a pokusím se na něj něco
vymyslet (konec tahu-formulář, zítra pokračuj bodem 487)c) Zkusím mu ukrást loďku a dostat se do Kythie, nebudu pouštět
příšeru, s kterou bych mohl počítat, když bych byl starosta někdy. (b332)

314. Jak jsi hledal sekeru (0,5h), tak tě u toho načapal tvůj
velitel směny, který si tam zrovna šel pro láhev whiskey na večer. Zbytek dne
jsi strávil na rajónech. Místní záchody nejsou to, co by sis přál do konce
života vytírat. (Konec tahu, napiš mi do formuláře svůj postup, zítra budeš
pokračovat bodem 500)315. Měl jsi štěstí, během půl hodiny jsi nalezl sekeru a ještě k
tomu všechny tvoje věci, které byly poblíž hozené, zřejmě si většina pracovníků
svoje věci už vzala, anebo tu byli dobrovolně, jinak nechápeš, proč tu tvoje
věci byly samotné. Pak ses v klidu vrátil do své ubikace a počkal na noc, to
bude příhodnější moment na útěk. (Konec tahu, vyplň formulář, zítra budeš
pokračovat bodem 344)

316. Budeš bojovat s námořníkem, který má šavli, úč 8, oč 8 a 12
životů.Jak to dopadlo?

a) Vyhrál jsem (b336;1h)b) Prohrál jsem (b20)c) Utekl jsem někam na ostrov, kde počkám do noci a pokusím se na
něj něco vymyslet (konec tahu-formulář, Tak ses prospal, zvážil svoje možnosti
a nic extra tě nenapadlo a pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel, nic
převratného se totiž nepřihodilo.)

317. Po 4 hodinách prohledávání jsi byl celkem unavený, ale i tak
jsi našel zlatý prstýnek vyskládaný diamantem v hodnotě cca 17 zlatých,
vyplatilo se. Pokračuj 222.

318. Pán se okamžitě schoval za 15 zombií, které byly v druhé
části krypty, nezbývalo ti než se dát tajnou chodbou opět na útěk (1h;175)

319. Vzdálil ses, tak aby tě nenašli, teď když o tobě vědí, tak
budou připraveni, bude lepší počkat do večera (12h, b341), anebo se vrátit do
osady (4h,136)

320. Sledoval jsi ho, po půl hodině oživil zombii z té mrtvoly,
viděls přesně jak na to

a) Zkusím se na něj těsně před koncem vrhnout a vytrhnout mu hůlku
z ruky (322)b) Zaútočím na něj (323)c) Odejdu (1h,175)

321. Vystřelils, jeho obrana, jak nedává pozor je pouze tři.

a) Pokud jsi mu ubral alespoň dva životy, spadl ze stromu, je mrtev,
pak pokračuj bodem 326b) Pokud jsi mu ubral jeden nebo žádný život, pokračuj bodem 331

322. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, zda se ti podařilo
vytrhnout pánovi hůlku z ruky. Musíš hodit pod 16 procent.)Pokud jsi hobit nebo
skřet, tak pod 26%, protože máš zlodějské schopnosti) Házíš dvakrát, první
číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4,
máš 49% a nepovedlo se ti to. (pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem
dával na net v sekci pravidla)

a) Vytrhl jsem hůlku (330)b) Vytrhnout se mi to nepodařilo (318)

323. Zaútočils a i jsi ho poranil, on však ve svém kole se dal na
útěk a schoval se za 15 zombií, které byly v druhé části krypty, nezbývalo ti
než se dát tajnou chodbou opět na útěk (1h;175)

324. Docela bravurně se ti podařilo obeplazit celou osadu.
Nenápadně se proplížil zezadu ke srubu, takže vchod do něj je teď nestřežen.

a) Budu naslouchat (331;2h)b) Vtrhnu dovnitř (334)c) Počkám do noci, až se bude měnit hlídka (konec tahu-vyplň
formulář, zítra budeš pokračovat bodem 341)

325. Máš výhodu, jsi dole, on je nahoře. Jeho útočné číslo je 8 a
obranné šest. Má 20 životů, pokud se ti podaří ho zasáhnout za více než dva
životy, spadne dolů a ubere mu to půlku životů. Máš iniciativu.

a) Zabil jsem ho (326;1h)b) Já jsem mrtev (20)c) Utekl jsem do osady (4h,136)

326. Je mrtev, získáváš 750 zkušeností. Rána ze stromu, kterou
udělalo jeho tělo, přilákala další dva kumpány, kteří vylezli ven se podívat,
co se stalo. Viděli druha mrtvého a ihned obezřetně tasili. Vtáhli ho dovnitř a
čekali, co bude.

a) Vzdálím se, počkám do večera, to se bude lépe útočit (319)b) Vrátím se do osady (4h,136)327. 500 zkušeností. Z římsy ses podíval dolů, kde se nacházela
banda goblinů a hráli nějakou prapodivnou hru.Co budeš dělat dál?

a) Bude lepší počkat, až přestanou (3h;454)b) Vrátím se 2h,b157c) Začnu do nich střílet střelnou zbraní, pokud nějakou mám.
(b543)d) Zkusím s nimi mluvit (482)e) Pokud jsem skřet nebo skurut (b470)

328. Našel jsi tajnou schránku ve výduti u dveří, je v ní klíč ke
dveřím, otevřel jsi opatrně a vstoupil. Máš štěstí, majitel není doma, asi
zrovna odešel. Zamknul ses tam a pokračuješ bodem (329) (Pokud se ti to povedlo
na poprvé, pak získáváš 107 zkušeností)

329. Vstoupil do takového malého přístavu. Je zde jeskyňka a loďka
s mapou a další věci na námořničení. Jelikož o tom nemáš ani páru, musíš to
prostudovat, což zabere zbytek dne. Mapa vede k ostrovu, kde se nachází bestie,
která zamořuje město smradem. Takže pokud se naučíš námořničit, tak aby ses
neutopil, nebude ti nic bránit k tomu tu bestii pustit, ten námořník, kterému
to patří je nejspíš její hlídač. (konec tahu-vypln formulář, pak budeš
pokračovat 343, zabralo to 16 hodin)

330. Máš hůlku, 15 zombií, které byly v opačné části krypty, se
okamžitě sesunulo k zemi a zemřelo. Pán se tě zalekl a utekl z krypty pro
barbary, ty ses dal také na útěk tajnou chodbou. (1h,175). Získáváš 150 zk.
Kdykoliv budeš na hřbitově, můžeš se pokusit za hodinku hůlkou oživit nějakou
mrtvolu v zombii, ale jen jednou za den. Zombie (úč2,oč2 a 1x6k životů) bude
chodit s tebou po celou dobu, dokud jí někdo neusrmtí. Je to jako tvůj přítel a
bojuje po tvém boku, v boji házíš za ní a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě
může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti, co získá zombie jsou tvoje a
veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i zombie, je to pro tebe
veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že jí
máš a kolik má životů, prostě si jí přidej do deníku, v případě, že jich budeš
mít víc, udělej totéž s těmi ostatními. Pokud bude však někdo útočit, tak
střídavě do tebe i do zombie. Nesmíš zombii zabít záměrně, můžeš jí pouze
přikázat, aby na tebe někde čekala (vydrží čekat třeba i týden, ale musíš jí
nechat tam, kde jí nikdo nenajde a podle gamebooku se tam můžeš kdykoliv
vrátit, třeba někde na hřbitově. Do postupu mi to vždy napiš, třeba 198-165
(zombii nechávám v kryptě)-43-56-175-180 (vyzvedávám zombii a jdeme bojovat do)
153. Zombie neumí používat žádné zbraně ani brnění.

a) Jdu na náměstí (bez zombie, 1h, 175)b) Jdu bojovat do strážní věže se zombií (1h,237)

331. Zevnitř slyšíš dva chlapy hrát nějakou deskovou hru, bude
lepší počkat do večera a pak udeřit (konec tahu, vyplň formulář, v dalším
kole pokračuješ bodem 345)

332. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou
kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, zda se ti podaří ukrást
loďku bez povšimnutí. Musíš hodit pod padesát procent. Házíš dvakrát, první
číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4,
máš 49%, ukradl jsi loďku bez povšimnutí. (pokud nemáš kostku, použij ten
skript, co jsem dával na net v sekci pravidla)

a) Povedlo se, odplul jsi a zaparkoval loď v přístavu (3h;175)b) Nepovedlo se, námořník si tě všimnul (335)

333. Dal ses na útěk.

A) Buď utíkáš do osady (136;4h)B) Utíkáš lesem (370)C) Zkusím tomu obětovat ještě jednu noc a počkám někde poblíž
osady a zkusím je překvapit zítra (konec tahu- vyplň formulář, zítra budeš
pokračovat bodem 341)

334. Byli zde dva zbylí zloději a hráli nějakou deskovou hru, máš
dvojnásobnou iniciativu (první dvě kola jsou tvoje), než oni popadnou zbraň.
První zloděj bojuje kuší úč8,oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním
mečem úč10, oč5 a 35 životů.

a) Vyhrál jsem (367;1h)b) Prohrál jsem (20)c) Utekl jsem do osady (333)

335. Budeš bojovat s námořníkem, který má šavli, úč 8, oč 8 a 12
životy a má iniciativuJak to dopadlo?

a) Vyhrál jsem (336;1h)b) Prohrál jsem (20)c) Utekl jsem někam na ostrov, kde počkám do noci a pokusím se na
něj něco vymyslet (konec tahu-formulář, zítra pokračuj bodem 487)

336. Porazils námořníka (700 zk.), vzal sis jeho šavli a šel se
kouknout do jeho kajuty. Zde jsi našel návod jak točit klikou. Opravdu to byl
zámek vrat klece té bestie. Nastavil jsi páčky tak jak jsi měl a pustils to
zvířátko na svobodu. Pak ses prospal v té budce, aby sis odpočinul z té námahy
plavání a točení klikou. (5h,338)

Hodnocení článku: Hodnocení 0.00, Hodnotilo 0 uživatelů