Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

3. kolo

14.1. 2013 Autor Vali Komentáře Komentáře (1) Kategorie Fantasy Hodnocení 10.00 Přečteno x2388

Noc byla chladnější než kdy dříve. Tys byl ve spánku v bezpečí, ale ostatní lidé se bojí. Nemají tolik hrdinství ve svých žilách. Zdál se totiž všem temný sen o bitvě několika rmád o nadvládu na tímhle královstvím. Nikdo neví, jak je to vlastně možné, nejspíš nějaké prastaré kouzlo strachu z řad barbarských kouzelníků.

 

Lidé se však natolik bojí, že donutily kováře zdvojnásobit cenu všech zbraní. Kováři se bojí o své tržby, ale minimálně na jeden den ustoupili, než se vše vrátí k normálu a lidé se znovu vyspí ke spokojenosti všech. 

Další kolo očekávej v půlce února.


337. V šest hodin ráno tě probudil veliký zmatek, všude se všechno hýbalo, vojáci rozespalí sbírali své zbraně. Nebylo o tom pochyb den "D" byl dneska. Všichni popadli své zbraně a všechny své věci a běželi se vyrovnat do řady na ochoz zříceniny. I ty jsi udělal, co ti poručili, sebral sis svých pět švestek a už za půl hodiny jste vyrazili směrem bůhví kam.

Cestou můžeš:

 

a) Zkusit se seznámit s ostatními vojáky (355)

b) Soustředit se na bitvu (3h,345)

c) Hledat příležitost k útěku (363)

 

338. Probudil ses po pěti hodinách v té budce na ostrově. Námořníka jsi pohřbil z piety už před spánkem, takže se o jeho tělo starat nemusíš. Jeho oblečení nestálo za nic, takže tím se trápit nemusíš, přeci jen to byl ostřílený námořník, ošlehaný větrem a podle toho působil i jeho šat.

 

a) Prohledám budku (b371)

b) Nasednu do loďky a pojedu do Kythie (b358)

c) Porozhlédnu se po ostrově (b364)

 

339. V kapli ses v klidu prospal, po chvíli včerejšího dne jsi ještě prohledal kapli, zda není šance na útěk. Asi v jedenáct hodin, k tobě přišli dva strážní, přinesli ti celkem zdobené šaty a s úctou tě poprosili, zda bys šel s nimi. Zbylé věci, kromě peněz ti nesli oni. Přivedli tě před asi třicet strážných zdejšího města. Nejvyšší velitel ochranky si tě změřil pohledem. V tom vstoupil do kaple farář, rozeběhl se k tobě. "Vše se podařilo!" hned ti oznamoval. Stal ses ve včerejších volbách starostou, o pouhých dvacet hlasů jsi vyhrál nad minulým starostou, nejvíce zabralo rozdávání peněz. Minulý starosta se hned začal vztekat a chtěl tě zavraždit, ale v tom mu farář zabránil a s pomocí jeho nejvěrnějších ho umístili do žaláře. Na náměstí ti připadl domek, který ti měl sloužit jako úřední místo, pro setkávání s občany a nahoře jsi měl celou půdičku pro sebe. Dále plat deset zlatých denně, které si můžeš počítat. Jako svého nástupce jsi jmenoval faráře, jelikož jsi hrdina a ne politik a tito lidé si nezasluhují mnoho péče. Navíc farář je čestný člověk a může exekutivně vést město. Svojí výplatu si můžeš vyzvednout v jakémkoliv oficiálním městě, všichni ti rádi půjčí.

 

a) Ještě než půjdu kamkoliv, zkusím využít své moci k získání spolubojovníků (496)

b) Nikoho nepotřebuji, nejlépe jsem na tom sám (b175)

c) Zkusím využít svého vlivu a a koupit si něco neobvyklého (497)

 

 

340. Asi ve dvě hodiny ráno ses vyplazil z kasáren, tak aby si tě nevšimla noční stráž. Proplazil ses kolem skladu zbraní až ke kraji ochozu, tam si se schoval, nechal opět projít stráž, uvázals lano k hradbě, spustil ses po něm dvacet metrů podél stěny, když už jsi byl dole, zaslechls nahoře nějaké hlasy, vykoukli za tebou z hradby, když už jsi běžel lesem.

 

a) Poběžím k osadě elfích lovců (1h,348)

b) Poběžím směrem k pouštnímu království (5h;375)

c) Poběžím směrem k říši barbarů (5h;378)

 

341. Vzdálil ses od srubu a přespal v takovém houští. V noci (asi ve 4 ráno) se oni netakticky vypravili na noční obhlídku, takže jsi o nich měl skvělý přehled, pak se vrátili do chaty.

 

a) Budu je sledovat (346)

b) Nechám je tam dojít a počkám cca hodinu nebo dvě (377)

c) Počkám do rána (372)

 

342. Po tom, co jsi vymlátil jeskyni, jsi z ní odešel, už nebylo nic, co by ti nabídla.

 

a) Půjdu přes kopec a zkusím štěstí (b100)

b) Krajem přes tuto noc prolétlo nepochopitelné zlo, které se ukrývá někde na kraji království ostrovů a pouštního království, zde se nachází pouštní lid, který pachá krvavé rituály na prostém obyvatelstvu, vydám se tam a ztrestám tyto bezvěrce (375,27h)

c) Půjdu do věže (118)

d) Přespím vedle věže (8h, pokračuj bodem 123)

f) Vrátím se Kythie (175,3h)

 

343. Ráno ses probudil brzy. O námořničení toho víš dost, takže se můžeš klidně vypravit k ostrovu.

 

a) Vydám se tedy k ostrovu (349,2h)

b) Počkám zde na majitele, třeba mě tam hodí (353,2h)

c) Kašlu na to, jdu zjistit, co je nového ve městě (1h,175)

 

344. Asi ve dvě hodiny ráno ses vyplazil z ubikací, tak aby si tě nevšimla noční stráž. Proplazil ses kolem skladu jídla až ke kraji osady, tam si se schoval, nechal opět projít stráž a nenápadně sis sekerou udělal díru do dřevěného plotu. Když už jsi byl pár set kroků za plotem, zaslechl jsi za sebou nějaké hlasy, ale to už jsi běžel lesem pryč.

 

a) Poběžím k osadě elfích lovců (1h,348)

b) Poběžím směrem k pouštnímu království (375,22h)

c) Poběžím směrem k říši barbarů (370;2h)

 

345. Šli jste asi dvě hodiny, tvé soustředění se vyplatilo, vždy (pro dnešní kolo) v boji když nebude stanoveno jinak, budeš mít iniciativu a můžeš si doplnit ještě život, pokud ti nějaký chybí. (369)

 

346. Sledoval jsi je vcelku úspěšně až ke srubu. Vešli dovnitř a začali si o něčem povídat, jsi v uctivé vzdálenosti tak, aby ani když vykouknou ven, tě neviděli, takže ani neslyšíš, o čem se baví.

 

a) Připlazím se blíž, abych slyšel, o čem mluví. (347)

b) Počkám, až usnou (377)

c) Uteču do osady elfích lovců (4h;136)

d) Zkusím je překvapit a zaútočím na ně (350)

 

347. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na svůj postřeh, pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit pod 65%. Pokud jsi skřet nebo elf, pak je tato hranice o 10% vyšší kvůli dobrému sluchu, Hobit má sluch také dobrý, ale horší než dva zmínění, tudíž je tato hranice pouze o 5% vyšší.

 

a) Povedlo se (389)

b) Nepovedlo se (351)

 

348. Zaregistroval jsi asi těsně před osadou elfích lovců, že za tebou běží nějací koně, jsou někde v dáli, ale slyšíš jejich dusot.

 

A) Odbočím z cesty (356)

B) Budu pokračovat po cestě do osady (354)

 

349. Vesloval jsi dvě hodiny, až ses dostal k ostrovu, kde ses vylodil. Zjistil jsi, že jde o skaliska, s jednou pláží, na které jsou palmy. Za jedním skaliskem byla budka (2h průzkumu), ve které jsi viděl námořníka, jak točí klikou, za pasem měl šavli. Od kliky se odvíjel veliký řetěz kamsi do moře, nejspíš šlo o řetěz, kterým se otvírala vrata od klece té bestie, která je postrachem přístavu Kythie. Když by se ti podařilo ho zabít, mohl bys bestii pustit a tím by byl tvůj úkol splněn. Kousek od domku byla lodička, kterou se námořník přepravoval do Přístavu Kythie a zpět sem. Také jsi konečně pochopil otázku, proč bestii vlastně drží. Na pobřeží byli obrovské bodáky, které bestie používala v boji proti nepřátelským lodím a starosta jí tak využíval k nadvládě nad ostrovním královstvím.

 

a) Půjdu si to rozdat s námořníkem, máš iniciativu (352)

b) Počkám někde na ostrově do noci a pokusím se na něj něco vymyslet (konec tahu-formulář, zítra pokračuj bodem 487)

c) Zkusím mu ukrást loďku a dostat se do Kythie, nebudu pouštět příšeru, s kterou bych mohl počítat, když bych byl starosta někdy. (332)

d) Porozhlédnu se po ostrově (361)

e) Vrátím se do Kythie (2h;368)

 

350. Byli zde všichni tři zloději a nebyli připraveni na boj, máš dvojnásobnou iniciativu (první dvě kola jsou tvoje), než oni popadnou zbraň. První zloděj bojuje kuší úč8, oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním mečem úč10, oč5 a 35 životů a třetí z nich má šavli úč8,oč9,15 životů.

 

a) Vyhrál jsem (367;1h)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utíkám pryč (333)

 

351. Jeden z nich tě zpozoroval, něco houknul na ostatní, všichni seskočili ze svých postelí, popadli zbraně a vyběhli ven.

Co uděláš?

 

A) Postavím se jim a budu s nimi bojovat (392)

B) Uteču (333)

 

352. Budeš bojovat s námořníkem, který má šavli, úč 8, oč 8 a 12 životy.

Jak to dopadlo?

 

a) Vyhrál jsem (357;1h)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utekl jsem někam na ostrov (393)

 

353. Dvě hodiny jsi čekal, trošku ses i prospal, spíše probděl, doplň si jeden život. Ale bohužel nikdo nepřijel ani nepřišel, pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel.

 

354. Koně k tobě přisvištěly neuvěřitelnou rychlostí. Byli to nekromanti ze zříceniny. Beze slov tě sebrali a dovezli do zříceniny, ještě než tě dali do vězení, tak tě tři hodiny bičovali na jeden život. Pokračuj bodem 187.

 

355. Jsou to především nekromanti a skuruti, tady ti pšenka nepokvete, mají v hlavách pouze boj a válku s trpaslíky. Raději jsi nikomu svůj nápad na útěk nesděloval, tady se budeš muset spolehnout pouze sám na sebe, protože s nikým jiným se tu počítat nedá. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

 

356. Získáváš 50 zk. Skočil jsi do příkopu, kde byly na štěstí vysoké trávy. Okolo tebe projeli tři celkem nabušení nekromanti na koních a řítili se směrem k osadě elfích lovců, zřejmě někoho hledali.

 

a) Vydám se do osady po cestě (360)

b) Vydám se do osady lesem (136,1h)

 

357. Porazils námořníka (700 zk.), vzal sis jeho šavli a šel se kouknout do jeho kajuty. Zde jsi našel návod jak točit klikou. Opravdu to byl zámek vrat klece té bestie. Nastavil jsi páčky tak jaks měl a pustils to zvířátko na svobodu.

 

a) Prohledám budku (371)

b) Nasednu do loďky a pojedu do Kythie (358)

c) Porozhlédnu se po ostrově (364)

 

358. Po dvou hodinách veslování jsi přirazil za městem do přístavu Kythie. Raději jsi zaparkoval za městem, aby tě nikdo z námořníků neviděl v odcizené loďce, ještě by si mohli domyslet, že jsi zabil toho hlídače ty a pustil tu bestii taky ty. Jako opařený knedlík si se tvářil, když jsi uvázal loďku a někdo ti poklepal na rameno. Byl to takový stařík, který vypadal dost energicky, v rukách držel krásnou hůl, kterou ti dal do ruky. Pravil: "Tuto hůl jsem kdysi slíbil tomu, kdo mě zbaví té bestie, která požírá mé ryby, nyní je tvá, nakládej s ní, jak uznáš za vhodné". Hůl má stejné atributy jako kovaná hůl v ceníku, tuto hůl může používat každá postava na třetí úrovni a výše, (pokud jsi čaroděj, tak stačí druhá úroveň). Hůl ti umožní jednou během boje seslat zelený blesk na nepřítele (pouze jedenkrát za boj), ten ubírá 2x6k životů (2 krát šestistěnnkou)(to však může seslat pouze mág, nekromant, člověk, telf a elf) místo jednoho útoku. Hůl má cenu asi 180 zlatých a prodat jí můžeš pouze v kraji klenotníků, kam se dostaneš přes průsmyk Kutov. (1h,175)

 

359. Jeden ze zlodějů sedí na stromě na hlídce, po ruce lehkou kuš a nějaký flakónek, nejspíš s jedem.(1h času)

 

a) Pokusím se připlazit ke srubu z druhé stran, tak aby mě ta hlídka nezahlédla (380)

b) Pokusím se dostat, co nejblíže k té hlídce a rozdat si to s ním střelnou zbraní (325)

c) Vrátím se do osady elfích lovců, tady to nezvládnu (4h času;136)

 

360. Asi jsi nepočítal s tím, že se budou nekromanti i vracet. Beze slov tě sebrali a dovezli do zříceniny, ještě než tě dali do vězení, tak tě tři hodiny bičovali na jeden život. Pokračuj bodem 187.

 

361. Na ostrově jsi nalezl dosti exotického jídla, doplň si zásoby na maximum. Je zde i mnoho divokých zvířat. Nalezl jsi i zajímavý, tak zvláštně pokroucený vodopád a spousta dřeva, které by bylo skvělé na zátop a dalo by se ve městě tak za 5 zlatých zpeněžit. Tento zběžný průzkum ostrova ti zabral tři hodiny.

 

a) Pokud jsi elf, temný elf, pokračuj bodem (381)

b) Pokud máš zájem o dřevo, pokračuj (374)

c) Možná by stálo za to, prozkoumat ten vodopád (382)

d) Vrátím se k boudě, kde je námořník a rozdám si to s ním (352)

e) Vrátím se do Kythie (2h;368)

 

362. Chvíli jsi poslouchal, o čem je řeč, půjdou spát. Dveře mají na petlici zamčené, ale zaslechl jsi něco o únikovém východu, to je asi šance, které bys měl využít. Všichni tři jsou vevnitř, zatímco jsi obeplazoval srub i třetí zloděj se stáhl do srubu. Stálo tě to půl hodinky

 

a) Zkusím vylézt na střechu a dostat se krbem dovnitř (386)

b) Proskočím otevřeným oknem a překvapím je (350)

c) Zkusím se jít podívat na místo, kde jsem je viděl před tím, třeba tam je úniková chodba, kterou bych mohl vniknout dovnitř. (401)

 

363. Odečti si asi dvě hodiny času. Bohužel jsi během cesty nenašel ani jeden moment, kdy by si dalo pláchnout, měl jsi tak trošku pocit, že i kdyby si začal utíkat, tak tě napráší ostatní vojáci. Takže jsi raději držel hubu a krok. (369)

 

364. Na ostrově jsi nalezl dosti exotického jídla, doplň si zásoby na maximum. Je zde i mnoho divokých zvířat. Nalezl jsi i zajímavý, tak zvláštně pokroucený vodopád a spousta dřeva, které by bylo skvělé na zátop a dalo by se ve městě tak za 5 zlatých zpeněžit. Tento zběžný průzkum ostrova ti zabral tři hodiny.

 

a) Pokud jsi elf, temný elf pokračuj bodem (b381)

b) Pokud máš zájem o dřevo, pokračuj (b374)

c) Možná by stálo za to, prozkoumat ten vodopád (b382)

d) Vrátit se k boudě, ovládající klec bestie, kde je moje loď (b338,1h)

 

365. Bohužel jsi prohrál, nicméně jsi nějakou záhadou nezemřel, poslední úder, který ti tvůj soupeř zasadil, byl tupou stranou a nezasáhl žádné důležité orgány. Probral ses ve chvíli, kdy se supi sletovali na mrtvoly. Odporný zápach se táhl celým bitevním polem. Nebyl jsi schopen pohybu, jako kdyby tě kopl Bůvol a pak si na tobě ustlal a celou noc se převaloval. Když se stmívalo, přišli k tobě dva skřetíci s nosítkama, zapřáhli tě za osla a odtáhli do svého příbytku. Nejspíš jim tě bylo líto. Moc nechápeš jejich motivy, ale dobře ses prospal. (Konec tahu, vyplň formulář a zítra budeš pokračovat bodem 78b.)

 

366. Nechápeš jak je to možné, ale ten co spadl ze stromu, tam stál s nimi, jakoby nic. Byl trochu poškrábaný, ale jinak nic. Momentálně jsi na takové úrovní znalostí, že to připisuješ buď nějakému silnému kouzlu, což je v případě zlodějů nepravděpodobné, nebo smrt pouze předstíral, anebo, a to je nejpravděpodobnější, dostal rychle od kompliců nějaký lektvar, který ho přivedl zpět k životu. Pokračuj bodem, ze kterého si sem přišel.

 

367. Zabil jsi všechny zloděje (Pokud budeš první, získáváš 0,5 DEKu, napiš mi, třeba budou tvoje), můžeš si vzít zbraně, s kterým proti tobě bojovali.

 

a) Prohledám srub a zjistím, co se zde ještě všechno nachází (406)

b) Pokusím najít způsob, jak jejich mrtvoly dopravit do osady, aby se mi dostalo veřejného uznání (424)

c) Prospím se v jejich srubu (8h a pokračuj tímto bodem)

d) Vrátím se do osady (136;4h)

e) Budu pokračovat dále lesem směr sever. (370)

f) Zabydlím se ve srubu a pokusím se ho zařídit si ho jako svůj dům (Po zbytek dne ses seznamoval s novým příbytkem, další kolo pokračuj bodem 591)

g) Půjdu do domu Svaté trojice pro odměnu (456, 9h)

 

368.

 

a) Zbavil jsem se námořníka a pustil bestii (358)

b) Vrátil jsem bez splněného úkolu (388)

 

369. Přišli jste na krásnou louku pod horama. Bylo vás tak čtyři sta až pět set. To nevěděl nikdo, kolik přesně, mezi skuruty panovala spíše soustředěná armáda. Šiky se zastavili, nekromantí velitel objížděl své vojáky a dodával vám sebedůvěru k boji, všichni se povzbuzovali, ve vzduchu byla cítit smrt. Na louce si nevinně poletovali motýli, zajda hledal něco k snědku a jelen nenápadně vykukoval z lesa, ti všichni měli být svědky krvavé řeže, která se zde měl strhnout. Zanedlouho poté, se na druhé straně objevili trpaslíci, zhruba ve stejném počtu, avšak ochuzení o koně. Trpaslíci totiž od přírody neradi jezdí na koních. Tahle bitva neznala příliš lukostřelců, obě armády spoléhaly především na boj tváří v tvář. Chvíli bylo ticho, všichni včetně tebe jste měli taseno, pak jste dostali povel k boji a jako zběsilí se rozeběhli na nepřítele, cítil ses trochu jako berserkr (Přičti si díky krvežíznivosti 1 k oč i úč). První na koho jsi narazil, byl nějaký člověk ve službách trpasličí armády, zřejmě zajatec, který chtěl vykoupit svou duši stejně jako ty. Jeho úč je 4, oč 3 a má 5 životů. O iniciativu si hoďte desetistěnnou kostkou, kdo hodí víc má jí, pokud nemáš stanoveno z předchozího jinak.

 

a) Vyhrál jsi (402)

b) Prohrál jsi (365)

c) Utekl jsi (418)

 

370. Zrychleně ses vydal lesem směrem sever. Bylo vlhko, déšť asi před hodinkou skrápěl tato místa, šel jsi dosti neupraveným lesem, místy velkou vodou nasáklou trávou. V tomhle místě by se mohl jeden dobrodruh nesoustředit a být neostražitý, hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na svůj postřeh, pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit pod 45%. (Hobit nebo skřet mívají lepší postřeh, stačí jim hodit méně než 55%)

 

a) Povedlo se, mám dobrý postřeh (b390)

b) Nepovedlo se, ničeho jsem si nevšiml (b376)

 

371. Dvě hodiny tě stálo prohledávání námořníkovi budky. Nalezl jsi asi šest měděných a mapu okolních ostrovů. Nejspíš námořnickou. Jinak nic zvláštního, jídlo asi na týden, vodu na týden a nějaké oblečení, spíše nepoužitelné.

 

a) Pokud jsi prozkoumával námořní spisy v jeskyni, pokračuj bodem (498)

b) Jinak bod 338

 

372. Přespal jsi do rána, probudil ses asi kolem deváté. Ve srubu se již opět kouřilo. Zloději plnili své každodenní činnosti, jeden z nich vylezl na hlídku.

 

a) Pokud jsi včera zabil jednoho ze zlodějů, pokračuj bodem (366)

b) Budu je chvíli pozorovat a najdu slabé místo v jejich systému (359)

c) Rozeběhnu se k nim a zaútočím (350)

d) Vrátím se do osady (4h,136)

e) Vydám se lesem směrem sever a kašlu na ně (2h;370)

 

373. Jak jsi utíkal ze stezek bloudění, měl jsi štěstí, v tom všem zmatku jsi se z těch všech zákoutí, postranních stezek a záludných balvanů ze všeho vymotal, až ses dostal celkem na slušnou cestu, která tě vedla směrem k říši barbarů. Cesta se klikatila asi půl hodiny, byla čím dál vlhčí a vlhčí až se začal ztrácet kdesi v bažině.

Co uděláš?

 

a) Pokusím se najít cestu zpátky do osady (136,5h)

b) Pokusím se bažinu obejít, tak abych udržoval směr sever (směr říše barbarů) (370,2h)

 

374. Dřevo si nakládal na loď další dvě hodiny, co dál?

Pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel, pokud se rozhodneš vrátit se k boudě, nemusíš si přičítat další hodinu.

 

375. Po x hodinách cesta krásnými stezičkami zdejšího lesa se začala měnit krajina. Z lesů se stalo křoví a z mechů písek. Vydával ses za prostého žebráka, když v tom se dva keře před tebou překlopily a z poza nich se vynořili dva pouštní muži. Oba měli v rukách tesáky a na sobě kožená brnění. Ani se tě na nic neptali a zaútočili. Jelikož jste v poušti, můžeš využít toho, že budeš hned utíkat. První z nich má úč10, oč5 a 8 životů a druhý má úč 8, oč7 a 15 životů.

 

a) Utekl jsem (b384)

B) Vyhrál jsem (b403;1h)

C) Prohrál jsem (b20)

 

376. Jako trouba jsi šel neostražitě vysokou trávou a šlápl jsi na hada. Had má iniciativu. Had: úč4,oč3,6 životů, speciální schopnost, pokud tě had kousne a nevyhledáš pomoc lékaře nebo léčitele v nějakém městě do 6 hodin, pak si ubereš další tři životy.

 

a) Vyhrál jsem (383)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utekl jsem (379)

 

377. Počkal jsi dvě hodiny a z povzdálí jsi sledoval, zda v chatě je patrný ještě nějaký pohyb. Nic jsi neviděl, takže ses nebál přiblížit.

 

a) Zkusím, jestli jsou otevřené dveře a kdyžtak potichu vejdu (423)

b) Zkusím vylézt na střechu a dostat se krbem dovnitř (386)

c) Proskočím otevřeným oknem a překvapím je (350)

d) Zkusím se jít podívat na místo, kde jsem je viděl, třeba tam je úniková chodba, kterou bych mohl vniknout dovnitř. (401)

 

378. Do říše barbarů jde cesta přes stezky bloudění, kde jsi měl trošku problémy s orientací, to tě stálo, kromě těch 5 hodiny další dvě hodinky. Pak už sis myslel, že jsi ze všeho pryč, když jsi narazil na skalního obra, ten se na tebe podíval a bylo jasné, že zadarmo tě nepustí. ÚČ 13 (těžký kyj), oč 3, ŽIVOTŮ 12 krát 6xK (Hoď dvanáctkrát šesti stěnnou kostkou). Máš iniciativu.

 

a) Vyhrál jsi (489)

b) Prohrál jsi (20)

c) Utekl jsi (1h;373)

 

379. Utíkat hadovi je lehké, hadi nejsou dobří sprintéři.

 

a) Budu pokračovat dál v cestě (b404)

b) Prospím se zde (8h)

c) Vrátím se do osady (5h,b136)

 

380. Docela bravurně se ti podařilo obeplazit celou osadu. Nenápadně se proplížil zezadu ke srubu, takže vchod do něj je teď nestřežen.

a) Budu naslouchat (362)

b) Vtrhnu dovnitř (334)

c) Počkám do noci, až se bude měnit hlídka (konec tahu-vyplň formulář, zítra budeš pokračovat bodem 341)

 

381. Jako elf nebo temný elf máš zvláštní vztah k přírodě. Již od dětství si všímáš jiných věcí než ostatní. Od malička poznáváš květiny, i když jsi to příliš nestudoval, víš, k čemu slouží, také se zajímáš o zvířata a zde jsi jich zahlédl pár, které by se dali ochočit.

 

a) Zkusím nasbírat nějaké léčivé byliny (394)

b) Pokud jsem na druhé nebo vyšší úrovni, pokusím se ochočit nějaké zvíře (395)

c) Nemám čas na kraviny nebo již jsem vše v tomto bodě vyčerpal (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

382. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na nalezení zvláštnosti ve vodopádu (pokud to děláš poprvé přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit pod 35%. Celý proces trvá 2 a půl hodiny a můžeš ho zkoušet jak dlouho chceš, po každém neúspěšném pokusu ale trvá půl hodiny, než se znovu vydrápeš nahoru (protože tě vodopád strhnul a tys sletěl jak hruška). Pokud jsi skřet nebo trpaslík, tvoje pravděpodobnost je o 7% vyšší, protože se orientuješ dobře v podzemí, znáš složení kamenů. Pokud se ti to nepovede na první pokus, tak ztrácíš všechno jídlo a jeden náhodný předmět (Urči si losem, nebo si hoď kostkou a každému předmětu udej číslo, nelze ztratit zbraň, kterou máš v ruce, oblečení, boty a měšes se zlatými) Tento předmět mi uveď do deníku jako ZTRACEN u VODOPÁDU. Za každý neúspěšný pokus ztrácíš jeden předmět, dokud ti nezbydou jen věci, které se nedají ztratit.

 

a) Povedlo se (b397)

b) Vzdávám to (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

c) Vydám se po proudu řeky hledat svoje předměty (b398)

 

383. Had naposledy zasyčel a to pro tebe znamenalo 216 zkušeností.

 

a) Stáhnu hada z kůže (b387,2h)

b) Pokračuji dál lesem (404,2h)

 

384. Utíkal jsi asi hodinku rozpáleným pískem pouště, než ses jim ztratil z dohledu. Zcela vyčerpán ti bodla oáza, kterou jsi právě objevil. Ani nevíš, kde právě jsi a na boj nemáš ani pomyšlení. Doplnils tekutiny a pokud máš nějaký měch, tak si ho naplň.

 

a) Odpočinu si spánkem (8h; 415)

b) Půjdu dál na západ (422)

c) Pokusím se vrátit a sledovat zda nezahlédnu někde pouštní bandity, abych je překvapil (429)

d) Vydám se směrem sever (385)

e) Zkusím najít cestu do Kythie (425)

 

385. Asi 4 hodiny ti trvalo, než ses vymotal z pouště a pak jsi konečně narazil na les. Pokračuj bodem 370

 

386. Tvůj záměr se ti povedl náramně, akorát sis neuvědomil, že u toho budeš nadmíru hlučný, skočil jsi dovnitř krbem, ale zde už čekali všichni tři vyzbrojení a připravení k boji. Máš iniciativu. První zloděj bojuje kuší úč8, oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním mečem úč10, oč5 a 35 životů a třetí z nich má šavli úč8, oč9,15 životů. Jelikož jsi v krbu, může na tebe útočit pouze ten s tím mečem (dokud ho nezabiješ) a ten s tou kuší. Ten se šavlí jakoby vyčkává, protože tam není dost místa k boji, utéct se můžeš pokusit zpátky komínem v každém svém kole.

 

a) Vyhrál jsem (367;1h)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utíkám pryč (396)

 

387. Dvě hodiny jsi stahoval hada z kůže. Její cena bude tak 12 zlatých, v nejbližší civilizaci, kde ti bude dovoleno nakupovat, ho můžeš zpeněžit. Pokračuj bodem 404.

 

388. Po dvou hodinách veslování si přirazil za městem do přístavu Kythie. Raději jsi zaparkoval za městem, aby tě nikdo z námořníků neviděl v odcizené loďce. Opatrnosti není nikdy dost. Pokračuj bodem 175.

 

389. Proplazil ses až k oknu nepozorován. Připiš si 53 zkušeností. Chvílis poslouchal o čem je řeč, půjdou spát. Dveře mají na petlici zamčené, ale zaslechl jsi něco o únikovém východu, to je asi šance, které bys měl využít.

a) Zkusím vylézt na střechu a dostat se krbem dovnitř (386)

b) Proskočím otevřeným oknem a překvapím je (350)

c) Zkusím se jít podívat na místo, kde jsem je viděl před tím, třeba tam je úniková chodba, kterou bych mohl vniknout dovnitř. (401)

 

390. Připiš si za dobrý postřeh 70 zkušeností, v trávě před tebou ležel had, nějaká krajta či co.

 

a) Překvapím hada a zaútočím na něj (Máš iniciativu a pokračuj bodem 400)

b) Vyhnu se hadovi a pokračuji dál lesem (b404)

 

391. Bohužel tě ten s tím mečem zachytil a útočí na tebe, pak máš kolo ty.(Jejich vlastnosti použij z bodu 386)

 

a) Zabil jsem je (367;1h)

b) Zabili oni mě (20)

c) Zkusím znovu utéct (396)

 

392. První zloděj bojuje kuší úč8, oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním mečem úč10, oč5 a 35 životů a třetí z nich má šavli úč8, oč9, 15 životů. Máš iniciativu.

 

a) Vyhrál jsem (367;1h)

b) prohrál jsem (20)

c) Utíkám pryč (333)

 

393. Utíkal jsi celkem dlouho, námořník tě nesledoval. Rozhodl ses tedy zahájit průzkum ostrova. Za útěk si odečti půl hodiny a dále pokračuj bodem 364

 

394. Čtyři hodiny jsi sbíral léčivé byliny, ale stálo to za to. Přes noc je usušíš za svitu měsíce v úplňku a poslouží ti od zítra jako skvělé léčivo. Máš tři dávky, pokaždé můžeš bylinu sníst (nezažene hlad) a její šťávy do tebe prostoupí a vyléčí ti dva životy, můžeš tak učinit jen jednou za den. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

395. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na ochočení nějakého zvířete (nejlepší na tomto ostrově budou andulky, pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit pod 35%). Celý proces trvá 4 hodiny a můžeš ho zkoušet, jak dlouho chceš, akorát si mezi pokusy musíš najít jiného ptáka, takže další půl hodina.

 

a) Povedlo se (399)

b) Nepovedlo se a už to nechci zkoušet (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

c) Nepovedlo se, ale zkusím to znovu (0,5h; celý proces se opakuje, (4h) ale připočti si 3% ke své předchozí pravděpodobnosti, protože jsi už zkušenější. Takže pokud to děláš po třetí, budeš mít pod 41%. (Pokud budeš ještě kdykoliv ochočovat, tak si vždy můžeš zapamatovat to poslední procento, můžeš ho uvést do deníku jako pravděpodobnost ochočení, na ostrově to můžeš zkoušet pouze 3x)

 

396. Pokoušíš se vydrápat komínem vzhůru. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na svojí hbitost, pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit pod 68%. Hobit a temný elf mají hranici o 11% vyšší díky hbitosti, naopak trpaslík, nekromant a skurut mají hranici o 12% nižší díky neohrabanosti.

 

a) Povedlo se (333;48 zkušeností;0,5h)

b) Nepovedlo se (391)

 

397. Opravdu za vodopádem něco bylo (Získáváš 43 zkušeností). Z jedné strany se dal vodopád obejít, aniž bys spadl dolů. Za ním se kromě nádherné akustiky a příjemného šumu nacházela jedna místnost vytesaná ve skále. Nejspíš to vypadá, že se zde skrýval nějaký trosečník. Nalezl jsi zde dost nezkaženého jídla (Doplň si zásobu), měch na vodu, primitivní příbor, široký meč, který byl zvláštně upravený na boj proti zvířatům. Jeho zahnutá čepel má zvláštní účinek na zvířecí kůži. Pokud ho budeš používat v boji se zvířaty, můžeš si počítat úč o jedna vyšší. Dále zde byla sekyra, ale již dost tupá a spousta látky, papíru a dřeva, většinou v nepoužitelném stavu. (Vrať se do bodu, v kterém ses rozhodl prozkoumávat vodopád)

 

398. Za dvě hodiny jsi po proudu řeky narazil na přírodní hráz, kde opravdu uvízly všechny tvé předměty. Cesta zpět zabere také dvě hodiny, to znamená celkem 4. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

399. Ochočil jsi pěknou andulku (79 zkušeností), andulka si potravu i pití shání sama, při spánku se jí doplňují všechny životy, kterých má 1k6. Její úč je 2 a oč 3. Andulka bude chodit s tebou (na tvém rameni) po celou dobu, dokud jí někdo neusmrtí. Je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za ní a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti co získá ptáček, jsou tvoje a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i pták, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že jí máš a kolik má životů, prostě si jí přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do ní. Nesmíš jí zabít záměrně. Andulka neumí používat žádné zbraně ani brnění. Při jakémkoliv dalším ochočování si můžeš připočíst 3% k hodu, uveď si to do deníku. (381)

 

400. Had: úč4,oč3,6 životů, speciální schopnost, pokud tě had kousne a nevyhledáš pomoc lékaře nebo léčitele v nějakém městě do 6 hodin, pak si ubereš další tři životy. Máš iniciativu.

 

a) Vyhrál jsem (b383;0,5h)

b) Prohrál jsem (b20)

c) Utekl jsem (b379)

 

401. Asi hodinu a půl jsi hledal místo, kde sis myslel, že by mohli mít výstup z tajné chodby srubu. Bohužel nebyly až tak geniální a udělali ho, tak aby ho kdykoliv našli, to znamená u břízy mezi duby. Jak předvídatelné (30 zk.). Vydal ses podzemní chodbou, která vedla směrem ke srubu. Našlapoval si pomaličku a dával sis na čas, aby tě nebylo slyšet (0,5 hodiny). Chodba vyústila ve sklepě, když jsi opatrně otevřel dveře, které z druhé strany vypadaly jako sud s vínem, celkem vychytané, jen nikdo nepočítal s tím, že někdo půjde druhou stranou. Nacházel ses ve sklepě.

 

a) Zběžně shlédnu, co zde je (430)

b) Vysápu se nahoru po schůdkách a překvapím zloděje se zbraní v ruce (420)

c) Rychle odsud uteču, tohle smrdí smrtí (410)

 

402. Zabil jsi člověka a než jsi stihl cokoliv, už se k tobě řítil další nepřítel, Byl to tentokrát trpaslík. V mezičase sis všiml, že mnoho krve kolem tebe za tvůj souboj proteklo (Za každý souboj si přičti půl hodiny). Mnoho tvých spolubojovníků padlo, ale i nepřátel, nedá se jasně říct, kdo by vedl, takže je potřeba jít od souboje k souboji. Trpaslík úč3, oč9, 13 životů.

 

a) Vyhrál jsi (405)

b) Prohrál jsi (365)

c) Utekl jsi (418)

 

403. Slavně jsi zvítězil, získáváš 655 zkušeností. První z nich bojoval širokým mečem a druhý z nich mečem bastardem. Oba jsou nyní tvoje, ale nejspíš si vezmeš jen jeden, pokud Vás není víc nebo nemáš mezka. Nalezl jsi u nich 40 zlatých a ještě koženou zbroj, co oblékal jeden z nich.

 

a) Schovám jejich těla a budu přepadávat místo nich (493)

b) Proplazím se úzkým stezičkami do jejich tábořiště (407)

c) Půjdu směrem do osady elfích lovců (20h;136)

d) Půjdu směrem Kythie (16h;175)

e) Zkusím se vesnici, nebo jejich zázemí vyhnout pokračovat směrem dále na západ (422)

 

404. Vydal ses dál lesem. Krajina se zdála stejná. Květiny rozkvétali, nebo vadli, rosa zkapávala ze stromů a slunce místy prosvitovalo stromy a jindy se zase odebralo do věčných lovišť. Les se po dvou hodinách cesty z ničeho nic začal prohlubovat, začala být větší tma, stromy byly stále hustší a některé stíny naháněly dechberoucí strach. Ostražitě jsi vytáhl zbraň, ale ani tak jsi nezabránil, že jsi šlápl do jakéhosi zeleného fuj. Byla to nějaká bytost z pradávných dob, která jakoby zakňučela, vysmýkla se z podtebe a chystala se na tebe zaútočit. Budeš jí muset pokořit. Má iniciativu. Úč 3, oč2 a sedm životů.

 

a) Vyhrál jsem (419;1h)

b) Prohrál jsem (b20)

c) Utekl jsem (b417)

 

405. Zabil jsi i mistra trpaslíka, boj trochu prořídl, ale ještě to zdaleka nekončí (+369 zkušeností).

Měl jsi chvilku klidu na rozmyšlenou, žádný nepřítel do tebe nešel.

 

a) Vpravo bojuje skurut s trpaslíkem, pomůžu skurutovi (409)

b) Vepředu se zdvihá barbar, který usmrtil zrovna velitele vaší kasárny, vrhnu se na něj (411)

c) Pomůžu jednomu nekromantovi, který výrazně prohrává, ne proto, že by byl soupeř příliš silný, ale protože nekromant je ještě mladý kluk a neumí se svou holí dobře zacházet (412)

d) Zkusím utéct (408)

 

406. Srub má dobrou strategickou polohu, vede sice k němu cesta, ale není příliš používaná. Přízemí srubu je obložené kamenem střídavě s týkovým dřevem, které krásně drželo teplo v této v zimě prochladlé místnosti. Nacházely se zde všechny věci, které by člověk potřeboval, kdyby zde chtěl žít nějakých 5-6 let. Ve sklepě se nacházeli dva sudy, nejspíše plněné vínem, spousta kožešin, dva sud se čpavkem, který je jedovatý na dýchání, nejspíš sloužil jako mořidlo na meče, čistili se v něm a občas i zaschlé nádobí. Nejspíš se někdo ze zlodějů věnoval triviálně chemii anebo to byl dar od nějakého alchymisty. Cena kožešin je cca 20 zlatých. A je zde spousta jídla. Vedle srubu je ještě přístavek, ten si zatím neprozkoumával. Prohledávání ti zabralo 3 hodiny.

 

a) Pokud jsi elf, temný elf, pokračuj bodem 435

b) Pokud jsi trpaslík, skřet, pokračuj bodem 437

c) V ostatních případech se vrať do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

d) Chci prozkoumat přístavek (424)

 

407. Odvážnému štěstí přeje, plazíš se kolem těch nejmohutnějších keřů, ale i tak, bude to stačit? Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na tvojí hbitost, pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 85%. Hobit musí hodit jen pod 91%.

 

a) Povedlo se (474)

b) Nepovedlo se (416)

 

408. Pokusil ses dezertovat, ale v tom tě uviděl jeden nepřítel trpaslík a rozhodl se ti dát ránu z milosti, vystřelil na tebe kuší a tím tě značně omráčil. (365)

 

409. Trpaslík má úč 8, oč 6 a 22 životů, skurut mu každé kolo ubírá dva životy, ale za tři kola zemře, takže za tři kola začne trpaslík útočit na tebe.

 

a) Udolali jsme ho do tří kol (431;0,5h)

b) Porazil jsem ho, ale skurut padl (432;1h)

c) Prohráli jsme oba (365)

d) Utekl jsem (413)

 

410. Rychle si utíkal únikovou chodbou pryč, nikdo za tebou neběžel, to je dobrá zpráva.  Vyběhl jsi z tajné chodby a pokračuj bodem 333.

 

411. Máš tak trochu pocit, že sis vzal velké sousto, barbar se ti směje do očí, tasil svůj pozlacený bastard a vrhnul se na tebe. Hoďte si o iniciativu 10k, on má plus jedna, kdo má víc má jí. úč 10, oč 5 a 45 životů

 

a) Vyhrál jsem (b503)

b) Prohrál jsem (b365)

s) Utekl jsem (b418)

 

412. Běžel jsi kolem dvou soubojů a než si doběhl nekromantovi na pomoc, tak padl, máš šanci ho pomstít..?

 

a) Zaútočím na toho skřeta, který ho dobyl (447)

b) Kašlu na to, vyberu si jiný souboj (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

c) Zkusím zdrhnout, je to tu o hubu (408)

d) Vrhnu se na prvního nepřítele, který mi padne pod ruku (436)

 

413. Vzals nohy na ramena, poslední co vidíš je nechápavý pohled skuruta na hlavě, která už s tělem není spojená. Pokračuj bodem 418

 

414. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na naverbování dezertérů (pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 17%. Celý proces trvá 4 hodiny a můžeš to zkusit dvakrát, akorát si mezi pokusy musíš chvilku odpočinout, takže další půl hodina. Pokud jsi nekromant nebo skurut, hranice je vyšší o 5%.

 

a) Povedlo se (421)

b) Nepovedlo se a už to nechci zkoušet (426)

c) Nepovedlo se, ale zkusím to znovu (0,5h; celý proces se opakuje, (5h) ale připočti si 3% ke své předchozí pravděpodobnosti, protože jsi už zkušenější)(Tuhle možnost můžeš zkusit jen jednou, takže dohromady můžeš přesvědčovat 3x)

 

415. Prospal ses, sice v písku, ale prospal i životy sis doplnil. Probudilo tě ostré píchnutí do břicha. Skláněl se nad tebou na žlutohnědém dromedárovi místní nomád. Hlavu mu pokrýval stočený, již prachem zhyzděný, šátek, tváře měl ošlehané a jeho pleť byla tmavá jako noční obloha, když je jasno. Měl jen lehké oblečení, žádnou zbroj a na velbloudu se snad narodil, jak vypadal lehce a hbitě. Jistě nepatřil k těm krvežíznivým pouštním bytostem, byl to možná spíše strážce oázy. Šťouchá do tebe svou šavlí a chce po tobě vysvětlení.

 

a) Zaútočím na něj (461)

b) Popravdě mu vše vylíčím (527)

c) Nejdřív chci slyšet od něj, co zde dělá (541)

d) Řeknu mu, že jsem se rozhodl zaútočit na pouštní lid a celý ho vymlátit (517)

e) Řeknu mu, že na mě mají pouštní lidé zasednuto a honí mě po celém světě a požádám ho tak o pomoc (534)

 

416. Jak ses tak plazil křoviskama, měl jsi trošku smůlu a přímo před tebou jsi spatřil jednoho banditu, jak tahá dýmku. Na to, se od něj vzdálit, je již příliš pozdě.

 

a) Zaútočím na něj (433)

b) Zkusím se k němu připlazit a omráčit ho (444)

c) Dám se na útěk (384)

d) Vystřelím po něm střelnou zbraní nebo kouzlem z větší dálky (468)

 

417. Vydal ses trošku zmaten do neznámého lesa, trošku ses zamotal a asi šest hodin bloudil, byl jsi maličko zfetovaný z par zdejšího lesa, přeci jen metan unikající z bažin se nedá srovnat s vůni Dolce Skřetina. A tak jsi upadl do mdlob. Probral ses ve chvíli, kdy se lesem táhl mírný vánek, ale stále jsi nebyl schopen pohybu, jako kdyby tě kopl Bůvol a pak si na tobě ustlal a celou noc se převaloval. Když se stmívalo, přišli k tobě dva skřetíci s nosítkama, zapřáhli tě za osla a odtáhli do svého příbytku. Nejspíš jim tě bylo líto. Moc nechápeš jejich motivy, ale dobře ses prospal. (Konec tahu, vyplň formulář a zítra budeš pokračovat bodem 78b.)

 

418. Dal ses na zběsilý útěk, vidíš, že i někteří tvoji druzi utíkají směrem k nejbližšímu lesu. Utíkali jste dobrou hodinku, někteří ti ani nestačili, ale nakonec jste se v počtu pěti lidí sešli u velikého dubu. Tři z Vás byli hodně ranění, ty jsi bolesti odolával a poslední z vás byl dezertér, který prostě zdrhnul. Měli jste štěstí, nikdo se za vámi do lesa nevydal. Vypadali jako by ti věřili, můžeš se pokusit je přesvědčit, zda půjdou s tebou.

 

A) Zkusím je k sobě naverbovat (414)

B) Kašlu na ně, už jsem rád, že jsem se z toho dostal. (426)

 

419. Vítězoslavně si tomu hnusu uťal hlavu, teda jestli to hlava byla, Skoro to vypadalo, jakoby ses celou dobu pral s takovou divnou kytkou, nicméně jsi jí rozsekal na mastičku (111 zkušeností)

 

A) Vydám se dál lesem (b453,6h)

B) Zkusím najít hnízdo, nebo úkryt té bestie (b466)

C) Zkusím najít cestu zpět do osady (b417)

 

420. Byli zde všichni tři zloději a spinkali jako miminka, nebyli připraveni na boj, máš trojnásobnou iniciativu (první tři kola jsou tvoje), než oni popadnou zbraň. První zloděj bojuje kuší úč8,oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním mečem úč10, oč5 a 35 životů a třetí z nich má šavli úč8,oč9,15 životů.

 

a) Vyhrál jsem (367;1h)

b) prohrál jsem (20)

c) Utíkám pryč (410)

 

421. Naverboval sis skupinku 4 vojáků (376 zkušeností), Vojákům musíš zabezpečovat stravu jako pro sebe, spaním se jim dobíjí dva životy jako tobě. První z nich (Erban se jmenuje) úč je 2 a oč 2 beze zbraně a momentálně 4 životy ze 4. Druhý z nich Matouš úč 3 oč 1 beze zbraně a 8 životů ze 12. Třetí z nich Albert úč 0, oč 0 1 život z pěti. A poslední Chaton úč4 oč4 3 životy z 15. Vojáci budou chodit celou dobu s tebou, dokud je někdo neusmrtí. Jsou to tvoji přátelé a bojují po tvém boku, v boji házíš za ně a určuješ, kam budou útočit, samozřejmě můžou i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti co získáte, se dělí pěti a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, mají ji i oni, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemřou, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že je máš a kolik mají životů průběžně, spánkem se jim doplňuje stejně jako tobě, prostě si je přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do nich. Nesmíš je zabít záměrně. Co podniknete dál?

a) Budeme přepadávat a plenit (504)

b) Najdeme nějaké opuštěné místo v krajině a tam budeme trénovat boj (522)

c) Půjdeme směrem pouštní království (375,20h)

d) Půjdeme směrem sever do říše barbarů (7h, 378)

e) Vrátím se do Kythie, všude dobře, doma nejlíp (9h;175)

f) Najdeme si nějaké pěkné místo na prospání (427)

 

422. Zhruba dvě hodiny ses motal křoviskama, když jsi měl smůlu a přímo před tebou jsi spatřil jednoho banditu, jak tahá dýmku. Na to se od něj vzdálit je již příliš pozdě.

 

a) Zaútočím na něj (433)

b) Zkusím se k němu připlazit a omráčit ho (444)

c) Dám se na útěk (384)

d) Vystřelím po něm střelnou zbraní nebo kouzlem z větší dálky (468)

 

423. Tvůj záměr se ti povedl náramně, akorát sis neuvědomil, že u toho budeš nadmíru hlučný, Zkusil jsi otevřít dveře, ty byly zamčené a z druhé strany na nich byl zvoneček, který je probudil. Máš iniciativu. První zloděj bojuje kuší úč8,oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním mečem úč10, oč5 a 35 životů a třetí z nich má šavli úč8,oč9,15 životů. Jelikož jsi ve dveřích, může na tebe útočit pouze ten s tím mečem (dokud ho nezabiješ) a ten s tou kuší. Ten se šavlí jakoby vyčkává, protože tam není dost místa k boji, utéct se můžeš pokusit hned v prvním kole a v každém svém dalším kole.

 

a) Vyhrál jsem (367;1h)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utíkám pryč (333)

 

424. Z boku srubu k němu byla jakoby přilepená taková kůlnička, v ní jsi nalezl mezka, který ti dobře poslouží pro převoz všech věcí, které kdy bude potřeba. Nemůžeš s ním lézt po laně, takže pokud půjdeš někam, kam mezek nemůže tak tě opustí a ty si budeš muset nechat jen to nejnutnější. Mezek neumí bojovat (Napiš si ho do deníku). Může posloužit i k převozu mrtvol do osady. Průzkum zabral půl hodinky.

 

a) Převezu mezkem těla plus další věci do osady (449)

b) Nebudu převážet těla, vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel

 

425. Nevíš jak, ale nějaká intuice ti napovídala správný směr do Přístavu Kythie. Šel jsi podél velké duny asi hodinku cesty, když jsi před sebou spatřil jednoho banditu, který vykukoval zpoza duny zády k tobě.

 

a) Překvapím ho a zaútočím na něj (448)

b) Vrátím se do oázy (384)

c) Pokusím se ho obejít, tak abych v klidu doputoval do Kythie (428)

 

426. Buď ses na tu bandu trotlů vykašlal, anebo máš špatné přesvědčovací schopnosti, tak jako tak jsi v tom zase sám a co si sám zmrvíš, je tvoje věc.

 

a) Půjdu směrem pouštní království (375,20h)

b) Půjdu směrem sever do říše barbarů (7h, 378)

c) Najdu si nějaké pěkné místo na prospání (443)

d) Zkusím jí t do osady (2h;136)

e) Vrátím se do Kythie, všude dobře, doma nejlíp (9h;175)

 

427. Našli jste nádherný rozlehlý, nejméně sto let starý dub, všichni jste se usídlili v jeho korunách a deset hodin spali. Deset proto, že každé dvě hodiny jeden z vás držel hlídku. Pak jste se probudili, všichni z vás si doplnili dva životy, trochu jste pojedli, pokud bylo jen trochu co, doplnili tekutiny a byli připraveni vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

428. Vyhnout se mu nebylo obtížné, hupsnul jsi za první dunu a zmizel mu z dohledu. Pokračuj bodem 175 a odečti si 14 hodin (Přeci jen cestu nazpět už znáš).

 

429. Plazil ses pouští jako škorpión, jako kdyby ses tu narodil. A opravdu si se po čase dostal do zad těch dvou lotrů, kteří tě napadli. Nespatřili, takže máš jistou výhodu.

 

a) Napadnu je zezadu (450)

b) Vrátím se do oázy a tam vše promyslím. (384)

 

430. Ve sklepě se kromě mnoho alkoholu, různých druhů kožešin, sušeného, zavařeného a jinak trvanlivě upraveného jídla nacházeli tři sudy s nějakou čpavkovitou látkou. Kromě toho dva obří sudy na víno, jednímž jsi přišel a v druhém nejspíš bude skvělé víno. Sklep je celý z kamenů s dřevěnou podlahou z krásného dubového dřeva. Po stěnách jsou natažené kožešiny nejrůznějších zvířat, některé ani neumíš identifikovat. Stálo tě to hodinku času.

 

a) Pokud jsi elf, temný elf, pokračuj bodem 434

b) Pokud jsi čaroděj, nekromant, nebo skurut, pokračuj bodem 452

c) Pokud jsi trpaslík, skřet, pokračuj bodem 439

d) Pokud jsi člověk, barbar nebo hobit, pokračuj bodem 440

 

431. Získáváš 443 zkušeností. Skurut je ti nesmírně vděčný a od teď ti bude dlužit svůj život. Skurut má 8 životů, momentálně pouze dva. Bude s tebou chodit, dokud nezemře, protože ti dluží svůj život. (Spánkem se mu také dva dobíjejí). Jeho úč je 2 a oč 3 beze zbraně. Je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti co získá skurutek se dělí dvěma a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i on, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že ho máš a kolik má životů, prostě si ho přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do něj. Nesmíš ho zabít záměrně. 

 

a) Zkusíme společně utéct (418)

b) Budeme dál bojovat (436)

c) Prohledám ho (441)

 

432. Porazil jsi silného trpaslíka. Získáváš 541 zkušeností.

 

a) Prohledám ho (441)

b) Zkusím konečně utéct (418)

c) Jdu bojovat dál (436)

 

433. První dvě kola jsou tvoje. (než popadne zbraň) a v prvním kole si ani nehází kostkou na obranu jak je překvapený. Jeho úč je 6, oč6 a má 25 životů.

 

a) Vyhrál jsem (513)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utekl jsem (384)

 

434. Jelikož elfové a temní elfové jsou od přírody spjatí právě s přírodou a tedy i zvířaty poznáváš mnoho kožešin a jsou zde kousky, které by opravdový kožešník a znalec dokázal vyčíslit až na dvě stě zlatých. Jedna menší kůže zde byla dokonce i z draka, jen její hodnota je 280 zlatých. Celková hodnota všech kožešin je 680 zlatých. Ty, co dokážeš unést, mají hodnotu tak 500. Kdybys nebyl znalec, střelil bys to vše za 20. (440)

 

435. Jelikož elfové a telfové jsou od přírody spjatí právě s přírodou a tedy i zvířaty poznáváš mnoho kožešin a jsou zde kousky, které by opravdový kožešník a znalec dokázal vyčíslit až na dvě stě zlatých. Jedna menší kůže zde byla dokonce i z draka, jen její hodnota je 280 zlatých. Celková hodnota všech kožešin je 680 zlatých, ty, co dokážeš unést, mají hodnotu tak 500. Kdybys nebyl znalec, střelil bys to vše za 20. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

436. Mnoho mrtvol jsi v mezičase spatřil. Než ses dostal k celkem silnému barbarovi, který skosil svého posledního nepřítele. Máš tak trochu pocit, že sis vzal velké sousto, barbar se ti směje do očí, tasil svůj pozlacený bastard a vrhnul se na tebe. Hoďte si o iniciativu 10k, on má plus jedna, kdo má víc má jí. úč 10, oč 5 a 45 životů

 

a) Vyhrál jsem (b503)

b) Prohrál jsem (365)

c) Utekl jsem (418)

 

437. Pokud jsi skřet nebo trpaslík (dobře se orientuješ v podzemí, znáš složení kamenů),  tak víš, že tato místnost má ještě jednu velkou výhodu. Není zde ani vlhko, ani příliš světla sem nejde, když budeš spát zde, doplní se ti místo 2 životů, tři. Pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel.

 

438. Zabil jsi všechny zloděje, kteří se probudili, můžeš si vzít zbraně, s kterým proti tobě bojovali. Pokud nějaký z nich je ještě omráčený, tak ihned pokračuj bodem 457, pokud si zabil všechny tři, zvol jednu z níže uvedených možností.

 

a) Prohledám srub a zjistím, co se zde ještě všechno nachází (406,3h)

b) Pokusím najít způsob, jak jejich mrtvoly dopravit do osady, aby se mi dostalo veřejného uznání (424;1h)

c) Prospím se v jejich srubu (8h; +2 životy)

d) Vrátím se do osady (136;4h)

e) Budu pokračovat dále lesem směr sever. (370)

f) Zabydlím se ve srubu a pokusím se ho zařídit si ho jako svůj dům (Po zbytek dne ses seznamoval s novým příbytkem, další kolo pokračuj bodem 591)

g) Půjdu do domu Svaté trojice pro odměnu (456, 9h)

 

439. Pokud jsi skřet nebo trpaslík (dobře se orientuješ v podzemí, znáš složení kamenů),  tak víš, že tato místnost má ještě jednu velkou výhodu. Není zde ani vlhko, ani příliš světla sem nejde, když budeš spát zde, doplní se ti místo 2 životů, tři. Pokračuj bodem 440

 

440. Ve sklepě pro tebe není již nic, co bys mohl použít.

 

a) Vylezu po schůdkách nahoru a překvapím je (420)

b) Naberu co nejvíc předmětů a prchám (Vyber si, jaké chceš a uteč chodbou;0,5h;446)

c) Zkusím namočit látku do té čpavkovité látky a omráčit je tím (473)

d) Přespím zde, přeci jen je v rohu takový kavalec, kde by se mohlo dobře spát (8h; +3 životy;475)

e) Nebudu se zdržovat, je to zde příliš nebezpečné, zdrhnu rovnou (410)

 

441. Začal jsi ho prošacovávat, nalezl jsi válečnou sekeru ukutou v žáru salamandra, která má úč o jedna větší, dále pak kožené brnění, 2 zlaté a dýku, která má 4 násobnou hodnotu díky krásnému ornamentu na rukojeti. Pokračuj bodem 447.

 

442. Víš, že tato ampulka je lektvar zmenšení, který tě zmenší až na stokrát, nevíš, jestli by to k něčemu bylo, ale všiml sis, že od ampulky jdou různé malé chodbičky někam do země, možná by to stálo za zkontrolování. Lektvar může mít někde ve městě cenu tak 20 zlatých, je tam jen jedna dávka. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

 

443. Našel jsi nádherný rozlehlý, nejméně sto let starý dub, usídlil ses v jeho korunách a deset hodin spal. Deset protože tě každou chvíli probouzeli výkřiky z několika kilometrů vzdáleného boje. Pak ses probudil, doplnil dva životy, trochu jsi pojedl, pokud bylo jen trochu co, doplnil tekutiny a byl připraven vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

444. Pokusíš se omráčit banditu tupou stranou zbraně. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na omráčení zloděje (pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 25%. Pokud jsi barbar nebo skurut, tvoje pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje o 6%, tj. je 31%.

 

a) Povedlo se (451)

b) Nepovedlo se (471)

 

445. Zaslechl jsi obvyklý vesnický život, děti si hrají na dvorku, mámy perou prádlo, tátové trénují střelbu z luku. Nic co by naznačovalo nějaké sociální odchylky od normální vesnice, nejspíše kradou a loupí, protože se bojí kolonizování cizím národem. Pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel

 

446. Nabral jsi jen první dva v hodnotě cca 6 zlatých, ale spadla ti při tom váza, která byla vedle, nahoře jsi zaslechl kroky, a tak jsi spokojen se svým úlovkem začal zdrhat chodbou (410)

 

447. Už ani nevíš jak, jestli ses na něj vrhnul ty nebo on na tebe, ale zvláštní bylo, že ani jeden z vás neměl iniciativu, oba boje probíhají naráz, sice útočí nejdřív jeden, ale pokud zabije druhého, pak i ten druhý si pak hodí na útok a má šanci zabít prvního. Prostě můžete zemřít oba najednou. Jde celkem o slušně nabušeného skřeta v kroužkové zbroji, který zrovna složil jednoho trapného nekromantíka. Budeš ho muset vyřídit. úč 8, oč 8, 15 životů.

 

a) Vyhrál jsem (b503)

b) Prohrál jsem (365)

c) Utekl jsem (418)

 

448. První dvě kola jsou tvoje. (než popadne zbraň) a v prvním kole si ani nehází kostkou na obranu jak je překvapený. Jeho úč je 6, oč6 a má 25 životů.

 

a) Vyhrál jsem (515)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utekl jsem (384)

 

 

449, Přivezl jsi zloděje do osady (3 hodiny), ať už mrtvé či živé do osady (+350 zkušeností). Předal jejich bezvládná těla spravedlnosti.

 

a) Nabídli ti práci strážného v osadě za poplatek 10 zlatých denně, nebude to jen obyčejná práce, ale něco jako post šerifa nebo soudce, mohlo by to být zajímavé (Konec tahu vyplň formulář - Zbytek dne jsi přebíral funkci a zaučoval se- případně můžeš využít noc na vyučení, pokud jí máš volnou, pak pokračuj bodem 502)

b) Vydám se vstříc novým dobrodružstvím, slyšel jsem například něco o krvavém řádění v pouštích (136)

c) Vydám se do říše barbarů (193)

 

450. První dvě kola jsou tvoje. První z nich má úč10, oč5 a 8 životů a druhý má úč 8, oč7 a 15 životů.

 

a) Utekl jsem (384)

b) Vyhrál jsem (403;1h)

c) Prohrál jsem (20)

 

451. Omráčil jsi banditu a ihned ho svázal kusem nějakého hadru, který jsi měl po ruce. (150) zkušeností).

 

a) Nechám ho tam a půjdu dál na západ (509)

b) Zabiju ho (508) 

c) Oberu ho o všechny věci, nechám ho tam ležet a jdu na západ (530)

d) Počkám u něj, dokud ho nezačne někdo hledat (506)

e) Zkusím mu rozvázat ústa a popovídat si s ním (524)

 

452. Jelikož se již od pradávna tvoje rasa zajímá o různé lektvary, či kouzla, tak víš, že čpavkovitý roztok dokáže spolehlivě uspat i vola. Umíš s ním i dobře zacházet. Neměl by pro tebe tak být problém ty tři ňoumy uspat. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

 

453. Po dlouhém putování přicházíš do království barbarů. Jde o tábořiště mnoha vojáků, které trápí hrozivá kletba. Spousta vojáků panikaří, nikdo si není ničím jistý. Může za to pradávný démon Khar. O tomto démonu není známo mnoho, ví se však, že nejvíce využívá strachu lidí, slabších článků a jen málokdy se mu nepodaří dosáhnout toho, co chce.

Jsi na náměstí, co podnikneš?

 

a) Nejprve se vyspím v místním hostinci (2 měděné a 8h, pokud budeš chtít doplnit jídlo i, pak jídlo na den 3 stříbrné a 4 měděné)

b) Půjdu prozkoumat, co nabízí místní tržiště (2 hodiny času, bod 36)

c) Půjdu doplnit vodu do měchu z kašny (b108)

d) Jdeš se porozhlédnout po mistrovi, který by tě vyučil na další úroveň (8h,b109)
e) Jsem čaroděj, potřebuji se naučit nějaké kouzlo, abych nebyl tak slabý a zjistit, jak můžu získat manu (b105)

f) Půjdu pomoct tomuto království zbavit se Khara.(b463)

g) Chci jít do země bažin, tento kraj mě již nezajímá. (24h,704)

h) Chci se vrátit do Kythie (b175, 25h)

ch) Vyhledám léčitele, aby mě vyléčil z kousance hadem. (Za 5 stříbrných tě vyléčí, pokračuj tímto bodem)

i) Potřebuji vydělat nějaké peníze (68, pak se vrať do tohohle bodu)

j) Vydám se do Mithrilových hor (116,22h)

 

454. Čekal jsi tři hodiny, nikdo si tě nevšiml. Pak se goblini odebrali chodbou někam do útrob hory. Pomalu jsi slezl dolů. Jsou tam dvě chodby, jedna vede cestou ke goblinům, druhá vede na druhou stranu. Co budeš dělat?

 

a) Vydám se za gobliny (b523)

b) Půjdu druhou chodbou (b531,0,5h)

c) Zkusím najít tajnou chodbu (b505,6h)

d) Budu naslouchat (1h,b459)

e) Vydám pryč z hor směrem ke Kythii (3h,b157)

 

455. Vstal jsi ty a nakonec už jen jeden trpaslík. Dokud nevylezete z Mithrilových hor, půjde s tebou a bude bojovat po tvém boku. Má pouze nůž a s ním má úč 2 a oč 4, 12 životů. Je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti se dělí dvěma a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i on, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, kdy a kde a nesmíš ho zabít záměrně. Po opuštění hor tě opouští a vydává se směrem sever. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do trpaslíka.

 

a) Půjdu pryč z hor (b157,2h, trp tě opouští)

b) Půjdeme prozkoumat co je uvnitř hor (b261)

 

456. Vrátil ses do domu u Svaté trojice do přístavu Kythie. Ukázal jsi pánovi, že jsi splnil jeho úkol, překvapivě na tebe vyjevil oči. Dal ti odměnu v podobě zlaťáku a řekl, že víc už o tobě nechce slyšet, stejně jsi to celé způsobil ty. To je vděk. Nezbývá ti než pokračovat na náměstí (175)

 

457. Všechny spící jsi spoutal. Co dál?

 

a) Prohledám srub a zjistím, co se zde ještě všechno nachází (b406)

b) Pokusím najít způsob, jak jejich těla dopravit do osady, aby se mi dostalo veřejného uznání (b424)

c) Prospím se v jejich srubu (8h, pokračuj tímto bodem)

d) Vrátím se do osady (136;4h)

e) Budu pokračovat dále lesem směr sever. (b370)

f) Zabydlím se ve srubu a pokusím se ho zařídit si ho jako svůj dům (Po zbytek dne ses seznamoval s novým příbytkem, další kolo pokračuj bodem 591)

g) Půjdu do domu Svaté trojice pro odměnu (456, 9h)

 

458. Trénuješ, aby ses stal jedním z nejlepších starostových lidí. (6h,+54 zk.). Seznámil ses s jedním žoldákem, co zde trénuje také. Je to urostlý hobit, na první pohled silnější než všichni hobiti, se kterými ses kdy setkal. Řekl ti o starostovi, že je to pěkný ničema, že se dal do jeho gardy jen kvůli penězům, ale pokud bys mu prý slíbil výdělek i jinde, šel by s tebou.

 

a) Nenechám si tuto příležitost uniknout a zkusím to. (b488)

b) Tohle mě nezajímá, chci sloužit starostovi, ať už je jakýkoliv.(462)

 

459. Slyšíš pouze bujarou debatu goblénů v chodbě, kam šli. Z druhé strany je slyšet kapání vody. Pokud jsi elf, nebo temný elf, pokračuj bodem 477. V dalších případech se vrať se k bodu, ze kterého jsi sem přišel.

 

 

460. Čekal jsi do tmy, při tom sis krásně zdřímnul. Bohužel si tě však v noci všimnul jeden ze strážců zámku a ptal se tě, co tam pohledáváš. Okamžitě a střelhbitě jsi odpověděl, že jsi unavený voják, který se chce přidat do služeb starosty. Voják si tě změřil, sebral ti zbraně a dovedl před starostu, chvíli jste si povídali s tím ohavou. Poprvé se v našem dobrodružství setkáváš s deseti stěnnou kostkou značenou 1x10k. Tentokrát si házíš na procento, zda se ti podaří přesvědčit starostu, že se chceš nechat najmout. Musíš hodit pod 35 procent. Pokud jsi hobit, barbar nebo člověk, tvoje pravděpodobnost je o 10% vyšší z důvodů toho, že bude tvé tvrzení důvěryhodnější. Házíš dvakrát, první číslo jsou jednotky a druhé číslo desítky. 00=sto procent. Pokud hodíš 9 a 4, máš 49, nepovedlo se. (pokud nemáš kostku, použij ten skript, co jsem dával na net v sekci pravidla)

 

a) Povedlo se (483)

b) Nepovedlo se (476)

 

461. Tak tohle byl opravdu manévr, který nečekal. Máš dvojnásobnou iniciativu, první kolo se totiž snažil seskočit z velblouda a druhé kolo tasí šavli. Má útočné číslo 7, oč 9 a 18 životů.

 

a) Vyhrál jsem (533)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utekl jsem (425)

 

462. Nevíš proč, neptáš se. Jsi poctivý voják a služebník. Starosta ti dal úkol zbavit jeho kamaráda jiného starostu démona z říše barbarů. Až úkol splníš, máš se k němu vrátit pro bohatou odměnu, najdeš ho v domě u Svaté trojice. Rozloučil se s tebou, dal ti na cestu zlaťák, široký meč a štít.(7h,378)

 

463. Tohle nebude snadný úkol, ale jsi hrdina a ten se nemá zaleknout. Co nejdříve uděláš?

 

a) Zjistím nějaké info od místních. (2h,b467)

b) Zkusím naverbovat nějaké vojáky. (b491,2h, můžeš se o to pokusit pouze jednou)

c) Seženu si mapu, kde si nechám ukázat důležité body a hurá do něj, do démona jednoho.(1stříbrný za mapu,1h,b501)

d) Vzdávám to, jdu zpátky do města (b453,0,5h)

 

463b. No prostě paráda,  (+351 zk.) (Pokud budeš první, získáváš 0,5 DEKu, napiš mi, třeba budou tvoje). Všichni spí jako miminka. Pokračuj bodem 457.

 

464. Senzace,  (+151 zk.) Pokusíš se omráčit třetího. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na omráčení zloděje (pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit pod 85%. Pokud jsi čaroděj, nekromant, nebo skurut, tvoje pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje o 6%.

 

a) Povedlo se (463b)

b) Nepovedlo se (469)

 

465. Výborně, (+51 zk.) Pokusíš se omráčit druhého. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na omráčení zloděje (pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 85%. Pokud jsi čaroděj, nekromant, nebo skurut, tvoje pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje o 6%.

 

a) Povedlo se (464)

b) Nepovedlo se (469)

 

466. Asi dvě hodinky jsi hledal, kde by takový tvor mohl žít. Až jsi našel takový zvláštní kámen, pokusil ses ho odtlačit a povedlo se. Pod ním byla taková malá ampulka s nějakou světle modrou šťávou. (připiš si 80 zkušeností za hledání.)

 

A) Zkusím to vypít (507)

B) Jsem nekromant nebo čaroděj, pokračuj bodem 442

C) Pokračuji dál lesem (453,6h)

 

467. Dostala se k tobě informace, že Khar na svojí stranu přetáhl i pár nerozhodnutých vojáků, kteří kazí morálku družstvu a chovají se nedůstojně. O Kharovi se říká, že ho ovládá jeho stín. Pokud by se ti podařilo nalézt i prohnilé vojáky, byla by to pro tebe hitparáda. Kazí totiž morálku města. (Vrať se d bodu, ze kterého jsi sem přišel).

 

468. Dvakrát můžeš vystřelit nebo zakouzlit, pak k tobě doběhne, ty můžeš přezbrojit na zbraň z blízka a útočit ještě jako první. Jeho úč je 6, oč6 a má 25 životů.

 

A) Vyhrál jsem (513)

B) Prohrál jsem (20)

C) Utekl jsem (384)

 

469. Bohužel se ti to nepovedlo, ukápnul jsi kousek čpavku na jeho tvář a to stačilo k jeho probuzení. Budeš muset bojovat se všema, které jsi do teď neomráčil. (472)

 

470. Nechtěl bych tě urazit statečný bojovníku, ale v tomto bodě je tvojí výhodou tvůj vzhled, můžeš se s jistou pravděpodobností pokusit vydávat za goblina a pokusit se s nimi spřátelit. Hoď si 10k kostkou (Pravidla ve FAQ) a pravděpodobnost je 55%. Za každého přítele nebo cizí postavu se hranice úspěchu snižuje o 15%.

 

a) Povedlo se. (b484)

b) Nepovedlo se. (Nemáš iniciativu a jsi nucen bojovat v bodě 523)

 

471. Bohužel jsi promáchnul. Budeš s ním muset bojovat. První kolo je tvoje. Jeho úč je 6, oč6 a má 25 životů.

 

A) Vyhrál jsem (513)

B) Prohrál jsem (20)

C) Utekl jsem (384)

 

472. První zloděj bojuje kuší úč8, oč7, 18 životů, druhý zloděj bojuje obouručním mečem úč10, oč5 a 35 životů a třetí z nich má šavli úč8,oč9,15 životů. Máš iniciativu.

 

a) Vyhrál jsem (438;1h)

b) Prohrál jsem (20)

c) Utíkám pryč (410)

 

473. Namočil jsi pěknou látku do té smrduté látky, aniž bys věděl, zda to bude mít úspěch. Potichu jako lyška jsi vystoupal nahoru po schůdkách a pokusil ses omráčit prvního z nich. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na omráčení zloděje (pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 85%. Pokud jsi čaroděj, nekromant, nebo skurut, tvoje pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje o 6%.

 

A) Povedlo se (465)

B) Nepovedlo se (469)

 

474. Proplazil ses nepozorován a nezván do útrob pouště, kterou obývají bandité (15 zkušeností) Je zde mnoho hliněných obydlí, ale jen jedno je honosněji vyzdobeno. (Na každé další plazení si můžeš připočíst plus jedno procento, do deníku to uveď pod kolonkou plazení a k tomu napiš bonus a kolik procent- Př. Plazení bonus +5%)

 

a) Zkusím se proplížit do toho honosného obydlí a zajmout velitele (529)

b) Kašlu na to, pokračuji dále, proplazím se kolem vesnice, pokračuji na západ (509)

c) Zkusím vystřelit a zabít nejbližšího vesničana (478, pozor dojde ke změně přesvědčení)

d) Budu chvíli pozorovat vesnici (486)

e) Budu naslouchat (445)

f) Vrátím se do Kythie (175,16h)

 

475. To nebyl dobrý nápad, jeden z nich se probudil, zašel si do sklepa pro něco dobrého na pití a první co uviděl, jsi byl ty. Svázal tě, v klidu odzbrojil a nechal tě tam. (konec tahu, vyplň formulář, další kolo bod 494)

 

476. Starosta tě prokoukl. Bohužel tě ihned čapli jeho vojáci a převezli tě do Kythie, kde strávíš noc v krimu, Přišels o všechny zbraně i zlato. (Konec tahu, zítra pokračuješ bodem 249b)

 

477. Z chodby kam nešli goblini jako rasa s výborným sluchem cítíš i lehký závan vzduchu, odhaduješ, že tam bude nějaký tajný východ. Získáváš 80 zkušeností. Vrať se do 454.

 

478. Nebyl problém, tvůj projektil mu uťal hlavu a padnul jako podťatý (80 zkušeností).

 

Dalo by se o tobě říct, že tímto činem se z tebe stal jiný člověk. V Dračím doupěti se vyskytuje pravidlo o přesvědčení. Přesvědčení se vyskytují od zákonného zla, přes zmatené zlo, neutrální, zmatené dobrou až zákonné dobro, které prakticky člověku nedovolí zabít člověka, pokud není přímo v ohrožení života. Začínal jsi na neutrálu a tento čin tě poznamenal zhoršením stupně o jeden stupeň směrem ke zlu. Znamená to pro tebe to, že si to zapíšeš do deníku a měl bys podle toho jednat v následujících částech příběhu.

 

K reakci ve vesnici: Není to vojenská základna, na tuhle situaci ještě nikdy nereagovali, začali zmateně pobíhat všude okolo.

 

a) Dám se na útěk směr západ (509)

b) Zkusím v tom zmatku sundat další (511)

c) Zkusím se proplížit do toho honosného obydlí a zajmout velitele (529)

 

479. Získáváš 100 zkušeností, pokud jsi nekromant nebo elf tak při jakémkoliv dalším přesvědčování máš bonus +2%, uveď si to do deníku. Voják tedy souhlasil, že půjde s tebou. Má úč 2, oč 3, meč s úč 3, oč 1 a štít s oč 1;10životů. Bude chodit s tebou po celou dobu, dokud ho někdo neusmrtí. Je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti co získá on, se dělí dvěma a ta půlka je tvoje a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i on, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že ho máš a kolik má životů, prostě si ho přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do něj. Nesmíš ho zabít záměrně, můžeš mu pouze přikázat, aby na tebe někde čekal (vydrží čekat třeba i týden, ale musíš ho nechat tam, kde ho někdo najde a podle gamebooku se tam musíš moct kdykoliv vrátit, třeba někde na hřbitově. Do postupu mi to vždy napiš, třeba 198-165 (vojáka nechávám v kryptě)-43-56-175-180 (vyzvedávám vojáka a jdeme bojovat do) 153. Pokračuj bodem 463.

 

 

480. Položil jsi zvíře na oltář a začal temný rituál. (3h). Pak se zvíře zmenšilo na velikost žaludu. Cítil jsi, že se rituál povedl, pokud před bojem, nebo v prvním kole boje sníš tento plod obětování, pak se všechny útoky, které na tebe povedou v boji, nemůžou stát smrtelnými. Pokud by ti měl někdo ubrat na nula životů, nebo méně, zůstane ti jeden a můžeš utéct. Jakmile máš jeden život přesně, obětování přestane působit. Snědení kouzelného předmětu se nepočítá jako tah v boji. (Zapiš si kouzelnou věc do deníku), pokračuj 193.

 

481. (56 zkušeností) Na chvilku ses zamyslel a pak, jakobys to dělal vždy, jsi měl před sebou vidění. Byli to ti lidé ze vsi, vypadali spokojeně. Pak jakoby nic se rozevřel stan náčelníka a všechny ženy v osadě se rozklepaly strachem. Náčelník procházel osadou, kynul hlavou směrem k nejkrásnějším dívkám, ty opustily své manžely a odešly do náčelníkova stanu, zřejmě uspokojit jeho touhy.

Jak se zachováš?

 

a) Zkusím se proplížit do toho honosného obydlí a zajmout velitele (529)

b) Kašlu na to, pokračuji dále, proplazím se kolem vesnice, pokračuji na západ (509)

c) Zkusím vystřelit a zabít nejbližšího vesničana (478)

d) Budu chvíli pozorovat vesnici (486)

e) Budu naslouchat (445)

f) Vrátím se do Kythie (175,16h)

 

482. Tak tohle nebyl nejlepší nápad. Mluvení není gobliní silná stránka, ale za to jejich klacky, nebo čím to vlastně bojují ano. Máš sice iniciativu, protože jsi nahoře, ale to nic extra neznamená. Pokračuj bodem 523.

 

483. (119 zk. za obalamucení vysoko postaveného hodnostáře). Starosta ti uvěřil a nechal tě v jeho komnatách přespat. Bohužel jsi neměl ani zbraň, tu ti vydali až ráno a měl jsi nad sebou celou noc ostrahu, takže ses ani moc nevyspal, natož aby ses ještě pokoušel o útěk (konec tahu). Na druhý den ráno ti vrátili všechny tvoje zbraně, pokračuj bodem 458.

 

484. „Ahoj brácho, jak se máš, kde se tu bereš!" Ti tupci ti totálně naletěli. (250 zk.). Chvilku jsi s nimi hrál tu jejich debilní hru (cca 3h), (Pokud jsi skřet, tak tě dokonce bavila J) Pak ses omluvil, že něco hledáš, kam půjdeš?

 

b) Půjdu druhou chodbou (1h,531)

c) Jdu dál do nitra hory (b560,1h)

 

 

485. Tak ses prospal, zvážil svoje možnosti a nic extra tě nenapadlo a pokračuj bodem 313, nic převratného se totiž nepřihodilo.

 

486. Zahlédl jsi obvyklý vesnický život, děti si hrají na dvorku, mámy perou prádlo, tátové trénují střelbu z luku. Nic co by naznačovalo nějaké sociální odchylky od normální vesnice, nejspíše kradou a loupí, protože se bojí kolonizování cizím národem. Uprostřed vesnice je velký stan, nejspíš zde sídlí velitel. Pokud jsi čaroděj nebo nekromant, pokračuj bodem 490, V ostatních případech se vrať do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

 

487. Tak ses prospal, zvážil svoje možnosti a nic extra tě nenapadlo a pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel, nic převratného se totiž nepřihodilo.

 

488. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na naverbování hobita (pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 27%. Celý proces trvá 4 hodiny a můžeš to zkusit dvakrát, akorát si mezi pokusy musíš chvilku odpočinout, takže další půl hodina. Pokud jsi nekromant nebo skurut, hranice je vyšší o 5%.

 

a) Povedlo se (495)

b) Nepovedlo se a už to nechci zkoušet. (462)

c) Nepovedlo se, ale zkusím to znovu (0,5h; celý proces se opakuje, (5h) ale připočti si 3% ke své předchozí pravděpodobnosti, protože jsi už zkušenější), (Tuhle možnost můžeš zkusit jen jednou, takže dohromady můžeš přesvědčovat 3x)

 

 

489. Výborná práce (863 zkušeností). Obr padnul na znak a tys získal jeho kyj. Procházel jsi stezkami bloudění, bohužel, jak již název napovídá, ztratil ses. Trvalo ti 6 hodin, než ses z toho vymotal, pak jsi konečně našel náznak cesty, ale začal jsi mít tušení, že tě někdo sleduje, nebo to byla halucinace? Pokračuj bodem 370.

 

490. Můžeš se pokusit vyvolat kouzlo vidění, které ti s jistou pravděpodobností pomůže určit povahu těchto lidí. Pravděpodobnost úspěchu je 45%. Pokusit se můžeš pouze jednou.

 

a) Podařilo se mi hodit pod určenou pravděpodobnost (481)

b) Nepodařilo se (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

 

491. Nechápeš proč, ale nikdo se s tebou nechce nějak extra bavit. Přesto ses pokusil zverbovat jednoho laxního vojáka. Šance není vysoká, je to vše proto, že v království jsou prohnilí vojáci a ti kazí morálku mužstvu. Hoď si 2x10k (Dvakrát deseti stěnnou kostkou, na tvojí hbitost, pokud to děláš poprvé, přečti si návod v sekci FAQ), musíš hodit po 22%. (Nekromant a elf mají zvláštní přesvědčovací schopnosti, které v těchto chvílích posouvají hranici o +10)

 

a) Povedlo se (479,1h)

b) Nepovedlo se (500a)

 

 

492. Po zbytek dne jsi úspěšně přepadával, nakradl sis asi 8 zlatých. (Konec tahu, pak jsi 8h spal, pokračuj v dalším kole bodem 415)

 

493. Javorové lesy jsou známy svojí tajuplností. Jako temný elf víš, že se v těchto místech může skrývat obětiště, které tvoje rasa v dávných dobách využívala po svém. Zabralo ti to lehkou hodinku a opravdu jsi jedno našel. Můžeš zde pomocí tajného rituálu obětovat mrtvé zvíře a to by ti mělo přinést štěstí v boji.

 

a) Nějaké zvíře najdu a zabiju (2h,480)

b) Jedno mrtvé zvíře mám a obětuji ho (480)

c) Žádné zvíře nemám, kašlu na to a jdu dál, nemám čas (b193)

 

494. Nevíš jak to, ale zloději tě prodali do skurutí a nekromantí pevnosti, která se připravuje na boj proti trpaslíkům. Tyto temné bytosti hledají do svých řad každou živou duši schopnou držet zbraň. Druhého dne z rána ses probudil v zatuchlém žaláři. Předstoupil k tobě nějaký skurut, dle vzrůstu relativně vyšší hodnosti a povídal ti něco o tom, že jsi teď jejich otrok a musíš plnit jejich rozkazy. Jak se zachováš?

 

a) Buď můžeš další den hnít v tomto žaláři (tvůj den skončil, krmení jsi dostal a napiš do formuláře tento tvůj koncový bod, třeba se ti nazítří naskytne, zítra pokračuj bodem 487)

b) Skurut po tobě vyžaduje, abys bojoval za jejich armádu, prý se blíží válka nekromantů proti trpaslíkům. Nabízí ti navrácení všech tvých zbraní a proviantu a k tomu ještě možnost bojovat po boku krvelačných skuruthai.(b229)

c) V podstatě v návaznosti na bod dva bude potřeba zvýšit i těžbu dřeva v lesích, takže pokud bys měl zájem, vrátí ti všechny věci kromě zbraní a můžeš jít dělat do lesa, s tím, že ti tam zajistí ubytování a stravu. (b241)

 

 

495. Naverboval sis hobita (86 zkušeností). Musíš mu zabezpečovat stravu jako pro sebe, spaním se mu dobíjí dva životy jako tobě. Jmenuje se Vilko úč je 2 a oč 2 beze zbraně a momentálně 4 životy ze 4. Voják bude chodit celou dobu s tebou, dokud jej někdo neusmrtí. Je to tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti co získáte, se dělí dvěma a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i on, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že ho máš a kolik mají životů průběžně, spánkem se mu doplňuje stejně jako tobě, prostě si ho přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do něj. Nesmíš ho zabít záměrně. Co podniknete dál?

a) Budeme přepadávat a plenit (504)

b) Najdeme nějaké opuštěné místo v krajině a tam budeme trénovat boj (522)

c) Půjdeme směrem pouštní království (375,16h)

d) Půjdeme směrem sever do říše barbarů (11h, 378)

e) Vrátím se do Kythie, všude dobře, doma nejlíp (2h;175)

f) Najdeme si nějaké pěkné místo na prospání (427)

 

 

496. Nakonec se ti podařilo přesvědčit jednoho bijce z řad bývalých starostových gardistů, ten však požaduje 9 zlatých denně, což mu můžeš dávat ze své výplaty, pokud nemáš. Zbyl by ti zlaťák, ale měl bys s sebou excelentního bijce barbara s mečem bastardem, který má útok 3 + bastard (najdeš v ceníku) a obranu 4 + bastard a plátová zbroj, disponuje 29 životy, je na 6. Úrovni. (4h,přesvědčování)  (Ať už se rozhodneš jakkoliv, tvoje další cesta povede bodem 175)

 

497. Bohužel, tvůj vliv je sice značný, jakmile se řekne starosta, každý má respekt, ale v tomto městě se nic zvláštního neprodává. Jediné co je nadstandard je kůň za 100 zlatých, který zrychlí tvojí vzdálenost přesunu po volném prostranství o polovinu. Můžeš si na to půjčit od jednoho měšťana, který ti to nabídl za to, že tvojí výplatu dostane dvacetkrát po sobě od faráře on. Ať už se rozhodneš jakkoliv, pokračuj bodem 175 (4h)

 

498. Dle spisů se v námořní mapě vyznáš, a tak víš, že mapa ukazuje různé proudy a další věci a je to tajná cesta mezi skalisky do kraje klenotníků.

 

a) Ještě prohledám ostrov (364,2h, pokud zvolíš tuto variantu, tak až pojedeš zpátky, můžeš stále jet do kraje klenotníků dle mapy.)

b) Vydám se do kraje klenotníků (7h,103)

 

499. Počkal jsi do večera, viděl jsi nekromanty střežící most. Celou noc hlídali, ale přeci jen sis našel místo, kudy se dalo proplazit. (59 zk. pro tebe). Slyšel jsi jejich temné hlasy bavit se o partě zlodějů. Nejspíš to mohla být ta, na kterou jsi narazil na náměstí, nevíš. Třáslo se ti srdce strachem, narazit na kohokoliv z těchto přisluhovačů temnoty by tě mohlo stát život. Do rána jsi putoval krajinou, když ses trochu ztratil. Cesta zde byla nepřehledná, mnoho javorů s velkými listy, kterými jen těžko prostupoval sluneční svit. Po chvíli jsi u říčky nalezl cestu vedoucí kamsi, asi to byl bůh anebo prozřetelnost, kteří ti říkali, že se máš vydat po jejím proudu. Cestou jsi nalezl pár hub, na což ti stačily tvé znalosti, že se dají pojíst a poslouží jako potrava na dva dni. Pokud jsi temný elf, pokračuj bodem 493, v ostatní případech, tě čeká bod 193.

 

500. Asi v jednu hodinu ráno tě vzbudil jeden ze skurutů, tupě se na tebe podíval a dal ti sekeru. Asi si myslel, že jsi jí hledal pro boj. Blbec. Pokračuj bodem 344. (1h)

 

500a. Bohužel se všechny tvé snahy v přesvědčování přidání vojáka na svou stranu staly zbytečné po tom, že jsi mu řekl, že by mohlo jít i o život. Ne ne, tudy cesta nevede, pokračuj bodem 463.

Hodnocení článku: Hodnocení 10.00, Hodnotilo 3 uživatelů