Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

5. kolo

8.4. 2013 Autor Vali Komentáře Komentáře (0) Kategorie Fantasy Hodnocení 0.00 Přečteno x1557

Zdravím. Je tu trojtah, to znamená že pokud to půjde, odehrajte během dnešního kola tři dni. Nezapomeňte si počítat poctivě hodiny. Každý by po tomto trojtahu měl mít tedy odehráno 7*24 hodin.

 

Dotazy a připomínky jako obyvkle do mailu. 


701. Vydal ses na dlouhou cestu, která je již příjemnou krajinou. Je zde mnoho pramínků podél cest, jedlých plodů a dalších věcí, které ti zpříjemňují cestu. (Doplň vodu na maximum a jídlo až na 4 dni).
Vyšel jsi z borovicového lesa na kopci, kde byl výhled do údolí. Zde se rozprostíralo město s mnoha věžičkami, vysokými kamennými hradbami a obrovitými bránami.

a) Vyspím se před branami a doplním tak energii (8h,800)
b) Půjdu rovnou do města (747)
c) Budu chvíli město pozorovat (2h,711)


702. Pesan tak nějak vycítil, že jsi rasou, která má ráda tato zvířátka. A tak máš šanci si ho ochočit.

Hoď si 2x10k (Dvakrát desetistěnnou kostkou, na ochočení nějakého zvířete musíš hodit pod 31%). Celý proces trvá 4 hodiny a můžeš ho zkoušet pouze jednou.

a) Povedlo se (777)
b) Nepovedlo se (844)
c) Nechci to zkoušet (844)

703. Jsi velice, převelice daleko, takže pravděpodobnost úspěchu není vysoká, je spíše nízká a bude tě stát všechny magy, pokud nějaké máš. Pravděpodobnost je 7%, plus 2% za každou tvoji úroveň. V případě neúspěchu pokračuj bodem, ze kterého jsi sem přišel. V případě úspěchu pokračuj bodem 729.

704. Cesta do země bažin zabrala takovou dobu z důvodů hledání optimální cesty do jejího středu. Není to oblast jako žádná jiná, je zde mnoho temných zákoutí, smrdutých výparů a cest, které nevedou nikam. Možná tě i trochu překvapilo, že ti cestu nezastoupil žádný lotr a nechtěl se s tebou být o tvoje jediné bohatství, tedy holý život.

 

Putoval jsi po promáčené cestě lemované sem tam nějakým obydlím zbudovaným v korunách těch nejzdravějších stromů. Lidí si však mnoho neviděl, zřejmě tu vedou těžký život, anebo nemají ty nejlepší zkušenosti s poutníky na cestách. Na konec jsi přišel asi do nejsuššího místa celého kraje. Jde o osadu postavenou na stromech, mezi kterými vedou žebříky, z každého domu je většinou spuštěno lano, provazový žebřík, nebo jsou plaňky nabity na stromech tak, aby se k nim dalo vylézt. Dole se pěstují různé lesní plody, jsou zde ohrady na domácí zvířata a různé kůlny, v kterých je většinou nářadí. Tyhle bezpečnostní opatření jsou především kvůli ochraně před divoko zvěří a také před případným rozšiřováním bažiny. Město je veliké a je zde hodně lávek, mezi domy, které slouží i jako „hlavní ulice". Z místa odkud jsi přišel, už vidíš takových 50 domků určitě a to nai zdaleka nevidíš, kam všude to vede. Co budeš dělat?

a) Nejprve se vyspím v místním hostinci (4 stříbrné a 8h, pokud budeš chtít doplnit jídlo i, pak jídlo na den 3 stříbrné a 4 měděné, pak pokračuj tímto bodem)
b) Půjdu prozkoumat, co nabízí místní tržiště (2 hodiny času, bod 36)
c) Půjdu doplnit vodu do měchu z kašny (b108)
d) Jdeš se porozhlédnout po mistrovi, který by tě vyučil na další úroveň (8h,2 stříbrné a 2 měděné,b109)
e) Jsem čaroděj, potřebuji se naučit nějaké kouzlo, abych nebyl tak slabý a zjistit, jak můžu získat manu (b105)
f) Jsem čaroděj na třetí úrovni a už umím blesk, potřebuji se naučit jiné kouzlo (617)
g) Chci jít do říše trpaslíků, tento kraj mě již nezajímá. (24h,1001)
h) Chci se vrátit do říše barbarů (b453, 22h)
ch) Chci prozkoumat, co nabízí sopečné údolí země temných elfů (20h,1130)
i) Potřebuji vydělat nějaké peníze (68, pak se vrať do tohohle bodu)
j) Chtěl bych se zlepšit v boji se zbraněmi, pokusím se vyhledat nějakého cvičitele, aby mě něco naučil (8h tréninku a bod 808)
k) Chci zjistit nějakou záhadu, která súžuje tento kraj (824)
l) Zajímám se o politiku, chci vědět, jak to tu chodí (979)
m) Chtěl bych vědět, jestli je nějaká možnost rychleji cestovat (4h,796)
n) Jsem elf, temný elf a chci se naučit nějaké kouzlo (musíš být na druhé úrovni) (617)
o) Mám mapu okolních bažin (969)

705. 52 zk. a když budeš příště házet na obezřetnost, nebo na to, zda jsi něco zpozoroval, můžeš si připočíst 3%. Uveď si to do deníku pod názvem obezřetnost. Všiml sis, že tě pozoruje knihovník, jak si knihu prohlížíš a nenápadně cosi někomu šeptá. Chvilku sis počkal a pak jsi spatřil městskou stráž (838)

706. Dlouho jsi hledal, než jsi našel důmyslně ukryté tajné dveře v krbu, které byly snadno sklopitelné a vedly na nějakou jinou ulici, podezřelý byl už určitě v trapu.(25 zk.) Vrať se na náměstí města, ve kterém jsi, další možnost využít tento bod který jsi zvolil na náměstí, již není.

707. „Jo a s kým budeš bojovat v prvním kole mladej?" Nenapadlo tě nic lepšího než říct jméno „Bari Bubakar", což bylo jméno sousedovi hrozně hloupého psa. A tak se usmáli jménu tvého protivníka, popřáli ti hodně štěstí ap opsali ti, kde arénu najdeš. Ty o souboje moc nestojíš, proto tu nejsi, a tak ses touhle lstí dostal až na náměstí.(799)

708. bohužel, tohle se ti nepovedlo, jsou velice nedůvěřivý a hlavně jsi hned v první větě zalhal o sousedce z jednoho domu, která neexistuje, a oni to vědí. Nenápadně se tě zbavili, když řekli, že jdou navštívit známého z městské stráže. To nemůžeš riskovat jít s nimi, a tak ses taktně rozloučil a vzdálil ses na náměstí (1h,920, možnost s rodinkou už zkoušet nemůžeš)

709. Děda se na tebe podíval, sebral peníze a povídá, že teda jo. Knihu sepsal nějaký kronikář a píše se v ní o entových příbězích. Většina knihy zajímavá příliš není, ani se zde nepíše plán, jak enta porazit, jsou zde jen různé příběhy. Z příběhů jsi vyposkládal mozaiku, která by se ti mohla hodit, entí slabinou je sad na náměstí, jenže je střežený více než dobře, není prakticky možné ho zničit, ale pokud se to někomu podaří enta opravdu naštve a říká se, že by vyměnil cokoliv jen za plody tohoto svého „dítěte". Avšak aby se ti podařilo něco takového, je zapotřebí odvrátit entovu pozornost. K tomuto účelu slouží jiný příběh, který vypráví o vzpouře vězňů, jako o černém týdnu entovy vlády. Tou dobou prý byl ent nahnutý k tomu opustit kraj a nechat i princeznu princeznou a celé království svému osudu. Kronikář se během překladu několikrát vzpouzel, že je to moc překladu za málo peněz, ale na štěstí jsi byl ostražitý. Dostal jsi, co jsi potřeboval, a tak ses vydal na náměstí. (799,1h)

710. Chvíli jsi naslouchal, nic zvláštního jsi neslyšel. Pak ven na dvorek z ničeho nic vyšla stráž, porozhlédla se, ale na štěstí tě neviděla. Okny ven nikdo moc nekouká, v tento čas jsou nejspíše všichni v práci. Ještě chvíli jsi čekal a stráž chodí ven každou půl hodinku. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel, všechny další akce jakobys dělal po kontrole dvorku strážnými.


711. Když jsi město pozoroval, zjistil jsi, že je velice dobře střežené. U každé viditelné brány jsou stráže.

a) Půjdu k městu a nějak se z toho vykecám (747)
b) Zkusím město ještě obejít (2h,820)
c) Jsem kouzelník na 4. úrovni a zkusím se do města teleportovat (Sice tě tohle kouzlo nikdo neučil, ale jeho základy ti mistr ukázal při vyučení, 702)
d) Zkusím najít nějakou tajnou chodbu vedoucí z města (3h,733)


712. Zaklepal jsi a doufals, že ti někdo přívětivě otevře. Zrovna se měnila stráž a ti co odcházeli, s tebou neměli žádné slitování. Byli tři a měli docela slušnou výbavu, nemělo cenu bojovat a navíc by dostali rychle podporu dalších. Podívali se na sebe, zatáhli tě dovnitř a pak do tebe kopali, ubrali ti polovinu životů a pak tě vykopli masivními dveřmi ven. (816)

713. Vletěl jsi do obchodu jak utržený ze řetězu. Bohužel chlápek byl strašný srab, a tak se před těmito situacemi jistil. Vykopl jsi dveře, ty se rozletěl a vrazil do skříně, ve které byl nejspíš samostříl a ten do tebe vystřelil šipku, ta tě zasáhla. Jenže byla nejspíš namočená v nějakém jedu. Okamžitě se ti začala motat hlava, vešel jsi do obchodu, snažil ses mu vynadat, co to tam má za sviňárnu, ale svojí myšlenku jsi již nedořekl a omdlel jsi. (Nejspíš tě předal strážným, 738 a 3 hodinky k tomu)

714. Asi po dvou hodinách marného pokusu o mluvení s některými vězni se k tobě blížila stráž, asi čas jídla či co. Útěk byl vyloučený, rozzuřeně ses rozeběhl, což ti přidává dva k úč a pokusil ses stráž napadnout. Strážný měl opravdu takový dvoukolák s jídlem (takovou šlichtou pro prasata) a vodou. Naskočil jsi na něj a tíms ho srazil k zemi. Máš dvojnásobnou iniciativu. Výhoda je, že jste stále tak hluboko, že váš souboj zde nikdo neuslyší. Jak jsi ho přeskočil, máš i možnost útěku. Má 15 životů, první dvě kolo oč 3, další kola 5 a úč 7 s širokým mečem.

a) Vyhrál jsem (804)
b) Prohrál jsem (912)
c) Utekl jsem (818)

715. Hoď si na pravděpodobnost plížení 60%, jestli si tě všimne, nebo ne. Hobit a skřet mají +3% za každou úroveň, které jsi dosáhl.

a) Připlížil ses bez povšimnutí (827)
b) Bohužel, nepovedlo se (949)

716. Za jedním rohem se ti z dohledu ztratil táta rodinky, asi šel někam nakoupit. Jenže o ulici dál tě někdo praštil klackem přes nohu a ubral ti život, zezadu za tebou stál táta a povídá:
„Ty šmíráku jeden, určitě tě poslal Chicho viď, ale ze mě nic nedostaneš, běž si po svejch, než zburcuju půlku města"
V tu chvíli se začali kolem srocovat lidi a začal jsi být příliš nápadný, než abys podnikl jinou akci než útěk. Pokračuj bodem 920 a možnost s rodinkou je pro tebe již nadobro zavržena.

717. Tak sehnat žebřík by ještě nebyl takový problém, až na to, že nikdo včetně tebe, neví, co to je. 1h, vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

718. Jít do hospody na náměstí by bylo dobré, ale tak pro někoho, kdo chce zapůsobit na mladou elfku a potajmu jí laskat kolínko pod stolečkem za zvuků harfy a při popíjení pampeliškového likéru. Tohle dobře víš, a tak ses vydal tam, kde to vře, do míst, kde chlapi nejsou daleko pro ránu a kde se pije první liga. Jedině na místech, kde při prvních trablích lidé tasí meče a začnou lítat třísky, může člověk vyzvědět něco o tom, co potřebuje vědět. Jedině na místech, kde se lidé neovládají dle společenských norem, jsou schopni hovořit i o věcech, které by se jistě nelíbily entím posluhovačům, ale právě proto sem nechodí. Vědí totiž moc dobře, co udělá s člověkem zrádná medovina, v tu chvíli jde uniforma stranou a většinou to hodně bolí. Dostal se do hospůdky U Pepy, která je v zapadlých uličkách Oriel Jintu. Putyka, která byla označena venku značně zchátralým nápisem se jménem, byla slyšet už na začátku ulice. To dva chlapi nedokázali najít společnou řeč na téma „krása meče jednoho z nich", a tak když jeden meč vytáhl, aby druhému ukázal, že krása není všechno, začala nejspíš klasická mela, která se dostala až na ulici. Nikoho to příliš nerozrušilo, a tak po chvíli všichni zase zalezli zpátky do lokálu. Pravdou je, že oba šermíři nevěděli o boji skoro nic a ještě jejich posilnění alkoholem dělalo z celého souboje spíše frašku. Vešel jsi do lokálu, je zde obtloustlý hostinský a mnoho štamgastů i cizinců, nikoho zde tvoje přítomnost nepřekvapuje.

a) Mám na sobě věcí alespoň za sto zlatých (810)
b) Nemám na sobě věci, alespoň za sto zlatých, ale mám pomocníka (někoho, kdo jde s tebou) (765)
c) Neplatí a ani b (914)

719. Po chvilce bystrého vnímání jsi našel celu, ve které tě drželi a opravdu v ní leží tvoje věci, což je téměř neuvěřitelné, asi je tam někdo schoval, aby si je později ukradl. Pomocí klíčů, cos sebral bachařovi, sis odemkl. Tvoje věci jsou zpátky tvoje, teda kromě peněz, které někdo zjevně přidal ke svým.

a) Vrátím se chodbou zpátky (817)
b) Budu dál prohledávat chodbu (760)
c) Pokusím se propustit nějaké vězně, teď máš klíče od cel a mohlo by se ti podařit udělat vzpouru (761)
d) Rychle odsud vypadnu pryč stejnou cestou, jakou jsem přišel sem (1h,816)

720. Zatímco jsi sklízel šťavnatě plody, všimli si tě stráže, ty jich bohužel ne. Byl jsi omámen vůní plodů a najednou, když už sis jich všiml, přišla zezadu tupá rána a omdlel jsi (738)

721. Hoď si na pravděpodobnost, zda se ti to podaří. Hranice je 50%, hobit a skřet mají +3% za každou úroveň díky své obratnosti.

a) Povedlo se (757)
b) Nepovedlo se (885)

722. Zabil psa (152 zk.), nic z něj nezbylo, co teď? (701)

723. Úspěšně jsi sledoval rodinku asi hodinu (54 zk.). Uveď si do deníku schopnost sledování a při dalším sledování nebo pozorování budeš mít +1% k hodu. Dosledoval jsi rodinu až do jednoho domku na kraji města, za celou dobu neprohodili již žádné další slovo na adresu enta. Nabyl jsi dojmu, že z nich stejně nic nevytáhneš, protože se bojí, že by je někdo prozradil entovi a oni by šli do šatlavy. Tohle nikam nevede, raději ses vrátil na náměstí (799,1h).

724. Počkal sis, až ulicí nikdo nepůjde. Do lana jsi uvázal kus klacku, co byl zrovna při ruce a hodils ho na střechu sousedního domu tak, aby tě nebylo vidět z žádného okna. Házíš na pravděpodobnost úspěchu, zda se ti podaří klacek o něco zaseknout. Pravděpodobnostní hranice je 44% pro všechny rasy stejná.

a) Povedlo se (736)
b) Nepodařilo se (785)

725. Jako rasa, která se vyzná v lese, se ti podařilo najít tajnou cestičku mokřinou, skoro další dvě hodinky ses prodíral nepropustným trním, trávami, kolikrát sis namočil boty, několikrát jsi měl i dojem, že tam budeš muset nechat vše, na čem ti záleží. Pitná voda žádná, nic k jídlu, veliká únava, to vše způsobilo únavu tvého organismu a tudíž při bojích v dalších dvanácti hodinách oslabení útoku i obranu o jedna. Když už jsi toho měl až až, všiml sis dvou postav ve zvláštním oblečení, modrých kutnách se špičatými zvláštními botami, které měli síťky okolo podrážek, z kterých svítily zvláštní hvězdičky. Na hlavě měli síťky, které vypadalo jako závoj princezen na plese, akorát byli černé, možná proti mouchám a komárům, kteří zde otravovali život nejen tobě, ale i zřídka se vyskytujícím zvířátkům. Chvíli jsi je nenápadně pozoroval, jak jen to bylo v těchto místech možné. Na štěstí pro tebe měli hodně práce s tím, co dělali a pravdou je, že v těchto končinách nebylo zvykem někoho potkávat. Jeden z nich se vždy chvíli soustředil a pak z jeho očí vytryskla vlna světle modré energie a druhý z nich se v tu chvíli rychlým pohybem jedné ruky ukryl za zelenou bublinu, která modrou střelu pohltila. Chvilku si počkal a pak se proces opakoval.

a) Počkám, až s tím skončí (852)
b) Půjdu za nimi si s nimi promluvit (981)
c) Pokusím se plazit dál (991)
d) Vrátím se do lanového městečka (704)

726. Čarodějové do univerzity prošli postranní tajnou chodbou. Bohužel je střežená nějakým kouzlem. V tu chvíli sis všiml, že k tobě míří nějaká postava. Byl jsi na takovém nepřehledném místě a dát se na útěk by ztratilo smysl, a tak jsi schoval zbraně a vydal ses mu vstříc. Vydával ses také za čaroděje a řekl mu, že máš zájem se stát jedním z učňů na škole. Chtěl by ses tudíž setkat s jedním ze zástupců vedení univerzity. Čaroděj ti lest víceméně sežral, i když byl ostražitý, nenapadlo ho, že bys mu mohl lhát až takovým způsobem. Prošli jste mlčky bránou, kde hráli dva čarodějští učňové v kostky, takže si Vás jen těžko všimli. Neměl jsi první den možnost se setkat s kýmkoliv, všichni náboráři byli zaneprázdnění výukou. Nějaký komorný si tě vzal stranou a do konce dne tě ubytoval do útulného pokojíku plného knížek o magii. Přes den ses jednou nenápadně vytratil, a protože ti dali takovou placičku čarodějného učně, nikomu nepřišlo divné, že se vytratil. Vrátil ses pro všechny svoje věci a v jednom pytli na seno, který jsi našel, jsi je propašoval až do své komůrky. Konec dne. K ránu tě probudil komorný hned po svítání, řekl ti, ať se rychle ustrojíš, že tě čeká velký den. Komornému jsi vysvětlil, že nejprve chceš mluvit s nějakou zodpovědnou osobou za chod zařízení. Komorný tě pochopil a odešel.

a) Počkám na toho člověka za rohem a napadnu ho hned po příchodu (954)
b) Budu na něj čekat a zkusím s ním rozumně promluvit (942)
c) Nechám se naverbovat (977)
d) Pokusím se utéct (886)

727. Dobrá volba, jako stejná rasa si velice rozumíte nejen v povídání. Po vykonané práci, která ti doplnila život (4h), se můžeš pokusit jí přesvědčit, aby ti pomohla. Hranice úspěchu je 31%.

a) Přesvědčil jsi jí (840)
b) Nepřesvědčil jsem jí (Pokud bys to chtěl zkusit znovu, musíš dát tři zlatky a celý čtyřhodinový proces se opakuje, zkoušet to můžeš, kolikrát chceš, pravděpodobnost při dalších pokusech se zvyšuje vždy o 5 %, pokud už to zkoušet nechceš, vyrazil jsi na náměstí (799))

728. Našel jsi mladého tmavšího klučinu, který zde žebrá. Původně jsi mu chtěl vysypat z měšce stříbrňák, ale nakonec k tomu vypadlo i pár měďáků. Klučina zašel do obchodu a zjistil, co jsi potřeboval vědět. V obchodě sedí za pultem takový tlusťoch, prodává tam všelijaké krámy, nejspíš by to měl nazvat obchod se zbytečnostmi. Má různé látky těch nejnevkusnějších stylů, nábytek do domácnosti, který nemá využití, říká tomu věšák, ale nikdo nikdy neslyšel o jeho použití a další cetky. Za dveřmi je zvláštní skříň napojená pomocí provázku na dveře, nejspíš nějaké bezpečnostní zařízení. Víc toho neví. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

729. Získáváš 254 zk. Podařilo se ti teleportovat doprostřed města a všichni lidé byli tak zamyšlení do své práce, že si tě zde nikdo nevšiml. Pokračuj bodem 799.

730. Pravděpodobnost úspěchu krádeže v tomhle obchodě není velká. Přeci jen provazy nekupuje každý občan dennodenně, a tak musíš vymyslet nějaký speciální trik. Pravděpodobnost úspěchu je 17%, hobit a temný elf mají +5% za jejich šikovnost v krádežích.

a) Úspěch (770)
b) Neúspěch (932)

731. Vyhledal jsi v městečku kováře, kterého ses nenápadně ptal, jestli zde někde nepřebývá někdo, kdo trénuje boj zbraněmi. Ten si tě prohlédl od hlavy až k patě a řekl ti, že by ti mohl pomoct. Chodí sem občas takový klučina, který od nepaměti trénuje boj s tupými zbraněmi (viz ceník zbraní). Za osm hodin tréninku a dva zlaté tě vycvičí v boji s těmito zbraněmi tak že v každém boji s takovouto zbraní budeš mít úč i oč o jedna vyšší. Pokud nemáš zájem, vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel. Pokud zájem máš, tak trénink na dvorku u kováře zabral osm hodin a odečti si dva zlaté za žold cvičiteli a pak se vrať do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

732. Chlápci se usadili. Byli to docela průměrní alkoholici, beze zbraně a velice zvědaví. Hned se tě začali vyptávat: odkud jsi, co děláš a kde bereš peníze.

a) Zkusím s nimi vyměnit informace, nejprve jim řeknu svůj příběh a pak se zeptám na enta (983)
b) Jdu pryč (799,1h)
c) Zkusím je opít (904, 1zl.)
d) Nic jim neřeknu a budu pozorovat lokál (859)

733. Zatímco jsi bezvýsledně hledal, potkals takové podivné zvířátko. Vypadalo jako dřevěné hračka pro nejbohatší rozmazlené děti, ale nějakým způsobem byla oživlá. Nejspíš to byl nějaký druh divokého psa, ale celý ze dřeva. Místo ocásku měl vrbovou větvičku, nožičky byly 4 klacky, které byly dole perfektně uhlazené tak, aby „psa" držely v rovnováze, místo očí měl malé vrbové lístky a pusy byla ze dvou trnitých rozvětvených klacků, které kdyby se do tebe zahryzly, tak bys měl co dělat, aby ti zcela nerozsápaly ruku.

a) Pokud jsi nekromant nebo skurut pokračuj bodem 755
b) Elf, temný elf nebo člověk pokračuj bodem 702
c) V ostatních případech pokračuj bodem 844


734. Procházel ses po městě a hledal informace, které by nějak mohly pomoct, ale i kde začít?

a) Zkusím se jít zeptat někoho z rady starších, třeba by mi to mohlo pomoct (802)
b) Zkusím se jít zeptat místního čaroděje, který vyučuje kouzla (990,1h)
c) Zeptám se místních obyvatel (941,1h)
d) Zkusím najít někoho, kdo se už pokoušel o jednání s čaroději (978)
d) Kašlu na to, jdu na náměstí (799,1h)
e) Pokusím se získat nějakou mapu bažin (2 zl.,837)

735. Pokoušel ses z posledních sil utéct těm dvěma násilníkům, ale marně, jeden z nich vzal kámen a už jsi ucítil jen tupou ránu zezadu do hlavy. (767)

736. 75 zkušeností. Přelezl jsi střechu a jsi na dvorku. Pokračuj bodem 930.

737. Jako rasa, která má blízko k léčení víš, že hůl má v sobě kouzlo, které můžeš při svém umu vyvolat jednou za den. Jde o léčení, které tě v případě boje s holí může vyléčit jednou za 2x6k životů. Hůl má stejné atributy jako kovaná hůl. V případě, že s holí nebojuješ, nemůžeš kouzlo použít, v případě že kouzlo začaruješ, stojí tě to v boji jedno kolo a během tohoto kola můžeš současně přezbrojit na jinou zbraň, ale nezapomeň, že hůl ti sebere místo v obou rukách. Pokračuj bodem 994.

738. Po asi pěti hodinách spánku a doplnění životů o plus jeden ses probudil na, pro tebe neznámém, místě. Jsi nejspíš v cele, nechali ti pouze základní oblečení a je zde takové dost smrduté lůžko používané pro vyvrhlíky společnosti, ožraly a další smraďochy. Cela byla zdobená různými rytinami všeho druhu, které mohly být i 30 let staré, odhadováno dle ztvrdlosti hlíny, ve které jsou. Mříž byla pevně osazená a nebyl tu žádný způsob, jak se z toho dostat. Čekal jsi ještě další hodinu, pak přišel strážný, docela na chlup podobný těm u vchodu do města, otevřel celu a pustil tě ven. Marně ses snažil přihlásit o svoje věci, vyvedl tě docela násilně podivnýma katakombama až do takové zapadlé uličky ve městě. Dal ti do ruky dopis a zabouchl masivní dveře.

„Milý cizinče, v našem městě platí jiná pravidla, než jsi zvyklý, není zde dovoleno sem nosit zbraně, proto jsme tě těchto těžkostí zbavili, doufám, že s tebou bylo zacházeno slušně a přeji ti příjemný pobyt"

Vládce Oriel Jint
Silent Ent

a) Půjdu na náměstí (799)
b) Pokusím se získat zpátky svoje věci (816)
c) Nejprve se zkusím někde prospat (758)

739. Hoď si na pravděpodobnost získání důvěry toho tlouštíka, která je 42%. Člověk má +3% za stejnou rasu.

a) Podařilo se (763)
b) Nepodařilo se (993)

740. Obešel jsi blok, ale zjistil jsi, že z druhé strany je mnohem rušnější ulice a není zde nic nápadného, co by ti vypomohlo dostat se na dvorek přes střechy (1h,864)

741. Během hodinky jsi našel předáka sedláků, který tě po zbytek dnešního dne zaměstnal na poli. Vydělal sis neuvěřitelných 5 zlatých. Zítra budeš pokračovat na náměstí bodem 799.

742. Šel ji do knihovny, byla to taková žlutá budova na předměstí, v docela chudé čtvrti. Cestou sis všiml, že nikdo nenosí zbraně, minimálně je podezřelé, že když už někdo zbraň má, tak jen tupou nebo drtivou.

a) Mám sečné nebo bodné zbraně (825)
b) Nemám žádné takové zbraně (807)

743. Našel jsi jednoho člověka z rady starších. Byl to takový čiperný stařec, který loupal kůru dubového stromu na nějaké bylinky. Po tom, co jsi mu sdělil své přání, se ti hlasitě vysmál na celé kolo. Podíval se na tebe a povídá: „RADA STARŠÍCH" znamená plénum lidí staršího věku, navíc tě ve městě ještě neviděl a už bys chtěl velet obyčejným lidem. Tohle není cesta (1h,704)

744. Tvoje přesvědčení se mění o jedna směrem ke zlu (viz pravidla). Bohužel zde v jeskynních panuje nějaké zvláštní kouzlo, které ti nedovolí si předměty vzít. Kouzelníci sice spí, ale jejich věci, jako by k nim byli přibité. Co dál?

a) Půjdu se někam vyspat a doplnit si životy (975)
b) Jdu hledat tu knihu kouzel (834)


745. Kouzeník/Kouzelníci tě zbušil/i, ale k tvému překvapení nezabil/i. Probudil ses s jedním životem kdesi v kobce. Tvoje kolo dnes končí. Vyspal ses a doplnil si příslušný počet životů. Sebrali ti všechny věci a peníze. Druhý den k tobě přišel jeden mocný čaroděj a ptá se tě, proč jsi přišel. Vysvětlil jsi mu důvod svého příchodu a on se hlasitě zasmál. „Nikdy nepřestaneme kouzlit!" Pak se přestal smát. „Proč se mícháš do věcí, do kterých ti nic není..." Nečekal na odpověď, odešel a zabouchl dveře. Jsi v chladné místnosti, kde není nic na podlaze k ležení, žádný nábytek a nejspíš zde nefungují ani kouzla, jelikož jsi v čarodějné škole a čarodějové moc dobře vědí, jak se chránit před svými zbraněmi. Nezbývalo ti než čekat. Okolo jedenácté dopoledne, odhadováno dle postavení slunce skrz tvojí maličkou mříž, se blížily k tvojí cele kroky. Dovnitř vstoupily dvě vazby a podrželi tě. Po jejich hvízdnutí vešel zvláštní kouzelník oblečený jako královský šašek. Nejprve se v duchu smál, co ten tak asi vyčaruje. V tom ses nezmýlil, čarovat vskutku neuměl, nicméně ses spletl v tom, že není nebezpečný. Z kapsy svého strakatého obleku vytáhl dvě malé láhvičky a začal ti pokládat různé otázky. Nejprve jsi odpovídal ledabyle, po tom, co ti obsah jedné láhvičky vprskl do obličeje a kyselina tě začala postupně, pomalu, ale jistě rozežírat až na kost se výslech značně zrychlil. Byla to neskutečná bolest, asi desetkrát jsi chtěl raději umřít, ale on si tě vychutnal, když jsi mu řekl, co potřeboval vědět, vprskl ti do obličeje obsah druhého roztoku, který první kyselinu neutralizoval. (Vypadáš opravdu ohyzdně a už to nepůjde nikdy vrátit, při jakémkoliv hodu na získání důvěry, nebo přesvědčování někoho máš automaticky o 35% menší pravděpodobnost, stejně tak v případech, kdy budeš s někým mluvit, měl by ti hovor nějak pomoci. (Uveď si to do deníku). V mdlobách tě dovedli na kraj lanového městečka, zcela bez věcí. Pokračuj bodem 704.

746. Podíval se na tebe, na knihu, nejspíš jí nikdy neviděl a povídá: „a co s tím?" Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

747. Vydal se přímo do města, jakoby se nechumelilo. Před městem však stála hlídka stráží a zeptala se tě, co chceš. Byli to mladí pánové, trochu opálení s knírem a na modrých dlouhých kabátech měli vyšitý znak stromu.
Co jim řekneš?

a) Povím jim, že jsem poutník na cestách (889)
b) Zkusím je oba omráčit zbraní a proniknout do města (905)
c) Řeknu jim, že hledám mocného enta, který utlačuje toto království (798)
d) Ukážu jim obrázek princezny, pokud ho mám a zeptám se jich, kde jí najdu (811)
e) Jsme trpaslík nebo skřet (781)

748. Vyhledal jsi „náborové oddělení a pověděl jim, co máš na srdci. Posadili tě do takové komnaty a řakli ať počkáš, než přijde tvůj učitel. (1h, 977)

749. I kdyby se ti nakrásně podařilo přesvědčit někoho z nich, aby tě podpořil v tvých plánech, není v tvých možnostech cely otevřít. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

750. Bravurně jsi ukradl z jedné chatrče pět stříbrných a kuchyňský nůž žádné hodnoty (úč 1, oz 0) Při dalším kradení máš bonus 1%, uveď si do deníku. Zabralo ti to hodinku, pokračuj bodem 820.

751. Podařilo se ti čarodějovi namluvit, že potřebuješ na malou a dal ses na útěk. Za přesvědčení získáváš 95 zkušeností a až budeš příště někoho přesvědčovat, uveď si do deníku bonus 4%, zapiš to jako přesvědčování. Pokračuj bodem 931.

752. Utloukl jsi sedláka až do bezvědomí, spoutal ho a dál můžeš pokračovat činností, kterou jsi přestal. (85 zk, pokud jsi bojoval holýma rukama pak 285 zk.).

Hledání chodby (867)
Hrabání (776)
Prohledávání domu (872)

753. Zkušený mág se na tebe podíval a zřejmě nabyl dojmu, že s magií máš co dočinění, a tak už dlouho neklábosil. Pověděl ti, že tvůj výcvik začne zítra. Tvůj impersário ti ukáže komnatu a místa kam smíš a nesmíš. Pokud by se náhodou stalo, že tě čapnou při něčem, co dělat nesmíš, nebo na zapovězených místech, dostaneš ze školy okamžitý vyhazov. Otevřel dvířka jednoho z domů a vešli jste. Prošli jste sklepení domu a dostali se do spletitých chodeb pod univerzitou. Vysvětlil ti, že je to jediné místo, kde nejsi na očích a není zde vliv kouzel ani očarování. Ukázal ti, že každá chodba á svojí značku, seznam značek najdeš v geografické knihovně, teď nemá cenu ti něco vysvětlovat, konec konců geografie bude jeden z tvých prvních předmětů. Podle symbolu slona, který máš vždy následovat, když chceš do svého pokoje, jste došli do kamenné komůrky uprostřed sklepů (1h). Vešel jsi dovnitř, čaroděj řekl: „Vítej" ve stejné chvíli, kdy se za tebou zabouchly dveře. Kamenná komůrka byl o rozměru 2 na 3 sáhy a malé okénko ven. Ke tvému překvapení zde byl výhled do krásných zahrad, slunce venku svítilo a ptáci si prozpěvovali. Což na to, že jsi měl být v podzemí říše bažin, byl celkem slušný počin. V komůrce byla postel, malý stoleček s židlí a na něm svitek. Byla zde jistá pravidla chování v komůrce, nic zvláštního. Počkal jsi, dokud se nebude něco dít, protože dveře byly stejně zevnitř zamčené.

Po chvilce se otevřely dveře a přišel čaroděj ve zlatém hávu, který tě slušně a zdvořile pozdravil. Pověděl ti, že se jmenuje Kovák a že tě naučí prostému kouzlu, které spočívá v obohacení sebe sama. Učil tě kouzlu asi dvě hodiny. Jde o to, že pokud máš k dispozici hlínu, můžeš kdykoliv během dne z té hlíny uplácat s pomocí části tvé duševní energie (pro kouzelníky a nekromanty 1x magenergie) 5 měděných. Toto kouzlo můžeš udělat pouze jeden krát za den za půl hodiny tvého času. (Do deníku to uveď jako 5 měďáků za 0,5h). Nyní tě nechá celý den si kouzlo zkoušet.

a) Mluvil jsem s ohyzdou v lanovém městečku (834)
b) Nemluvil jsem s ohyzdou (794)

754. Tak s touhle ent jistě nikdy nespal. Za prvé je hnusná a za druhý i nechutná, ale tak po tak dlouhé době půstu jsi přeci jen vykonal to, proč jsi sem přišel (1h). Nic ti to nedalo, ona nic neví, pokud máš další peníze, můžeš si zaplatit jinou (vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel), pokud nechceš, nebo ti došly peníze, vrať se na náměstí (799)


755. Ne opravdu nejsi rasa, která by byla oblíbená u zvířat. Pes k tobě čuchnul a okamžitě utekl, vrať se do bodu před tím, než jsi potkal psa.

756. Viděls, kam běželi a trochu jsi jim asi hodinku nadbíhal, než sis byl jist, že si budou připadat v bezpečí, pak jsi na ně zpoza rohu, o který byly opřené košíky košíkáře, vyskočil a napadl je. Nacházíte se ve velice zapadlé uličce a šance, že by Vás zde vystopovala univerzitní část je malá. Souboj se dvěma zloději, máš iniciativu. První z nich má úč 7, oč 9 a 31 životů. Druhý z nich je nejspíš jeho učeň, má úč 4, oč 2 a 12 životů.

a) Vyhrál jsem (868)
b) Prohrál jsem (938)
c) Utekl jsem (965)

757. Pokud ses před tím nedíval, zda tě někdo sleduje, pokračuj bodem 885. Ukradl jsi knihu (100 zk. a až budeš příště krást, máš bonus 3%, uveď si to do deníku jako kradení) a víš moc dobře, že na tebe číhají. Tak jsi v rychlosti narazil do regálu před nimi a shodil na ně celý jeho obsah. Zatímco se topili v cizojazyčném a pro ně naprosto zbytečném tratolišti papírů, ty ses dal na útěk, cestou jsi stihl ještě kopnout do hajzla knihovníka, aby si tě pamatoval. Skoro hodinku ses motal městem a pak jsi dorazil na náměstí 799.

758. Chodil jsi postranními uličkami všude možné Pozoruhodné město to je, všude samá temná zákoutí, prodejci mívají občas zboží pouze položené na ulici na ošatce, z domů visí různé hadry, které jsou občas natažené i mezi domy, slouží jako ochrana před sluncem, které je zde přítomné po většinu roku. Našel jsi po chvilce jeden opuštěný dům, do kterého se ti podařilo dostat. 6e je opuštěný jsi poznal dle prachu, který byl v okolí, uschlé květiny před ním a nikdo k němu nešel. Dovnitř ses dostal přes střechu nepoužívaným komínem. V domě jsi našel i nábytek, a tak ses vyspal do růžova a zadarmo (9h). Pak jsi se jako vyměněný dostal na náměstí (799) (Kdykoliv budeš chtít spát, můžeš jít v tomto městě sem a zadarmo.)

759. Dvorek.

a) Nejprve jsem pozoroval, nebo poslouchal (833)
b) Nejprve jsem nastražil past za dveřmi (895)
c) Rovnou jsem hledal (778)

760. Tohle by zabralo celou věčnost, chodby jsou hliněné, občas rozblácené, ale po dalších šesti hodinách hledání jsi zde neshledal nic, co by mělo být nalezeno. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

761. Vyhlédl sis jednoho vězně, který ti připadal takový, že by mohl přesvědčit i ostatní, a tak jsi ho odemkl a ve dveřích zkoušíš získat jeho důvěru k hromadnému útěku a případně celoměstské vzpouře, která by byla způsobena hromadnou „amnestií". Pravděpodobnost, že získáš jeho důvěru je 21%, barbar, skurut, nekromant mají jako vysloveně záporné a děsivé rasy +7% k hodu, zatímco hobit má -3% (nevypadá jako vůdce vzpoury).

V případě úspěchu bod 1050, pokud jsi neuspěl bod 774.

762. Ve tmě je město zavřené i pro sedláky. Tak jsi přespal do rána vedle jedné chatrče. Na zítří ráno se ti podařilo s dalšími přespavšími dostat do města docela hladce, pokračuj bodem 799.

763. Získal jsi prodavačovu důvěru. (51 zk.) a do deníku si uveď získání důvěry +2%, které si můžeš připočítat, až budeš opět někdy házet na důvěru. Trochu jste pokecali o kšeftě a on ti pověděl, cos chtěl slyšet. Prý ho zde navštěvuje jeden trpaslík, pradávný následník slavného rodu, který prý kdysi enta porazil. Jediná možnost jak enta porazit, je přes sad na náměstí, jenže ten je střežený více než dobře, není prakticky možné ho zničit, ale pokud se to někomu podaří enta opravdu naštve a říká se, že by vyměnil cokoliv jen za plody tohoto svého „dítěte". Avšak aby se ti podařilo něco takového, je zapotřebí odvrátit entovu pozornost. K tomuto účelu by prý dle trpaslíčích teorií mohla posloužit třeba vzpoura vězňů, která již jednou entovi přidělala takové starosti, že za dopadení všech vězňů dokonce slíbil propuštění princezny, bohužel pro království si však nakonec všechny chytil a zabil sám. Víc se od tlouštíka nedozvíš (799,1h).

764. Získáváš 21 zkušeností. Čarodějům se nepodařilo tě spoutat, na nic si nečekal a rovnou se pustil do boje, tady nebude žádná domluva možná (998)

765. Společně se svým společníkem vypadáte jako neobvyklá dvojka. Občas to s sebou přináší spoustu slídilů a příživníků, kteří lidi, z kterých se dá něco vytáhnout, poznají na první pohled a chtějí z nich vysát maximum. Někdy však tento jev přináší i nové možnosti a otevírá nové obzory. Vešli jste do lokálu, kde by takovou partičku jen málokdo čekal. Není zde mnoho divných lidí, a tak se zraky mnoha upřely právě na vás. Sedl sis na lavici ke stolu, vrchní ihned donesl pintu piva, jakoby se ani nemusel ptát, zda máš peníze. Sedli jste si ke stolu pro šest, trochu si usrkli přesně chlazeného žitného pivka a ještě než jste stihli dopít, sedli si k vám tři místňáci. Jeden povídá: „Je tu volno vašnosto?" a druhý mu odpovídá: „Neobtěžuj pána, vidíš, že nepřišel sám, ale tady na těch židlích je jistě volno." Třetí, takový asi nejlépe oblečený ti na to odpověděl: „Promiňte, ctěný pane, jejich nevychovanost," natáhl ruku na pozdrav, „Dřevěný jméno mé".
Všichni byli evidentně beze zbraně.

a) Odpovím pouze třetímu a pokusím se ty dva první uzemnit, tak aby pochopil, že s nimi mluvit nebudu (858)
b) Řeknu jim, že je obsazeno, ať se koukají klidit (940)
c) Nechám je si sednout (732)
d) Nebudu si jich vůbec všímat a budu pozorovat dění v lokále (928)
e) Zeptám se jich, co vědí o entovi (983)
f) Klidím se odsud, tohle zavání pouze problémy (1h,799)

766. Asi hodinku jsi naslouchal, nic jsi neslyšel, a tak ses podíval na místo, kde se zloději skrčili a po další hodince hledání jsi našel kámen, který používali proti očarováním ve městě (61 zk.). Zvol si další možnost v bodě 919.

767. Omdlel jsi. Máš polovinu životů. Asi 4 hodiny jsi spal. Jestli se dá o těch lumpech říct něco pozitivního, tak je to to, že ti nechali všechny věci. Nejspíš se zde nekrade, nebo to nedovoluje nějaké kouzlo.

a) Najdu nějaké místo k přespání a doplnění životů (975)
b) Jdu hledat tu zatracenou knihu kouzel (834)

768. Hoď si na pravděpodobnost úspěchu 15% (nekromant, skurut a čaroděj mají +2% za každou úroveň díky svému charisma), je to trošku oříšek. Dědula moc nemluví, jen tak lstivě kouká, je to pravý lišák těchhle míst a není snadné ho porazit na domácí půdě.

a) Povedlo se (951)
b) Nepovedlo se (Znova to zkoušet nemůžeš, vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

769. Chodil jsi asi hodinku ulicí a zkoušel poznat, kdo by tak mohl být na enta naštvaný. Našel jsi jednu rodinu s dvěma malými dětmi a staříkem, který kulhá o holi, zaslechl jsi jak táta od rodiny, cekem statný sedlák zaklel, že sad je na náměstí krásný, ale cesty městem jsou neschůdné a bahnité. Faktem je, že jsi měl asi štěstí, protože nikoho jiného nadávat jsi neslyšel.

a) Oslovím tátu od rodiny s prosbou o rady (805)
b) Budu je sledovat až do domu, kde bydlí a uvidím aspoň, jestli to nebylo chvilkové naštvání (856)
c) Pokusím se získat tátovu důvěru (782)
d) Tohle zkoušet raději nebudu, ti nic nevědí (920)

770. Získáváš 144 zkušeností. Při každém dalším pokusu o krádež máš bonus 6%, uveď si do deníku. Vrátil se k věznici (1h,724)

771. Elfí bylinky jsou neuvěřitelně silné a je až překvapivé, jak často lidi klejí! Ožral ses jako pes. Ležel jsi pod lavicí a lidé tě mezitím nenápadně okradli o všechny peníze. Aby toho nebylo málo, strhla se poté v hospodě nevídaná bitka o tvoje brnění. Ve tvůj prospěch v tu chvíli hrála přítomnost někoho z vojáků, kteří Vás všechny zatkli. Brnění zabavili společně s dalšími tvými věcmi a někam ukryli. Pokračuj bodem 738.

772. Se značnou únavou, zraněný a v dost zuboželém stavu jsi vyběhl ze dveří. Bohužel sis naběhl do kouzelníka, který zrovna spěchal na pomoc svému kolegovi, vrazil do tebe a srazil tě k zemi, pokračuj bodem 745.

773. Asi hodinku jsi hledal místo, kde jsi zlodějíčky úspěšně pozoroval, místo jsi prohledal, ale nic jsi nenašel. Zvol si další možnost v bodě 919.

774. Hlavního odsouzence jsi pustil mříží v domnění, že půjde s tebou, ten tě odstrčil a dal se na útěk, ale sám. Takže jsi neváhal a začal jsi prchat také, jakmile se dozvědí, že utekl jeden, už nebude čas. Ještě jsi spatřil, jak něco obrovského spadlo na hlavu tomu šmejdovi, zřejmě tam byla nastražená nějaká past v jedné z chodeb, kterými jsi nešel. To zburcovalo bachaře, ale příliš pozdě na to, aby tě chytili. Utekl jsi stejnou cestou, jakou ses sem dostal (818)

775. Za normálních okolností by ses mohl pokusit za dveře teleportovat, což tě také hned napadlo, ale při pokusu seslat toto kouzlo jsi neobyčejně selhal. Je zde tolik magie, že jsi cítil energii, jak tě opouští a vsakuje se do dveří, nejspíš mají takovou moc, která se nedá nasbírat ani za deset po sobě jdoucích životů. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

776. Pokud jsi před hrabáním nenaslouchal, pak si odečti dalších pět hodin neúspěšného hrabání a běž zpátky do bodu 843.
Pokud jsi naslouchal, zjistil jsi správně, kde máš hrabat. Po pěti hodinách dřiny jsi vytvořil malou díru do jedné z chodeb. Chvíli jsi opět naslouchal a pak jsi prorazil díru a skočil dolů. Jsi uprostřed chodby s celami, za některými jsou vězni, jiné jsou prázdné. Cely jsou malé prázdné místnůstky, které jsou od chodby odděleny pomocí železné mříže. Vězni, kteří zde leží, dostali nejspíš pořádný výprask, většina z nich dostala takový výprask, že by je nejspíš jejich vlastní máma nepoznala. Chodba má dvě strany, jedna vede kamsi hloubš, nejspíš k dalším celám a jedna vede nahoru, odkud vane i lepší vzduch, pokud se v této hnilobné atmosféře dá něco takového rozeznat. Jelikož tvůj nos je schopen rozeznat pouze zvratky, výkaly, zatuchlinu a tlející maso krys, což jistě zaručuje přenos minimálně 30 chorob, jejichž jméno ti vůbec nic neříká.

a) Zkusím se vydávat za jednoho z vězňů v jedné z prázdných cel a nechám jí pootevřenou a zkusím překvapit stráž (916)
b) Vydám se potichu hlouběji do celního komplexu (841)
c) Půjdu potichu směrem k východu (850)

777. Ochočil jsi psíka (96 zkušeností), pes si potravu i pití shání sám, při spánku se mu doplňují všechny životy, kterých má 2k6. Jeho úč je 2 a oč 3. Pes bude chodit s tebou po celou dobu, dokud ho někdo neusmrtí. Je to jako tvůj přítel a bojuje po tvém boku, v boji házíš za něj a určuješ, kam bude útočit, samozřejmě může i zemřít. Znamená to, že veškeré zkušenosti co získá pejsek, jsou tvoje a veškeré poklady také. Když máš iniciativu ty, má jí i pes, je to pro tebe veliká výhoda, pokud zemře, musíš mi to napsat do pošty, stejně tak to, že ho máš a kolik má aktuálně životů, prostě si ho přidej do deníku. Pokud bude však někdo útočit, tak střídavě do tebe i do něj. Nesmíš ho zabít záměrně. Pes neumí používat žádné zbraně ani brnění. Při jakémkoliv dalším ochočování si můžeš připočíst 4% k hodu, uveď si to do deníku. (701 - zbylé body)

778. Začal jsi hledat a v tom na dvorek přišla stráž, hned jakmile tě spatřila po tobě vrhla nějaký flakónek s čímsi a než jsi stihl cokoliv udělat, objevil se okolo tebe fialový oblak kouře, který tě okamžitě uvrhl do mdlob. Pokračuj bodem 738.

779. Hoď si na pravděpodobnost, zda ses nezranil při skoku skrz okénko. Pravděpodobnost úspěchu je 48%, hobit, trpaslík a skřet mají +10%, jelikož jsou menší postavy. V případě úspěchu jsi proskočil bez zranění, v případě neúspěchu ses zachytil a ztratil dva životy. Tak jako tak jsi skočil dovnitř a žena zavýskala a vylekala se, děti začaly brečet. Pokud jsi nejprve klepal na dveře, pokračuj bodem 822.

a) Uklidním je a řeknu jim, že se jen potřebuju dostat do vězení (801)
b) Svážu je (843)
c) Zabiju je (875)
d) Nebudu si jich všímat (863)
e) Pustím je (860)


780. Začal jsi zakopávat zbraně vedle jedné chatrče. Jak jsi je schovával, někdo si tě všimnul, a tak jsi začal dělat, že kopeš odvodňovací kanál. Zbraně naštěstí nikdo nezahlédl. Celý den na tebe ten člověk koukal. Večer za tebou přišel a vyplatil ti 3 zlaté za tvojí dobrou práci. Když budeš chtít, můžeš se k němu zase vrátit, na náměstí ví, kde ho najdeš. Večer jsi padl únavou mrtev vedle jedné chatrče. Na zítří ráno se ti podařilo s dalšími přespavšími dostat do města docela hladce, pokračuj bodem 799.

781. Strážní ani nečekali na tvoji odpověď a zeptali se tě, zda jsi přihlášen do turnaje.
Co odpovíš?

a) Jsem (707)
b) Pokrčím rameny (861)
c) Zkusím je omráčit (905)
d) Nejsem (791)

782. Přišel jsi přes náměstí a jakoby nic jsi v duchu sousedské konverzace začal povídat ve stylu „jedna paní povídala". Hoď si na pravděpodobnost úspěchu, zda se ti v této nelehké době, kdy je celé království pod tlakem enta podaří získat jeho důvěru. Pravděpodobnost úspěchu je 41%. Člověk (obyčejnost), barbar (síla a ryzí prostota) a hobit (neškodnost) mají +3% k hodu za každou úroveň.

a) Získal jsem jeho důvěru (971)
b) Nevěří mi (708)

783. Začal jsi obcházet městečko a vždy, když jsi narazil na někoho důvěryhodnějšího, snažil ses navodit téma princezny. Většina lidí o princezně mluví bez obav, nikdo však neřekne, kde je, protože to nikdo neví. Vypráví se, že je entovou služkou, manželkou, maminkou a přítelkyní naráz. Lidé o entovi ani v tomto duchu nemluví špatně, je to asi proto, že to berou normálně, jako když někdo o někom říká, že je jeho manželka. Po třech hodinách bezcenné práce jsi zjistil akorát to, že princezna je původem z Eridanis, je snědá a prý neskutečně nádherná. Je pracovitá a velice tolerantní, je to idol všech mužů a i po městě se prodává mnoho jejích obrázků. Nikdo jí však od jejích šesti let neviděl, tedy nikdo z veřejnosti. Její krása se šíří pouze neoficiálními komunikačními kanály, které možná ovlivňuje ent sám. O entovi se toho zde ví daleko více, možná by nebylo od věci začít informacemi o něm (799)

784. (91 zk., do deníku si uveď schopnost plazení +3% ke každému dalšímu plazení, o které se pokusíš v budoucnu) Proplazil ses kolem trénujících čarodějů, ani si tě nevšimli, jak jsou zabráni do svých věcí. Ještě v dálce na jiném místě jsi spatřil skupinku čarodějů vyvolávající z vosího hnízda nějakou černou kouli, která po chvilce začala směřovat směrem k lanovému městečku. Tohohle sis raději nevšímal, přeci jen ti do toho nic moc není a jsou od tebe daleko a ještě za bažinou. Když tu se vzala, vynořila před tebou asi sto metrů velká budova s několika věžkami, která z vysoka převyšovala okolní les. Celé to dohromady vypadalo jako krásná čarodějná kulisa. Bažina byla všude stejná. Určitě se jednalo o univerzitu, kterou před mokrem jistě chránilo jakési kouzlo.

a) Pokusím se dostat k univerzitě a požádat o oficiální audienci u rektora, nebo někoho, kdo to vede (966)
b) Pokusím se promluvit s nějakým čarodějem a říct mu, proč přicházím (855)
c) Zkusím zabít nějakého čaroděje a převlíct se za něj (doporučení pro přesvědčení ZZ) (939)
d) Vrátím se do lanového městečka (799,3h)

785. Nahodil jsi lano přes střechu a ono se zachytilo, začal jsi šplhat směrem vzhůru a v době, když jsi byl v největším záběru, tak se nejspíš klacek zlomil a tys měl v ruce pouze kus lana, který nebyl zapřený. Tak ses zhroutil na zem. Byla to taková pecka, že vylákala ven obyvatele toho domu, pan táta vytáhl vidle a začal hulákat na celou ulici: „stráž, stráž, někdo se k nám pokouší vloupat!" To přilákalo další zvědavce, a tak jsi nechal lano lanem a koukal ses klidit pryč. (1h,799)

786. Tak větší pitomina už tě napadnout asi nemohla. Měl jsi však štěstí, dveře jou z takového materiálu, že na ně v podstatě zaklepat ani nelze, je to jako klepat na skálu o tloušťce 30 kilometrů a domnívat se, že na druhé straně někdo otevře. Buď opatrnější a vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

787. Tak tohle není nejlepší nápad mluvit na někoho, kdo právě kradl a má kouzelnou věc k útěku. Pokud však nebojuješ o Darwinovu cenu za obohacení genetického fondu tím, že se z něj vyřadíš. Pochopitelně si tě ani nevšimli. 0,5 h (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel).

788. Cesta dolů byla pěkně začarovaná 85 zk., mnoho kouzlům se ti podařilo vyhnout. Nejspíš se tudy mnoho nechodilo a ani není žádoucí tudy chodit. Došel jsi až do sálu, ve kterém již bylo pavučin mnoho. Nejspíš zde žije nějaký obrovský pavouk, lepší by bylo ho nepotkat.

a) Mám jakékoliv světlo (973)
b) Jsem elf, trpaslík nebo skřet (915)
c) Nic z toho není správně (894)

789. Tímto činem se ti mění přesvědčení o jeden stupeň směrem ke zlu.(viz FAQ). Dal jsi mu peníze a on si jen zamlaskal, pustil tě, kam jsi chtěl (838)

790. Bohužel ses ztratil, tady už žádnou cestu nenajdeš. Vrať se do bodu 704.

791. Podívali se na sebe a zeptali se znovu: Co tu chceš?

a) Povím jim, že jsem poutník na cestách (889)
b) Zkusím je oba omráčit zbraní a proniknout do města (905)
c) Řeknu jim, že hledám mocného enta, který utlačuje toto království (798)
d) Ukážu jim obrázek princezny, pokud ho mám a zeptám se jich, kde jí najdu (811)


792. Ač bereš občas schody po dvou, jeden z nich byl očarovaný a tys měl smůlu, že jsi šlápnul zrovna na něj. Náhle ti do mysli i do těla přistoupila vlna hřejivé energie, která tě uchlácholila na dobu 4 hodin, kdy ses ocitl ve snu se svými rodiči a prožíval opět radostné chvíle svého dětství. Nejspíš šlo o nějaké neškodné očarování, které zde vzniklo náhodou a nesloužilo nikomu. Pokračuj bodem 997.

793. Získáváš 86 zkušeností. Vyhnul ses druhému očarování a pokračuješ vstříc dolů do útrob sklepení čarodějné školy nebojácně jako Kryštof Kolumbus při objevení Indie (Ameriky). Pokračuj bodem 937.

794. Nejprve bude potřeba zjistit, jak donutit čaroděje vyjednávat. Asi dvě hodinky ses toulal po sklepení. Když jsi na jedné z tras značených lvem zaslechl povídat si dva čaroděje. Jeden z nich říkal tomu druhému něco o knize kouzel, prý je tak mocná, že by dokázal zničit celý svět. Ale zatím se nikomu nikdy nepodařilo jí získat, je prý ukrytá na nějakém vzácném místě, ke kterému má přístup jen arcimág. Je to nástupce nejslavnějšího arcimága, který sídlí kdesi v horách, ten prý kdysi přísahal pomstu celé škole za to, že ho vyhodili a zhanobili.

Hoď si na 50% pravděpodobnost úspěchu pozorování, zda si tě všimli, či nikoliv.

a) Všimli si mě (988)
b) Nevšimli si mě (815)

795. Začal jsi kopat v rohu místnosti. Asi ve třetině tvého neúspěšného kopání (po třech hodinách) se stalo něco zvláštního.

a) Před tím, než jsem hledal, jsem za dveřmi nastražil past (814)
b) Nenastražil jsem past (906)
c) Pokud už ses jednou táty od rodiny zbavil, pokračuj bodem (776)

796. Chodil jsi po městě a ptal ses. Po dlouhém trmácení jsi jakoby náhodou narazil na jednoho staršího chlapíka. Řekl jsi mu o svém přání a on se na tebe podíval a začal se hlasitě smát, až mu bylo vidět do pusy, kolik nemá zubů. V tom šel kolem pán v námořnickém mundůru s dlouhým knírem, o holi a na zádech měl kormidlo. Trošku tě to překvapilo, co dělá v kraji, kde se žádné lodě nenachází.

a) Zeptám se ho, kam jde (813)
b) Pokusím se ho okrást (829)
c) Budu ho nenápadně sledovat (849)
d) Nebudu si ho všímat a jdu zpátky na náměstí (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

797. „Dělej si co chceš holomku, hlavně mě neotravuj!" štěkl dědek a začetl se do nějakého pergamenu (838)

798. Strážní se na tebe podívali a řekli: „no konečně někdo, kdo nás spasí." Začali ti povídat, jak těžko se jim žije. Na chvíli si ztratil pozornost, čehož okamžitě využili (811)

799. Jsi na náměstí nádherného města. Skoro jakoby bylo nemožné, aby toto město bylo pod vládou krutovládce. Na náměstí je spousta trhů (Prodávají se zde i ty nejvzácnější věci, ale žádné sečné zbraně ani meče (viz typ zbraně v ceníku). Náměstí je až k paláci vyzdobeno nádhernou alejí stromů, z nichž každý je jiného druhu. Některé kvetou, jiné mají plody, některé mají pupeny, až neuvěřitelná hříčka přírody. Ulice z náměstí se jmenují podle stromů a na každém rohu je tento typ stromu zasazen. Neuvěřitelné je, že žádný strom není opadaný, všechny, i ty, kterým skončilo vegetační období, (slovo, kterému tvůj hrdina naprosto nerozumí) mají nádherné listy. Listy stromů jsou nádherně lesklé, což naznačuje, že je nějaká úklidová služba čistí snad každou hodinu. Stráže mají na dlouhých modrých kabátech vyšit krásný symbol stromu
, ostatní nosí lístky za klopou. Tak sis také rychle nějaký utrhl, abys zapadl. Není pochyb o tom, kdo vládne tomuto království, je to jistě ent, pastýř stromů.

a) Nejprve se vyspím v místním hostinci (4 stříbrné a 8h, pokud budeš chtít doplnit jídlo i, pak jídlo na den 3 stříbrné a 4 měděné, pak pokračuj tímto bodem)
b) Půjdu prozkoumat, co nabízí místní tržiště (2 hodiny času, bod 36, vše kromě sečných zbraní a mečů)
c) Půjdu doplnit vodu do měchu z kašny (b108)
d) Jdeš se porozhlédnout po mistrovi, který by tě vyučil na další úroveň (8h,2 stříbrné a 2 měděné,b109)
e) Jsem čaroděj, potřebuji se naučit nějaké kouzlo, abych nebyl tak slabý a zjistit, jak můžu získat manu (b105)
f) Jsem čaroděj na třetí úrovni a už umím blesk, potřebuji se naučit jiné kouzlo (617)
g) Chci jít do přístavu Kythie (31h,175)
h) Chci se vrátit do vesnice na kraji království Oriel Jint (6h,509)
ch) Chci prozkoumat, co nabízí sopečné údolí země temných elfů (20h,1130)
i) Potřebuji vydělat nějaké peníze (741)
j) Chtěl bych se zlepšit v boji se zbraněmi, pokusím se vyhledat nějakého cvičitele, aby mě něco naučil (8h tréninku, dva zlaté a bod 731)
k) Chci zjistit něco o entovi (920)
l) Chtěl bych vědět, jestli je nějaká možnost rychleji cestovat (4h,796)
m) Jsem elf, temný elf a chci se naučit nějaké kouzlo (musíš být na druhé úrovni) (617)
n) Zkusím zjistit něco o princezně (783)
o) Půjdu si natrhat nějaké ovoce ze stromu (870)
p) Jdu k věznici (816)
q) Mám knihu s trpaslíkem a entem (960)

r) Chci se vydat směrem do země králů, čili dále na západ (1225,14h)

800. Doplnils energii, když v tom tě vzbudilo podivné stvoření. Vypadalo jako dřevěné hračka pro nejbohatší rozmazlené děti, ale nějakým způsobem byla oživlá. Nejspíš to byl nějaký druh divokého psa, ale celý ze dřeva. Místo ocásku měl vrbovou větvičku, nožičky byly 4 klacky, které byly dole perfektně uhlazené tak, aby „psa" držely v rovnováze, místo očí měl malé vrbové lístky a pusy byla ze dvou trnitých rozvětvených klacků, které kdyby se do tebe zahryzly, tak bys měl co dělat, aby ti zcela nerozsápaly ruku.

a) Pokud jsi nekromant nebo skurut pokračuj bodem 755
b) Elf, temný elf nebo člověk pokračuj bodem 702
c) V ostatních případech pokračuj bodem 844

801. Ne, šance že by se ti po tom, co jsi proskočil oknem, podařilo někoho uklidnit je opravdu minimální, žena začala být hysterická, a tak jsi jí musel chytit a umlčet, měl jsi, co dělat. Nakonec jsi je všechny svázal.

Dalo by se o tobě říct, že tímto činem se z tebe stal jiný člověk. V Dračím doupěti se vyskytuje pravidlo o přesvědčení. Přesvědčení se vyskytují od zákonného zla, přes zmatené zlo, neutrální, zmatené dobrou až zákonné dobro, které prakticky člověku nedovolí zabít člověka, pokud není přímo v ohrožení života. Začínal jsi na neutrálu a tento čin tě poznamenal zlepšením stupně o jeden stupeň směrem k dobru. Znamená to pro tebe to, že si to zapíšeš do deníku a měl bys podle toho jednat v následujících částech příběhu.

Pokračuj bodem 843.

802. Našel jsi jednoho člena rady starších vyřezávat dole u stromu nějaké hračky pro děti. Byl zrovna zabrán do své práce, čehož sis bohužel všiml až ve chvíli, kdys ho oslovil. Pán se na tebe celkem nerudně podíval a pověděl ti, že v tomhle ti nepomůže, nic ti do toho není a osada žije mírumilovně a pokojně a čarodějné škole ustupuje a nechce žádné problémy. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

803. Rozcupoval jsi čaroděje na malé nitky. Získáváš 1033 zkušeností a kouzelnou hůl, která má hodnotu 90 zlatých. (Pokud nebude stanoveno jinak)

a) Jsem čaroděj, nekromant nebo temný elf (968)
b) Jsem elf, člověk (737)
c) Jsem skřet, trpaslík (925)
d) Jsem skurut, hobit, barbar (994)

804. Získáváš 211 zk. Obral jsi ho o široký meč a šaty, do kterých ses oblíkl, abys byl nenápadnější, pár minut by ti to mohlo ušetřit. Nic dalšího kromě klíčů od cel u sebe neměl.

a) Vrátím se chodbou zpátky (817)
b) Budu dál prohledávat chodbu (760)
c) Pokusím se najít svoje věci v tomhle mundůru (pouze pokud ti je před tím zabavili) (719)
d) Pokusím se propustit nějaké vězně, teď máš klíče od cel a mohlo by se ti podařit udělat vzpouru (761)
e) Jdu odsud pryč stejnou cestou, jakou jsem přišel sem (1h,816)

805. Asi jsi na to šel moc hrr, vybalil jsi na taťku, že jsi také naštvaný na enta a že bys rád věděl, jak ho porazit. Nebylo to nejchytřejší, táta se zarazil a lekl, má strach z tajné policie a entových příznivců, takže řekl, že to tak nemyslel, ať ho netrestáš, prý jen byl naštvaný, že jeho tatínek se holí boří do bláta a skoro ti začal strkat měďáky, abys na to zapomněl. Raději ses odebral pryč, než si tohohle divadýlka někdo všimne. (920 a možnost s rodinkou už zkoušet nemůžeš).

806. Máš pocit, že při rozhovoru s čarodějem z tebe ještě ztéká krev z minulé eskapády boje s posledním kouzelníkem, kterého jsi usmrtil. Jakoby ten dědula v zeleném plášti použil nějaké kouzlo a zkrátka a dobře to na tobě poznal. Jsi skoro úplně jistý, že nemá cenu se dále pokoušet stát se čarodějem, bude daleko lepší se pokusit utéct. Řekl jsi čarodějovi, že se potřebuješ vyprázdnit. Hoď si na to, zda jsi ho přesvědčil, pravděpodobnost úspěchu je 11%.

a) Uspěl jsem (751)
b) Neuspěl jsem (943)

807. Vešel jsi do knihovny jen s povolenými věcmi, nestal ses tak podezřelým, a tak si tě nikdo extra nevšímal. Přišel jsi tam, za velkým dubovým stolem, pečlivě uklizeným seděl starý skřet, s nosem špičatým až skoro přes pusu, zvláštními věcmi hozenými přes nos, mělo to taková dvě kola a nožičky vedoucí kamsi za uši a celý byl oděn do zvláštní tógy, která připomínala kněží.

a) Zeptám se ho, kde najdu něco o entovi (832)
b) Zeptám se ho, zda bych si mohl prohlédnout knihovnu sám (797)
c) Zkusím mu dát nějaký peníz za to, že mě tu nechá volně chodit (1zl.; 789)
d) Nejprve zkusím získat jeho důvěru (768)


808. Vyhledal jsi v městečku kováře, kterého ses nenápadně ptal, jestli zde někde nepřebývá někdo, kdo trénuje boj zbraněmi. Ten si tě prohlédl od hlavy až k patě a řekl ti, že by ti mohl pomoct. Chodí sem občas takový klučina, který od nepaměti trénuje boj s bodnými zbraněmi (viz ceník zbraní). Za osm hodin tréninku a dva zlaté tě vycvičí v boji s těmito zbraněmi tak že v každém boji s takovouto zbraní budeš mít úč i oč o jedna vyšší. Pokud nemáš zájem, vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel. Pokud zájem máš, tak trénink na dvorku u kováře zabral osm hodin a odečti si dva zlaté za žold cvičiteli a pak se vrať do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

809. Tak tohle je síla.. Po pár minutách, co sis užil, si doplň život. Žena je úplně hotová, asi nebude dlouho schopná tohle rozchodit.

Dalo by se o tobě říct, že tímto činem se z tebe stal jiný člověk. V Dračím doupěti se vyskytuje pravidlo o přesvědčení. Přesvědčení se vyskytují od zákonného zla, přes zmatené zlo, neutrální, zmatené dobrou až zákonné dobro, které prakticky člověku nedovolí zabít člověka, pokud není přímo v ohrožení života. Začínal jsi na neutrálu a tento čin tě poznamenal zhoršením stupně o dva stupně směrem ke zlu. Znamená to pro tebe to, že si to zapíšeš do deníku a měl bys podle toho jednat v následujících částech příběhu.

Potom jsi ženu svázal a pokračuj bodem 843.

810. Jsi krásně oblečen a tvoje bohatství vykřikuje do dálky. Občas to s sebou přináší spoustu slídilů a příživníků, kteří boháče poznají na první pohled a chtějí z něj vysát maximum. Někdy však tento vzhled přináší i nové možnosti a otevírá nové obzory. Vešel jsi do lokálu, kde by tě jen málokdo čekal. Není zde mnoho bohatších lidí, a tak se zraky mnoha upřely právě na tebe. Sedl sis na lavici ke stolu, vrchní ihned donesl pintu piva, jakoby se ani nemusel ptát, zda máš peníze. Sedl sis ke stolu pro čtyři, trochu si usrkl přesně chlazeného žitného pivka a ještě než jsi dopil, sedli si k tobě tři místňáci. Jeden povídá: „Je tu volno vašnosto?" a druhý mu odpovídá: „Neobtěžuj pána, vidíš, že přišel sám, tak je tu asi volno." Třetí, takový asi nejlépe oblečený ti na to odpověděl: „Promiňte, ctěný pane, jejich nevychovanost," natáhl ruku na pozdrav, „Dřevěný jméno mé".
Všichni byli evidentně beze zbraně.

a) Odpovím pouze třetímu a pokusím se ty dva první uzemnit, tak aby pochopil, že s nimi mluvit nebudu (858)
b) Řeknu jim, že je obsazeno, ať se koukají klidit (940)
c) Nechám je si sednout (732)
d) Nebudu si jich vůbec všímat a budu pozorovat dění v lokále (928)
e) Zeptám se jich, co vědí o entovi (983)
f) Klidím se odsud, tohle zavání pouze problémy (1h,799)

811. Trošku tě překvapili. Jakmile jsi trochu ztratil pozornost a nemohl držet zbraň tak, abys byl připraven k boji, okamžitě na tebe zaútočili. První z nich má úč 8, oč 4, 10 životů, druhý z nich má úč 9, oč 9, 25 životů. Útočí jen tak, aby tě omráčili, ty se musíš pokusit o to samé, protože pokud souboj bude trvat déle než tři tvoje tahy, přivoláš další stráže. Mají oba iniciativu.

a) Omráčili tě (738)
b) Omráčil jsi je do tří kol (845)
c) Utekl jsem (933)
d) Útočil jsem už třikrát a nestihl jsem omráčit ani já je, ani oni mě (900)

812. Po zaklepání, žena zbystřila a zeptala se, kdo je. Pokusil ses jí namluvit, že jsi prodavač levného zboží. Žena se zeptala, co prodáváš a tys jí v rychlosti řekl, že nábytek. Ona řekla, že stejně žádné peníze nemá a ať jdeš pryč, nebo zavolá manžela (888)

813. Pán se na tebe podíval, změřil si tě pohledem a povídá: „Nikam, do toho ti nic není". Pokud se ho budeš pokoušet sledovat, pravděpodobnost úspěchu je o 25% menší. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

814. Táta od rodiny se vrhnul střemhlav skrz dveře, když viděl, že je okno zakryté. Nejspíš tušil něco takového, možná je to zde na denním pořádku. Propadl nábytkem a hromada kamení se mu sesypala na hlavu. Omdlel. Měl v ruce vidle, které si můžeš přivlastnit. Získáváš 98 zk. Tátu jsi svázal a pokračoval jsi v práci, kterou jsi začal.

Hledání chodby (867)
Hrabání (776)
Prohledávání domu (872)


815. 47 zkušeností a k pozorování si do deníku můžeš napsat +1% do příště. (Do deníku uveď jako pozorování). Odešli a ani tys neměl zájem na tom je sledovat. Vydal ses tedy hledat tajemnou knihu kouzel (834)

816. Jsi před celkem bytelnou budovou s masivními dveřmi a klepátkem. Je to překvapivě v docela zapadlé uličce dlážděné dlažebními kostkami. Dům je jednopatrový, nahoře nejspíš bydlí bachaři. Dům kryje došková střecha a přímo sousedí s dvěma malinkatými domečky, které obývají dle sledování (asi hodinku času), dvě rodiny s dětmi. Dle tvého úsudku dle dosavadních zkušeností si myslíš, že cely jsou v podzemí a to i pod sousedními domy. Za domem z druhé strany bude nejspíš dvorek společný pro všechny tři domečky. Domy mají stěny z hlíny a jen sousední domky mají okna do ulice. Komín je v tomto kraji téměř vzácnost, není ho totiž potřeba, většinu roku je zde teplo.

a) Zkusím vlézt do některého ze sousedních domů, zajmout jejich obyvatele a pokusit se nějak dostat do věznice (888)
b) Počkám, až obyvatelé ze sousedních domků odejdou, pak vniknu do jejich domu a zkusím se nějak dostat do věznice (6h,848)
c) Zkusím se do věznice dostat přes dvorek (864)
d) Zaklepu na klepátko a počkám, co bude (712)
e) Zkusím vyrazit dveře věznice (903)


817. Vydal ses chodbou potichu zpátky, někteří vězni na tebe házel skrz mříže zbytky jídla, i nejspíš proto, že byli naštvaní a tys měl teď bachařský mundůr. Došel jsi až za místo, kudy ses dostal dovnitř (1h) ztrouchnivělé otevřené a nejspíš i zaseknuté dveře. Byl slyšet hlasitý lomoz bachařů, nejspíš hráli karty o nějakou dívku z okolí. Protáhnout se kolem nich bude nemožné. Pokud jsi přišel o své věci, tak je také nikde nevidíš.

a) Vběhnu na ně a zaútočím na ně (881)
b) Zkusím vymyslet nějakou léčku (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)


818. Asi hodinu ses vymotával ze změti uliček a chodeb. Strážnému / strážným si prchl relativně bez potíží. Dostal ses stejnou cestou ven, jako dovnitř. Před vězením jsi raději dlouho neotálel a šel jsi, kam tě nohy nesly, až najednou, ani moc nevíš jak, ses octl na náměstí. (799)

819. Zmlátil jsi je do modra, to se musí nechat. (90 zk.). Při jakémkoliv dalším souboji pěstmi si můžeš přičíst jedna k útoku za sebedůvěru. (Do deníku uveď pěstní souboj +1 úč).

a) Okradu je, o vše co mají (744)
b) Nebudu je okrádat, nezaslouží si to (986)


820. Obešel jsi město a všiml sis, že jediné slabé místo je tam, kde vesničané odcházejí a přicházejí do města. Jsou to rozsáhlá pole za městem, která nejsou ohraničená hradbou, a stráž je zde téměř minimální. Na polích jsou kolikrát i chajdy, v kterých někteří dělníci za teplých večerů přespávají, a tak je velice obtížné monitorovat počet sedláků a dělníků vracejících se do města. V některých místech to částečně připomíná slumy (což tvůj hrdina sice neví, co je, ale pro tvoji představivost je to vhodné přirovnání.

a) Pokusím se zde najít práci (741)
b) Pokusím se vydávat za sedláka a do města se propašovat (839)
c) Počkám do tmy a pak do města vniknu (762)
d) Zatímco dělníci pracují, prohledám jejich obydlí a pokusím se ukrást něco užitečného (892)
e) Seženu si nějaké sedlácké oblečení a zbraně někde ukryju (780)

821. Utíkal jsi od rozzuřeného psa, ten tě však pronásledoval až k městu. (747)

822. Žena na tebe čekala za okýnkem s kuchyňským nožem a bodla tě za 1x6k životů. Okamžitě jsi jí přemohl, co teď s nimi? (získáváš kuchyňský nůž (úč 1, oz 1)a 33 zk.)

a) Svážu je (843)
b) Zabiju je (875)
c) Pustím je (860)


823. Jak jste tak chlastali, elfové se rozkecali. Viděli, že leccos vydržíš. Začali jste si časem povídat i o tom, co jsi potřeboval vědět. (124 zk. a až budeš příště chlastat nebo někoho opíjet, můžeš si připočíst 5%, uveď si to do deníku jako výdrž v pití alkoholu). Prý mají nějakého známého, který by mohl něco vědět. Avšak je nesmírně nutné, aby ses před ním nezmiňoval o nich. Jednou ho prý obrali o dost peněz při nějakém kupčení se starými lesklými kameny. Prý jim vyprávěl, že ze srdce nesnáší enta, je to obchodníček se starými cetkami v Blátěné ulici, ale je to srábek, který sám nic nepodnikne, ale jednou prý přišel zcela omámen medovinou. Jak to tak u alkoholu bývá, ztratil strach i zábrany a pustil si hubu na špacír, že kdyby chtěl je království jeho. V tu chvíli však do zařízení přišel jeden ze strážců a on zmlkl. Poděkovals jim, oblékl se a vydal ses hledat obchodníčka. Šel jsi asi dvě hodinky městem, než jsi konečně našel Blátěnou ulici. Ulice totiž nejsou pojmenované, protože všichni místní jména ulic znají, a tak ses musel doptávat, ale zase na druhou stranu nenápadně, aby tě někdo neprozradil. Chvíli jsi ulici pozoroval a opravdu jsi nakonec spatřil obchod toho tajuplného mužíčka.(Po celý zbytek dne máš úč i oč o dva nižší, protože jsi docela nalitej, člověk by neřekl, jak často lidi někoho posílají do hajzlu).

a) Vykopnu dveře do obchodu a vlítnu tam se zbraní v ruce (obvyklá varianta u přesvědčení ZmZ a ZZ) (713)
b) Půjdu do obchodu jako běžný zákazník (982)
c) Budu chvíli obchod pozorovat (1h,857)
d) Zkusím uplatit nějakou mládež, aby zašla do obchodu, fiktivně se zajímala o to, co tam mají a řekla mi popis obchůdku (1 st. a 5 měďáků)(1h,728)

824. Po (dalších) dvou hodinách vyptávání jsi narazil na jednoho pěstitele. Na jednosměrné lávce hodně hluboko do bažin pěstuje různé plísně, květiny a další plodiny. Pěstuje vše v korunách stromů a stromy má spojené lanem, což připomíná moderní „lanové centrum", sám skoro nechápeš, jak se k některým plodinám vůbec může dostat, aby je donesl zpátky celé. Ale zvyk je asi železná košile. Dědula s bílými vousy a širokým mexickým sombrerem, to asi nejlépe vystihuje jeho klobouk, hnědými štramáckými rukavicemi a bílou košilí, z které vykukovali dlouhé kroucené chlupy, se zhoupnul po pár lanech jako cvičená opička v cirkuse a přišel tě uvítat. Předklonil se před tebou na lanovém můstku a zeptal se, co pro tebe může udělat. Jako každému jsi mu pověděl svůj příběh a zeptal ses ho, zda není něco, v čem bys mu mohl za nějakou odměnu pomoct.
Pěstitel, plesňák nebo podivín, jak se chlápkovi v místních krajích říkalo, se podrbal na dlouhém pečlivě pěstovaném vousu. Chvíli se ti jakoby díval do duše. Připadal sis, jako když někdo lustruje, zda mluvíš pravdu, nebo lžeš. Pak řekl nějaké zaklínadlo, vyčaroval jistou energii, která do tebe vnikla, bylo to jako červ, který ti prolétl tělem. Pak tě energie opustila a tys tak úplně nevěděl, jestli se to stalo, nebo jestli to tak připadalo.
„Vidím, že jsi čestný a že to myslíš vážně, většina lidí ti ze strachu o svých problémech neřekne, protože neví, jestli nejsi součástí jejich zdrojů." pak se zádumčivě zahleděl, jakoby nevěděl, kde začít. „Víš kousek od města a především kousek od mé plantáže sídlí čarodějové a mají zde tajnou školu magie. Občas trénují nějaká kouzla, která nejsou příliš pozitivní a ovlivňují celé území. Semtam někoho dokonce usmrtí nějakým démonem. Rada starších se s nimi několikrát sešla, ale zatím bez výsledku, vždycky slíbí, že se přesunou dál, nebo že nebudou již kouzla trénovat, ale bez výsledku." Pak se na chvíli zamyslel a řekl: „Když by se ti podařilo, aby již jejich kouzla neovlivňovala zemi bažin, slíbí ti květinu nesmrtelnosti, která když se s ní v boji místo jednoho kola, tak učiní válečníka nesmrtelným do první smrti. Pokud by tě někdo porazil, květina ti doplní jednou životy z nuly, nebo z minusu na maximum a to ihned po smrtelné ráně, takže neztratíš ani kolo," pak se dědula odebral do své chajdy, nejspíš má svoje metody, jak přijít na to, že mágové zde již neškodí.

a) O tenhle úkol nemám zájem (704)
b) Pokusím se ho ještě zeptat na podrobnosti (952)
c) Jdu hledat čaroděje ve směru, ve kterém mi řekl, že je čarodějná škola (953)
d) Pokusím se ještě poptat nenápadně ve vesnici, zda by mi, když už o tom trochu vím, neřekl ještě něco víc (734)


825. Bylo by lepší tyto zbraně někde schovat.

a) Mám dva velké vaky (896)
b) Zkusím si pořídit dva velké vaky (2 zl , 1h a 896)
c) Nevadí, zkusím štěstí a jdu rovnou do knihovny (921)
d) Pronajmu si pokoj v hostinci a tam všechny zbraně ukryju (4 st,2h pak 807)
e) Zbraně zkusím někde ukrýt (2h,891)
f) Zbraně prodám (1h, dostaneš půlku za zbraně, pak pokračuj 807)

826. Krásná je, což o to, ale k tomu je úplně blbá. Neumí vůbec mluvit. Nechal ses nakonec přemluvit k tomu, proč se do těchto domů chodí, po aktu si můžeš doplnit život (2h), ale nic ses nedozvěděl, pokud máš další peníze, můžeš si zaplatit jinou (vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel), pokud nechceš, nebo ti došly peníze, vrať se na náměstí (799)

827. Podíval se na tebe a měls dojem, že by nejradši zdrhnul, ale neudělal to, protože už bylo příliš pozdě. (61 zk. a při dalším pokusu plížit se si k hodu můžeš připočíst 2%, uveď si do deníku). Ohyzdovi se nejprve nechtělo moc mluvit. Pak ale přeci jen pookřál, když jsi mu řekl, že bys ho chtěl pomstít. Pověděl ti, že kdysi býval zrovna tak nadšený jako ty, ale čarodějové ho přemohli a zajali, každý koho zajmou, dopadne takto. Musíš být opatrný, vyjednávání s nimi nemá smysl. Dle něj existuje jen jedna možnost, jak dosáhnout toho, aby odsud odešli. O té možnosti jen málokdo ví, ale on už byl blízko tomu, aby toho dosáhl. Ve sklepeních se prý skrývá kniha kouzel, kterou je možné získat jen násilím. Nikdo nikdy ze smrtelníků knihu neměl a její používání je neskutečně obtížné. K jejímu otevření je zapotřebí jistého klíče, o kterém nikdo neví, kde je. Není to totiž klíč mechanický nýbrž myšlenkový. Pokud by se ti podařilo knihu získat, měl bys s ní zajít k jednomu bývalému učiteli magie do hor a ten ti s ní pomůže vyjednat, co potřebuješ. Učitele nemá cenu vyhledávat předem, sama kniha ti ho pomůže najít, pokud to budeš opravdu chtít. Nyní ho máš nechat být, víc ti toho říct nemůže. Nyní máš informací dost, tak ses odebral na náměstí 734.


828. Přesvědčení se ti zhoršilo o jeden stupeň směrem ke zlu, pokud už jsi ZZ, pak ses v tom jen opět utvrdil. Děda je pouhý pisálek, se soubojem nemá jiné zkušenosti než ty v jeho fantazii. Zřejmě je to vůbec poprvé, co vidí zbraň z takové blízkosti, přeci jen lidé za ním chodí a žádají ho i normálně. Zacouval do takové obyčejně zařízené světnice a skoro šest hodin ti pomáhal s překladem (76 zk.). Knihu sepsal nějaký kronikář a píše se v ní o entových příbězích. Většina zajímavá příliš není, ani se zde nepíše plán, jak enta porazit, jsou zde jen různé příběhy. Z příběhů jsi vyposkládal mozaiku, která by se ti mohla hodit, entí slabinou je sad na náměstí, jenže je střežený více než dobře, není prakticky možné ho zničit, ale pokud se to někomu podaří enta opravdu naštve a říká se, že by vyměnil cokoliv jen za plody tohoto svého „dítěte". Avšak aby se ti podařilo něco takového, je zapotřebí odvrátit entovu pozornost. K tomuto účelu slouží jiný příběh, který vypráví o vzpouře vězňů, jako o černém týdnu entovy vlády. Tou dobou prý byl ent nahnutý k tomu opustit kraj a nechat i princeznu princeznou a celé království svému osudu. Kronikář se během překladu několikrát vzpouzel, ale na štěstí jsi byl ostražitý, při odchodu jsi ho zbraní bacil, aby tě nesledoval. (799,1h)

829. Pravděpodobnost úspěchu je 29%, +3% za každou úroveň si můžou započítat všichni kromě barbara, skuruta, nekromanta, čaroděje, elfa a temné elfa. Zbytek má bonus za nenápadnost v tomto kraji.

a) Povedlo se (880)
b) Nepovedlo se (869)

830. Obcházel jsi domy a hledal nějaký sud, ale bohužel u tohoto bloku mají s propuštěnými vězni špatné zkušenosti, a tak vedle domů neleží nic, na co by se dalo vyskočit. Jediné co můžeš zkusit je přetáhnout zhruba sto metrů vzdálenou bednu s došky na opravu střechy tak, aby si tě nikdo nevšiml. Pokud to nechceš zkoušet, vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel. Pravděpodobnost úspěchu je 7%, barbar a skurut mají +7%, protože jsou silná rasa, které to bude trvat méně.

a) Povedlo se (890)
b) Nepovedlo se (847)

 

831. Vzal jsi různé haraburdí a dal ho nad dveře tak šikovně, že jakmile je někdo ze vnitř otevře, vše se na něj sesype a ty získáš čas k další akci. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

832. Podíval se na tebe, chvíli si tě měřil přes svůj špičák uprostřed obličeje a pak ti pověděl, že informace dává jen za peníze. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel (Máš tam možnost mu peníze šoupnout)

833. Po obchůzce strážného ses vydal na průzkum a po chvíli jsi skutečně našel, cos hledal. Objevil jsi okénko do jedné z cel. Proskočil jsi dovnitř. Hoď si na pravděpodobnost 32%, zda sis ublížil. Hobit, skřet a trpaslík mají díky své velikosti +18%. V případě, žes neuspěl, ztrácíš dva životy. V této cele ležely čirou náhodu všechny tvoje věci, kromě peněz, ty má nejspíš někdo ve svém měšci. Otevřel jsi celu a vyšel potichu ven. Oknem se vrátit nemůžeš, stráže obchází dvorek a bylo by příliš riskantní tam lézt malým okýnkem.

Jsi uprostřed chodby s celami, za některými jsou vězni, jiné jsou prázdné. Cely jsou malé prázdné místnůstky, které jsou od chodby odděleny pomocí železné mříže. Vězni, kteří zde leží, dostali nejspíš pořádný výprask, většina z nich dostala takový výprask, že by je nejspíš jejich vlastní máma nepoznala. Chodba má dvě strany, jedna vede kamsi hloubš, nejspíš k dalším celám a jedna vede nahoru, odkud vane i lepší vzduch, pokud se v této hnilobné atmosféře dá něco takového rozeznat. Jelikož tvůj nos je schopen rozeznat pouze zvratky, výkaly, zatuchlinu a tlející maso krys, což jistě zaručuje přenos minimálně 30 chorob, jejichž jméno ti vůbec nic neříká.

a) Zkusím se vydávat za jednoho z vězňů v jedné z prázdných cel a nechám jí pootevřenou a zkusím překvapit stráž (916)
b) Vydám se potichu hlouběji do celního komplexu (841)
c) Půjdu potichu směrem k východu (850)


834. Pak ses vydal, kam tě nohy nesly, ale vždy velice opatrně, aby tě někdo nezahlédl. Došel jsi až do sklepení (1h), ne snad proto, že bys chtěl, ale spíše čirou náhodou, jak ses stále vyhýbal různým hlídkám. Ve sklepení bylo vlhko a chlad. Všude to zde smrdělo magií. Shodou náhod jsi došel až k velkým kamenným vratům, které na sobě mají zvláštní symboly. I jako člověk, na kterého je tato magie příliš silná, víš, že to nebude nic bezpečného.

a) Zkusím místo prohledat (887)
b) Pokusím se schovat a budu naslouchat (996)
c) Zkusím dveře vyrazit (956)
d) Jsem čaroděj (775)
e) Zkusím na dveře zaklepat (786)
f) Pokusím se schovat a místo pozorovat (974)

835. Hoď si na pravděpodobnost získání důvěry 50%, jestli ti uvěří, nebo ne. Nekromant, skřet, barbar a skurut mají +3% za každou úroveň, které jsi dosáhl (podobný vzhled).

a) Uvěřil ti (972)
b) Bohužel, nepovedlo se (898)


836. Skočil jsi přes pultík a on mezitím zatáhl za nějaké lano, to vydalo nějako krkolomný zvuk a ze skříně odnaproti vyletěla šipka z kuše. To jsi samozřejmě neviděl. Jenže šipka byla namířená určitým směrem. Hoď si na pravděpodobnost náhody, že jsi byl zrovna v jiný moment než šipka, víceméně jde o štěstí, protože popravdě jsi šipku ani neviděl. Pravděpodobnost úspěchu je 50%. Hobit, skřet a trpaslík mají +10% díky své velikosti, naopak čaroděj, nekromant, skurut mají o deset procent méně.

a) Měl jsem štěstí (950)
b) Šipka mě trefila (878)

837. Asi hodinku jsi chodil městem a přemýšlel o tom, kdo by se tu tak nejlépe mohl vyznat. Nakonec jsi objevil v jedné chajdě místního stopaře. Mapu si ce nemá, ale za 2 zlaté ti udělá nákres okolí tak, aby ses dostal suchou nohou bažinami až k čarodějné škole. (cca 3 hodiny času), 704 - možnost „o".

838. Hledal jsi asi šest hodin různé knihy, o entovi je toho zde hodně. Samozřejmě se zde nepíše nikde nic o tom, jak enta porazit, není zde ani žádná zmínka o tom, že by někdo někdy s entem bojoval. Našel jsi však jednu knížku (14 zk.), kde je na obrázku trpaslík se sekerou a stojí proti němu ent, jsou však napsány písmem, které jsi nikdy neviděl.

a) Zkusím knihu koupit (2 zlaté, 871)
b) Zkusím knihu ukrást (721)
c) Zeptám se knihovníka, zda by mi knihu nemohl přeložit (902)
d) Kašlu na knihu a jdu urychleně na náměstí (799,1h)
e) Podívám se, jestli mě někdo nesleduje (929)


839. Bohužel nemáš žádné hrdinské oblečení, a tak ses sice tvářil hloupě jako sedlák, ale stráž si to oblečení zkrátka správně nepředstavila. Když už sis myslel, že jsi v suchu někdo tě zezadu praštil mečem do hlavy v bráně města. Omdlel jsi a pokračuj bodem 738.

840. (61 zk., do deníku si uveď přesvědčování a až budeš příště někoho přesvědčovat, připočti si 3%). Pověděla ti, že existuje jeden člověk ve městě, který chodí do tohoto zařízení a občas se prokecne před některou ze slečen, že ze srdce nesnáší enta, je to prý obchodníček se starými cetkami v Blátěné ulici, ale je to srábek, který sám nic nepodnikne, ale jednou prý přišel zcela omámen medovinou. Jak to tak u alkoholu bývá, ztratil strach i zábrany a pustil si hubu na špacír, že kdyby chtěl je království jeho. V tu chvíli však do zařízení přišel jeden ze strážců a on zmlkl. Rychle sis na sebe naházel věci, poděkovals té šlapce a vydal ses hledat obchodníčka. Šel jsi asi dvě hodinky městem, než jsi konečně našel Blátěnou ulici. Ulice totiž nejsou pojmenované, protože všichni místní jména ulic znají, a tak ses musel doptávat, ale zase na druhou stranu nenápadně, aby tě někdo neprozradil. Chvíli jsi ulici pozoroval a opravdu jsi nakonec spatřil obchod toho tajuplného mužíčka.

a) Vykopnu dveře do obchodu a vlítnu tam se zbraní v ruce (obvyklá varianta u přesvědčení ZmZ a ZZ) (713)
b) Půjdu do obchodu jako běžný zákazník (982)
c) Budu chvíli obchod pozorovat (1h,857)
d) Zkusím uplatit nějakou mládež, aby zašla do obchodu, fiktivně se zajímala o to, co tam mají a řekla mi popis obchůdku (1 st. a 5 měďáků)(1h,728)

841. Potichu jako myška jsi ťapkal směrem dolů k těm nejnižším patrům vězení. Přišlo ti, že jdeš snad den. Ve skutečnosti to byla hodina, než jsi došel nakonec. Spousta vězňů zde hnije, někteří si tě všimli, jiní tě považovali za stráže a někteří mají co dělat, aby tě vůbec viděli skrz monokly. Chodby se kroutily do neuvěřitelného šneka, žes občas přemýšlel, jestli je vůbec možné správně odhadnout světovou stranu. Vzduch byl úplně těžký, když jsi došel až nakonec, chodba zde byla na době již naplněná vodou a vězni leželi celí umazaný v blátě.

a) Pokusím se ty nejsilnější z nich pustit a přesvědčit je, abychom se odsud společně dostali (749)
b) Vrátím se, odkud jsem přišel (1h,776)
c) Zkusím s některými z nich mluvit (714)
d) Pokusím se chodbu důkladně prohledat (897)

842. Zabils čaroděje (722 zk.). Získáváš jednu hůl, která zvyšuje čarodějům sílu modrého blesku. Při každém zakouzlení ubere + jeden život a zlevňuje ho o jeden mag, minimálně však na jeden za jeden blesk. Její cena je ve městě zhruba 25 zlatých. Atributy má jako kovaná hůl, akorát její obrana je 0. Převlékl ses do jeho kápě a sebral mu maximum věcí - což nebylo nic zajímavého kromě 5 stříbrných. Jejich těla jsi potopil do bažiny a vydal ses směrem k univerzitě. Sebevědomě jsi prošel kolem dvou mladých čarodějných učňů, kteří by jistě poznali, že odešli dva a vrátil se jen jeden, kdyby nehráli na vrátnici v kostky. Prošel jsi do velikého komplexu, kde se to na každém rohu hemží energií a různými aurami a očarováními, které ovlivňují mysl. Budeš si muset dávat pozor, kam se vydáš, může to být zrádný labyrint, v kterém jen jedna cesta vede dovnitř a žádná ven.

a) Přihlásím se jako nový učeň (748)
b) Mluvil jsem s ohyzdou v lanovém městečku (874)
c) Zkusím se někam schovat a chvíli město pozorovat (959)
d) Zkusím nějak zjistit, kde jsou ta špehující kouzla (989)

843. I když se cukali, podařilo se ti je svázat zbytkem motouzu z kuchyně (34 zk.) Vysvětlil jsi jim svojí situaci a slíbil jim, že když nebudou křičet, pak je pustíš. Možná je to lehce uklidnilo, i když panenky šílené ženy strachující se o svoje děti tě moc nepřesvědčily. Zakryl jsi stopy po vniknutí do domu.

a) Zkusím najít nějaký tajný vchod do vězení (3h,853)
b) Začnu kopat na místě, pod kterým si myslím, že by mohla být kobka (8h,795)
c) Budu naslouchat u podlahy a stěn, abych dokázal určit síť chodeb pod a vedle objektu (1h,877)
d) Prohledám dům (3h,884)
e) Pokusím se nalíčit past za dveřmi, když by někdo přišel (911)
f) Vezmu ženu do jiného pokoje a znásilním ji (809)

844. Pes je pěkně nevrlý a chystá se na tebe zaútočit, bude pro tebe lepší ho usmrtit první. Máš iniciativu. Jeho úč je 3, oč 1 a má 2x6k životů.

a) Vyhrál jsem (722)
b) Prohrál jsem (20)
c) Utekl jsem (821)

845. Bravurní práce (325 zk.) Praštils je tupou stranou zbraně a oni oba lehli jako podťatí. V mžiku jsi uviděl, že jim běží na pomoc posily, ale to už jsi prošel branou a postranními uličkami ses motal všude možné k centru Oriel Jintu. Pozoruhodné město to je, všude samá temná zákoutí, prodejci mívají občas zboží pouze položené na ulici na ošatce, z domů visí různé hadry, které jsou občas natažené i mezi domy, slouží jako ochrana před sluncem, které je zde přítomné po většinu roku. U jednoho krámku sis ve skrumáži nenápadně přivlastnil takovou zvláštní ampulku, kterou prodavač vydával za barvivo na šaty. Veškeré své šatstvo se ti tak podařilo přeměnit na krásnou temně zelenou barvu a je velice nepravděpodobné, že by tě někdo ze stráží, kteří byli u brány, identifikoval (2 h času). Pak jsi se jako vyměněný dostal na náměstí (799).

846. Asi dvě hodiny jsi sledoval straky v čarodějné univerzitě. Nejspíš jde o nějaké učně, kteří si zde akorát přivydělávají kradením. Sledoval jsi je až do sklepení, ve kterém by se leckdo ztratil. Hoď si na 44% pravděpodobnost úspěchu, zda se ti podařilo je neztratit. Hobit, trpaslík a skřet mají +3% za každou dosaženou úroveň.

a) Ztratil jsem je (995)
b) Neztratil jsem je (908)

847. Jak jsi nesl krabici, vyběhl z jednoho obchodu její majitel a začal hašteřit na celou ulici, trochu ses lekl a krabici upustil, byla opravdu hodně těžká, ruplo jí dno, a tak ses dal raději na útěk. (1h,799)

848. Celou dobu jsi čekal, až se rodina z jednoho domu odebere pryč. Pak jsi do domu proskočil oknem, jenže zde zůstala ještě jedna žena s dvěma dětmi, tamto byla nejspíš jen návštěva, žena zavýskala a vylekala se, děti začaly brečet.

a) Uklidním je a řeknu jim, že se jen potřebuju dostat do vězení (801)
b) Svážu je (843)
c) Zabiju je (875)
d) Nebudu si jich všímat (863)
e) Pustím je (860)

849. Hoď si na pravděpodobnost úspěchu, zda si tě všimne. Úspěch je pod 49%, člověk, barbar a temný elf mají +3% za každou úroveň, které dosáhli a to především díky jejich nenápadnosti v tomto kraji. Pokus o sledování ti zabral tak jako tak dvě hodinky.

a) Povedlo se, nevšiml si mě (922)
b) Všiml si mě (866)

850. Potichu ses vydal chodbou a ani ne po dvaceti metrech byly dost ztrouchnivělé otevřené a nejspíš i zaseknuté dveře. Byl slyšet hlasitý lomoz bachařů, nejspíš hráli karty o nějakou dívku z okolí. Protáhnout se kolem nich bude nemožné. Pokud jsi přišel o své věci, tak je také nikde nevidíš.

a) Vběhnu na ně a zaútočím na ně (881)
b) Zkusím vymyslet nějakou léčku (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

851. Hoď si na pravděpodobnost úspěchu 62%, hobit a člověk mají o 5% víc.

a) Získal jsem jeho důvěru (970)
b) Nepodařilo se (879)

852. Kouzelníci asi ještě půl hodiny trénovali a pak se vydali směrem k universitě. Vypadli celkem vyčerpaně, nejspíš je tento trénink stojí dost energie.

a) Pokusím se je zabít a převlíknout se za ně (Doporučení pro přesvědčení ZZ) (Máš iniciativu, 998)
b) Budu je sledovat (2h,893)
c) Pokusím se s nimi promluvit (981)

853. Prohledával jsi domek, jak nejlépe jsi dokázal. Asi v půlce tvého neúspěšného hledání (po třech hodinách) se stalo něco zvláštního.

a) Před tím, než jsem hledal, jsem za dveřmi nastražil past (814)
b) Nenastražil jsem past (906)
c) Pokud už ses jednou táty od rodiny zbavil, pokračuj bodem (867)

854. Vyčkal jsi, až si čaroděj odvypráví svojí pohádku. Pak tě zavedl prapodivným systémem cest až ke staršímu chlapíkovi. „Nějaký komorný" představil se. Vzal si tě stranou a do konce dne tě ubytoval do útulného pokojíku plného knížek o magii. Konec dne. K ránu tě probudil komorný hned po svítání, řekl ti, ať se rychle ustrojíš, že tě čeká velký den. Komornému jsi vysvětlil, že nejprve chceš mluvit s nějakou zodpovědnou osobou za chod zařízení. Komorný tě pochopil a odešel.

a) Počkám na toho člověka za rohem a napadnu ho hned po příchodu (954)
b) Budu na něj čekat a zkusím s ním rozumně promluvit (942)
c) Nechám se naverbovat (977)
d) Pokusím se utéct (886)

855. Blížil ses k jednomu čaroději, který byl zrovna zabrán do nějakého kouzla. Hned jak tě viděl, začal říkat nějaké zaříkadlo, nejspíš na tvoje spoutání. Hoď si na pravděpodobnost úspěchu mentální obrany, úroveň krát 10 je tvoje hranice.

a) Ubránil ses (944)
b) Nepodařilo se (923)

856. Hoď i na pravděpodobnost sledování, není totiž jisté, zda si tě nevšimli, jdete skoro hodinku a v tomhle městě jsi přeci jen nápadnější než kde jinde. Hranice je 58%, člověk (obyčejnost), hobit (zlodějství) a temný elf (lstivost) mají +5%.

a) Úspěch (723)
b) Neúspěch (716)

857. Je to stejný obchod jako většina obchodů ve městě. Stojí ve starším oprýskaném domě z hliněných cihel prokládaných slámou. Zvenku ne dřevěná cedule s nápisem „zboží" a před obchodem na koši je vystaveno ukázkové zboží. Do obchodu za celou hodinu tvého pozorování nikdo nevešel, ani nevyšel. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

858. Chvíli ještě otravoval i, ale když jsi bouchl pěstí do stolu, ihned se uklidnili a vypadli od stolu. Ten jeden se také trochu vylekal a nejspíš by udělal všechno, co by ti na očích viděl. Tak jsi na něj zkusil trochu zatlačit. Bohužel se tě spíš lekl a vzal nohy na ramena, nejspíš nic neví. V rohu místnosti seděli dva elfové a vůbec nic neříkali. Jen popíjeli nějaký mok a pozorovali okolí, nikoho nijak výjimečně.

a) Zkusím jít k nim a zeptat se, jestli si nemůžu přisednout (882)
b) Dám si další pivo a budu ještě chvíli pozorovat (5 měděných, 1h, 980)
c) Jdu na náměstí, tohle nemá smysl (799)

859. Chvíli jsi pozoroval, již na tebe nikdo nedotíral, nejhorší pro všechny vtírače je totální nezájem. V rohu místnosti seděli dva elfové a vůbec nic neříkali. Jen popíjeli nějaký mok a pozorovali okolí, nikoho nijak výjimečně.

a) Zkusím jít k nim a zeptat se, jestli si nemůžu přisednout (882)
b) Dám si další pivo a budu ještě chvíli pozorovat (5 měděných, 1h, 980)
c) Jdu na náměstí, tohle nemá smysl (799)

860. Dalo by se o tobě říct, že tímto činem se z tebe stal jiný člověk. V Dračím doupěti se vyskytuje pravidlo o přesvědčení. Přesvědčení se vyskytují od zákonného zla, přes zmatené zlo, neutrální, zmatené dobrou až zákonné dobro, které prakticky člověku nedovolí zabít člověka, pokud není přímo v ohrožení života. Začínal jsi na neutrálu a tento čin tě poznamenal zlepšením stupně o jeden stupeň směrem k dobru. Znamená to pro tebe to, že si to zapíšeš do deníku a měl bys podle toho jednat v následujících částech příběhu.

Pustils je a děti přestali řvát, matka je vzala za ruku a odešli. Zakryl jsi stopy po vniknutí do domu, co dál?

a) Zkusím najít nějaký tajný vchod do vězení (3h,853)
b) Začnu kopat na místě, pod kterým si myslím, že by mohla být kobka (8h,795)
c) Budu naslouchat u podlahy a stěn, abych dokázal určit síť chodeb pod a vedle objektu (877)
d) Prohledám dům (3h,884)
e) Pokusím se nalíčit past za dveřmi, když by někdo přišel (911)

861. No jo skromnej trpaslík, půjdeš pořád rovně a pak doprava a dojdeš k aréně, hodně štěstí draku. Odešel jsi úplně v poklidu a došel až na náměstí, co dál? (799)

862. Našel jsi jiného mrzáka, ten ihned utekl. Ale nakonec se ti podařilo s jedním promluvit. Dost smrděl a koktal. Vytáhl si z něj však, že na ohyzdu musíš pomalu, když s ním někdo chce mluvit, musí se k němu připlížit, jinak vždycky uteče, protože trpí velikou paranoiou. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

863. Porozhlížel ses po bytě, zatímco žena někde vzala nůž a bodla tě za 1x6k životů. Okamžitě jsi jí přemohl, co teď s nimi? (získáváš kuchyňský nůž (úč 1,oz 1)a 33 zk.)

a) Svážu je (843)
b) Zabiju je (875)
c) Pustím je (860)

864. Na dvorek se nedá dostat jen tak.

a) Nejprve si zkusím sehnat lano (883)
b) Mám lano (724)
c) Zkusím vyskočit na nějaký sud a z něj vylezu na střechu (830)
d) Zkusím obejít blok a dostat se na dvorek z jiné strany (740)
e) Seženu nějaký žebřík a po něm vylezu nenápadně na střechu (717)

865. To nebyl nejlepší nápad, otevřel jsi dveře a za nimi byla past, nějaká těžká železná věc tě praštil do hlavy a omdlel jsi, pokračuj bodem 738.

866. Proplétali jste se různými místy, chvíli si měl pocit, že si tě všiml, a tak jsi zvolil raději pomalejší strategii a netlačils moc na pilu. Pak sledovnaný zašel do jednoho domu. Nenápadně ses vydal za ním, zkoumal jsi, co je to za dům. Byl zcela prázdný, žádný nábytek ani vybavení, nejspíš sloužil jako místo k úniku, podezřelý jakoby se z něj vypařil. Co podnikneš?

a) Jdu na náměstí města, ve kterém zrovna jsem
b) Dům prohledám (706,3h)

867. Doprohledal jsi byt (2h) a žádnou chodbu jsi nenašel, co dál? (843)

868. Rozsekal jsi zlodějíčky na malé kousky. (731 zk.) První z nich měl krátký meč a kožené brnění, druhý z nich měl letní oblečení a dvě dýky. Jedno z oblečení si můžeš nechat, na zbytek si netroufáš trávit čas u dvou mrtvol v místech, kde oficiálně nejsi. U zkušenějšího z nich si nalezl kámen, který tě ochrání před očarováními v čarodějné škole. Zvol si další možnost v bodě 919.

869. Zrovna jsi v davu vytahával námořníkovi měšec s mincemi, když tě chytil za ruku, kousek tě poodtáhl a praštil tě kormidlem, zavrávoral jsi a on ti sebral zbraň, kterou jsi držel v druhé ruce. Měl sílu, to se mu musí nechat. Rána kormidlem tě tak oblbnula, že jsi nestihl jakkoliv zareagovat a než jsi stihl cokoliv jiného, tak ti zmizel. Vrať se na náměstí města, ve kterém jsi.

870. Vstoupil jsi do aleje, projel tebou najednou krásný pocit klidného místa, podíval ses do slunce a jako by se ani nic nemohlo stát. Každý strom měl nějakou zvláštnost, kromě odlišnosti stromů, různého vzrůstu, jinak kroucených větví a barvy listů byly stromy také neobyčejně voňavé. Utrhl sis jedno červené kolečko, jehož jméno jsi neznal. Hoď si na pravděpodobnost obezřetnosti, hranice úspěchu je 41%, +2% za každou dosaženou úroveň.

a) Jsem obezřetný (901)
b) Ničeho jsem si nevšiml (720)

871. Knihovník ti poděkoval a už schoval dvě zlatky do kapsy. Pokud ses před tím nedíval, zda tě někdo sleduje, pokračuj bodem 885. Víš, že stráže jsou přímo za tebou, a tak ses dal hned na útěk uličkami knihovny, když už tě skoro měli, tak jsi v rychlosti narazil do regálu před nimi a shodil na ně celý jeho obsah. Zatímco se topili v cizojazyčném a pro ně naprosto zbytečném tratolišti papírů, ty ses dal na útěk, cestou jsi stihl ještě kopnout do hajzla knihovníka, aby si tě pamatoval. Skoro hodinku ses motal městem a pak jsi dorazil na náměstí 799.

872. Doprohledal jsi byt (2h) a žádnou cennost nenašel, kromě kuchyňského nože s úč 1, oz 0, co dál? (843)

873. Pozoroval jsi dvorek a v tom ven vyšla stráž, porozhlédla se, ale na štěstí tě neviděla. Okny ven nikdo moc nekouká, v tento čas jsou nejspíše všichni v práci. Ještě chvíli jsi čekal a stráž chodí ven každou půl hodinku. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel, všechny další akce jakobys dělal po kontrole dvorku strážnými.

874. Jak ti ohyzda řekl, cesta k vyjednávání s čaroději je kniha kouzel ukrytá kdesi ve škole. Je potřeba jí získat a donést čarodějovi do hor, který ti již pomůže.

a) Vím, jak obejít očarování a mohu se pohybovat po městě, jak chci (962)
b) Nic podobného jsem nezkoumal (927)

875. Dalo by se o tobě říct, že tímto činem se z tebe stal jiný člověk. V Dračím doupěti se vyskytuje pravidlo o přesvědčení. Přesvědčení se vyskytují od zákonného zla, přes zmatené zlo, neutrální, zmatené dobrou až zákonné dobro, které prakticky člověku nedovolí zabít člověka, pokud není přímo v ohrožení života. Začínal jsi na neutrálu a tento čin tě poznamenal zhoršením stupně o jeden stupeň směrem ke zlu. Znamená to pro tebe to, že si to zapíšeš do deníku a měl bys podle toho jednat v následujících částech příběhu.

Bez problému jsi je rozsekal, získáváš 50 zkušeností.
Co dál, bod 843?

876. Začal jsi hledat v místě, kde se zlodějíčci krčili. Asi po hodince hledání jsi pod jednou uvolněnou dlaždicí našel kámen, který používali proti očarováním ve městě (61 zk.). Zvol si další možnost v bodě 919.


877. Naslouchal jsi u stěn, zde jsi nic neslyšel a pak na různých místech podlahy. V jednom místě jsi měl štěstí, byly zde slyšet hlasy odněkud zespoda, nejspíš procházející stráže. (41 zk.). Pokračuj bodem 843.

878. Šika tě trefila do zad a ubrala ti dva životy, nic nejhoršího. Bohužel však byla otrávená, nebo v něčem namočená, tlouštíka jsi přitlačil k zemi a při pokusu o výslech se ti začal motat jazyk a zalilo tě příjemné teplo. Omdlel jsi a ten zmetek na tebe nejspíš zavolal stráž. Pokračuj bodem 738.

879. Nene, dědula ti nevěří ani slovo, zabouchl dveře, ještě než jsi stihl protestovat. Teď běž na náměstí, zkusit si nechat knihu přeložit, můžeš zase zítra. (799)

880. Tvoje zkušená ruka se v davu přiblížila k námořníkovi a nenápadně mu sáhla pod kabát a nahmatala měšec. Dále ses pak odklidil na náměstí města, ve kterém jsi, aby tě ještě nepronásledoval, což by mohlo být nepříjemné. V měšci je 12 zlatých, dva stříbrné a 35 měděných. Příště až se budeš pokoušet někoho okrást, tak získáváš +5%, protože, už jsi v tom zkušenější, uveď si to do deníku.

881. Rozeběhl ses na ně, ale bohužel zde měli nějaký obranný mechanismus proti útěku vězňů a první co se stalo, bylo, že sklapla nějaká páka a praštilo tě něco velkého kamenného do hlavy. Omdlel jsi a pokračuj bodem 738.

882. Přešel jsi lokál a sedl si ke dvěma elfům. Slušně jsi pozdravil a zeptal se, jestli si můžeš přisednout. Oni se na tebe podívali, jakoby to bylo normální a řekli ti, že pouze pokud s nimi budeš hrát jejich hru. Jeden ti ukázal zpod kabátu tři láhve čehosi zeleného a nejspíš i bylinkového. Jakmile někdo v lokále řekne hlasitěji do hajzlu, tak musíš pít. Během té doby se nemluví, vyhraje ten, kdo vydrží nejdéle.

a) Tak tohle hrát nechci, jdu pryč (799, 1h)
b) Zahraju si s nimi (961)

883. Pokud máš peníze, nebyl pro tebe za hodinku nakoupit v provaznictví lano bez problému dle potřeby. Pokud peníze nemáš, máš dvě možnosti:

a) Lano si odpracuji, stačí mi deset metrů (909)
b) Lano se pokusím ukrást (730)

884. Prohledával jsi domek, jak nejlépe jsi dokázal. Asi v půlce tvého neúspěšného hledání (po třech hodinách) se stalo něco zvláštního.

a) Před tím, než jsem hledal, jsem za dveřmi nastražil past (814)
b) Nenastražil jsem past (906)
c) Pokud už ses jednou táty od rodiny zbavil, pokračuj bodem (872)


885. Tenhle čipera je nejspíš placený i entem. Hned jakmile ses otočil, stáli za tebou stráže. Jeden z nich tě udeřil tupou stranou zbraně tak, že jsi omdlel, pokračuj 738.

886. Z univerzity jsi cestu už jednou našel, když ses vracel pro zbraně. Teď to bylo o trochu těžší, ale přesto ses dostal ven. Bohužel jsi však cestou vstoupil do jednoho ze začarovaných míst a měl pocit, jakoby to z tebe vysálo všechny myšlenky. Tak nějak jsi nabyl pocitu, že jsi prozrazen, a tak se raději vydal zpátky do lanového městečka, tohle už nechceš znovu pokoušet, protože každý další pokus by znamenal riziko smrti. (3h, b 704)

887. Začal jsi místo prohledávat, ale zapomněl jsi, co jsi před tím udělal a že se téměř jistě nacházíš na místě, kde bys byl nerad, aby tě kdokoliv našel. Asi hodinku jsi prohledával místo, když jsi uslyšel kroky. Nejspíš nějací čarodějové, kteří něco hledali (možná že právě tebe). Začal ses stahovat kamsi chodbou, aby tě neviděli. Možností nebylo mnoho, a tak ses musel dát do sklepení. Klesal jsi zatím nesledován do nitra sklepení po hliněných schodech, které již delší dobu nikdo nepoužíval. Semtam se ti u nohou objevila pavučinka, ale nebyl důvod se toho bát. Byls velice opatrný.

a) Mám kámen proti očarováním (788)
b) Nemám kámen (957)

888. Skrz okénko vidíš, že v domě je matka s dvěma dětmi, zrovna si hrajou. Dveře jsou zavřené na petlici, nejspíš strach z nezvaných hostů. Dalo by si asi s trochou štěstí proskočit oknem a překvapit je.

a) Zkusím proskočit oknem (779)
b) Zaklepu a pokusím se přes dveře získat jejich důvěru (812)
c) Zaklepu, nebudu odpovídat, počkám, až otevřou a vniknu dovnitř (917)

889. Jeden se podíval na druhého a začali spolu telepaticky mluvit. Bylo to něco ve stylu, když mluví Francouz s Britem a ani jeden nepřestane mluvit svým rodným jazykem. Po asi minutě neskonale neuvěřitelně hloupé telepatie, kdy ten jeden se snažil naznačit něco tomu druhému a ten koukal jako tele na nová vrata, padl konečně výsledek. Vysílající telepatii se na tebe podíval a druhý z nich tě praštil mečem po hlavě. Nejspíš to nebyla správná odpověď. Omdlel jsi, pokračuj bodem 738

890. Donesl jsi krabici až pod dům, vylezls po ní nahoru na střechu a opatrně přelezl na dvorek. (201 zk.). Pokračuj bodem 930.

891. Za každou zbraň si hoď na pravděpodobnost, že jí někdo nenašel. Vyzvednout si je můžeš kdykoliv během dobrodružství za hodinku času, musíš však být pochopitelně v kraji Oriel Jint. Pravděpodobnost nálezu je 30%, pokud hodíš méně, někdo zbraň našel a ty o ní přicházíš. Pak pokračuj bodem 807.

892. Hoď si na pravděpodobnost 69%, že tě někdo přistihne při kradení. Hobit (zloděj) a člověk (nenápadnost) mají o 5% víc.

a) Povedlo se (750)
b) Nepovedlo se (935)

893. Hoď si na pravděpodobnost sledování 78%, což je vysoká hranice díky tomu, že jsou vyčerpaní a bažiny jsou velice nepřehledné. Elf a hobit mají ještě k tomu 5%.

a) Nevšimli si mě (726)
b) Všimli si mě (Budeš s nimi muset bojovat, 998)

894. Bohužel nemáš nic, čím by sis v této tmě pomohl. Takže v boji ztrácíš automaticky iniciativu a jsi dost neopatrný. Pokračuj bodem 1150.

895. Ještě že tak, na pravidelnou obchůzku šel po chvíli strážný zrovna ve chvíli, kdy jsi objevil okénko do jedné z cel. Proskočil jsi dovnitř. Hoď si na pravděpodobnost 32%, zda sis ublížil. Hobit, skřet a trpaslík mají díky své velikosti +18%. V případě, žes neuspěl, ztrácíš dva životy. V této cele ležely čirou náhodu všechny tvoje věci, kromě peněz, ty má nejspíš někdo ve svém měšci. Otevřel jsi celu a vyšel potichu ven. Oknem se vrátit nemůžeš, stráže jistě prohledávají dvorek.

Jsi uprostřed chodby s celami, za některými jsou vězni, jiné jsou prázdné. Cely jsou malé prázdné místnůstky, které jsou od chodby odděleny pomocí železné mříže. Vězni, kteří zde leží, dostali nejspíš pořádný výprask, většina z nich dostala takový výprask, že by je nejspíš jejich vlastní máma nepoznala. Chodba má dvě strany, jedna vede kamsi hloubš, nejspíš k dalším celám a jedna vede nahoru, odkud vane i lepší vzduch, pokud se v této hnilobné atmosféře dá něco takového rozeznat. Jelikož tvůj nos je schopen rozeznat pouze zvratky, výkaly, zatuchlinu a tlející maso krys, což jistě zaručuje přenos minimálně 30 chorob, jejichž jméno ti vůbec nic neříká.

a) Zkusím se vydávat za jednoho z vězňů v jedné z prázdných cel a nechám jí pootevřenou a zkusím překvapit stráž (916)
b) Vydám se potichu hlouběji do celního komplexu (841)
c) Půjdu potichu směrem k východu (850)

896. Do dvou velikých vaků jsi zamotal všechny nebezpečné zbraně a vydal ses do knihovny. Pokračuj bodem 807.

897. Začal jsi hledat v chodbě centimetr po centimetru, sáh po sáhu od konce až po začátek. Někteří vězni na tebe vyjeveně hleděli. Asi po dvou hodinách marného hledání k tobě blížila stráž, asi čas jídla či co. Útěk byl vyloučený, rozzuřeně ses rozeběhl, což ti přidává dva k úč a pokusil ses stráž napadnout. Strážný měl opravdu takový dvoukolák s jídlem (takovou šlichtou pro prasata) a vodou. Naskočil jsi na něj a tíms ho srazil k zemi. Máš dvojnásobnou iniciativu. Výhoda je, že jste stále tak hluboko, že váš souboj zde nikdo neuslyší. Jak jsi ho přeskočil, máš i možnost útěku. Má 15 životů, první dvě kolo oč 3, další kola 5 a úč 7 s širokým mečem.

a) Vyhrál jsem (804)
b) Prohrál jsem (912)
c) Utekl jsem (818)

898. Bohužel ti mrzák neuvěřil a hrozně se vylekal, že ho chceš okrást, vyskočil z okna a začal utíkat někam po střeše, to způsobilo rozruch v celé ubytovně a jako obranný mechanismus se všichni tak nějak dali do pohybu, že než ses k němu dostal, tak už byl dávno pryč (Pokračuj bodem 734)

899. Docela dobrá volba. Holčina hned poznala, že tobě nepůjde o uspokojení tělesných potřeba a tak začala čekat, co z tebe vypadne. Nejspíš o entovi něco ví. Hrubou sílu použít nemůžeš, protože bv tě dala vyhodit, a tak jsi jí nabídl trochu jídla (jídlo na den) a začal jí u toho přesvědčovat (2h). Hranice úspěchu je 28%.

a) Přesvědčil jsi jí (840)
b) Nepřesvědčil jsem jí (Pokud bys to chtěl zkusit znovu, musíš dát tři zlatky a celý 2 hodinový proces se opakuje, zkoušet to můžeš, kolikrát chceš, pravděpodobnost při dalších pokusech se zvyšuje vždy o 4 %, pokud už to zkoušet nechceš vyrazil jsi na náměstí (799))


900. V době Vašeho litého boje přiběhly další strážní a co víc i jejich psi, kteří byli vážně podivní. V podstatě to byli oni, kdo tě donutil přestat bojovat. Vypadali jako dřevěné hračky pro nejbohatší rozmazlené děti, ale nějakým způsobem byli oživlí. Místo ocásku měli vrbovou větvičku, nožičky byly 4 klacky, které byly dole perfektně uhlazené tak, aby „psa" držely v rovnováze, místo očí měl malé vrbové lístky a pusy byla ze dvou trnitých rozvětvených klacků, které kdyby se do tebe zahryzly, tak bys měl co dělat, aby ti zcela nerozsápaly ruku. Když je spatřil, přestal bojovat a jeden ze strážných tě bacil tupou stranou zbraně, zamotala se ti hlava a omdlel jsi. Pokračuj bodem 738.

901. 52 zk. a když budeš příště házet na obezřetnost, nebo na to, zda jsi něco zpozoroval, můžeš si připočíst 3%. Uveď si to do deníku pod názvem obezřetnost. Jak jsi utrhl ovoce, všiml sis, že tě pozorují dva strážní. Nejspíš není něco takového povolené, a tak jsi neriskoval a společně s davem ses vytratil do postranních uliček. Získal jsi ovoce, které ti při snědení doplní 1x6k životů.

902. Ten bídák si na tebe zavolal stráže, zřejmě odhalil tvé úmysly, nebo zde byla kniha pouze nastrčena. Než sis všechno srovnal v hlavě, praštil tě jeden ze strážných tupou stranou zbraně do hlavy až jsi omdlel, pokračuj bodem 738.

903. Rozeběhl ses proti dveřím věznice právě ve chvíli, kdy šli bachaři ze služby domů. Otevřeli dveře a tys do nich vrazil. Zdvořile ses jim omluvil a hrál jsi opilce, aby tě nechali být, byli tři a měli docela slušnou výbavu, nemělo cenu bojovat a navíc by dostali rychle podporu dalších. Podívali se na sebe, zatáhli tě dovnitř a pak do tebe kopali, ubrali ti polovinu životů a pak tě vykopli masivními dveřmi ven. (816)

904. Tak tohle nebyl nejlepší nápad. Jsou to štmagasti, jak se patří. Tyhle pány byss v klidu zmlátil, ale ožrat je je naprosto nemožné. Po desátém pivu jsi raději dělal, že jdeš na záchod a utekl jsi. (799, 4h a 1 zl.). Po celý zbytek dne máš úč a oč o dva menší, protože jsi zmaštěnej jak tágo. Do hospody běž získávat informace nejdřív zítra.

905. Překvapil jsi je, máš iniciativu a útok nejprve na každého z nich (počítáno jako jedno kolo, pak útočí oni, pak ty). První z nich má úč 8, oč 4, 10 životů, druhý z nich má úč 9, oč 9, 25 životů. Útočí jen tak, aby tě omráčili, ty se musíš pokusit o to samé, protože pokud souboj bude trvat déle než tři tvoje tahy, přivoláš další stráže.

a) Omráčili tě (738)
b) Omráčil jsi je do tří kol (845)
c) Utekl jsem (933)
d) Útočil jsem už třikrát a nestihl jsem omráčit ani já je, ani oni mě (900)


906. Dveře z fleku vyrazil otec od rodiny, docela mohutný sedlák s vidlemi. Překvapil tě na zemi. Zpozoroval situaci, sice jsi stihnul tasit, ale on má stejně iniciativu. Pokud máš zbraně délky 1 (ceník zbraní), nebo bojuješ rukama, pak je tvoje obrana i útok o jedna menší, protože dostat se k němu přes vidle na takhle malém prostoru je velice obtížné. Jeho obrana je 3 a útok 6, má sedm životů. Útěk je prakticky vyloučený.

a) Vyhrál jsem (752)
b) Prohrál jsem a před tím jsem ženu neznásilnil ani nezabil (944)
c) Prohrál jsem a před tím jsem stihl znásilnit ženu, nebo jsem jí zabil (20)

907. Získáváš 31 zkušeností. První očarování tě minulo. Pokračuj bodem 997.

908. Získáváš 71 zk. Při dalším sledování si můžeš připočíst k hodu 1%, uveď si do deníku sledování +1%. Pozoroval jsi je, jak koukají okolo, jestli je někdo nešpehuje. Byl jsi připravený, přikrčen ve stínu a zahalen do starého závěsu, který zde nejspíš sloužil jako zábrana proti průvanu. Zlodějíčci se přikrčili ve stínu a odešli.

a) Chvíli počkám a prohledám místo, kde se přikrčili (876)
b) Bude je sledovat, kam půjdou dál (985)
c) Budu chvíli naslouchat (1h,766)

909. Za lano chtěl provazník, abys u něj 4 hodiny uklízel, ochotně jsi souhlasil, pokračuj bodem (724)


910. Položil svou zkušenou ruku na hrbolatou bránu a ta se nyní rozevřela, zcela bez násilí. Za ní byly obrovské schody to temných hlubin Mithrilových hor. Zatuchlý smrad se vinul zevnitř, nejspíš mrtvá zvířata a zkažená voda zde nadělaly paseku, o které se ti ani ve snu nezdálo. Pokud máš pochodeň nebo lucernu, nebo jakýkoliv jiný zdroj světla jsi v bojích ve výhodě, máš vždy iniciativu, v případě, že jdeš po tmě, nejsou tvé oči přivyklé tmě, jako oči tvého nepřítele tudíž má iniciativu vždy nepřítel. Dolů do hlubin vedly úzké schody, které byly místy slušně zaprášené, jinde zase pokapané krápníkovou vodou. Jeskynní chodba byla stejná jako jiné, až na to, že dle tvého názoru vedla nepředstavitelně hluboko. Asi po dvou hodinách cesty jsi došel na její dno. Otevírala se zde ohromná slůj, která byla držena pomocí stalagnátů. Byl zde již lepší vzduch než nahoře v úzké chodbě, akorát jsi měl zvláštní pocit, tvým tělem projížděla zvláštní energie. Dalo by se to přirovnat k otevírání faraonovy hrobky, ve které určitě leží mumie, nikdy si člověk nemůže být jistý, zda neožije a přesně tak na tebe působilo tohle místo, mělo ve svém nitru svůj zvláštní život.

Najednou se zpoza sloupu vynořilo něco, co bys raději neviděl. Šedě oděná postava levitovala směrem k tobě, v ruce měla meč, po jehož krajích krásně zářila modrá barva. Problém byl v tom, že byla celá průhledná, byl to duch. Boj proti duchům se vyučuje u mistra až na desáté úrovni, pokud máš úroveň menší, nezbývá než útěk (157,6h - Mithrilové hory)), pokud jsi na desáté a vyšší, pokračuj bodem 1100.

 

911. Zakryl jsi okno, tak aby nebylo vidět dovnitř. Trochu jsi nadzvihl petlici tak, aby pokud se někdo pokusí dveře otevřít, je neotevřel a pokud se je někdo pokusí vyrazit, tak uspěl až příliš snadno. Dveře by totiž trvalému tlaku jednoho muže po chvíli stejně polevily. Za dveře jsi umístil různé kusy nábytku, které pokud někdo prorazí dveře, tak na něj spadnou. Do vrchního lavoru jsi umístil několik kamenů, které jsi v domě našel. Pokud toto neomráčí příchozího, pak bude jistě v pozici, ve které pro tebe nebude problém buď utéct, nebo ho zajmout. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

912. Poslední cos viděl, byl záblesk skřetovi meče, do tvojí hlavy, na štěstí to nebylo ostrou stranou, takže tě bolí hlava, jakobys dostal kladivem. Omdlel jsi, zbyl ti jeden život. Pokračuj bodem 738.

913. Mezi řečí sis vzpomněl, že ti ohyzda řekl, že cesta ke knize, kterou potřebuješ je hodně trnitá. Napadlo tě, že pokud bys zabil tohohle čaroděje, mohl by nastat zmatek, ve kterém by ses mohl pokusit využít překvapení a ke knize se dostat.

a) Překvapím ho a zaútočím na něj (955)
b) Raději počkám (854)

914. Sedl sis mezi partu štamgastů (928).

915. Jsi zástupce rasy, která velice rychle přivyká tmě a velice dobře se v ní orientuje, automaticky získáváš iniciativu při boji a pokud budeš házet na pravděpodobnost postřehu/pozorování získáváš k hodu automaticky +18%. Pokud máš i světlo, přečti si bod 973, bonusy se sčítají. Pokračuj bodem 1150.

916. První nezamčenou celu jsi našel asi po půl hodině cesty směrem do hlouby celního komplexu. Schoval ses dovnitř, trochu ses umazal od bláta a čekal jsi na stráž, ta jela okolo asi po dvou hodinách čekání s dvoukolákem s jídlem (takovou šlichtou pro prasata) a vodou. Naskočil jsi na něj a tíms ho srazil k zemi. Máš dvojnásobnou iniciativu. Výhoda je, že jste stále tak hluboko, že váš souboj zde nikdo neuslyší. Jak jsi ho přeskočil, máš i možnost útěku. Má 15 životů, první dvě kolo oč 3, další kola 5 a úč 7 s širokým mečem.

a) Vyhrál jsem (804)
b) Prohrál jsem (912)
c) Utekl jsem (818)

917. Zaklepal jsi a nikdo neotevřel, pokračuj bodem 812.

918. Nezapomněl jsi, co jsi před tím udělal a že se téměř jistě nacházíš na místě, kde bys byl nerad, aby tě kdokoliv našel, a tak když už to vypadalo, že tě sto procentně najdou, začal ses plížit směrem od nich. Asi hodinku prohledávali místo, kde jsi byl a pak odešli. Nejspíš nějací čarodějové, kteří něco hledali (možná že právě tebe). Začal ses stahovat kamsi chodbou, aby tě neviděli. Možností nebylo mnoho, a tak ses musel dát do sklepení. Klesal jsi zatím nesledován do nitra sklepení po hliněných schodech, které již delší dobu nikdo nepoužíval. Semtam se ti u nohou objevila pavučinka, ale nebyl důvod se toho bát. Byls velice opatrný.

a) Mám kámen proti očarováním (788)
b) Nemám kámen (957)

919. Zabils čaroděje (316 zk.). Získáváš jeho hůl, která zvyšuje čarodějům sílu modrého blesku. Při každém zakouzlení ubere + jeden život a zlevňuje ho o jeden mag, minimálně však na jeden za jeden blesk.. Její cena je ve městě zhruba 25 zlatých. Atributy má jako kovaná hůl, akorát její obrana je 0. Převlékl ses do jeho kápě a sebral mu maximum věcí - což nebylo nic zajímavého kromě 5 stříbrných. Jeho tělo jsi potopil do bažiny a vydal ses směrem k univerzitě. Sebevědomě jsi prošel kolem dvou mladých čarodějných učňů, kteří by jistě poznali, že to není ten, co odešel, kdyby nehráli na vrátnici v kostky. Prošel jsi do velikého komplexu, kde se to na každém rohu hemží energií a různými aurami a očarováními, které ovlivňují mysl. Budeš si muset dávat pozor, kam se vydáš, může to být zrádný labyrint, v kterém jen jedna cesta vede dovnitř a žádná ven.

a) Přihlásím se jako nový učeň (748)
b) Mluvil jsem s ohyzdou v lanovém městečku (874)
c) Zkusím se někam schovat a chvíli město pozorovat (959)
d) Zkusím nějak zjistit, kde jsou ta špehující kouzla (989)

920. Tak s tímhle musíš opatrně. Není radno se hned prozradit. Kam půjdeš zjišťovat informace nejdřív?

a) Do hospody (718)
b) Do nevěstince (3 zl.,963)
c) Zkusím nějakou rodinku (769)
d) Navštívím knihovnu (742)

921. Vešel jsi do knihovny jen s povolenými věcmi, nestal ses tak podezřelým, a tak si tě nikdo extra nevšímal. Přišel jsi tam, za velkým dubovým stolem, pečlivě uklizeným seděl starý skřet, s nosem špičatým až skoro přes pusu, zvláštními věcmi hozenými přes nos, mělo to taková dvě kola a nožičky vedoucí kamsi za uši a celý byla oděn do zvláštní tógy, která připomínala kněží. Jak ses tak porozhlížel, tak tě někdo praštil zezadu do hlavy, nejspíš si někdo všiml, že máš nepovolené zbraně. Omdlel jsi a pokračuj bodem 738.


922. (50 zk.) Sledoval jsi námořníka s kormidlem tmavými ulicemi města až k domu, který byl velice malý. Dalo by se říct, že mě pouze vchodové dveře a z obou stran již dvacet centimetrů od nich začínal jiný dům. Bylo to jako průchod kamsi. Chvíli jsi dům pozoroval a chodili do něj i další divní lidé, kteří do této země přímo nepatřili. A tak ses rozhodl jít také, vešel jsi do prazvláštních dveří, zde seděl u stolku chlapík a povídá: „tebe neznám, kam to bude?" Za deset zlatých je tu prý telepat, který tě přenese do jakéhokoliv většího města. Můžeš se nechat buď přenést, anebo jít na náměstí města, ve kterém jsi. Teleport si napiš do deníku a můžeš ho využít, v jakémkoliv městě jsi. Každý přenos stojí 10 zlatých.

Kythie (175)
Oriel Jint (799)
Království barbarů (453)
Země bažin (704)


923. Čaroděj tě svázal nějakým kouzlem. Zavolal si posily a začali tě mlátit. (745)

924. Zvláštní oblak světla se ti rýsoval už z dálky, bohužel si k němu byl nespoutaně přitahován. Byli to mince různých hodnot, které tu bezcílně levitovaly, nejspíš pozůstatek po některých návštěvnících těchto míst. Létalo zde zhruba 50 zlatých v různých mincích, tvůj váček s penězi neodolal pokušení, otevřel se a veškeré tvé úspory se přidaly k ostatním. Sebrat peníze ze vzduchu nebylo možné, i když ses o to asi hodinku pokoušel, bylo to jako šátrat do vzduchu a chytit mouchu, při prvním doteku okamžitě změnila pohyb. A tak ti nezbývalo, než se vzdát a putovat dále do hlubin po těchto prokletých schodech. Přecij en je to lepší, než se vydat na milost čarodějům. Pokračuj bodem 937.

925. Jako rasa, která má blízko k cennostem víš, že hůl se dá vydražit ve větším městě i za dvojnásobnou hodnotu. Pokračuj bodem 994.

926. Asi hodinku jsi naslouchal. Slyšel jsi šelest různé havěti, nejspíš se zde žije podle prastarých zákonů „silnější přežije" Neslyšel jsi nic jako kroky čarodějů nebo jiné zvuky, které by měly naznačovat pohyb nepřátel. Zprava je slyšet kapání vody, zleva vůbec nic. Z prostředka se občas ozve zavýskání, jako by tam někdo chytil myš a vymáčkl z ní život. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

927. Procházel jsi městem směrem k univerzitě a potkal jsi čaroděje v zeleném plášti. Podíval se na tebe jako asi všichni kouzelníci v této osadě. Byl to dlouhý pohled z hlubin duše, který ti říká: „vím o tobě všechno". Ale přeci jen už jsi zkušený matador, a tak víš, že to může být jen trik. Povídá: „To jsi ty ten, nový učeň?" Nevěděl jsi, co dělat, zdálo se, že to na tebe zkouší, a tak jsi řekl, že ano. Pověděl ti, ať si na chvíli vlezeš do támhletoho domu a ukázal a na prostě vypadající domek, o který by si skoro zakopl, kdyby ti ho neukázal, jak byl nenápadný. Je to prý náborový dům. A tak jsi udělal, jak ti řekl, bojovat s tímhle cápkem je lepší si nechat na jednu z posledních možností. Došel jsi do domu a asi hodinu minut čekal (977).

928. Chvíli do tebe něco hustili a pak dali pokoj, nejspíš jen nějací otrapové. Dále jsi pozoroval, co kde jak a kdo, nejvíce tě zaujali dva elfové sedící v rohu místnosti a vůbec nic neříkali. Jen popíjeli nějaký mok a pozorovali okolí, nikoho nijak výjimečně.

a) Zkusím jít k nim a zeptat se, jestli si nemůžu přisednout (882)
b) Dám si další pivo a budu ještě chvíli pozorovat (5 měděných, 1h, 980)
c) Jdu na náměstí, tohle nemá smysl (799)

929. Hoď si na obezřetnost, pravděpodobnost úspěchu je 68%, plus 3% za každou dosaženou úroveň.

a) Povedlo se (705)
b) Nepovedlo se (Ničeho sis nevšiml a vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel, znovu to již zkoušet nemůžeš)

930. Jsi na dvorku mezi asi šesti domy. Je zde zaparkovaný dvoukolák a skoro všechny domy až na vězení sem mají okna, docela štěstí, že tě nikdo neviděl. Nikdo zde není, ihned ses krčil a schoval za otep slámy a vyhlížíš. Je zde také dost haraburdí a různých nepoužívaných věcí, každý dům sem má vchod a pobíhají tu také něčí dvě slepice, které mají v jednom domě kurník.

a) Budu chvíli dvorek pozorovat (873)
b) Před vchod z vězení nastražím past, než budu cokoliv dělat, abych se kryl případně před strážnými, kdyby sem šli (831)
c) Začnu dvorek prohledávat (759)
d) Budu naslouchat (710)
e) Zkusím opatrně vejít do dveří věznice (865)


931. Utíkal jsi bažinami a mokřady co ti jen nohy stačily. Asi po třech hodinách jsi doběhl zcela unaven a nepronásledován. (799)

932. Pokoušel ses ukrást lano, ale dost neomaleně, takže si tě provazník všimnul. Raději ses dal na útěk, aby z toho ještě nebyl větší malér než do teď. (1h,799)

933. Začal jsi utíkat, ale rozeběhlo se za tebou nějaké dřevěné divné stvoření zdánlivě připomínající psa a kouslo tě do nohy, až jsi omdlel. Pokračuj bodem 738

934. Máš iniciativu. Čaroděj každé kolo čaruje modrý blesk za 1-6 k životů do tebe. Má oč 5 a 21 životů.

a) Vyhrál jsem (919)
b) Prohrál jsem (745)
c) Utekl jsem (931)

935. Přistihla tě jedna žena sedláka.

Pokud jsi přesvědčení ZmD nebo ZD, pak jsi nebyl schopen jí usmrtit, a tak jsi utekl, pokračuj bodem 820.

Pokud jsi neutrál, ZmZ nebo ZZ, pak můžeš ženu usmrtit. Pokud se rozhodneš utéct, pokračuj bodem 820, pokud se rozhodneš jí zabít, pokračuj bodem 945.

936. Voda je po půl hodinovém zkoumání celkem obstojná. Až s podivem, že v ní neplavou žádní mrtví hlodavci. Můžeš si doplnit zásoby vody a pokračuj bodem 947.

937. Již se blíží ke dnu jámy lvové, když se ještě jednou musíš utkat s osudem. Hoď si na pravděpodobnost 56%, zda se ti podařilo vyhnout poslednímu očarování. Barbar, skurut a nekromant mají automaticky úspěch, jelikož na jejich rasu očarování neplatí.

a) Podařilo se (1h,788)
b) Nepodařilo se (984)

938. Zloději tě nezabili, protože k tvému štěstí zrovna přibíhala stráž. Lumpové se dali na útěk a ty ses asi na dvacet vteřin cítil zachráněný. Bohužel kouzelníci u tebe viděli ukradené zboží, které zde nechali zloději a tak do tebe kopali tak dlouho, dokud jsi nebyl v bezvědomí. (745)

939. Vyhlédl sis jednoho čaroděje, který se zabýval zrovna nějakými přírodními kouzly. Připlížil ses k němu, co nejblíže a zezadu ho napadl. (934)

940. (25 zk.) Správně se nazahazuješ s takovou cháskou. Chvíli ses rozhlížel a nejzajímavější jsou dva elfové sedící v rohu místnosti, kteří vůbec nic neříkají. Jen popíjejí nějaký mok a pozorují okolí, nikoho nijak výjimečně.

a) Zkusím jít k nim a zeptat se, jestli si nemůžu přisednout (882)
b) Dám si další pivo a budu ještě chvíli pozorovat (5 měděných, 1h, 980)
c) Jdu na náměstí, tohle nemá smysl (799)

941. Jako už dříve jsi procházel městem s nově nabytými informacemi, kolikrát jsi i zkoušel někomu nabídnout nějaký ten peníz, ale bohužel si buď měl smůlu, anebo ti zkrátka nikdo nevěřil. (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

942. V poklidu jsi čekal a zkusit sis připravit řeč, kterou povedeš. Přišel mužík zelené kápi, o tom, že je to čaroděj, jsi nemusel dlouho přemýšlet, poznal jsi to dle jeho hole s kytičkovaným koncem, kolem kterého to je zářilo magickou aurou. Čaroděj byl docela veselý, ani bys neřekl, co od něj můžeš očekávat, a tak jsi ho zdvořile poprosil, zda by sis s ním nemohl promluvit. Přikývl. Vysvětlil jsi mu, že tu nejsi proto, aby ses učil kouzlům, nýbrž proto, abys zkusil vyjednat omezení jejich používání. Změřil si tě pohledem a nic neřekl. Ty jsi také takticky a mlčel, a tak jste na sebe asi deset minut koukali.

Přečti si všechny možnosti, pokud narazíš na věc, která se tě týká, pak již dále nepokračuj ve čtení a rovnou přejdi k bodu za možností. (Pokud by se příběh zacyklil, pokračuj dalším bodem v pořadí, dokud se z toho nevymotáš)

a) Zabil jsi alespoň jednoho čaroděje, aby ses dostal sem (806)
b) Mluvil jsi s ohyzdou v lanovém městečku (946)
c) Nic z toho se doposud nestalo (753)

 

943. Bohužel čaroděj tě prokoukl a než jsi stihl cokoliv udělat, tak tě paralyzoval nějakým kouzlem a pak tě začal mlátit holí. (745)

944. Sedlák byl sice silný, ale se zbraní docela neohrabaný. A tak místo aby tě propíchl, tě vzal druhou stranou vidlí a tys omdlel. Sedlák nejspíš neměl to srdce tě dodělat, takže jsi přežil. Pokračuj bodem 738.

945. Zabil jsi tu krávu, 35 zk. Pak jsi ukradl, co to šlo. Pět stříbrných a kuchyňský nůž žádné hodnoty (úč 1, oz 0) Zabralo ti to hodinku, pokračuj bodem 820.

946. Mezi řečí sis vzpomněl, že ti ohyzda řekl, že cesta ke knize, kterou potřebuješ je hodně trnitá. Napadlo tě, že pokud bys zabil tohohle čaroděje, mohl by nastat zmatek, ve kterém by ses mohl pokusit využít překvapení a ke knize se dostat.

a) Překvapím ho a zaútočím na něj (955)
b) Raději počkám (Zvol další možnost u bodu, ze kterého jsi sem přišel)

947. Šel jsi podél pravé, hrubě tesané stěny. Blížíš se ke kápání vody, sál je opravdu obrovský. Našlapuješ jen opatrně, mohla by zde být i nějaká past a nepřítel na každém kroku. Po cca půl hodince pomalé a obezřetné chůze jsi zaregistroval, že stěna se zakulacuje, celý sál je nejspíš kulatý. Došel jsi ke kanálku, který teče ze středu sálu. Odvádí tam odsud relativně čerstvou vodu.

a) Napiju se, abych zjistil, jestli je to pitné a případně doplním zásoby vody (936)
b) Prozkoumám kanálek, kam teče a jestli v něm něco není (967,1h)
c) Půjdu dál kolem stěny (958)
d) Vrátím se (1150,0,5h)

948. V klidu ses prospal a účinek očarování na tebe tak ztratil vliv (8h), do konce sis doplnil životy, jak jsi zvyklý. Pokračuj bodem 788.

949. Bohužel si tě mrzák všiml a hrozně se vylekal, že ho chceš okrást, vyskočil z okna a začal utíkat někam po střeše, to způsobilo rozruch v celé ubytovně a jako obranný mechanismus se všichni tak nějak dali do pohybu, že než ses k němu dostal, tak už byl dávno pryč (Pokračuj bodem 734)

950. Ze skříně za tebou vyletěla šipka a proletěla jen těsně vedle tvojí hlavy, přeskočil jsi pult a rozzuřeně jsi zatlačil tlusťocha na zem a dal mu pár ran tupou stranou meče. Evidentně se počůral strachy a možná i něco víc. Vysvětlil jsi mu, proč jsi za ním přišel a on začal povídat. Prý ho zde navštěvuje jeden trpaslík, pradávný následník slavného rodu, který prý kdysi enta porazil. Jediná možnost jak enta porazit, je přes sad na náměstí, jenže ten je střežený více než dobře, není prakticky možné ho zničit, ale pokud se to někomu podaří enta opravdu naštve a říká se, že by vyměnil cokoliv jen za plody tohoto svého „dítěte". Avšak aby se ti podařilo něco takového, je zapotřebí odvrátit entovu pozornost. K tomuto účelu by prý dle trpasličích teorií mohla posloužit třeba vzpoura vězňů, která již jednou entovi přidělala takové starosti, že za dopadení všech vězňů dokonce slíbil propuštění princezny, bohužel pro království si však nakonec všechny chytil a zabil sám. Víc se od tlouštíka nedozvíš (799,1h).

951. Získal jsi důvěru toho čipery. (161 zk.) a do deníku si uveď získání důvěry +1%, které si můžeš připočítat, až budeš opět někdy házet na důvěru. Zjistil jsi, že je placený entem za to, aby mu donášel, ale na tebe prý donášet nebude. Nastínil jsi mu, že sháníš nějaké informace o entovi do své knihy, kterou hledáš, prozradil jsi mu, že je mnoho svitků o tom, jak ent vítězil, jak je slavný a skvělý, ale že tomu moc nevěříš, raději bys nějakou literaturu, která popisuje realitu. Poradil ti, že je tu jedna kniha (na jejím přebalu je trpaslík s entem), kterou by ti mohl za dva zlaté prodat, kde by ses mohl dozvědět to, po čem paseš. Pak bys měl jít pryč, protože se tu objevují často strážní. Pokud nemáš peníze, můžeš se sem pro knihu kdykoliv vrátit (799,1h)

952. Zaklepal jsi na dveře a chvíli počkal. Nic. Zaklepal jsi znova a měls pocit, jak když klepeš na nebeskou bránu a máš rohy a smrdíš peklem. Z tohohle nic nebude, 0,5 h a vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

953. Slezl jsi z lanových mostů po žebříku dolů. A vydal ses do bažin po suchých ostrůvcích, které jsi našel. Šel jsi asi dvě hodinky mokřinami a kapradím kamsi, kde jsi očekával přítomnost mágů.

a) Jsem mág nebo nekromant (992)
b) Jsem elf nebo temný elf (725)
c) V případě ostatních ras pokračuj bodem (790)

954. Aniž tě zajímalo, kdo vejde, ihned jsi ho napadl zpoza dveří. Byl to čaroděj oblečený do zeleného pláště s krásnou holí, na jejímž konci byli žluté květy. Útok vůbec nečekal, jelikož zde jen málokdo smí nosit klasické zbraně. Máš dvojnásobnou iniciativu. Čaroděj nebojuje klasicky. V jednom kole kouzlí léčení na sebe, které mu přidá 2x6K životů, ve druhém kole na tebe čaruje zelený blesk, který ti ubere 2x6K životů a takhle to střídá až do své, nebo tvojí smrti. V případě, že bojujete déle než pět kol, došla mu energie a bojuje klasicky holí, kde se počítá jeho úč, které je 7 a oč má 4. Má 28 životů.

a) Vyhrál jsem (803)
b) Prohrál jsem (745)
c) Utekl jsem (772)

955. Útok vůbec nečekal, jelikož zde jen málokdo smí nosit klasické zbraně. Máš dvojnásobnou iniciativu. Čaroděj nebojuje klasicky. V jednom kole kouzlí léčení na sebe, které mu přidá 2x6K životů, ve druhém kole na tebe čaruje zelený blesk, který ti ubere 2x6K životů a takhle to střídá až do své, nebo tvojí smrti. V případě, že bojujete déle než pět kol, došla mu energie a bojuje klasicky holí, kde se počítá jeho úč, které je 7 a oč má 4. Má 28 životů.

a) Vyhrál jsem (803)
b) Prohrál jsem (745)
c) Utekl jsem (772)

956 Rozeběhl ses proti dveřím, které byly pevné jako skála. Odrazil ses od nich a žuchnul na zem. Zapomněl jsi však, co jsi před tím udělal a že se téměř jistě nacházíš na místě, kde bys byl nerad, aby tě kdokoliv našel. Asi dvakrát ses ještě pokusil rozeběhnout proti dveřím, když jsi uslyšel kroky. Nejspíš nějací čarodějové, kteří něco hledali (možná že právě tebe). Začal ses stahovat kamsi chodbou, aby tě neviděli. Možností nebylo mnoho, a tak ses musel dát do sklepení. Klesal jsi zatím nesledován do nitra sklepení po hliněných schodech, které již delší dobu nikdo nepoužíval. Semtam se ti u nohou objevila pavučinka, ale nebyl důvod se toho bát. Byls velice opatrný.

a) Mám kámen proti očarováním (788)
b) Nemám kámen (957)


957. Chodba po schodech dolů je plná nástrah a některé z nich nejsou vidět, jed o jisté druhy energií, které mohou být přiřazeny k místům či věcem, se kterými se můžeš setkat. Některé jsou důsledkem začarování mocnými kouzelníky, jiné mohou být náhodné, vlivem nadměrného množství magie.

Neměl jsi však žádnou možnost, jak poznat, kde se magie nachází, a tak je to jsi to nechal na náhodě, protože vydat se čarodějům, by znamenalo jistou smrt.

Hoď si na pravděpodobnost 41%, zda ses vyhnu prvnímu očarování.

a) Povedlo se (907)
b) Štěstí mi nepřálo (792)

958. Opět velice pomalu jsi překročil kanálek a plížil se dále kolem stěny. Po další půl hodince jsi u stěny uviděl cosi opřeného. Vypadá to jako nějaká figurína, které byly kdysi vystavené v síních velkých válečníků. Má přes sebe přehozený nějaký šat, takže je dost dobře možné, že má i zbraň.

a) Obejdu jí velikým obloukem (1026)
b) Přiblížím se a prozkoumám jí (964)
c) Vrátím se zpátky (947,0,5h)
d) Budu se chovat, jako by to byl nepřítel a napadnu ho (Doporučuje se pro přesvědčení zákonné zlo) (1000)

959. Schoval ses do zákoutí a chvíli městečko pozoroval. Procházejí se zde různí čarodějové, alchymisti a další povolání. Čaroděje poznáš většinou podle hole a dle vševidoucího pohledu. Je hodně těžké jim uniknout byť jen jediným pohledem a nemyslet si, že vidí vše, co jsi kdy udělal či vykonal. Jakoby jen na ten výraz měli jeden předmět ve škole, který by je dělal opravdu drsnými. Viděl jsi i starší čaroděje, dokonce jednoho opravovat pomocí nějakého kouzla a speciální hole jisté špehovací očarování, je jich zde nejspíš mnoho. Celé jsi to vydržel asi dvě hodiny a pak ses na to vykašlal. Žádné překvapující resumé ze svého pozorování nevyvodíš. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

960. Jediná možnost jak vytáhnout z knihy potřebné informace je najít nějakého překladatele. Víš, že knihovník není příliš spolehlivý, a tak ses rozhodl hledat spíše nějakého kronikáře. Chodil jsi po městě asi dvě hodinky, přičemž ses nenápadně ptal, co, jak a kde by ti mohlo pomoci. Nakonec jsi sesumíroval informace a stál jsi před starším pánem ve dveřích zhruba stejně starého domu jako pán sám. Je to jeden z nejpečlivějších kronikářů tohoto kraje, tedy dle informací, které jsi byl schopen sehnat. Dědula v zelené špičaté čepici otevřel s brkem v zubech, s druhým brkem za uchem. K tvému překvapení je to člověk, zcela obyčejně oblečený, zjevně beze zbraně.

a) Vytáhnu jakoukoliv zbraň, zatlačím ho dovnitř a donutím ho přeložit mi knihu (tuto variantu by měli zvolit postavy přesvědčení zmateného nebo zákonného zla - co je přesvědčení najdeš v sekci FAQ) (828)
b) Zkusím získat jeho důvěru a prozradit mu, co od něj potřebuju (851)
c) Nabídnu mu zakázku, zda by mi za peníze nepřeložil jeden text (1 zl.,5st; 709)
d) Nejprve mu ukážu knihu a počkám na jeho reakci (746)
e) Jdu pryč (799,1h)

961. Hoď si na pravděpodobnost, zda ses ožral rychleji než oni. Hranice je 12%. Pokud máš jídlo alespoň na dva dni, zvedni si hranici o 5%, protože jsi jistě nešetřil a máš dobrý základ. Pokud jsi kdykoliv během dobrodružství jedl jakékoliv jídlo mimo zásoby (hospoda, ovoce apod.) zvedni si hranici o další 4 %. Pokud jsi někde již během dobrodružství chlastal (v jiné hospodě než této), zvedni si hranici o deset procent. Pokud jsi elf, zvedni si díky znalosti likéru hranici o 48%. Pokud jsi temný elf (ten nezná likér tak dobře, ale není vzdálený) zvedni si hranici o 29%, stejně tak trpaslík, barbar a skurut si mohou zvednout hranici o 21 % za zvyklost rasy k alkoholu. Pokud máš s sebou nějaký alkohol (vedený v deníku, pinta piva, kterou sis zde mohl dát, se nepočítá), jakýkoliv, můžeš místo bylinkového roztoku pít ten, to ti zvedá % hranici o 15%.

a) Podařilo se (823)
b) Nepodařilo se (771)

962. Procházel jsi úspěšně směrem k universitě, ale přeci jen nejsi ten nejlepší, na kterého tu kdy narazili, čím více se blížil svému cíli, tím jsi již plně nabil přesvědčený, že jsi neviditelný. Bohužel pro tebe si tě však všiml jeden čaroděj. Podíval se na tebe hlubokým pohledem, jakoby viděl, co je uvnitř tebe a povídá: „ Výborný trénink synku, docela dobrá zkouška, ty jsi ten nový viď?" Jen ses tak zaculil, nemělo smysl utíkat. A tak povídá: „Tady je tvůj impresário, ten ti řekne více a vydali jste se společně do spletitého systému chodeb, který je pod univerzitou skrz jednu nepoužívanou studnu. (753)

963. Přišel jsi do vykřičeného domu, domu lásky, nebo také jednoduše do bordelu. Nabízí se zde mnoho žen, různých ras, věku i krásy. Je potřeba zjistit, zda nějaká nemá informace o entovi, jenže to nebude snadné a zeptat všech se nemůžeš. Přišla taková stará prošedivělá skřetice v sukni od polívky a povídá: „Tak co holobrádku, máš chuť?", docela tě vyděsila, ale ihned pochopil očima zkušené, několika desítky pyji prošpikované matadorky, že jsi jí zcela nepochopil. „Ale né mě, myslím čerstvější maso, já už tu jen vařím a vybírám zlatky" řekla hlasem skoro tak pyšně, jakoby skolila 30 býků během jednoho kola. Shrábla od tebe tři zlatky a lišácky na tebe mrkla, popadla vařečku ze stolu a dala se do míchání nějaké šlichty.

Nabízí se ti zhruba 6 holčin. Vyber si mezi:

 

a) Krásou (826)
b) Stejnou rasou jako jsi ty (Pokud jsi temný elf, skurut, nekromant, hobit, čaroděj nebo elf, tak stejnou rasu jako jsi ty, nemají) (727)
c) Nejošklivější (754)
d) Na pohled nejchytřejší (899)


964. Je to nesmrtelný kostlivec na stráži střežící nějaké dveře, které jsou za ním. Budeš muset bojovat, má iniciativu a bojuje širokým mečem. Střílet nemůžeš. (1000)

965. Ačkoliv zraněný, vzal jsi nohy na ramena. Zloději ti však pomocí magického kamene nadběhli a dali ti ještě pár ran, že jsi nemohl vstát ze země, pak na tebe přivolali jako slušní občané města stráž. Vrazili ti do ruky něco kradeného a tobě vůbec nepomohlo, že ses bránil. Zloději jsou v přesvědčování a ospravedlňování sebe sama prostě jedničky. Dva mladí uč i na stráži jim to snědli a i s navijákem a kopali do tebe, dokud jsi neomdlel. (745)

966. Schoval sis všechny zbraně k jednomu stromu a zašel za jedním čarodějem. Vydával ses také za čaroděje a řekl mu, že máš zájem se stát jedním z učňů na škole. Chtěl by ses tudíž setkat s jedním ze zástupců vedení univerzity. Čaroděj ti lest víceméně sežral, i když byl ostražitý, nenapadlo ho, že bys mu mohl lhát až takovým způsobem. Prošli jste mlčky bránou, kde hráli dva čarodějští učňové v kostky, takže si Vás jen těžko všimli. Neměl jsi první den možnost se setkat s kýmkoliv, všichni náboráři byli zaneprázdnění výukou. Nějaký komorný si tě vzal stranou a do konce dne tě ubytoval do útulného pokojíku plného knížek o magii. Přes den ses jednou nenápadně vytratil, a protože ti dali takovou placičku čarodějného učně, nikomu nepřišlo divné, že se vytratil. Vrátil ses pro všechny svoje věci a v jednom pytli na seno, který jsi našel, jsi je propašoval až do své komůrky. Konec dne. K ránu tě probudil komorný hned po svítání, řekl ti, ať se rychle ustrojíš, že tě čeká velký den. Komornému jsi vysvětlil, že nejprve chceš mluvit s nějakou zodpovědnou osobou za chod zařízení. Komorný tě pochopil a odešel.

a) Počkám na toho člověka za rohem a napadnu ho hned po příchodu (954)
b) Budu na něj čekat a zkusím s ním rozumně promluvit (942)
c) Nechám se naverbovat (977)
d) Pokusím se utéct (886)

967. Asi hodinku ses štrachal v kanálku. Voda je celkem čistá, nejspíš i pitná. Můžeš si doplnit zásoby. A žje s podivem, že v ní neplave nic mrtvého. Vidět zde moc není, ale voda odtéká pod stěnu otvorem zhruba stejně velkým jako tvoje ruka.

a) Zkusím sáhnout dovnitř (976)
b) Tohle nebudu pokoušet (vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

968. Jako rasa, která má blízko k destrukci víš, že hůl má v sobě kouzlo, které můžeš při svém umu vyvolat jednou za den. Jde o zelený blesk, které v případě boje s holí může ubrat nepříteli jednou za 2x6k životů. Hůl má stejné atributy jako kovaná hůl. V případě, že s holí nebojuješ, nemůžeš kouzlo použít, v případě že kouzlo začaruješ, stojí tě to v boji jedno kolo a během tohoto kola můžeš současně přezbrojit na jinou zbraň, ale nezapomeň, že hůl ti sebere místo v obou rukách. Pokračuj bodem 994.

969. Podle mapy ses vydal do lesa, podařilo se ti najít tajnou cestičku mokřinou, skoro další dvě hodinky ses prodíral nepropustným trním, trávami, kolikrát sis namočil boty, několikrát jsi měl i dojem, že tam budeš muset nechat vše, na čem ti záleží. Pitná voda žádná, nic k jídlu, veliká únava, to vše způsobilo únavu tvého organismu a tudíž při bojích v dalších dvanácti hodinách oslabení útoku i obranu o jedna. Když už jsi toho měl až až, všiml sis dvou postav ve zvláštním oblečení, modrých kutnách se špičatými zvláštními botami, které měli síťky okolo podrážek, z kterých svítily zvláštní hvězdičky. Na hlavě měli síťky, které vypadalo jako závoj princezen na plese, akorát byli černé, možná proti mouchám a komárům, kteří zde otravovali život nejen tobě, ale i zřídka se vyskytujícím zvířátkům. Chvíli jsi je nenápadně pozoroval, jak jen to bylo v těchto místech možné. Na štěstí pro tebe měli hodně práce s tím, co dělali a pravdou je, že v těchto končinách nebylo zvykem někoho potkávat. Jeden z nich se vždy chvíli soustředil a pak z jeho očí vytryskla vlna světle modré energie a druhý z nich se v tu chvíli rychlým pohybem jedné ruky ukryl za zelenou bublinu, která modrou střelu pohltila. Chvilku si počkal a pak se proces opakoval.

a) Počkám, až s tím skončí (852)
b) Půjdu za nimi si s nimi promluvit (981)
c) Pokusím se plazit dál (991)
d) Vrátím se do lanového městečka (704)


970. Získal jsi dědulovu důvěru. (18 zk.) a do deníku si uveď získání důvěry +1%, které si můžeš připočítat, až budeš opět někdy házet na důvěru. Dědula ti teď pomůže, s čím budeš chtít. Knihu sepsal nějaký kronikář a píše se v ní o entových příbězích. Většina knihy zajímavá příliš není, ani se zde nepíše plán, jak enta porazit, jsou zde jen různé příběhy. Z příběhů jsi vyposkládal mozaiku, která by se ti mohla hodit, entí slabinou je sad na náměstí, jenže je střežený více než dobře, není prakticky možné ho zničit, ale pokud se to někomu podaří enta opravdu naštve a říká se, že by vyměnil cokoliv jen za plody tohoto svého „dítěte". Avšak aby se ti podařilo něco takového, je zapotřebí odvrátit entovu pozornost. K tomuto účelu slouží jiný příběh, který vypráví o vzpouře vězňů, jako o černém týdnu entovy vlády. Tou dobou prý byl ent nahnutý k tomu opustit kraj a nechat i princeznu princeznou a celé království svému osudu. Kronikář se během překladu několikrát vzpouzel, že je to moc překladu za málo peněz, ale na štěstí jsi byl ostražitý. Dostal jsi, co jsi potřeboval, a tak ses vydal na náměstí. (799,1h)


971. (63 zk. a do deníku si uveď schopnost získání důvěry, při dalším hodu na důvěru si můžeš připočítat 2%). Asi jsi jim byl hned od počátku sympatický, rozpovídali jste se o sousedech, které jsi nikdy neviděl, lhal jsi o věcech, které jsi nikdy nedělal, sežrali ti to všechno i s navijákem. Přeci jen doba je temná, ale snažíš se obalamutit prostého sedláka, to pro hrdinu jako jsi ty, není žádný problém. Bohužel však klení vůdce rodiny vůči hlavě státu nebylo zcela opodstatněné, bylo to jen chvilkové a táta vlastně ani neví, co by ti poradil. Jediné co zaslechl mezi sedláky v práci je o nějaké knížce, ve které se cizí řečí píše o pravdě vlády enta a jeho historii. Táta ti ještě poradil, ať si dáš pozor na knihovníka, je to prý starý přítel entův a jediný důvod, proč kniha nebyla spálena je, že ent má mnoho donašečů, kteří mu o každém pokusu něco zjistit hned řeknou a každého zatknou. Celá debata ti zabrala skoro dvě hodiny, cestou jste prošli půlku města, a tak ses ještě hodinku vracel na náměstí, pokračuj bodem 799.

972. Podíval se na tebe a měls dojem, že ti alespoň na moment uvěřil. (61 zk. a při dalším pokusu získat důvěru si k hodu můžeš připočíst 2%, uveď si do deníku). Ohyzdovi se nejprve nechtělo moc mluvit. Pak ale přeci jen pookřál, když jsi mu řekl, že bys ho chtěl pomstít. Pověděl ti, že kdysi býval zrovna tak nadšený jako ty, ale čarodějové ho přemohli a zajali, každý koho zajmou, dopadne takto. Musíš být opatrný, vyjednávání s nimi nemá smysl. Dle něj existuje jen jedna možnost, jak dosáhnout toho, aby odsud odešli. O té možnosti jen málokdo ví, ale on už byl blízko tomu, aby toho dosáhl. Ve sklepeních se prý skrývá kniha kouzel, kterou je možné získat jen násilím. Nikdo nikdy ze smrtelníků knihu neměl a její používání je neskutečně obtížné. K jejímu otevření je zapotřebí jistého klíče, o kterém nikdo neví, kde je. Není to totiž klíč mechanický nýbrž myšlenkový. Pokud by se ti podařilo knihu získat, měl bys s ní zajít k jednomu bývalému učiteli magie do hor a ten ti s ní pomůže vyjednat, co potřebuješ. Učitele nemá cenu vyhledávat předem, sama kniha ti ho pomůže najít, pokud to budeš opravdu chtít. Nyní ho máš nechat být, víc ti toho říct nemůže. Nyní máš informací dost, tak ses odebral na náměstí 734.

973. Pokud máš světlo, automaticky získáváš iniciativu při boji a pokud budeš házet na pravděpodobnost postřehu/pozorování získáváš k hodu automaticky +23%. Pokračuj bodem 1150.

974. Schoval ses do takového zákoutí, aby tě nebylo vidět a sám jsi něco viděl. Asi hodinku se nic nedělo, když jsi uslyšel kroky. Nejspíš nějací čarodějové, kteří něco hledali (možná že právě tebe). Hoď si na pravděpodobnost 41%, zda tě najdou či ne. Trpaslík, hobit a skřet mají +10% za nižší velikost.

a) Nenašli tě (987)
b) Našli tě (918)

975. Raději jsi strávil hodinu času hledáním své komůrky, než abys riskoval. Vyspal ses zde (8 hodin) a doplnil si do konce 4 životy, nejspíš nějaké globální léčivé kouzlo. Nyní jsi už plně připraven jít hledat knihu. (834)

976. Tvoje ruka zvířila protékající vodu a sáhla kamsi pod stěnu. Je zde mřížka a na ní jsi nahmatal malý prstýnek bez kamínku. Nejspíš není kouzelný, ale hodnotu asi tři zlaté mít bude.(947)

977. Přišel čaroděj v zeleném a začal ti povídat základy o jejich škole. Pramálo tě o tomto zajímalo. V tomto případě je důležitých několik poznatků pro tvůj další příběh. Přečti si všechny možnosti, pokud narazíš na věc, která se tě týká, pak již dále nepokračuj ve čtení a rovnou přejdi k bodu za možností. (Pokud by se příběh zacyklil, pokračuj dalším bodem v pořadí, doku se z toho nevymotáš)

a) Zabil jsi alespoň jednoho čaroděje, aby ses dostal sem (806)
b) Mluvil jsi s ohyzdou v lanovém městečku (913)
c) Jsi čaroděj, nekromant nebo elf (753)
d) Nic z toho se doposud nestalo (854)

978. Skoro tři hodinky jsi hledal někoho, kdo kdysi jednal s čaroději a nakonec jsi v místní ubytovně nalezl jednoho zhýralce. Kulhal na pravou nohu, měl přes sebe hozený takový hnusný hadr a na obličeji mu svítila jizva, která mu téměř zakrývala levé oko. Ležel v koutě schoulený do klubíčka a jen se tak kýval, jako kdyby chtěl ukolébat smrt. Dle tvých informací, které jsi dostal, by to měl být člověk, který se kdysi pokoušel podobně jako ty přesvědčit čaroděje, aby odsud vypadli. Trošku tě to poděsilo, chudák, možná jednou vypadal jako ty, plný naděje, elánu, síly.

a) Zkusím se k němu opatrně přiblížit (715)
b) Zeptám se nějakého jiného nebožáka, abych se o něm ještě něco dozvěděl (862)
c) Půjdu k němu a zkusím získat jeho důvěru (835)
d) Tak na tohle kašlu, to nemá smysl (799)

979. Vyptával ses všude možně, ale hlavně nenápadně. Země bažin je díky klimatickým podmínkám velice chudý kraj. Lidé zde jsou tudíž velice skromní. Nemají zde svého vůdce, ale tak zvanou „radu starších", která rozhoduje, co je správné a co špatné. Víceméně jsou zde všichni tak nějak spokojení, když se to vezme v globálu (tohle pátrání ti sebralo 3 hodiny).

a) Budu se dál vyptávat, jestli něco lidi netrápí (824)
b) Vrátím se na náměstí (704)
c) Zkusím se stát členem rady starších (743)

980. Dal sis další pivo, čekal asi hodinku, ale nic zvláštního se nestalo. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel.

981. Čarodějové byli velice překvapení z tvého počínání. Jeden hned začal říkat nějaké zaříkadlo, nejspíš na tvoje spoutání. Hoď si na pravděpodobnost úspěchu mentální obrany, úroveň krát 10 je tvoje hranice.

a) Ubránil ses (764)
b) Nepodařilo se (929)

982. Přišel jsi do obchodu a chvíli ses zajímal o to, že bys něco koupil. Sám jsi obchod prohlédl a nespatřil jsi na něm nic zajímavého. Obtloustlý pán sedí za pultem a trochu na tebe zírá, v životě tě neviděl a čeká, co z tebe vypadne, jednu ruku má položenou na klíně, nejspíš něco tuší.

a) Tasím zbraň a vrhnu se na něj a vymlátím to z něj (pouze pokud máš zbraň) (836)
b) Zkusím získat jeho důvěru (739)
c) Nabídnu mu úplatek (2zl,999)

983. Chlapíci se zhluboka zasmáli a řekli ti jen všechno to, co už víš. Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel, s tím, že v bodě 810 je „a" i „b" už nepoužitelné.

984. Bohužel v jedné pavučině byl ukryt jed a tobě se nepodařilo se jí vyhnout. Ztrácíš dva životy a každou hodinu ztratíš život, dokud se nevyspíš.

a) Vyspím se zde (948)
b) Počkám na příhodnější chvíli (788)

985. Sledoval jsi ty dva pacholky dále. Avšak stala se taková zvláštní věc, zpoza jednoho rohu jsi vykoukl, aby viděl, kam šli, ale hned jakmile jsi vykoukl, už jsi je nespatřil. Ještě hodinu ses tam někde motal, ale zloděje jsi již nenašel.

a) Vrátím se na místo, kde se zastavili (773)
b) Kašlu na to, jdu pryč (Další bod v 919)

986. Tvoje přesvědčení se mění o jedna, směrem k dobru (viz pravidla). Nechal jsi je tam a odešel.

a) Půjdu se někam vyspat a doplnit si životy (975)
b) Jdu hledat tu knihu kouzel (834)

987. Měl jsi trošku štěstí, nakoukli tvým směrem, ale šli pryč. Co dál?

a) Zkusím místo prohledat (887)
b) Pokusím se schovat a budu naslouchat (996)
c) Zkusím dveře vyrazit (956)
d) Jsem čaroděj (775)
e) Zkusím na dveře zaklepat (786)
f) Pokusím se schovat a místo pozorovat (974)

988. Okamžitě spolu přestali mluvit a dělali, že odcházejí pryč. Když už sis myslel, že je všechno ok a odebral se opačným směrem, tak na tebe nenápadně skočili, vytrhli ti zbraň z ruky a začal pěstní souboj o stínové životy (Máš jich stejně jako normálních, akorát když ti dojdou, tak omdléváš. Za každé dva ztracené stínové životy ztrácíš jeden normální). Mají oba iniciativu, jeden má útok pěstmi 3 a oč 2, druhý má útok pěstmi 4 a oč 1. Oba mají 15 stínových životů. Do tvé obrany se nepočítá zbroj, ani jakákoliv zbraň. Kouzlit nemůžeš. Barbar a skurut mají díky ohromné síle +2 k oběma atributům.

a) Vyhrál jsem (819)
b) Prohrál jsem (767)
c) Utekl jsem (735)

989. Plížil ses opatrně městem a kdykoliv si jen tušil nějakou magii, anebo jen podezřelé místo, hned ses klidil stranou, anebo ses nehýbal. Zabralo to skoro dvě hodiny, než jsi přišel na nějaký klíč, jak se těmto místům dlouhodobě vyhnout. Shodou náhod jsi spatřil dva zlodějíčky, jak kradou u nějakého čaroděje léčivé masti, v tu chvíli vzali oba do ruky kámen, který jim visel na krku, a začali probíhat místy, kde jsi čekal špehovací zařízení. Na každém místě (a bylo jich opravdu hodně), které bylo ovlivněno magií, se stali neviditelnými a to jim poskytlo ochranu před kouzly. Nepochybně to zapříčiňuje ten kámen.

a) Budu je sledovat (846)
b) Napadnu je (756)
c) Zkusím s nimi promluvit (787)
d) Kašlu na to (Vrať se do bodu, ze kterého jsi sem přišel)

990. Čaroděj je starší pán, má dlouhé bílé vousy, černou zimní čepici, dlouhý kabát zakrývá jeho propadlé svaly a opírá se o osykovou hůl a zrovna čte nějakou tabulku na stromě a snaží se pochopit význam nějakého zaříkadla. Taktně jsi počkal, až si kouzelník dodělá svoje věci a v klidu asi hodinku počkal za ním. Tenhle tvůj tah (78 zk.) přinesl svoje ovoce. Kouzelník se ti omluvil, že nemohl dříve, ale zrovna řeší nějaké zaklínadlo, které by uzdravilo stromy v jeho háji od škodlivých kouzel čarodějů z university. To ti nahrálo přímo na smeč. Statně ses postavil, jak nejlépe to šlo, zkušenosti a šrámy bojů minulých ti přidaly na důvěryhodnosti a pravils: „Mistře čaroději, zrovna se chystám tento problém vyřešit a pomoct Vám s ním, pokud to bude jen trochu v mých silách, mohl byste mi prosím nějak poradit?".

a) Pokud jsi čaroděj nebe nekromant pokračuj bodem
b) Pokud jsi elf nebo temný elf, pokračuj bodem
c) V ostatních případech pokračuj bodem

991. Hoď si na pravděpodobnost úspěchu plazení 31%, hobit a elf mají +2% za každou úroveň.

a) Všimli si mě (Budeš muset bojovat, čarodějové si tě všimli a nedají ti nic zadarmo (998)
b) Nevšimli si mě (784)

992. Sice nevíš kudy dál, ale jako mágovi nebo nekromantovi ti přišlo nejlepší se vrátit a navštívit místního čaroděje, ten ti jistě ze známosti poradí (2h,990)

993. Zkoušel jsi s ním tykat a zahrát mu na city, začal jsi mluvit cosi o bordelu, ale nezapůsobilo to na něj. „Pokud se teď pokusíš udělat cokoliv násilného, mám tu takové udělátko, které tě okamžitě prošpikuje šipkou z kuše, a pak tě nechám o všechno obrat ve vězení, raději zmiz!" Tohle se příliš nepovedlo, raději jsi mu uvěřil a odešel. Vrať se do bodu 920, 2h času a tenhle bod můžeš zkusit až další den.

994. Už už se do místnosti blížili další čarodějové, když jsi z ní vyběhl a jen tak tak ses jim vyhnul. Schoval ses do nejbližšího výklenku a šoupnul před sebe vystavené brnění. Okolo proběhlo pár čarodějů, ale nejspíš nabyli dojmu, že zde být ani nemůžeš už dávno a pádili tě hledat mimo město. Počkal jsi ještě tak hodinu. (834)

995. Bohužel se ti nepodařilo se jich udržet. Dostal ses do zvláštních sklepení, kde se pohybovalo mnoho čarodějů, a tak protože sis nebyl jistý, jestli tu můžeš být, ses pohyboval velice opatrně (2h). (834)

996. Schoval ses do takového zákoutí, aby tě nebylo vidět a sám si nic neviděl. Asi hodinku se nic nedělo, když jsi uslyšel kroky. Nejspíš nějací čarodějové, kteří něco hledali (možná že právě tebe). Hoď si na pravděpodobnost 71%, zda tě najdou či ne. Trpaslík, hobit a skřet mají +10% za nižší velikost.

a) Nenašli tě (987)
b) Našli tě (918)


997. První očarování na tvé cestě je za tebou, nicméně nebylo jediné. Hoď si na pravděpodobnost 21%, zda si všimneš druhého očarování. Trpaslík a skřet mají jako rasy blízko k penízkům plus deset procent k hodu.

a) Povedlo se (793)
b) Nepodařilo se (924)

998. Dva čarodějové, kouzlit už nemohou, protože jsou vyčerpaní, ale budou bojovat kovanou holí. Máš iniciativu (Ty,Mág1,Mág2,Ty). Mág1 má 12 životů, úč 7, oč 3. Mág2 má 17 životů, úč 6, oč 2.

a) Vyhrál jsem (842)
b) Prohrál jsem (745)
c) Utekl jsem (931)

999. Chlápek, co prodává v obchodě, kde se nic neprodává a chodí do bordelu, má asi jiné zdroje peněz, ale takhle jsi zřejmě pouze „měl" uvažovat, ale neuvažoval. Pochopil jsi to hned, jakmile jsi mu nabídl peníze a on na ně plivnul, ať už za ně budeš chtít cokoliv, nedostaneš to „já vydělávám dost" řekl (Peníze ti zůstaly) a pak pravil: „pokud se teď pokusíš udělat cokoliv násilného, mám tu takové udělátko, které tě okamžitě prošpikuje šipkou z kuše, a pak tě nechám o všechno obrat ve vězení, raději zmiz!" Tohle se příliš nepovedlo, raději jsi mu uvěřil a odešel. Vrať se do bodu 920, 2h času a tenhle bod můžeš zkusit až další den.

Hodnocení článku: Hodnocení 0.00, Hodnotilo 0 uživatelů