Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Komentáře k článku:

Paladinkova alternativa ke kodexu hráče DE

11.4. 2006 - 10:33 Autor Dark Elf Times Napsat vzkaz Napsat vzkaz Reagovat Reagovat
Diskuze k tomuto tematu jiz probiha na Akademii. Rad bych jen zminil par veci, ktere zde nepadly.
1. Proctete si hyde park - je tam hodne veci, ktere stoji za chvilku pozornosti a i muj prispevek ke kodexu(viz. jak ho tam rozebira Taticek)
2. Tento muj navrh je jednim ze dvou, ktere jsem chtel vytvorit. Ma podobu zakona a je to to horsi reseni. Druhe reseni, tedy spise takovy souhrn pravidel a minimum cti najdete na strankach ali DeviLs nebo na www.sweb.cz/paladinek
3.Taticku, prestan prosim pouzivat ty tve silne vyrazy jako paskvil, zcestne a podobne. Ja ti take nepisu, ze tve prispevky vypadaji jako "snuska anarchistickych kecu". Chces mi snad rici, ze zivot bez pravidel by byl lepsi? Ze vsichni maji tolik moralky a cti(ze by to byla take pravidla chovani?!), aby spolecnost fungovala?!
10.4. 2006 - 19:30 Autor Dark Elf Times Napsat vzkaz Napsat vzkaz Reagovat Reagovat
taticek: mo?n? sem m?l b?t konkr?tn?j??, ob?as se setk?m s t?m, ?e v charakteru hr??e sou m?nuska za to, ?e "za?to?il p?es obchodku" nebo "za?to?il p?es m?r", posti?en? hr?? pak ?asto m?nusko kvituje m?nuskem, ?e hr?? je lama, atd. Ano, je to lama, ale syst?m je v tomhle ohledu nef?r k nov??k?m a zbyte?n? doch?z? k nedorozum?n?... nov??ek o?ek?v?, ?e m?rovka/obchodka/atd. uzav?en? p?es syst?m je to, co o sob? deklaruje, pak kdy? zjist?, ?e hr?? na n?j p?es takovou smlouvu za?to??, je roz?arovan? a m??e ud?lit ?to?n?kovi m?nusko do charateru... pro m? je to no-user-friendly-system, prost? nef?r v??i nov??k?m, kte?? nemus? m?t pon?t? o uzav?r?n? m?rov?ch smluv po?tou...

Odpov?d?n? na po?tu sem myslel v p??padech, kdy doty?n?mu n?kdo nab?z? m?r... Nech?pu, ?e tolik lid? m? probl?m napsat "Ne, m?r nep?ij?m?m.", j? s t?m probl?m nem?m... prost? mi p?ijde velice hloup? ml?et k nab?dce a ti?e doufat, ?e soused na to zapomene a nech? obranu otev?enou...

ArA_666: oba dva kodexy jsou nepou?iteln? pr?v? proto, ?e jsou moc konkr?tn? a zbyte?n? dlouh?... kodex by m?l b?t obecn? a sepsan? v p?r srozumiteln?ch bodech... ka?d? toti? v? moc dob?e co je a co nen? spr?vn?. Douf?m, ?e se mi v budoucnu poda?? p?edlo?it vlastn? alternativu, pod kterou by se nemusel b?t podepsat ??dn? hr??, kter? hraje f?r...
10.4. 2006 - 11:51 Autor Dark Elf Times Napsat vzkaz Napsat vzkaz Reagovat Reagovat
P?nov?, mus?te br?t v potaz to, ?e LP souhlasil s t?m, aby n?jak? RS v?bec vznikla a souhlas? i st?m, jak cel? RS te? funguje. Pokud tvrd?te, ?e n?vrh nov?ho kodexu cti je ?patn?, bu? nechcete ??dn? kodex (co? je v tuto dobu bohu?el nesplniteln?) nebo v?m n?co uniklo.

V?dy? Paladinek s?m prohla?oval, ?e jsou dv? ?e?en?. Bu? kodex ?pln? zru?it, k ?emu? se p?ikl?n?l, nebo vytvo?it kodex jin?, kter? bude jasn? a srozumiteln?.
Nov? n?vrh je podle m? zcela jasn? a pokud n?jak? nov??ek je l?n? p?e??st kodex jenom kv?li tomu, jak je dlouh?, pochybuju, ?e n?kdy ?etl t?eba n?pov?du, proto?e ta je je?t? del?? a takov? hr??, kter? ne?te, ten tu dlouho nevydr??.

Co se t??e t?ch ban?, odeb?r?n? dek?, to se sp?? m?lo t?kat f?r. Rada star??ch nem? mo?nost nikoho ban?novat ?i br?t deky, maj? mo?nost pouze ud?lovat m?nuska. Ban?ny d?laj? a? admini, kte?? sou tu jako druh?m org?nem nez?visl? na RS, tud?? by se nemohlo jednat o n?jakou totalitn? blbost.
V podstat? bych s tebou Listere souhlasil.K Paladinkovu konceptu jsem ale mnohem kriti?t?j??(v?ce v koment??i k n?mu).

K tv?m p?ipom?nk?m chci podotknout:
?to?en? p?es obchodky je penalizov?no t?icetiprocentn?m sn??en?m s?ly vojska a je norm?ln? sou??st? pravidel hry.Argument,?e to mate nov??ky je velmi slab?,proto?e kdo si nep?e?te n?vod na pou?it? je osel a pat?? mu nakopat.Ostatn? ve h?e je mnoho v?c?,kter? nejsou patrn? ani z n?pov?dy a p?esto mi je doposud nikdo nevysv?tlil.Nap??klad jsem netu?il,jak za?to?it na elfa.Jednou jsem ho prokletbil,ale poslal jsem pom?rn? mal? ?tok a soupe?,kter? nem?l manu ani na vlastn? po?eh poslal ?tok siln?j?? a vyhr?l.C?til jsem se velice po?kozen?,ale dote? nev?m,komu m?m tuhle "ne?estnost" p?isoudit a na kterou lamp?rnu poslat svou st??nost.

Neodpov?d?n? nelze ozna?it a priori za ne?estn?,proto?e existuj? situace,kdy je odpov?? nemo?n? nebo nevhodn?.Nap??klad pokud hodl?m na n?koho za?to?it,ten doty?n? to zpravidla nev?,jestli ?to?it budu nebo ne.Vyu??v?m t?m tedy potencion?ln? momentu p?ekvapen?.Ale ve chv?li,kdy mi tento soupe? nab?dne m?r,povinnost odpov?d?t mu mne o tuto v?hodu ob?r?.Proto v takov?m p??pad? soupe?i neodpov?d?m,abych ho udr?el v t? nejistot?,zda p?em??l?m o jeho n?vrhu,zda jsem jen nepozapomn?l odpov?d?t nebo zda jej neignoruju.Upozor?uju,?e j? jsem ho ne??dal,aby m? ten m?r nab?zel.Jist? druh? den mu v?t?inou,pokud nezapomenu,odpov?m.Bu? ne anebo jo,te? u? to jde.Jinak p?edstav si,kdybys m?l(by? jen mor?ln?) povinnost odpov?dat na v?echny ot?zky tob? ur?en?.Nap??klad na spam.Ka?d? ?lov?k m? pr?vo neodpov?dat.S t?m,?e odpov?dat je slu?n?.Ale forma odpov?di a v?asnost je u? jeho volbou.A zda je toko?er,z?le?? na situaci a konkr?tn?m p??pad?.

Pas?? o tom,co se sm?,kterou kritizuje?,je pr?v? pro nov??ky,prost? se zde rada sna?ila p?edej?t mnoh?m st??nostem a dotaz?m,tedy je to podle m? u?ite?n? v?c,pr?v? pro ty kte?? moc ne?tou ?i nech?pou n?pov?du.
Jinak jsem cel? kodex cti rozebral v Hydeparku,tak?e,kdyby to n?koho zaj?malo...Paladink?v n?vrh rozeb?rat nebudu,proto?e vych?z? ze zcela zcestn? obecn? podv?dom? p?edstavy,?e ?ivot a chov?n? ?lov?ka(pop??pad? jak?koliv skupiny lid?)se d? nalinkovat ?i naprogramovat.
26.3. 2006 - 18:50 Autor Dark Elf Times Napsat vzkaz Napsat vzkaz Reagovat Reagovat
tak tady bych si dovolil oponovat:
- to ze vypadla cast B o tom co se smi, to uz jsme pripominkovali v komentarich, ta se tam v jiste obmene vrati.
- utoky pres obchodku jsou soucasti taktiky, neni na nich nic spatneho, stacilo by kdyby novacci cetli napovedu.
- ad slozitost: myslim ze to je celkem srozumitelny
- pravidla for: je jasny, ze na dotazech nebo meziligovym musi byt jina pravidla nez treba v pekle, treba na dotazy osobni vulgarni rozhovor nepatri, naopak v pekle nemuzou byt jen slusne diskuze o DE.

celkove si myslim ze ten paladinkuv kodex je o neco lepsi, pokud se trosku doplni tim starym tak bude dokonalej

Přispívat mohou pouze registrovaní hráči. Pokud ještě nemáte svůj účet, tak se zaregistrujte.